Anda di halaman 1dari 3

COALA GIMNAZIAL ION VLCEANU DRAGOTETI ARIA CURRICULAR: LIMB I COMUNICARE

PROFESOR: ANCUERU SILVIA DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZ

PLANIFICARE CALENDARISTIC
DISCIPLINA OPIONAL

AN COLAR: 2017-2018
CLASA a VI-a
NR. ORE: 35

SEMESTRUL I

RESURSE
UNITATEA DE CONINUTURILE NVRII COMPETEN ACTIVITI DE NVARE EVALUARE OBS.
NVARE -E TIMP SAPT. MATERIALE PROCEDURALE
SPECIFICE

- Jobs and their descriptions 2.1,2.3,2.4, - exerciiu de potrivire 2 W1 caiet special - activiti frontale, -observarea
1. FREE TIME - Leisure activities 2.5,4.2 - scurte dialoguri W2 de exerciii individuale i pe sistematic a
ACTIVITIES -Adverbs of frequency - sriere de propoziii perechi elevilor
- rspuns la ntrebri n scris
- cultural landmarks - redactare de propoziii
2. PAST HABITS - Used to - exerciiu de potrivire - caiet special - activiti frontale, - rspuns oral
- Countries and nationalities 2.1,2.3,2.4, imagini i aciuni 2 W3 de exerciii individuale i pe (lectura
- exprimarea timpului 2.5,4.2 - ntrebri i rspunsuri W4 perechi textului
- Test - redactarea unui scurt text redactat)
despre tari si nationalitati
- completare de tabel
3. MEET MY - Family members 2.1,2.2,2.3, - exerciiu de potrivire - caiet special - activiti individuale - citirea temei
FAMILY AND -Antonyms 4.2, 4.3 - exerciiu de completare a 2 W5 de exerciii i pe perechi de cas
FRIENDS - Describing the ideal friend, qualities spaiilor libere W6
- redactactarea unor raspunsuri
la intrebari
- exerciiu de completare
4. WHATS THE - Body 1.1, 1.2, 1.3, - redactarea unui scurt text prin 2 W7 - caiet special - activiti individuale - citirea temei
MATTER? - Problems and symtoms 1.4,2.1, 3.1, rspuns la ntrebri W8 de exerciii de cas
- Doctor and patient 3.3, 4.3

- exerciiu de potrivire - activiti frontale,


5. WELCOME TO - Buildings and their descriptions 2.1,2.2,2.3 - exerciiu de completare 2 W9 - caiet special individuale i pe - observarea
MY HOUSE - Rooms and furniture - redactare de propoziii W10 de exerciii perechi sistematic a
- ntrebri i rspunsuri elevilor
-Weather forecast - ghicirea cuvntului corect
6. BE - Adjectives 3.1, 3.2, 3.3, - redactare de propoziii 1 W11 - caiet special - activiti individuale - test
FASHIONABLE -Seasons 3.4, 4.1,4.2 - redactarea unui text scurt de exerciii
UNITATEA DE CONINUTURILE NVRII OBIECTIVE ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE OBS.
NVARE
TIMP SAPT. MATERIALE PROCEDURALE

- Food diary 2.1,2.2,2.3, - exerciiu de descriere 2 W12 - caiet special - activiti frontale,
7. EATING FOR - Talking about healthy food 2.5,4.2 - ntrebri i rspunsuri W13 de exerciii individuale i pe - observarea
GOOD FOOD - Countable and uncountable nouns - redactare de propoziii perechi sistematic a
- redactarea unui text scurt elevilor
dup un plan dat
- exerciiu de potrivire
8. THE - Natural environment 2.1,2.2,3.2, - exerciiu de tipul adevrat- 2 W14 - caiet special - activiti frontale i - observarea
ENVIRONMENT - Environmental problems 4.3 fals W15 de exerciii individuale sistematic a
- Endangered species - rspuns la ntrebri n scris elevilor

- exerciiu de potrivire - activiti frontale, - observarea


9. ON HOLIDAY -Type of holidays 2.1,2.3,4.1 - completare de tabel 2 W16 - caiet special individuale i pe sistematic a
- Means of transport - rspuns la ntrebri n scris W17 de exerciii perechi elevilor
- Travelling destination - ntrebri i rspunsuri
-Checking in at the hotel -redactarea unui paragraf
despre familie
- Sports activities 3.1, 3.2, 3.3, exerciiu de potrivire
10. SPORT - Team sports or individual sports 3.4, 4.1,4.2, - completare de tabel - activiti individuale -test scris
-The coach 4.3 - rspuns la ntrebri n scris W18
-Crosswords - ntrebri i rspunsuri 1
- Testing the knowledge
SEMESTRUL AL II - LEA

RESURSE
UNITATEA DE CONINUTURILE NVRII OBIECTIVE ACTIVITI DE NVARE EVALUARE OBS.
NVARE TIMP SAPT. MATERIALE PROCEDURALE

- Traditional British instruments 2.1,2.3,2.4, exerciiu de potrivire caiet special - activiti frontale,
11.FOCUS ON - People in the arts 2.5,4.2 - scurte dialoguri 2 W1 de exerciii individuale i pe -observarea
CULTURE - Crossword puzzle - sriere de propoziii W2 perechi sistematic a
- rspuns la ntrebri n scris elevilor

- redactare de propoziii
12. STUDY TIME - Types of school - exerciiu de potrivire - caiet special - activiti frontale,
- School subjects 2.1,2.3,2.4, imagini i aciuni 2 W3 de exerciii individuale i pe - rspuns oral
-School timetable 2.5,4.2 - ntrebri i rspunsuri W4 perechi (lectura
- Evaluation Test - redactarea unui scurt text textului
despre programul zilnic redactat)

- completare de tabel
13. SANDRAS - Present Simple 2.1,2.2,2.3, - exerciiu de potrivire - caiet special - activiti individuale
DAILY ROUTINE - Adverbs of frequency 4.2 - exerciiu de completare a 2 W5 de exerciii i pe perechi - citirea temei
- Fill in the gaps spaiilor libere W6 de cas
- redactare a unei scurte (descrierea )
descrieri a unui animal
- exerciiu de potrivire - activiti frontale,
14. PRESENT - Present Continuous: affirmative, negative and 2.1,2.2,2.3 - exerciiu de completare 2 W7 - caiet special individuale i pe - observarea
SIMPLE vs interrogative - redactare de propoziii W8 de exerciii perechi sistematic a
PRESENT - Present Simple: affirmative, negative and - ntrebri i rspunsuri elevilor
CONTINUOUS interrogative
-Letter to your friend- Test

- ghicirea cuvntului corect - activiti individuale


15. I USED TO BE - Past Simple: affirmative, negative and 2.1,2.3,4.2 - redactare de propoziii 2 W9 - caiet special i pe perechi - citirea temei
A SUPERMAN interrogative - redactarea unui text scurt W10 de exerciii de cas
- irregular verbs despre familie dup un plan

- Comparison of adjectives 2.1,2.2,2.3, - exerciiu de potrivire 2 W11 - caiet special - activiti frontale, W 13
16. ADJECTIVES - Quiz- comparative and superlative of adjectives 2.5,4.2 - ntrebri i rspunsuri W12 de exerciii individuale i pe - observarea Sapt.
- Test - redactare de propoziii perechi sistematic a Altfel.
- redactarea unui text scurt elevilor
dup un plan dat
- exerciiu de potrivire
- Past Continuous vs Past Simple 2.1,2.2,3.2, - exerciiu de tipul adevrat- 2 W14 - caiet special - activiti frontale i - observarea
17. YOUR STORY - Tell your story 4.3 fals W15 de exerciii individuale sistematic a
- problems and solutions - rspuns la ntrebri n scris elevilor
- alcatuirea unei povestiri
- Nouns and articles - exerciiu de potrivire - activiti frontale,
18. REVISION - Countable and uncountable 2.1,2.3,4.1 - completare de tabel 1 W16 - fise individuale i pe - test scris
- Testing the knoledge - rspuns la ntrebri n scris perechi
- ntrebri i rspunsuri
- rspuns la ntrebri n scris - activiti individuale
19. FINAL CHECK - Testing the knowledge 2.1,2.3,4.1 - exerciiu de completare 1 W17 - fise - test scris
4.3 - ntrebri i rspunsuri