Anda di halaman 1dari 3

Soal Penyisihan

1. Apa arti dari thaharah.


Suci, bersuci, bersih
2. Menahan diri dari makan, minum, berkata-kata kotor dan segala perbuatan yang tidak
baik, disertai niat sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disebut.
Puasa
3. Sebelum datangnya Agama Islam, masyarakat Arab pada umumnya masih
menyembah berhala-berhala seperti latta, uzza, dll. Sehingga disebut zaman
jahiliyyah. Apa arti jahiliyyah.
Bodoh
4. Apa nama tahun lahirnya nabi Muhammad saw ke dunia ini.
Tahun Gajah
5. Malaikat adalah makhluk rohani atau makhluk ghaib, bukan laki-laki atau perempuan,
tidak makan dan tidak minum. Pertanyaannya; dari apakah malaikat diciptakan
Allah.
Nur, cahaya
6. Sebutkan nabi-nabi yang termasuk nabi-nabi ulul azmi.
Nuh as, Ibrahim as, Musa as, Isa as, Muhammad saw
7. Siapakah nama presiden mesir yang baru saja digulingkan oleh rakyatnya dari posisi
presiden.
Husni Mubarak
8. Apa hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf Qaf .
Ikhfa
9. ucapkan angka enam dalam bahasa arab.
Sittatun, sittun
10.Bacakan doa ketika kita bercermin.

Soal Penyisihan

1. Apa rukun iman yang kelima.


Beriman kepada hari kiamat
2. Dalam islam najis terbagi kepada tiga kategori, apa yang dimaksud dengan najis
mukhaffafah.
Najis ringan
3. Puasa sunat yang dilaksanakan dengan cara satu hari berpuasa dan satu hari
berbuka disebut dengan puasa.
Nabi Daud
4. Siapakah perempuan yang pertama sekali masuk islam.
Siti Khadijah
5. Apa tugas yang diberikan Allah kepada malaikat Izrail.
Mencabut nyawa
6. Siapakah nama nabi yang pernah dilempar dari kapal ke dalam laut hingga ditelan
ikan paus selama beberapa hari, namun dimuntahkan kembali ke darat dan dengan
izin Allah beliau masih hidup.
Nabi Yunus as
7. Negara ini merupakan salah satu negara teluk dan sangat kental dengan sejarah
keislamannya. Banyak ulama fiqih dan ulama hadits yang lahir disini, Negara ini
juga dikenal negeri 1001 malam. Beberapa tahun lalu Negara ini diserang oleh
Amerika Serikat hingga hancur semua peradaban yang pernah ada dan presidennya
pun, saddam husein tertangkap. Apakah nama Negara ini.

Iraq
8. Apa hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf Mim ....
Idgham bi ghunnah
9. Ucapkan angka sepuluh dalam bahasa arab
asyarun, asyaratun
10.Bacakan doa ketika bangun dari tidur.

Soal Penyisihan

1. Sebutkan satu saja sifat wajib bagi Nabi Muhammad saw.


Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathanah
2. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam sebelum hari raya idul adha disebut
zakat.
Fitrah
3. Puasa sunat yang dikerjakan setiap hari senin dan kamis disebut puasa. Senin kamis
4. Siapakah nama perempuan atau istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadist
dari Nabi saw.
Siti Aisyah ra
5. Apa tugas yang diberikan Allah kepada malaikat Raqib.
Mencatat amal baik manusia
6. Siapakah nama nabi yang pernah dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya,
pernah dipenjara namun akhirnya dengan izin Allah beliau menjadi raja di Mesir.

Nabi Yusuf as
7. Dulu pada masa kekhalifahan bani Umayyah, di Eropa yang merupakan pusatnya
agama nasrani dan yahudi, Islam pernah jaya seperti di Andalusia, sevilla, cordova.
Namun orang-orang sekarang lebih mengenal Negara ini sebagai juara piala dunia
2010 lalu. Apa nama Negara yang dimaksud
Spanyol
8. Apa hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf Jim.
Izhar
9. Ucapkan angka Sembilan dalam bahasa arab.
Tisatun, tisun
10.Bacakan doa ketika hendak naik kendaraan darat.
SOAL REBUTAN

1. Sebutkan shalat wajib lima waktu yang jumlah rakaatnya ganjil.


Maghrib
2. Setiap muslim yang meninggal dunia wajib dikuburkan, tidak peduli jenis kelamin,
warna kulit, jabatan, keturunan dan lain-lain. Namun sebelum dikuburkan harus
diselesaikan dulu tiga perkara/kewajiban terhadap jenazah tersebut, yaitu.
Memandikan, mengkafankan, menshalatkan
3. Beliau adalah seorang budak yang dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar Ash-
Shiddiq, terkenal sebagai muazzin yang indah suaranya. Sebelum akhir hayatnya,
beliau pernah menjabat sebagai gubernur. Siapakah nama beliau.
Bilal bin Rabah
4. Apakah nama peperangan yang terjadi pertama sekali dalam sejarah islam.
Perang Badar
5. Negara ini terkenal dengan Negari Matahari Terbit atau Negeri Sakura. Masyarakat
disini lebih mengenal Agama Islam karena ada kewajiban puasa yang dijalankan oleh
pemeluknya. Negara yang pernah menjajah Indonesia ini sudah sangat canggih dalam
bidang teknologi. Seminggu yang lalu Negara ini digoyang gempa dengan kekuatan 9,0
skala richter dan dihantam gelombang Tsunami dahsyat yang menewaskan ribuan
orang. Apa nama Negara ini.
Jepang
6. Apa hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf Lam.
Idgham bila ghunnah
7. Saat belajar di TK kita sudah bisa menghitung sampai seratus, mungkin sekarang kita
sudah bisa menghitung sampai angka ribuan dan jutaan. Sebutkan angka satu dalam
bahasa arab.
Wahidun, wahidatun
8. Siapakah nama malaikat yang diberi tugas oleh Allah membagi-bagikan rezeki kepada
makhluk hidup.
Mikail
9. Siapakah nama nabi kita yang bisa membuat perahu dan menyelamatkan manusia
serta masing-masing sepasang binatang di dalamnya saat banjir besar dihadirkan Allah
untuk memberi hukuman kepada manusia yang ingkar pada saat itu
Nabi Nuh as
10.Saat ini kita berada dalam bulan maret 2011 Masehi. Bila dilihat dalam bulan hijriah
kita sedang dalam bulan Rabiul Tsani. Malam ini merupakan malam kedua
berlangsungnya acara Lomba Anak Shaleh. Pertanyaannya; apa nama tempat
berlangsungnya acara ini.