Anda di halaman 1dari 7

Lampiran 1

REKOD TRANSIT DUNIA MUZIK TAHUN 2


20__
KELAS : .. NAMA GURU :

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN

PASTI WARNA
MENGENAL
DINAMIK
TEMPO

TON
PIC
BI
NAMA
L

B1D1E1

B2D1E4

B3D1E6

B4D1E6

B5D1E6

B6D1E6

B1D1E2

B2D1E2

B3D1E4

B4D1E4

B5D1E4

B6D1E4

B1D1E4

B2D1E1

B3D1E3

B4D1E3

B5D1E3

B6D1E3

B1D1E7

B2D1E3

B3D1E5

B4D1E5

B5D1E5

B6D1E5
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Lampiran 1

REKOD TRANSIT DUNIA MUZIK TAHUN 2


20__
KELAS : .. NAMA GURU :

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN

MEMBEZAKAN
TON SUARA
NILAI NOT

TEKSTUR
DETIK

MUD
NAMA
BIL

B1D1E3

B1D1E8

B2D1E5

B3D1E7

B4D1E7

B5D1E7

B6D1E7

B1D1E8

B3D1E8

B4D1E8

B5D1E8

B6D1E8

B1D1E6

B3D1E1

B4D1E1

B5D1E1

B6D1E1

B1D1E5

B3D1E2

B4D1E2

B5D1E2

B6D1E2
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
04
03
02
01
BIL
NAMA

B3D2E1

B4D2E1
DETIK
B5D2E1

B6D2E1
KELAS : ..

B3D2E2

B4D2E2 DINAMIK
PERKUSI
B5D2E2

B6D2E2
20__

B3D2E3
NAMA GURU

B4D2E3 DINAMIK
NYANYIAN
B5D2E3

B6D2E3

B3D2E4
KEMAHIRAN
REKOD TRANSIT DUNIA MUZIK TAHUN 2

B4D2E4
SEBUTAN LIRIK
B5D2E4

B6D2E4

B3D2E5

B4D2E5 PERNAFASAN
FRASA
B5D2E5

B6D2E5
:

B3D2E6

B4D2E6
Lampiran 1

PIC
B5D2E6

B6D2E6
Lampiran 1

REKOD TRANSIT DUNIA MUZIK TAHUN 2


20__
KELAS : .. NAMA GURU :

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN

PASTI WARNA
MENGENAL
DINAMIK
TEMPO

TON
PIC
BI
NAMA
L

B1D1E1

B2D1E4

B3D1E6

B4D1E6

B5D1E6

B6D1E6

B1D1E2

B2D1E2

B3D1E4

B4D1E4

B5D1E4

B6D1E4

B1D1E4

B2D1E1

B3D1E3

B4D1E3

B5D1E3

B6D1E3

B1D1E7

B2D1E3

B3D1E5

B4D1E5

B5D1E5

B6D1E5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Lampiran 1

REKOD TRANSIT DUNIA MUZIK TAHUN 2


20__
KELAS : .. NAMA GURU :

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN

MEMBEZAKAN
TON SUARA
NILAI NOT

TEKSTUR
DETIK

MUD
NAMA
BIL

B1D1E3

B1D1E8

B2D1E5

B3D1E7

B4D1E7

B5D1E7

B6D1E7

B1D1E8

B3D1E8

B4D1E8

B5D1E8

B6D1E8

B1D1E6

B3D1E1

B4D1E1

B5D1E1

B6D1E1

B1D1E5

B3D1E2

B4D1E2

B5D1E2

B6D1E2
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
BIL
NAMA

B3D2E1

B4D2E1
DETIK
B5D2E1

B6D2E1
KELAS : ..

B3D2E2

B4D2E2 DINAMIK
PERKUSI
B5D2E2

B6D2E2
20__

B3D2E3
NAMA GURU

B4D2E3 DINAMIK
NYANYIAN
B5D2E3

B6D2E3

B3D2E4
KEMAHIRAN
REKOD TRANSIT DUNIA MUZIK TAHUN 2

B4D2E4
SEBUTAN LIRIK
B5D2E4

B6D2E4

B3D2E5

B4D2E5 PERNAFASAN
FRASA
B5D2E5

B6D2E5
:

B3D2E6

B4D2E6
Lampiran 1

PIC
B5D2E6

B6D2E6
LAPORAN SAHSIAH DUNIA MUZIK TAHUN 2
NAMA : .............................................................................. KELAS: ......................................................

NILAI JAN-FEB MAC-APR MEI-JUN JUL-OGO SEPT-OKT KESIMPULAN


JUJUR
RAJIN
BERSYUKUR
KERJASAMA
KASIH SAYANG
BERTOLAK ANSUR
HORMAT MENGHORMATI
DISIPLIN
MENYANJUNGI BUDAYA
MENGHARGAI ALAM SEKITAR
TOLONG MENOLONG
KEBERSIHAN
Jumlah

Evidens Sahsiah
B6D1 Menghayati 10 hingga12 nilai
B5D1 Menghayati 8 hingga 9 nilai
Disediakan oleh: Disemak oleh:
B4D1 Menghayati 6 hingga 7 nilai Disahkan oleh:
B3D1 Menghayati 4 hingga 5 nilai
B2D1 Menghayati 2 hingga 3 nilai .
. B1D1 Menghayati 1 nilai
( ) ( )
( )
Tarikh: