Anda di halaman 1dari 17

PERANCANGAN STRATEGIK

PUSAT SUMBER SEKOLAH


2018
LATAR BELAKANG

Pusat Sumber Sekolah (PSS) memainkan peranan penting dalam mempertingkatkan mutu pendidikan di sekolah-
sekolah. Ia berfungsi dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran supaya lebih berkesan dan memberi sokongan
kepada usaha belajar sendiri berasaskan sumber.

Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, PSS merupakan nadi segala pergerakan dan aktiviti ke arah P&P yang
berkesan. Ia perlu menjadi centre of action , centre of learning dan centre of consultancy. Sebagai satu tempat yang
menyediakan koleksi P&P, ia memainkan peranan utama sebagai agen perubahan ke arah rakyat yang celik maklumat dan
ilmu pengetahuan. Peranannya perlu diperkukuhkan lagi sekiranya negara ingin mengeluarkan pekerja bermaklumat
(knowledge worker) sebagai pemimpin generasi masa depan.

Tahap penggunaan PSS di kalangan guru-guru dan para pelajar masih belum mencapai tahap optimum. Perancangan
yang teliti dan berfokus perlu dilaksanakan agar peranan sebenar PSS sebagai nadi sekolah dan penyokong utama dalam
peningkatan prestasi sekolah tercapai.

VISI

Sekolah Unggul Penjana GenerasiTerbilang.

MISI

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti.


MATLAMAT

o Menjadikan PSS sebagai nadi kepada kecemerlangan sekolah.

o Mengumpul, menyimpan dan mengedarkan pelbagai jenis maklumat serta menyediakan perisian pendidikan
o kepada pelajar dan guru-guru.

o Membentuk masyarakat berbudaya ilmu dan gemar membaca.

OBJEKTIF

o Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar

o Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran.

o Meningkatkan profesionalisme guru.

o Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat.

o Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran serta membekalkan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan
pelajar.

o Meningkatkan jumlah penggunaan media pengajaran dalam P&P.


ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT)
BIDANG : PUSAT SUMBER SEKOLAH

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

1. Guru kerap mengikuti kursus dan didedahkan dengan pelbagai 1. Buku cerita tidak sesuai dengan tahap murid.
pengetahuan serta ilmu pengurusan PSS. 2. Kurang penggunaan bilik PSS
2. Sokongan daripada pihak pengurusan dalam pelaksanaan program 3. Guru PSS tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya kerana turut
PSS membolehkan pelbagai usaha untuk meningkatkan mutu dibebankan dengan lain-lain tugas tambahan
perkhidmatan dapat dilaksanakan.
3. Para pelajar dan guru-guru menunjukkan minat dan memberi sokongan
kepada aktiviti galakan membaca yang dijalankan.

Peluang (O) Ancaman/Cabaran (T)

1. Galak guna perpustakaan. 1. Murid tidak minat membaca kerana tidak dapat
1. 2. Jaringan perhubungan yang baik antara pIhak PSS sekolah dengan PSPN, memahami keseluruhan cerita
2. PPD, PKG serta guru-guru media sekolah lain
3. Sokongan daripada pihak pengurusan 2. Unit-unit khas kurang berfungsi kerana bebanan tugas guru di luar.
4. Kolaborasi program dengan pihak luar.
3. Murid lemah dalam kemahiran membaca dan menulis
BIDANG : PUSAT SUMBER SEKOLAH

MATLAMAT TOV SASARAN


ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI STRATEGI
STRATEGIK 2018

1 . Murid kurang Tingkatkan minat Melahirkan minat Bilangan murid 80% 90% bilangan 1. Program Nilam
minat membaca membaca membaca di membaca bilangan murid iaitu program
kalangan murid meningkat murid membaca dimasukkan di
bertambah. membaca meningkat dalam jadual
meningkat mengajar.
2. Program Rakan
Pembaca
3. Program
Membaca 1
Malaysia
4. Program
Minggu PSS
5. Lawatan ke
Perpustakaan
Negeri
6. Jom membaca
10 minit

2. Sikap murid yang Meningkatkan Murid dapat Murid boleh 80% 90% Pendedahan dan
tidak suka kemahiran membuat catatan mencatat Murid boleh Murid boleh bimbingan dari
membuat catatan menulis dan setiap kali selepas selepas mencatat mencatat Guru PSS, guru
bahan bacaan mencatat. membaca sesuatu membaca selepas selepas mata pelajaran
yang telah di baca (Program bahan, (Buku sesuatu bahan membaca membaca Bahasa Melayu
NILAM) NILAM) bacaan. sesuatu sesuatu bahan dan bahasa
bahan bacaan Inggeris (Program
bacaan NILAM)

3. Kurang Menjadikan bilik Menggalakkan Bilangan 85% bilik 90% bilik PSS 1 Program Nilam
penggunaan PSS sebagai murid membaca pengguna bilik PSS diakses iaitu program
bilik PSS tempat akses dan menambah PSS diakses dengan dimasukkan di
maklumat utama ilmu pengetahuan dengan sebaiknya dalam jadual
dalam kalangan sebaiknya mengajar.
guru dan murid 2.Pertandingan
pengguna PSS
terbanyak
3. Program Minggu
PSS
4. Program Menaik
taraf PSS

4. Pengurusan Menaik taraf Menjadikan bilik Pengurusan 70% 85% 1.Lawatan


& PSS ke arah PSS bilik akses PSS yang Penanda Aras
Pengelolaan PSS yang maklumat utama sistematik 2. Program
PSS cemerlang pameran bertema
3.Ubah suai
perpustakaan
4.Program gotong-
royong
PELAN TAKTIKAL

BIL PROGRAM/PROJEK TARIKH TANGGUNGJAWAB KOS/SUMBER


PELAKSANAAN

1. GALAKAN MEMBACA GPK 1 PSS


Program Nilam (dimasukkan di dalam jadual mengajar Sepanjang tahun Guru PSS
guru) Guru NILAM
Rakan membaca Sepanjang tahun Panitia BM
Lawatan sambil belajar ke perpustakaan negeri Mei Panitia BI
Kem Membaca 1 Malaysia Mac Guru Matapelajaran
Jom Baca 10 Minit Mac
Pertandingan pengguna PSS terbanyak Sepanjang tahun

2 PENGGUNAAN BILIK PSS


Program Nilam iaitu program dimasukkan di dalam jadual Sepanjang tahun GPK 1 PSS
mengajar. Guru PSS
Pertandingan pengguna PSS terbanyak Sepanjang tahun Guru NILAM
Program Minggu PSS Mei Guru Matapelajaran
Program Menaik taraf PSS Sepanjang tahun AJK PSS
3 PENGURUSAN & PENGELOLAAN PSS GPK 1
Lawatan Penanda Aras Januari-Februari Guru PSS PSS
Program pameran bertema Sepanjang tahun Guru NILAM
Ubah suai perpustakaan Sepanjang tahun Guru Matapelajaran
Program gotong-royong Februari AJK PSS
Pengawas PSS
Semua guru dan
staf

BAHAGIAN A - KEMUDAHAN FIZIKAL, PERALATAN, DAN BAHAN

PERKARA PROJEK KHAS TINDAKAN TAKTIKAL TARIKH SASARAN KOS/ TINDAKAN


SUMBER
PEMBANGUNAN Mengubahsuai susun Jan-Feb Murid & Guru Perancangan GPM / AJK
FIZIKAL DAN NILAM atur ruang mengikut kewangan PSS
KECERIAAN BERKUALITI kesesuaian dan
penggunaan.

Ruang koleksi Feb-Mac Murid & Guru Perancangan GPM / AJK


matapelajaran untuk kewangan PSS/ KETUA
P&P PANITIA
SUSUN ATUR Jan-Feb Murid & Guru Perancangan KETUA
BILIK DAN Ruang pameran kewangan PANITIA/ AJK
RUANG PSS
Jan-Feb Murid & Guru Perancangan AJK PSS
Ruang rujukan
kewangan
SAL (Ruang belajar Jan-Feb Murid & Guru Perancangan AJK SAL
secara individu) kewangan
Ruang majalah Jan-Feb Murid & Guru Perancangan AJK PSS
kewangan
Jan-Feb Murid & Guru Perancangan AJK PSS
Ruang Jurnal
kewangan
PERABOT DAN Feb-Mac Murid & Guru Perancangan GPM
Rak buku (2 buah)
KELENGKAPAN kewangan

PERTAMBAHAN Buku (SM 1:7 ; Jan Murid & Guru Perancangan GPM
KOLEKSI SR 1:5) Julai kewangan
BAHAN Akhbar (SM 3 ; Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
BAHAN CETAK SR 2) kewangan
Majalah (SM 5 ; Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
SR 3) kewangan
Mac-April Murid & Guru Perancangan GPM
Carta/peta (5 unit)
kewangan
Risalah /Lain-lain Mac-Sept Murid & Guru Perancangan GPM
(Tersusun dalam kotak kewangan
risalah) Jurnal yang
diterima, Buku
laporan,Bahan Rujukan
(Ensaiklopedia, Atlas,
Kamus, Direktori,
Almanac)
Koleksi hasil pelajar Apr-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
mengikut panitia kewangan
Koleksi keratan akhbar Apr-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
mengikut subjek kewangan
Koleksi bahan buku latih Apr-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
tubi dan modul P&P kewangan
Aktiviti semakan stok Apr-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
dan baikpulih kewangan
BAHAN BUKAN Pertambahan koleksi Mac-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK
CETAK kaset video / VCD, kewangan PSS
Bahan Audio rancangan
TVP
Pertambahan Model, Mac-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK
Gelob, Diorama dll kewangan PSS
Pertambahan Lutsinar Mac-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK
(7 tajuk ) kewangan PSS
Mac-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK
kewangan PSS

Pertambahan Bahan
audio (terutamanya
koleksi BTP) kepada
1:3
Pertambahan Mac-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK
Couseware Perisian kewangan PSS
Kursus kepada 1: 3
Pengumpulan Direktori Mac-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK
Laman Web Pendidikan kewangan PSS
(URL Addres)
Mac-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK
Laman Web sekolah.
kewangan PSS
CIRI-CIRI Meningkatkan ciri-ciri Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK
KESELAMATAN keselamatan Jan-Okt kewangan SEKOLAH
a) Pemadam api SELAMAT
b) Pelan kecemasan
c) Arahan semasa
berlaku kecemasan
d) Peti kecemasan
BAHAGIAN B- PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PSS

PERKARA PROJEK KHAS TINDAKAN TAKTIKAL TARIKH SASARAN KOS/ TINDAKAN


SUMBER
PENGURUSAN Menyediakan Struktur Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/
DAN organisasi PSS lengkap, kewangan PENGAWAS
PENGELOLAA kemas & dipamerkan: PSS
N PSS a) Struktur Organisasi
Jawatankuasa Induk
b) Struktur Organisasi
Jawatankuasa Kerja
c) Struktur Organisasi
Pengawas PSS
d) Jadual Bertugas
Pengawas PSS
RANCANGAN Menyediakan Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
TAHUNAN Rancangan Tahunan kewangan
bermula dari Januari
hingga Disember yang
lengkap, meliputi
matlamat, objektif,
aktiviti, implikasi
kewangan, carta Gantt
dan lain-lain.
Rancangan Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
dikemukakan ke dalam kewangan
mesyuarat
Jawatankuasa
Kurikulum, mesyuarat
guru dan dimasukkan
ke dalam takwim
sekolah.
PENGURUSAN Merancang dan Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
KEWANGAN menguruskan kewangan kewangan
PSS dengan bijak.
Penyediaan penyata Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
kewangan bulanan dan kewangan
tahunan.
DOKUMEN Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
Ada fail kuasa.
DAN REKOD : kewangan
Pengurusan Dokumentasikan Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
PSS peraturan-peraturan, kewangan
buku stok ,perolehan,
rekod pinjaman dan
penggunaan, aktiviti,
kajian, perbelanjaan,
penyenggaraan, fail
meja individu dan
semakan stok
DOKUMEN Mewujudkan Katalog Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS
DAN REKOD : pusat" kewangan
Pengelolaan Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS
Koleksi Pelaksanaan Proses
teknik (cop, label dll) kewangan
Pengkatalogan bahan Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS
cetak dan bukan cetak kewangan
Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS
Pengindeksan bahan
kewangan
DOKUMEN Mengemaskini rekod Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
DAN REKOD : harta modal dan inventori kewangan
Pengelolaan
Peralatan

PENGLIBATAN Penglibatan warga Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM


WARGA sekolah kewangan
SEKOLAH DAN Penglibatan komuniti Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
KOMUNITI / kewangan
NGO - Perkongsian pintar
bersama syarikat
koporat

BAHAGIAN C - PENGGUNAAN PSS

PERKARA PROJEK TINDAKAN TARIKH SASARAN KOS/ TINDAKAN


KHAS TAKTIKAL SUMBER

WAKTU OPERASI Dibuka sepanjang Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS
PSS waktu persekolahan kewangan
Dibuka sebelum Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS
permulaan kelas kewangan
JADUAL WAKTU Ada Jadual Tugas Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS
Guru kewangan
Mempamerkan Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS
jadual waktu kewangan
penggunaan PSS
Ada jadual waktu Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS
penggunaan bilik kewangan
tayangan
Ada jadual waktu Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS
bilik komputer kewangan
Ada jadual bertugas Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS
pengawas PSS kewangan
PINJAMAN Meningkatkan Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
(SIRKULASI) Pinjaman murid (1 : kewangan
7)
PENGGUNAAN Meningkatkan Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK
RANCANGAN TV penggunaan kewangan BILIK
PENDIDIKAN Rancangan TVP TAYANGAN
secara "on-air" atau
"off-air"
AKTIVlTI GPM/ AJK PSS/
PAMERAN PAMERAN PENGAWAS
BERTEMA Jan-Okt Murid & Guru
PSS
AKTIVITI GPM/ AJK PSS/
GALAKAN PROGRAM NILAM PENGAWAS
Jan-Okt
Murid & Guru PSS
PEMBELAJARAN GPM/ AJK PSS/
KENDIRI Jan-Okt Murid & Guru Perancangan PENGAWAS
Sudut pembelajaran kewangan PSS
kendiri

BAHAN Jan Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS/


PROMOSI / Program orientasi kewangan PENGAWAS
PUBLISITI PSS PSS
Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS/
Brosur PSS kewangan PENGAWAS
PSS
LITERASI Memperkenalkan Feb-Ogos Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS
MAKLUMAT buku dalam kewangan
perhimpunan

BAHAGlAN D PROGRAM NILAM

PERKARA PROJEK KHAS TINDAKAN TAKTIKAL TARIKH SASARAN KOS/ TINDAKAN


SUMBER
PROGRAM Carta Organisasi Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
NILAM Jawatankuasa dan kewangan
dipamerkan
Menyediakan Senarai Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM
Tugas kewangan
Taklimat dan Feb Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS
Pelancaran Program kewangan
NILAM
Promosi program Feb-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK PSS
NILAM kewangan
KUMPULAN Semua pelajar terlibat Jan-Okt Murid & Guru Perancangan AJK NILAM/ AJK
SASARAN dalam Program NILAM kewangan PSS
dari tahun 1 hingga 5
DOKUMEN DAN Semua pelajar ada Jan-Okt Murid & Guru Perancangan AJK NILAM/ AJK
REKOD buku rekod Bacaan kewangan PSS
NILAM
Jan-Okt Murid & Guru Perancangan AJK NILAM/ AJK
Rekod bacaan BM, BI
kewangan PSS
Jan-Okt Murid & Guru Perancangan AJK NILAM/ AJK
Rekod bacaan kelas
kewangan PSS
Rekod bacaan Jan-Okt Murid & Guru Perancangan AJK NILAM/ AJK
keseluruhan kewangan PSS
Pencapaian Jan-Okt Murid & Guru Perancangan AJK NILAM/ AJK
dipamerkan kewangan PSS
PENCAPAIAN Meningkatkan Jan-Okt Perancangan AJK NILAM/ AJK
pencapaian murid Murid kewangan PSS
dalam:

RAKAN Jan-Okt Murid Perancangan AJK NILAM/ AJK


PEMBACA Rakan Pembaca kewangan PSS
PENGIKTIRAFAN Rekod pelajar/ sijil Murid Perancangan GPM/ AJK
pengiktirafan Okt kewangan NILAM/ AJK PSS
BAHAGIAN E - PROGRAM PENINGKATAN PSS

PERKARA PROJEK KHAS TINDAKAN TAKTIKAL TARIKH SASARAN KOS/ TINDAKAN


SUMBER
RANCANGAN- Menyedia perancangan Sept-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK
PEMBANGUNAN pembangunan PSS yang kewangan NILAM/ AJK
JANGKA menyeluruh - matlamat, PSS
PANJANG objektif, pengunjuran, carta
Gantt, laporan pencapaian,
kajian kemajuan, dsb
SUMBER
KEWANGAN
LAIN
PEMBANGUNAN
STAFF
Sep-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK
Membuat penilaian tahunan
PENILAIAN kewangan PSS
Kajian tindakan Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK
pembangunan PSS Jan-Okt kewangan PSS
CIRI a) Karya Besar Jan-Okt Murid & Guru Perancangan GPM/ AJK
KElSTIMEWAAN b) Automasi kewangan PSS
c) Projek Inovasi

Disediakan oleh: Disemak oleh Disahkan oleh

. . .
PN NURUL HIDAYAH ADNAN EN SYAHRUL FAZLI B NORDIN PN KAMARIAH BT M.YUSOF
PENYELARAS PSS GPK 1 GURU BESAR
SKPK MELAKA SKPK MELAKA SKPK MELAKA