Anda di halaman 1dari 7

FEPA

APARATE DE REGLARE A COEFICIENTULUI


DE DEBIT (ROBINETE DE REGLARE CU CARACTERISTICA CONTROLATA)

TIP ARL

DOMENIUL DE UTILIZARE
Robinetul de reglare tip ARL se utilizeaz\ `n procesele industriale pentru modificarea valorii debitului unui fluid
`ntr-un sistem de comand\. Robinetul prezint\ unele avantaje, fa]\ de variantele cunoscute de robinete de
reglare cu dou\ scaune cu ventil profilat [i servomotor variantele aerul `nchide- aerul deschide, cum ar fi :
1. colivia(cage) : - este prev\zut\ cu orificii ce permit divizarea fluxului de fluid pentru mic[orarea
nivelului de zgomot [i ob]inerea caracteristicii dorite(liniar\ sau logaritmic\) ;
- se poate schimba u[or pentru a ob]ine un robinet cu caracteristica dorit\ ;
- este reversibil\ (se utilizeaz\ aceea[i colivie pentru variantele normal `nchis-normal
deschis).
2. ventil : - echilibrat neprofilat, construc]ie ce permite reducerea for]elor dinamice care ac]ioneaz\
asupra ansamblului mobil ventil-tij\.
3. servomotor : - se utilizeaz\ o singur\ variant\ perntru cele dou\ variate nomal `nchis- normal
deschis.
4. dimensiuni de gabarit mici.
Robinetul de reglare este ac]ionat de un servomotor capabil s\ modifice pozi]ia organului de `nchidere a
robinetului, ca r\spuns la un semnal al sistemului de comand\. Pistonul `nchide orificiile de curgere astfel `nct
s\ se realizeze caracteristica solicitat\. Parametrii Kv, c\dere de presiune [i debit pentru diverse pozi]ii se dau
la cererea clientului. ~n paginile 5 si 6 sunt prezentate nomogramele pentru determinarea aproximativ\ a
parametrilor robinetului.
CARACTERISTICI CONSTRUCTIV-FUNCIONALE
Piesele componente (inclusiv garniturile de etanare), pot fi nlocuite cu uurin, fr afectarea liniilor de
conexiuni
Sens de curgere indicat pe corp.
CARACTERISTICI TEHNICE
Diametru nominal : 15 ;20 ; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150
Presiune nominal : 16; 25;40 ;64
Presiune actionare
servomotor : specificat prin comand n intervalele:
2.10 ; (bar)
Starea ini]ial\ : normal nchis ; normal deschis
Dimensiuni de gabarit : conform fig.1
Poziie de montare : vertical\
Temperatura mediului ambiant : -25C ...+70C
Temperatura maxim n proces : varianta standard max. 900C
: comenzi speciale max. 2200C
Dimensiunea maxim a particulelor de impuriti : 100 m *
Material corp: - construc]ie normal : GP240
- construc]ie special : inox
Materiale pentru etanare: NBR, PTFE

Str. Republicii nr. 316 Tel.: 0235/415990; 414660 S.G.:797-2004


Brlad - 6400 Fax: 0235/421618; 413729 REV.: 3-2006
Vaslui E-mail: fepa_bd@spectral.ro PAG.: 1/7
FEPA

Piese interioare : inox


Conexiuni la proces: -Cu flane de legtur (Dn 15150)

Mediu de lucru: ap, aer, gaze naturale, gaze de sonda (WOG)


*- pentru fluide cu impuriti mai mari de 100 m la comand special

ALEGEREA APARATELOR DE REGLARE ~N FUNC}IE DE PARAMETRII DIN PROCES


ARL XX (*....)

Tabel 1
Varianta constructiv\ Comenzi
aparat reglare / Echilibrate Neechilibrate speciale
Parametrii
Simbol ARL ME ARL RE ARL MN ARL RN *
Diametrul nominal
40...150 40...150 15...32 15...32 se specifica
Dn (mm)
Temperatura maxima
90C 220C 90C 220C 220C
de lucru
Material corp GP 240 GP 240 GP 240 GP 240 se specifica
X X 46Cr13(1.4034
X 46Cr13(1.4034) X 46Cr13(1.4034 -
Varianta etansare scaun 46Cr13(1.4034) -X se specifica
- NBR X 46Cr13(1.4034
- NBR 46Cr13(1.4034
Presiunea maxima de
64 64 25 25 se specifica
lucru(bar)
-neutru, t=910C...
0
-neutru, t=91 C... 2200C (se
2200C (se specifica specifica mediul
mediul de lucru si de lucru si
temperatura) temperatura)
- coroziv, t=910C... - coroziv, se specifica
-neutru, t900C 2200C (se specifica -neutru, t900C t=910C... 2200C mediul de
Mediul de lucru
-coroziv, t900C mediul de lucru si -coroziv, t900C (se specifica lucru si
temperatura) mediul de lucru si temperatura
-comenzi speciale temperatura)
(se specifica -comenzi speciale
mediul de lucru si (se specifica
temperatura) mediul de lucru si
temperatura)
Clasa de pierderi conf.
VI IV VI IV se specifica
SR EN 1349

CODIFICARE
ARL XX (*....) XXX X X X x x x x x
a b c d e f g h i Semnificatie
a) Diametru nominal Dn
015 15

Str. Republicii nr. 316 Tel.: 0235/415990; 414660 S.G.:797-2004


Brlad - 6400 Fax: 0235/421618; 413729 REV.: 3-2006
Vaslui E-mail: fepa_bd@spectral.ro PAG.: 2/7
FEPA

020 20
025 25
032 32
040 40
050 50
065 65
080 80
100 100
125 125
150 150
b)Presiune nominala Pn
1 Pn 16
2 Pn 25
3 Pn 40
4 Pn 64
c) Caracteristica robinet
1 Caracteristica logaritmica
2 Caracteristica liniara
3 Caracteristica rapida(ON-OFF)
0 La cerere
d) Starea normala in lipsa comenzii
1 Normal inchis
2 Normal deschis
e) Mod de actionare
1 Actionare manuala
2 Actionare cu servomotor pneumatic (actionare
pneumatica)
3 Actionare pneumatica si manuala
f) Presiune actionare servomotor
0 Numai cu actionare manuala
1 2-10 bar

g) Echipament auxiliar
1 Fara pozitioner
2 Pozitioner pneumatic; comanda 0.2...1bar
3 Pozitioner electropneumatic; comanda 4...20mAcc

Exemplu de codificare : Aparat de reglare echilibrat cu scaun metalic,radiator si


garnituri dePTFE pentru temperaturi t2200C,material corp GP240, etansare X
46Cr13(1.4034) - X 46Cr13(1.4034), neutru, t=910C... 2200C, clasa de pierderi IV

ARL RE 040 2 2 1 2 1 2
Denumire
Diametru nominal DN40
Presiunea nominala 25 bar
Carcteristica liniara
Normal inchis
Actionare cu servomotor pneumatic
Presiune actionare servomotor 2-10 bar
Pozitioner pneumatic

Str. Republicii nr. 316 Tel.: 0235/415990; 414660 S.G.:797-2004


Brlad - 6400 Fax: 0235/421618; 413729 REV.: 3-2006
Vaslui E-mail: fepa_bd@spectral.ro PAG.: 3/7
FEPA

Valoarea parametrului Kv la cursa maxima a robinetului este prezentata in tabelul de mai jos:

Dn 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150


Kv 2.25 4.00 5.50 9.00 14.00 22.00 37.00 57.50 99.00 155.00 218.00

Aparat de reglare tip ARL


Figura 1

Str. Republicii nr. 316 Tel.: 0235/415990; 414660 S.G.:797-2004


Brlad - 6400 Fax: 0235/421618; 413729 REV.: 3-2006
Vaslui E-mail: fepa_bd@spectral.ro PAG.: 4/7
FEPA

Str. Republicii nr. 316 Tel.: 0235/415990; 414660 S.G.:797-2004


Brlad - 6400 Fax: 0235/421618; 413729 REV.: 3-2006
Vaslui E-mail: fepa_bd@spectral.ro PAG.: 5/7
FEPA

Str. Republicii nr. 316 Tel.: 0235/415990; 414660 S.G.:797-2004


Brlad - 6400 Fax: 0235/421618; 413729 REV.: 3-2006
Vaslui E-mail: fepa_bd@spectral.ro PAG.: 6/7
FEPA

-dimensiunile fata-la-fata pentru robinetele cu flansa de legatura sunt conform SR EN 558-1 si STAS
1357-1991 pentru cele desemnate prin PN;
-flansele respecta conditiile STAS 1357-1991.

PN 16
DN L d1 d2 d3 b
20 150 105 75 4x14 16
25 160 115 85 4x14 16
32 180 140 100 4x18 16
40 200 150 110 4x18 16
50 230 165 125 4x18 18
65 290 185 145 4x18 18
80 310 200 160 8x18 20
100 350 220 180 8x18 20
125 400 250 210 8x18 22
150 480 285 240 8x22 22
PN25
DN L d1 d2 d3 b
20 150 105 75 4x14 18
25 160 115 85 4x14 18
32 180 135 100 4x18 18
40 200 145 110 4x18 18
50 230 160 125 4x18 20
65 290 180 145 8x18 22
80 310 195 160 8x18 24
100 350 230 190 8x22 24
125 400 270 220 8x26 26
150 480 300 250 8x26 28
PN40 STAS
DN L d1 d2 d3 b
20 150 105 75 4x14 18
25 160 115 85 4x14 18
32 180 140 100 4x18 18
40 200 150 110 4x18 18
50 230 165 125 4x18 20
65 290 185 145 8x18 22
80 310 200 160 8x18 24
100 350 235 190 8x22 24
125 400 270 220 8x26 26
150 480 300 250 8x26 28

Str. Republicii nr. 316 Tel.: 0235/415990; 414660 S.G.:797-2004


Brlad - 6400 Fax: 0235/421618; 413729 REV.: 3-2006
Vaslui E-mail: fepa_bd@spectral.ro PAG.: 7/7