Anda di halaman 1dari 26

ANALISIS BUTIR SOAL

Ketentuan-ketentuan untuk menggunakan program ini adalah:


Jumlah soal maksimal 60 butir soal
Jumlah peserta maksimal 100 siswa
Anda hanya diperkenankan memberikan isian hanya pada sel yang berwarna orange (tua/muda)
Warna biru tua menunjukkan hyperlink
Ada beberapa sel yang harus diisi, yaitu:
Jumlah Siswa/Peserta
Jumlah Soal
KKM
Skor Maksimal, dan
Kunci Jawaban.
Jika memerlukan informasi lebih lanjut hubungi saya: Margono, S.Pd. - SMK Negeri 1 Kalasan - 081227225151
R SOAL
ng berwarna orange (tua/muda)

K Negeri 1 Kalasan - 081227225151

REGISTRASI
ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN
SEKOLAH : MTs ASSUNNAH CIREBON
GANDA
MATA PELAJARAN
KELAS
:
: VII B
JUMLAH SISWA/PESERTA : 33
JUMLAH SOAL : 50
KKM : 70
NILAI MAKSIMAL : 100
SEMESTER : 1
TAHUN : 2013/2014
GURU MATA PELAJARAN :
PENGANTAR ENTRI DATA
REGISTRASI JAWABAN SISWA
MATA PELAJARAN : 0
NILAI
KELAS : VII B
ANALISIS
JUMLAH PESERTA : 33 SISWA
KUNCI JAWABAN
NO. ITEM NO. ITEM
NO NAMA SISWA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 AISYAH AHMAD KHUDLORI
2 ALYA JUWITA PERMATASARI
3 ARINDA MARSELINA
4 ATTIRA ADIBAH
5 AZZA AHIDATUL FULAIHAH
6 BALQIS NADIFAH
7 DAULAH
8 DEBBY SABRINA HIDAYAT
9 DIAN FAUZIYYAH AL HAIVA
10 HANIFAH KURNIASIH
11 HANNA SAFIRA EL-QUBRO
12 KHAIRANISA ALHUMAIRA
13 LIDYA SEPTIANI
14 MUTIIAH
15 NAAZHIMAH
16 NIDA DHIYAUL JANNAH
17 NISA FATHIYAH IZZATUL JANNAH
18 NURUL IZZAH
19 QONITA
20 RAHMA KHOIRI
21 SALSABILA ROJIHAH
22 SALWA NUR HAMIDA
23 SALWA OKSIPUTRI AULIA
24 SEILEFA PUTRI NABILA
25 SEPTIA DWI RAHMATIKA
26 SHIFA AZKIYA BUDIYATI
27 SITI ASIAH
28 TALCHA KHAIRRUNNISA ZAIZAFUUN
29 TIRRA SAFITRI SUSANTO
30 UMMU HANI
31 VINA VITIYA NUR AROVAH
32 NIDAUSSALAMAH
33 KHAQILA ISLAMI SHAFA
NO. ITEM NO. ITEM NO. ITEM
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
NO. ITEM
ke DATA SKOR EVALUASI SISWA
MATA PELAJARAN : 0
RANGKING
KELAS : VII B
ANALISIS KKM : 70
NO NAMA BENAR SALAH NILAI KETUNTASAN
1 AISYAH AHMAD KHUDLORI 50 0 100.00 Tuntas
2 ALYA JUWITA PERMATASARI 50 0 100.00 Tuntas
3 ARINDA MARSELINA 50 0 100.00 Tuntas
4 ATTIRA ADIBAH 50 0 100.00 Tuntas
5 AZZA AHIDATUL FULAIHAH 50 0 100.00 Tuntas
6 BALQIS NADIFAH 50 0 100.00 Tuntas
7 DAULAH 50 0 100.00 Tuntas
8 DEBBY SABRINA HIDAYAT 50 0 100.00 Tuntas
9 DIAN FAUZIYYAH AL HAIVA 50 0 100.00 Tuntas
10 HANIFAH KURNIASIH 50 0 100.00 Tuntas
11 HANNA SAFIRA EL-QUBRO 50 0 100.00 Tuntas
12 KHAIRANISA ALHUMAIRA 50 0 100.00 Tuntas
13 LIDYA SEPTIANI 50 0 100.00 Tuntas
14 MUTIIAH 50 0 100.00 Tuntas
15 NAAZHIMAH 50 0 100.00 Tuntas
16 NIDA DHIYAUL JANNAH 50 0 100.00 Tuntas
17 NISA FATHIYAH IZZATUL JANNAH 50 0 100.00 Tuntas
18 NURUL IZZAH 50 0 100.00 Tuntas
19 QONITA 50 0 100.00 Tuntas
20 RAHMA KHOIRI 50 0 100.00 Tuntas
21 SALSABILA ROJIHAH 50 0 100.00 Tuntas
22 SALWA NUR HAMIDA 50 0 100.00 Tuntas
23 SALWA OKSIPUTRI AULIA 50 0 100.00 Tuntas
24 SEILEFA PUTRI NABILA 50 0 100.00 Tuntas
25 SEPTIA DWI RAHMATIKA 50 0 100.00 Tuntas
26 SHIFA AZKIYA BUDIYATI 50 0 100.00 Tuntas
27 SITI ASIAH 50 0 100.00 Tuntas
28 TALCHA KHAIRRUNNISA ZAIZAFUUN 50 0 100.00 Tuntas
29 TIRRA SAFITRI SUSANTO 50 0 100.00 Tuntas
30 UMMU HANI 50 0 100.00 Tuntas
31 VINA VITIYA NUR AROVAH 50 0 100.00 Tuntas
32 NIDAUSSALAMAH 50 0 100.00 Tuntas
33 KHAQILA ISLAMI SHAFA 50 0 100.00 Tuntas
RANGKING EVALUASI SISWA
ke DATA MATA PELAJARAN : 0
NILAI KELAS : VII B
KKM : 70
ANALISIS
Rangking NAMA BENAR SALAH NILAI
1 AISYAH AHMAD KHUDLORI 50 0 100.00
2 ALYA JUWITA PERMATASARI 50 0 100.00
3 ARINDA MARSELINA 50 0 100.00
4 ATTIRA ADIBAH 50 0 100.00
5 AZZA AHIDATUL FULAIHAH 50 0 100.00
6 BALQIS NADIFAH 50 0 100.00
7 DAULAH 50 0 100.00
8 DEBBY SABRINA HIDAYAT 50 0 100.00
9 DIAN FAUZIYYAH AL HAIVA 50 0 100.00
10 HANIFAH KURNIASIH 50 0 100.00
11 HANNA SAFIRA EL-QUBRO 50 0 100.00
12 KHAIRANISA ALHUMAIRA 50 0 100.00
13 LIDYA SEPTIANI 50 0 100.00
14 MUTIIAH 50 0 100.00
15 NAAZHIMAH 50 0 100.00
16 NIDA DHIYAUL JANNAH 50 0 100.00
17 NISA FATHIYAH IZZATUL JANNAH 50 0 100.00
18 NURUL IZZAH 50 0 100.00
19 QONITA 50 0 100.00
20 RAHMA KHOIRI 50 0 100.00
21 SALSABILA ROJIHAH 50 0 100.00
22 SALWA NUR HAMIDA 50 0 100.00
23 SALWA OKSIPUTRI AULIA 50 0 100.00
24 SEILEFA PUTRI NABILA 50 0 100.00
25 SEPTIA DWI RAHMATIKA 50 0 100.00
26 SHIFA AZKIYA BUDIYATI 50 0 100.00
27 SITI ASIAH 50 0 100.00
28 TALCHA KHAIRRUNNISA ZAIZAFUUN 50 0 100.00
29 TIRRA SAFITRI SUSANTO 50 0 100.00
30 UMMU HANI 50 0 100.00
31 VINA VITIYA NUR AROVAH 50 0 100.00
32 NIDAUSSALAMAH 50 0 100.00
33 KHAQILA ISLAMI SHAFA 50 0 100.00
REGISTRASI DATA HASIL ANALISIS BUTIR SOAL
MATA PELAJARAN : 0
ke DATA
KELAS : VII B
PENGECOH JUMLAH PESERTA : 33 SISWA
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
OPTION
KUNCI
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yang
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
memilih
D jawaban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesimpulan
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mudah
Sangat

Mudah
Sangat
Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat
Tk. Kesukaran

Daya Beda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant
Kriteria Soal
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat
Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat

Mudah
Sangat
Mudah
Sangat
Mudah
Sangat
Mudah
Sangat
Mudah
Sangat
Mudah
Sangat
Mudah
Sangat
Mudah
Sangat
Mudah
Sangat
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant

Gant
49 50

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1.00 1.00
Mudah
Sangat
Mudah
Sangat

0.00 0.00
Gant

Gant
REGISTRASI DISTRIBUSI PENGECOH ANALISIS BUTIR SOAL
MATA PELAJARAN : 0
ke DATA KELAS : VII B
ANALISIS JUMLAH PESERTA : 33 SISWA
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
OPTION Banyaknya Responden yang Memilih Banyaknya Responden yang Memilih Banyaknya Responden yang Memilih Banyaknya Responden yang Memilih
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
OPTION Persentase Persentase Persentase Persentase
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 44 45 46 47 48 49 50

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

43 44 45 46 47 48 49 50

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0