Anda di halaman 1dari 38

1

Kata-kata Aluan Guru Besar


Perancangan Strategik adalah tulang belakang kepada pengurusan sekolah. Ia merupakan satu proses merancang hala tuju
organisasi yang kemudiannya akan menjadi panduan kepada semua guru untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran
dengan lebih berkesan. Perancangan Strategik ini juga adalah suatu agenda pengurusan pendidikan yang amat berkait rapat
dengan kecemerlangan dan kualiti akademik ke arah pancapaian matlamat pendidikan bertaraf dunia. Melaluinya setiap program
akademik yang bakal dilaksanakan hendaklah dirancang secara penuh sistematik bagi mencapai keberkesanannya dengan
melibatkan strategi, kaedah dan teknik yang digunakan dalam proses menyampaikan pelajaran.

Bagi SK. Tanjong Tualang, fokus Perancangan Strategik Lima Tahun ini lebih menekankan kepada pengurusan akademik yang
terancang rapi kerana sesungguhnya SK. Tanjung Tualang sentiasa berusaha ke arah melahirkan insan yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kecemerlangan, bertaqwa dan
sentiasa beriltizam untuk mencapai kecemerlangan. Walaupun sebilangan besar murid sekolah ini adalah dalam lingkungan tahap
sosio-ekonomi yang rendah, namun usaha yang padu serta jitu dengan penggemblengan tenaga para guru amatlah perlu demi
merealisasikan cogankata Ilmu Panduan Hidup

Perancangan Strategik ini hendaklah dijadikan sebahagian daripada sistem kawalan yang menentukan prestasi sekolah secara
keseluruhannya kerana ia berkaitan dengan membuat keputusan. Keputusan yang dibuat amat penting untuk menentukan hari
esok dan masa depan seterusnya.

Buku Perancangan Strategik ini dihasilkan dengan tujuan membolehkan para pendidik sekolah ini terus melaksanakan segala
program akademik yang dirancang ke arah pencapaian wawasan negara dengan lebih berkesan. Demi mencapai impian ini
keterlibatan dan komitmen setiap warga SK.Tanjung Tualang amatlah penting dan sangat-sangat diperlukan.
Semoga dengan usaha murni ini SK.Tanjung Tualang akan terus mengorak langkah ke hadapan dengan lebih gagah selaras
dengan kehendak visi dan misinya.

En.Yusri B.Zainol Abidin 2


Guru Besar
Sejarah Sekolah

3
Profil Sekolah

4
Retan Murid
ORG.AS
MELAYU INDIA CINA LAIN-LAIN JUMLAH
TAHUN LI JUMLAH KECIL
BESAR
L P L P L P L P L P L P
PRA 5 14 1 6 14 20
1 3 8 3 8 11
2 12 5 12 5 17
3 12 11 1 1 13 12 25
4 8 3 8 3 11
5 9 9 1 9 10 19
6 13 6 13 6 19
JUMLAH 62 56 2 1 1 64 58 122

JUMLAH PECAHAN MENGIKUT KAUM DAN JANTINA


MELAYU INDIA CINA ASLI LAIN-LAIN JUMLAH
LELAKI 62 2 64
PEREMPUAN 56 1 1 58
JUMLAH 118 3 1 122

BILANGAN MURID BERAGAMA ISLAM


MELAYU INDIA CINA ASLI LAIN-LAIN JUMLAH
LELAKI 62
PEREMPUAN 56
JUMLAH 118

5
Analisis Pencapaian UPSR 2009 -2013
Subjek Tahun Bil.Murid Bil.A %A Bil.Lulus % Lulus
2009 29 24 82.8 29 100.0
2010 27 19 70.37 25 92.59
Bahasa Melayu (Penulisan) 2011 26 15 57.7 24 92.3
2012 23 6 26.1 22 95.7
2013 24 10 41.7 22 91.7
2009 29 18 62.1 29 100.0
2010 27 19 70.37 27 100.0
Bahasa Melayu (Pemahaman) 2011 26 17 65.4 25 96.2
2012 23 14 60.9 23 100.0
2013 24 13 54.2 23 95.8
2009 29 1 3.4 19 65.5
2010 27 5 18.52 22 92.59
Bahasa Inggeris 2011 26 1 3.8 16 76.9
2012 23 1 4.3 28 95.7
2013 24 1 4.2 23 66.7
2009 29 7 24.1 23 96.6
2010 27 9 33.33 28 85.19
Matematik 2011 26 4 15.4 23 88.5
2012 23 2 8.7 16 69.6
2013 24 5 20.8 21 87.5
2009 29 4 13.8 28 96.6
2010 27 6 22.22 27
Sains 2011 26 9 34.6 24 92.3
2012 23 0 0.0 22 95.7
2013 24 6 25.0 24 100.0

6
Pencapaian Sekolah
Tahun Pencapaian
Sepak Takraw peringkat negeri (individu)
Bola Baling(L12) peringkat daerah (2 orang)
2012
Bola baling (P12) peringkat daerah

Hoki (L12) peringkat negeri( 3 orang)


Hoki (L12) separuh akhir daerah Kinta Selatan
Kompang formasi Naib Johan daerah Kinta Seltan
2013 Bola baling (L12) peringkat negeri (3 orang)

Sepak takraw(L12) peringkat daerah Kinta Selatan

Perkhemahan TKRS peringkat daerah Kinta Selatan.

7
JAWATANKUASA INDUK PERANCANGAN STRATEGIK
SK TG TUALANG 2014 2018
Pengerusi
EN YUSRI B ZAINOL ABIDIN
(Guru Besar)

Timbalan Pengerusi
EN.MD ALI SAFUDIN B.
MUSTAPHA
(PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi
EN AZAMMUDDIN B HARMAN
(PK HEM)
PN ROSHILA BTE NASRUDDIN
(PK Kokurikulum)

Pengurusan Kurikulum Pengurusan Kokurikulum Pengurusan HEM Pengurusan Kewangan


PN NOR KHAMSIAH MOHD PN ROSHILA BTE EN.AZAMUDDIN B .HARMAN PN ZULINA BT HJ SALLEH
DAUD NASRUDDIN (PT Kewangan)

Pengurusan Pejabat Pengurusan Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Perhubungan


PN ZURAINA BT HJ ZAINAL Kemudahan/Fizikal EN.MD ALI SAFUDIN Luar
EN AZAMUDDIN B. HERMAN MSTAPHA PN.NOOREKHYA

Pengurusan Pengurusan Pusat Sumber Pengurusan Pemulihan


EN.YUSRI B.ZAINOL ABIDIN PN FATIMAH YEOP CIK NUR FARRAH ZULKIFLI
SHAHARUDIN

8
Jawatankuasa Kerja Perancangan Strategik
Pengerusi :En Yusri B Zainol Abidin
Naib Pengerusi :En.Md.Ali Safudin B.Mustapha
En Azammudin B Harman
Pn Roshila Bte Nasruddin

Setiausaha :Pn Nor Khamsiah Bt Mohd Daud


Ahli Jawatankuasa :Pn Rozayu Bt Hamzan
Pn Fatimah Bt Yeop Shaharudin
En Abd Rahman B Mohaiddin
En Sahril Amar B Aman
Cik Siti Shabariah Bt Mohamed
En Ahmad Jailani B Darus
En Mohamed Nazri B Bidin
En Mohd Ramli B Abd Razak
En Abdul Jalil B Bashri
En Hendry Jayaker a/l Sanasi
Pn Norsahida Bt Osman
Cik Nur Farrah Bte Zulkifli
Pencatat/Dokumentasi :En Khairul Azar B Ibarahim
Pn Noorekhya Bt hassim
Pn Hjh Aznida Bt Ahmad

1.0 Pengurusan Kurikulum En.Md.Ali Safudin B.Mustapha [Pengerusi]


Pn Nor Khamsiah Bt Mohd Daud [Setiausaha]
1.1 Bidang Bahasa

1.1.1 Bahasa Malaysia En Abd Rahman B Mohaiddin


1.1.2 Bahasa Inggeris Pn Hjh Aznida Bt Ahmad

9
1.2 Bidang Sains Sosial

1.2.1 Pendidikan Islam En Mohd Ramli B Abd Razak


1.2.2 Pend. Seni Visual Pn Fatimah Bt Yeop Shaharudin
1.2.3 PJK E Abd Jalil B Bashri
1.2.4 Pend. Moral Pn.Hjh.Aznida Bte Ahmad
1.2.5 Sivik dan Kewarganegaraan Pn Nor Khamsiah Bt Mohd Daud

1.3 Bidang Sains Matematik

1.3.2 Matematik En Sahril Amar B. Aman


1.3.3 Sains Pn Rozayu Bt Hamzan

2.0 Pengurusan Kokurikulum : Pn Roshila Bte Nasrudin [Pengerusi]


Cik Siti Shabariah Bt Mohamed [Setiausaha]

2.1 Persatuan dan Kelab

2.1.1 Bahasa Melayu : En Abd. Rahman B. Mohaiddin


2.1.2 Bahasa Inggeris : Pn Hjh Aznida Bt Ahmad
2.1.3 Matematik : En Khairul Azar B Ibarahim
2.1.4 Sains : Pn Nor Khamsiah Bt Mohd Daud
2.1.5 Pendidikan Islam : En Mohd Ramli B.Abd.Razak

2.2 Unit Beruniform

2.2.1 Tunas Kadet Remaja Sekolah : En Sahril Amar B Aman


2.2.2 Pergerakan Pengakap : En Abd Rahman B Mohaiddin

10
2.3 Sukan dan Permainan

2.3.1 Bola Sepak : En Abd Rahman B Mohaiddin


2.3.2 Bola Baling : En Mohd Ramli B Abd Razak
2.3.3 Bola Jaring : Pn Fatimah Yeop Shaharudin
2.3.4 Sepak Takraw : En Sahril Amar B Aman

3.0 Pengurusan HEM

3.1 Disiplin : En Abd Rahman B Mohaiddin


3.2 UBK : En Mohd Yussuf b Taib
3.3 Lembaga Pengawas : En Abd Rahman B Mohaiddin
3.4 SPBT : En Hendry Jayaker A/L Sanasi
3.5 Pengurusan Kantin : Pn Hjh Aznida Bt Ahmad
3.6 Kesihatan, Kecemasan, : En Sahril Amar B Aman
Kebakaran

4.0 Pengurusan Kewangan Pn Zulina Bt Hj Salleh


5.0 Pengurusan dan Pentadbiran Pejabat Pn Zuraina Bt Hj Zainal
6.0 Pengurusan Kemudahan / Fizikal En Mohd Yusuf B Ramly
Sekolah
7.0 Pengurusan Sumber Manusia En.Md.Ali Safudin B.Mustapha
8.0 Perhubungan Luar Pn Noorekhya Bt Hassim
9.0 Pusat Sumber Pn Fatimah Bt Yeop Shaharudin
10.0 Pemulihan Cik Nurfarrah Bte Zulkifli

11
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan


lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

12
Visi Sekolah

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera"

13
Misi Sekolah

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang


Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Mematuhi Aspirasi
Negara"

14
Matlamat Sekolah

MEMBIMBING MURID KE ARAH SAHSIAHDAN DISIPLIN KENDIRI YANG CEMERLANG


BERUSAHA MENYEDIAKAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH YANG BERKUALITI
DAN BERKESAN
BERUSAHA MEWUJUDKAN PERHUBUNGAN ANTARA MANUSIA YANG MESRA, PENGASIH DAN PENYAYANG
BERUSAHA MEWUJUDKAN IKLIM PERSEKITARAN YANG CERIA, BERSIH DAN SELAMAT
BERUSAHA MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIKDAN PENGLIBATAN KOKURIKULUM MURID
YANG CEMERLANG

15
.

Bendera Sekolah

Bendera SK Tg Tualang adalah warna putih. Saiz bendera adalah 2 m x 1 m.


Lambang sekolah diletakkan di tengah-tengah bendera

16
Lagu Sekolah Cogan Kata Sekolah
LAGU SEKOLAH COGAN KATA SEKOLAH :

ILMU PANDUAN HIDUP

Megahmu SKTT berkobar dalam jiwa,


Kami anak bangsa berikrar,
Memberi yang terbaik untuk cita-cita,
Janji kami guru ibu bapa.
Sesuai dengan matlamat Pendidikan dan cita-cita Negara iaitu
untuk melahirkan warganegara yang' Berguna'. Sekolah
Walaupun tersungkur kami tidak rela,
Kebangsaan Tg Tualang telah berpegang pada slogan' ILMU
Bingkas kami bangun semula,
PANDUAN HIDUP ' dalam tugas melahirkan warga yang dicita-
Berbekal senjata di dalam dada,
citakan sebagaimana tersebut di atas. Berdisiplin dan berusaha
SKTT sentiasa berjasa.
merupakan dua faktor yang paling penting bagi mencapai
kejayaan dan ianya tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan.
Kami anak bangsa mulia,
Kejayaan seorang warga tidak lengkap tanpa kesanggupan
Budi pekerti akhlak dijaga,
berbakti kepada Bangsa, Negara dan Manusia sejagat sesuai
Untuk agama, bangsa dan negara,
dengan tahap kejayaan yang dicapai. Oleh itu adalah menjadi
SKTT yang tercinta.
cita-cita Sekolah Mkebangsaan Tanjung Tualang agar lepasan
institusi pendidikan ini menepati matlamat pendidikan negara kita
Walaupun tersungkur kami tidak rela,
setelah melalui latihan dan didikan diperingkat sekolah.
Bingkas kami bangun semula,
Berbekal senjata di dalam dada,
SKTT sentiasa berjasa.
SKTT sentiasa berjasa.

17
Etika kerja Warga Sk Tanjong Tualang
Berkhidmat dengan niat yang baik
Bertingkah laku dengan berbudi bahasa
Sentiasa berusaha ke arah kebaikan
Memperkotakan apa yang dikata
Berdisiplin dan beradab
Bertanggungjawab dan Berakauntabiliti

Piagam Pelanggan Sk Tanjung Tualang


Murid

Mewujudkan dan melaksanakan sistem pendidikan yang terbaik selaras dengan dasar semasa Kementerian Pelajaran
Malaysia.
Memastikan anak didik sekolah ini menjadi insan yang berilmu, beramal dan berakhlak mulia.
Meningkatkan kualiti dan tahap profesionalisma kami.
Mewujudkan komunikasi yang baik dan berkesan dengan komuniti dan agensi lain.
Memastikan sekolah sentiasa selamat dan kondusif dari aspek infra, perkhidmatan dan layanan untuk keselesaan
murid dan pelanggan.
Mewujudkan budaya sekolah penyayang dan perihatin.

Guru Dan Staf

i. Memastikan guru yang baru dilantik, menerima gaji dalam masa kurang 3 bulan.
ii. Mengadakan sesi perkembangan staf dan kursus motivasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
iii. Memastikan urusan pengesahan jawatan staf dibuat dalam masa 1-3 tahun.
iv. Memastikan semua guru mendapat buku rekod mengajar, jadual waktu persendirian sehari sebelum sesi persekolahan
bermula.
v. Membekalkan maklumat sekolah dan buku senarai tugas kepada guru dan staf baru.
vi. Memberikan ganjaran yang sesuai mengikut prestasi dan peluang peningkatan kerjaya kepada semua staf. 18
Ibu Bapa

i. Segala aduan dan rayuan secara bertulis diproses dalam masa satu minggu.
ii. Memastikan ibu bapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian pelajaran anak-anak dalam masa 4 minggu
setiap kali selepas peperiksaan dijalankan.
iii. Memastikan perkhidmatan di kaunter akan diberikan selewat-lewatnya dalam tempoh 30 minit.
iv. Mengadakan permuafakatan dengan ibu bapa/penjaga sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
v. Setiap cadangan/usul yang munasabah akan dibincangkan dalam Mesyuarat Agung PIBG.
vi. Sistem penyampaian maklumat peperiksaan murid diberi sebanyak 2 kali setahun.

Komuniti

i. Memberi layanan dan perkhidmatan terhadap aktiviti kemasyarakatan mengikut keperluan dan kesesuaian semasa.
ii. Memberi peluang pihak komuniti menyampaikan taklimat mengenai peluang pekerjaan di tempat mereka sekurang-
kurangnya sekali setahun.
iii. Menyediakan program Mesra Komuniti sekali setahun.

Pihak Berkepentingan

i. Meletakkan segala maklumat terkini dari pihak berkepentingan di papan kenyataan guru selepas 2 hari diterima.
ii. Memastikan setiap arahan dan permohonan daripada PPD, JPN dan KPM mendapat maklum balas dalam tempoh 3
hari.
iii. Memberi kerjasama dalam melaksanakan program kecemerlangan murid yang dianjurkan oleh PPD, JPN dan KPM.

19
Analisis Persekitaran (SWOT) Bidang: KEWANGAN

KEKUATAN: KELEMAHAN:
Dalaman Guru Besar mempunyai asas Kerani kewangan yang baru dan kurang
pengurusan yang kuat dan pengalaman.
berpengalaman. Pembayaran melebihi dari peruntukan.
Barisan guru yang bersemangat, Kerani yang berkursus tiada pengganti
komited, efektif dan efisyen.
Budaya kerja positif dalam
kalangan seluruh warga sekolah.
Kerani kewangan celik komputer
Kemudahan mesin cetak dan
Luaran komputer
PELUANG: Strategi SO Strategi WO
Kemudahan kewangan yang kukuh.
Sumbangan dari pihak swasta. Meningkatkan kemahiran mengurus Mempastikan penemuan audit berkurangan
Kedudukan kewangan PIBG yang kukuh. kewangan
CABARAN: Strategi SC Strategi WC
Tekanan dari pihak pembekal berhubung
bayaran bil-bil.
Campur tangan PIBG dalam pengurusan
kewangan.
PERANCANGAN STRATEGIK PENGURUSAN PEJABAT DAN KEWANGAN 2015 -2018

Isu Strategik Matlamat (KRA) Objektif Sasaran


KPI TOV 2015 2016 2017 2018
Bilangan aduan
- - - - -
pelanggan
Peratus kepuasan staf 100% 100% 100% 100% 100%
4.1. Peratus kepuasan
100% 100% 100% 100% 100%
Kecekapan Mempertingkatkan pelajar
pengurusan Meningkatkan Kualiti perkhidmatan Tempoh menunggu
5 min 3 min
Pejabat perlu kecekapan kaunter untuk mendapat 3 min 3 min 3 min
Dipertingkatkan Pengurusan pejabat perkhidmatan
lagi Tempoh mengesan fail 10 min 5 min 3 min 3 min 3 min
Tempoh kemasukan
4.2. Meningkatkan surat kedalam fail 3 hari 2 hari 2 hari 1 hari 1 hari
keberkesanan berkenaan
pengurusan fail
Jangkamasa surat diedar
2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari
Untuk tindakan.

Pengurusan Memastikan 4.2.1 Memastikan Bilangan -


- - -
kewangan pengurusan Semua pembelian ketidakpatuhan -
Belum efisyen Kewangan lebih Mematuhi peraturan
sepenuhnya efisyen. 4.2.2 Mempercepatkan Bilanganhari
bayaran 10 7 7 7 7

4.2.3. Mengurangkan
tempoh pembayaran Bilangan hari bekerja - - - - -
balik perbelanjaan
runcit.

Bilangan audit
4.2.4. Memastikan
berteguran - - - - -
tiada audit berteguran
Analisis Persekitaran (SWOT) Bidang: SUMBER MANUSIA
KEKUATAN: KELEMAHAN:
Dalaman Guru Besar mempunyai asas Guru kurang pengalaman.
pengurusan yang kuat dan Agihan tugas guru tidak seimbang
berpengalaman. dalam jawatankuasa sekolah.
95% guru tinggal kurang 25km Guru terpaksa mengajar mata
dari sekolah. pelajaran bukan opsyen.
Barisan guru yang Guru mengadu beban kerja banyak.
bersemangat, komited, efektif Kekerapa guru keluar untuk kursus
dan efisyen. atau urusan rasmi.
Guru celik komputer dengan
kemudahan pencetak dan
Luaran komputer disediakan.
Guru mencukupi dan 30%
adalah siswazah terlatih.
PELUANG: Strategi SO Strategi WO
Majoriti Ibu bapa prihatin dengan
kemajuan sekolah. Memantapkan teknik dan Meningkatkan Guru dan staf
PIBG aktif memajukan sekolah. kemahiran guru melaksanakan mengamalkan budaya kerja yang lebih
Jawatankuasa kemajuan kampung turut P&P. berkualiti
membantu sekolah.

CABARAN: Strategi SC Strategi WC


Ibu bapa kurang melibatkan diri dalam
aktiviti. Meningkatkan bilangan guru yang
Pengaruh gejala sosial yang negatif di melaksana dan menghasilkan KT
luar sekolah.
Kesedaran kepentingan pendidikan
dalam kalangan ibu bapa masih rendah.
Masyarakat yang lebih mengutamakan
material.
PERANCANGAN STRATEGIK PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 2015 - 2018
Sasaran
Isu Strategik Matlamat (KRA) Objektif KPI
TOV 2015 2016 2017 2018
Kompetensi dan
Komitmen semua Membangunkan Peratus staf melepasi 95%
85% 90% 95% 95%
Kakitangan dalam Modal Insan tahap 80% SKPM.
Oganisasi masih berkualiti
perlu ditingkatkan Peratus staf
6.1. Meningkatkan cemerlang
kompetensi berdasarkan LNPT 85% 90% 95% 95% 100%
(85% keatas)

Peratus staf
mengikuti 12 15 18 20
Kursus dalam 12 orang orang Orang orang orang
perkhidmatan. (Sijil)

Bilangan guru yang


menghasilkan
inovasi. - 1 2 2 2

6.2. Meningkatkan Indeks kepuasan


motivasi staf (%) - - - - -

6.3. Meningkatkan Skor pencerapan(%) 90 95 100 100 100


pengetahuan
Analisis Persekitaran (SWOT) Bidang:PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

KEKUATAN: KELEMAHAN:
Dalaman Guru Besar mempunyai asas Guru baru kurang pengalaman dalam
pengurusan yang kuat dan pengurusan fizikal sekolah.
berpengalaman. Masih perlu penyelenggaraan fizikal
Kelengkapan dan pembangunan sekolah.
fizikal yang menyeluruh. Kos yang tinggi dalam
Guru dan staf bekerjasama penyelenggaraan.
dalam membangunkan sekolah. Sukar mengekalkan prasaraana sekolah
Luaran Prasarana sekolah yang selesa. yang selesa.
Terdapat kemudahan prasarana
sekolah yang usang.
PELUANG: Strategi SO Strategi WO
Sumbangan dan kerjasama pihak-pihak
swasta. Meningkatkan keceriaan dan Memperkasakan kesedaran keceriaan
Kewangan PIBG yang kukuh. kemudahan dalaman persekitaran yang tinggi di kalangan warga sekolah.
sekolah

CABARAN: Strategi SC Strategi WC


Sumbangan pihak swasta memerlukan
kecekapan pengurusan. Meningkatkan kualiti pengurusan Memperkukuhkan lagi rekod rekod
Terdapat ahli PIBG cuba mendapatkan pejabat pengurusan pejabat berkenaan
sesuatu untuk kepentingan peribadi. kemudahan asas dan keperluan sekolah
Segelintir ahli komuniti setempat tidak
mengambil perhatian dalam apa jua
aktiviti sekolah.
PERANCANGAN STRATEGIK PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL 2015-2018
Matlamat Sasaran
Isu Strategik Objektif KPI
(KRA) TOV 2015 2016 2017 2018
Aspek pengurusan Meningkatkan kualiti 5.1. Meningkatkan Bilangan kekerapan
Persekitaran dan pengurusan kualiti pengurusan penyeliaan setahun 2 3 3 3 3
Kemudahan fizikal persekitaran dan penyelenggaraan
perlu kemudahan
Bilangan aduan
ditingkatkan. fizikal sekolah bagi 2 1 2 3 4
kerosakan
mewujudkan iklim
sekolah yang
konduksif Kekerapan peralatan 3 1 1 1 1
yang diselenggara

Kekerapan bangunan 2 1 1 1 1
disenggara
5.2. Memastikan - - - - -
kemudahan fizikal Bil kes kemalangan
selamat untuk
digunakan warga Bilangan aduan - 1 - -
sekolah
Bilangan program
5.3. Menaiktaraf yang berkaitan
- - - - -
kemudahan fizikal dengan keselamatan
sekolah fizikal
Bilangan kemudahan
1 -
yang dinaiktaraf - - -
5.4. Menyediakan Bilangan sistem
sistem perhubungan siaraya yang ada di
telekomunikasi sekolah
diseluruh kawasan 1 1 1 1 1
sekolah.
PERANCANGAN STRATEGIK PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR 2015-2018

Sasaran
IsuStrategik Matlamat (KRA) Objektif KPI TOV
2015 2016 2017 2018
1.Meningkatkan
Jalinan hubungan Mewujudkan lagi hubungan Bilangan
dan kerjasama perkongsian pintar pihak sekolah program/aktiviti
3 4 4 5 5
pihak sekolah antara pihak dengan ibubapa
dengan pihak luar sekolah dengan pelajar
masih boleh komuniti luar
dipertingkatkanla
gi 2.Meningkatkan
Bilangan jaringan
bilangan jaringan
dlm
dengan sekolah 2 3 3 4 4
Negara
dalam Negara dan
luar negara

3.Meningkatkan
bilangan jalinan
dengan institusi
Bilangan jalinan
pendidikan /NGO 3 3 4 4 5
dalam Negara
dalam dan luar
negara
PERANCANGAN STRATEGIK KEBITARAAN SEKOLAH 2015-2018
( BAHASA INGGERIS)

Sasaran
Isu Strategik Matlamat (KRA) Objektif KPI TOV
2015 2016 2017 2018

1.Prestasi Meningkatkan 100% lulus


90% 95% 97% 98% 100%
akademik dalam keputusan
peperiksaan akademik yang
awam dan Meningkatkan
lebih cemerlang
dalaman belum pencapaian
khususnya dalam
mencapai tahap pelajar dalam
UPSR
membanggakan peperiksaan UPSR
di peringkat UPSR -3 orang
4 26% 30% 35% 40%
PPDKS 15.79% mendapat A

2.Kesukaran
pelajar Meningkatkan
Berkomunikasi jumlah pelajar Pelajar boleh
80% pelajar dapat
dalam Bahasa yang boleh berkomunikasi
berkomunikasi
Inggeris berkomunikasi dengan 10% 15% 18% 20% 25%
dengan baik dalam
dalam Yakin dalam
Bahasa Inggeris
Bahasa Inggeris B.inggeris
ANALISIS PERSEKITARAN(SWOT) BIDANG KURIKULUM

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
% Kelulusan UPSR meningkat Pencapaian UPSR dari segi semua A
Dalaman berterusan belum capai 20%
Pencapaian BM dalam UPSR 95% Segelintir guru tidak bersikap
100% guru mempunyai inisiatif
pengalaman lebih 5 tahun Guru tidak dapat menumpu
100% guru berbudaya kerja sepenuhnya P&P kerana terlalu
positif banyak aktiviti
Kehadiran murid melebihi 95%
Luaran
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
Ibu bapa mementingkan pelajaran
anak-anak mereka 1. Meningkatkan pencapaian 3. Meningkatkan pencapaian 5A
Sokongan kewangan daripada PIBG akademik dengan kerjasama melalui pengiktirafan dan insentif
Sekolah satu sesi boleh adakan antara guru dan ibu bapa. oleh PIBG
kelas tambahan waktu petang 2. Meningkatkan penggunaan ICT
semasa P&P dengan sokongan
PIBG
(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

Ekspektasi ibu bapa terhadap 4. Memastikan P&P dijalankan Janakan strategi yang sesuai jika ada
sekolah tinggi dengan berkesan melalui
Masih ada ibu bapa menyerahkan perkongsian kemahiran dan
anak mereka 100% ke sekolah pengalaman dalam kalangan guru
PERANCANGAN STRATEGIK 2015 - 2018
BIDANG KURIKULUM

Sasaran
Isu Strategik Matlamat (KRA) Objektif KPI TOV
2015 2016 2017 2018
Kecemerlangan 1. Kecemerlang 1.1 Meningkatkan
akademik murid akademik peratusan dan Peratus dan
masih belum murid. bilangan murid bilangan murid 14.81% 15.79%
mencapai tahap mendapat 5A mendapat 5A.
yang diingini dalam UPSR. UPSR 4 orang 3 orang
sekolah dan pihak
berkepentingan 1.2 Meningkatkan GPS
GPS UPSR
sebanyak .. UPSR 1.93 1.87
2.1 % dan bilangan
program Bilangan program 9 6
peningkatan
akademik yang
dilaksanakan
dengan berkesan Peratusan program 88.9% 100%
dalam setahun

2.2 % dan bilangan Bilangan program 5 4


2.Meningkatkan program panitia
kecekapan yang dilaksanakan
pengurusan dengan berkesan
kurikulum dalam setahun
Peratus program 80% 100%
Sasaran
Isu Strategik Matlamat (KRA) Objektif KPI TOV
2015 2016 2017 2018

2.3 Bilangan Sekurang-


pencerapan guru kurangnya 2 kali 2 2 3 3 3
dalam setahun

2.4 % guru yang


mendapat skor 100% guru skor
85% 90% 95% 95% 97%
cemerlang dalam cemerlang
pencerapan
2.5 % program 100% program
yang mematuhi panitia mematuhi
80% 100% 100% 100% 100%
jadual yang jadual
dirancang
2.6 Bilangan
aktiviti Pusat
1 aktiviti 1 2 2 3 4
Sumber dalam
sebulan

2.7 % murid yang 80% murid Tahun 5


80% 85% 85% 90% 95%
mendapat sijil mendapat Nilam
Nilam
Sasaran
Isu Strategik Matlamat (KRA) Objektif KPI TOV
2015 2016 2017 2018

2.8 % pencapaian
Skor cemerlang 100% 100% 100% 100% 100%
SKPM

2.9 Bilangan
Latihan Dalam
Perkhidmatan 7 kali setahun 7 kali 7 kali 8 kali 8 kali 9 kali
(LDP) setahun

2.10 Bilangan
100% program
Mesyuarat JK
panitia mematuhi
Kurikulum dan 4 4 4 4 4
jadual
panitia setahun
Analisis Persekitaran SWOT Bidang: HEM

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman Disiplin sekolah terkawal Terdapat murid sering
Pengurusan buku teks cekap. sakit.
Pengurusan bantuan pelajar baik Terdapat jawatankuasa
Amalan-amalan baik telah membantu yang masih belum mantap
membentuk sahsiah yang baik. dalam pengurusan HEM.
Kebajikan murid yang maksimum telah
diberikan.
Kawasan persekitaran yang kondusif
Luaran menjurus kepada keselamatan padu.
Pengurusan HEM keseluruhannya cekap
dan efisyen.
Kehadiran murid yang cemerlang.
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
Ibu bapa yang berpendidikan membantu
mengawal prestasi hal ehwal murid. Mengekalkan kehadiran cemerlang Mengekalkan kehadiran
Pengurusan PIBG yang efektif dapat murid dengan kerjasama ibubapa. cemerlang murid dengan
membentuk persekitaran kondusif. Ibubapa mesti mengambil peluang kerjasama PIBG
Kerjasama penjaga yang baik dengan dalam segala kepentingan murid di
pihak sekolah membantu dalam sekolah.
pengurusan HEM.
PELAN STRATEGIK BIDANG HAL EHWAL MURID 2015 -2018

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
Sasaran (ETR)
Indikator
Isu Masalah Matlamat Strategi
Pencapaian TOV 2015 2016 2017 2018

Ambil Mengurangkan Meningkatkan


Bilangan
ringan kes ponteng kesedaran Kehadiran
kehadiran 96 98 98 100 100
kehadiran minima kehadiran ke murid
tidak statik
ke sekolah menjelang 2014 sekolah
Masih ada 10% murid
Memastikan 0%
murid sering Sering membuat
murid 0% murid
melakukan melakukan program kauseling 100
melakukan terlibat disiplin 98 100 100 100
kesalahan kesalahan dan program
kesalahan ringan
Disiplin disiplin mentor mentee
ringan
yang ringan ringan
Analisis Persekitaran SWOT Bidang: KOKURIKULUM DAN SUKAN

Dalaman KEKUATAN: KELEMAHAN:


Guru Besar mempunyai asas pengurusan .
yang kuat dan berpengalaman. Sebahagian guru kurang
Barisan guru yang bersemangat, komited, kemahiran melatih murid
efektif dan efisyen. dalam permainan
Kemudahan peralatan sukan yang tertentu.
mencukupi. Kurang latihan
Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam
bidang kokurikulum .
Luaran Pencapaian kokurikulum (1M1S) seperti
hoki, bola baling sehingga peringkat
daerah.

PELUANG: Strategi SO Strategi WO

Sokongan dan kerjasama sepenuhnya Meningkatkan kemahiran bermain dan daya ......................
waris dari segi moral dalam semua tahan...
penyertaan dan pertandingan.

CABARAN: Strategi SC Strategi WC


Ibu bapa kurang menggalakkan anak-
anak mereka aktif dalam kokurikulum. Meningkatkan kemahiran asas(permainan)
Tiada kesungguhan dalam aktiviti yang dan lanjutan ilmu pengakap dan tKRS
diceburi
PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2014 2018
SASARAN
ISU STRATEGIK MATLAMAT (KRA) OBJEKTIF KPI TOV
2015 2016 2017 2018

Pencapaian Pencapaian 1. 1.1 Pasukan


murid dalam murid dalam Meningkatkan Hoki(L)
bidang bidang pencapaian
kokurikulum kokurikulum dalam sukan (i) Peringkat Zon -
masih lagi pada dan permainan (ii) Peringkat Naib
ketiga Ketiga Johan Johan
tahap minimum Daerah Johan
dan perlu (iii) Peringkat
-
dicemerlangkan Negeri
pada masa
(iv) Kebangsaan -
hadapan
1.2 Bilangan
pelajar yang
mewakili
(i) Peringkat
-
Daerah
(ii) Peringkat
- 1 orang 2 Orang 3 Orang 3 Orang
Negeri
(iii) Kebangsaan -

1.3 Pasukan Bola


Baling (P)

Penyerta Naib
(i) Zon Ketiga Johan Johan
an Johan
(ii) Peringkat Penyerta Naib
Ketiga Johan
Daerah an Johan
(iii) Peringkat
Negeri
(iv) Kebangsaan
SASARAN
ISU STRATEGIK MATLAMAT (KRA) OBJEKTIF KPI TOV
2015 2016 2017 2018

1.4 Bilangan
pemain yang
mewakili
(i) Zon
(ii) Peringkat
-
Daerah 1 2 3 4
(iii) Peringkat
Negeri
(iv) Kebangsaan

2. Meningkatkan 2.1 Bilangan


pencapaian dalam peserta Badan
Badan Beruniform Beruniform 3 3 4 4 4
mencapai
peringkat
Daerah :
2.2 Bilangan
peserta Badan
Beruniform
2 3 3 4 4
mencapai
peringkat Negeri
:
3.1 Kelab dan
3. Meningkatkan Persatuan
pencapaian dalam mencapai
Kelab dan peringkat Zon :
Persatuan

Johan - / /

Naib Johan - /

Ketiga - /
SASARAN
ISU STRATEGIK MATLAMAT (KRA) OBJEKTIF KPI TOV
2015 2016 2017 2018

Johan

Naib Johan

Ketiga
3.3 Bilangan
aktiviti Kelab dan
Persatuan
mencapai
peringkat Negeri
Johan

Naib Johan

Ketiga
Kehadiran
murid
100% 95% 97% 99% 100% 100%
dalam aktiviti
kokurikulum