Anda di halaman 1dari 5

ANGGARAN ALIRAN TUNAI UNTUK TAHUN PERTAMA OPERASI

PERKARA/BULAN PRA OP 1 2 3 4 5 6
ALIRAN TUNAI MASUK
Baki awal bulan 15386.43 31824.86 48554.29 55003.72 65424.15 88345.58
modal permulaan 30 000
jualan tunai 29140 29516 19176 23312 35908 31020
Bank CIMB 10 000
Pembiayaan MAIDAM 10 000
JUM. ALIRAN MASUK 50 000 29140 29516 19176 23312 35908 31020

ALIRAN TUNAI KELUAR


a)Belanja permulaan
daftar perniagaan 60
deposit kedai 1700

b)belanja operasi
stok awal 1525 1545 1630 1570 1735 1830 1720
gaji 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
kwsp 405 405 405 405 405 405 405
socso 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9
api&air 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
ansuran 700 700 700 700 700 700 700
sewa kedai 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

c)belanja pemasaran
pengangkutan 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
iklan/promosi 1600

d)belian harta tetap


perabot lengkap 2772
printer 550
mesin pemprosesan 15000
mesin kira-kira 250

e)bayaran b alik pinj. 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67
f)faedah pinjaman 250 250 250 250 250 250 250

JUMLAH ALIRAN KELUAR 34613.57 12701.57 12786.57 12726.57 12891.57 12986.57 12876.57
LEBIHAN/KURANGAN 15386.43 16438.43 16729.43 6449.43 10420.43 22921.43 18143.43

BAKI AKHIR BULAN 15386.43 31824.86 48554.29 55003.72 65424.15 88345.58 106489.01
N PERTAMA OPERASI

7 8 9 10 11 12 JUMLAH

106489.01 107486.58 111886.15 118624.58 126435.01 131593.44 1007053.8


30000
11844 8272 19740 20492 17860 5264 251544
10000
10000
11844 8272 19740 20492 17860 5264 251544

60
1700

1685 1515 1845 1525 1545 1545 19690


1600 1600 1600 1600 1600 1600 19200
405 405 405 405 405 405 4860
34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 418.8
3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
700 700 700 700 700 700 8400
2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000

2000 2000 2000 2000 2000 2000 26000

2772
550
15000
250

666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 8000.04


250 250 250 250 250 250 3000

12841.57 12671.57 13001.57 12681.57 12701.57 12701.57 153568.84


(-997.57) (-4399.57) 6738.43 7810.43 5158.43 (-7437.57) 97975.16

107486.58 111886.15 118624.58 126435.01 131593.44 139031.01 1130698.4


PENYATA UNTUNG RUGI

RM RM RM
Jualan
(-) Kos Jualan
Stok awal 1545
Belian 1525
3070
Kos barang untuk dijual
Stok akhir 1545
Kos jualan 1525
Untung kasar 250019

(-)Belanja
Sewa 30000
Gaji 19200
Belanja api&air 36000
KWSP 4860
Ansuran 8400
Susut nilai mesin pemprosesan 125
Susut nilai perabot 277.2
Susut nilai kelengkapanan pejabat 374.5
Susut nilai mesin kira-kira 25
100636.7
Untung bersih 149382.3

(-)kongsi untung
Fatihin 29876.46
Amirah Aida 29876.46
Farah Izzati 29876.46
Fatihah 29876.46
Syuhada 29876.46
149382.3
KUNCI KIRA-KIRA

ASET BUKAN SEMASA RM RM RM


Mesin pemprosesan 15000
(-)susut nilai mesin(10%x15000) 1500
13500
Perabot 2772
(-)susut nilai perabot(10%x2772) 277.2
2494.8
Kelengkapan pejabat 3745
(-)susut nilai kelengka apan pejabat (10%x3745) 374.5
3370.5
Mesin kira-kira 250
(-)susut nilai mesin kira-kira(10%x250) 25
225

Printer 550
(-)susut nilai printer(10%x550) 55
495
Jumlah aset tetap 20085.3
ASET SEMASA
Penghutang 246280
Tunai 11070.28
Deposit tunai 1700
Stok akhir 1545
Jumlah aset semasa 359595.28
Jumlah aset 379680.58

EKUITI PEMILIK
Modal awal 50000
(+)Untung bersih 151559
201559
LIABILITI BUKAN SEMASA
Pinjaman 10000

LIABILITI SEMASA
Pemiutang 168121.58
Jumlah ekuiti pemilik dan liabiliti 379680.58

EKUITI PEMILIK
Modal Fatihin 6000
Modal Amirah Aida 6000
Modal Farah Izzati 6000
Modal Fatihah 6000
Modal Syuhada 6000
30000
Pendahuluan MAIDAM 10000
40000
(+)Untung bersih 149382.3
189382.3
LIABILITI SEMASA
Pinjaman bank 10000
199382.3