Anda di halaman 1dari 1

BERITA ACARA

Perubahan Specimen

Pada hari ini tanggal .., kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : MOH. ROFII, S.Ag., SE.
Alamat : Dusun Jogoroto RT 15 RW 09 Jogoroto Jombang
Jabatan : Kepala sekolah lama

Nama : SRIANAH, S.Pd.I.


Alamat : Dusun Kedungboto RT 04 RW 02
Jabatan : Bendahara sekolah lama
Bersama ini bermaksud melakukan perubahan specimen tanda tangan pada rekening atas nama
MI Muhammadiyah 03 Jogoroto, dengan pengganti :
Nama : Eric Tri Ichsanto, S.Sy.
Alamat : Dusun Sumber bendo RT 16 RW 05 Jogoroto Jombang
Jabatan : Kepala Sekolah baru

Nama : Imam Chusain Bahrur Roisy


Alamat : Dusun Mojogeneng RT 16 RW 04 Gedangan Mojowarno
Jabatan : Bendahara sekolah baru

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, .. Agustus 2016


Pengurus Lama Pengurus Baru

MOH. ROFII, S.Ag., SE. SRIANAH, S.Pd.I. Eric Tri Ichsanto, S.Sy. Imam Chusain B R
Kepala Bendahara Kepala Bendahara