Anda di halaman 1dari 20

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 1. ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
EMK:
1.1 Mengenal pasti struktur 1.1.1 Menyatakan struktur Menyatakan dua jawatankuasa dalam struktur - EK5 - Prinsip tanggungjawab
1
organisasi bengkel organisasi bengkel organisasi bengkel. sosial
berpandukan carta.
Menerangkan satu tugas jawatankuasa dalam Kreativiti:
1.1.2 Menyediakan jadual 2 - Mengumpul maklumat
struktur organisasi bengkel.
tugas berpandukan
struktur organisasi Nilai Murni:
bengkel. Membuat jadual tugas berpandukan struktur - Disiplin
3
organisasi bengkel. - Mematuhi peraturan
1.2 Mengenal pasti 1.2.1 Menyatakan peraturan
peraturan dan dan keselamatan am, Mengenal pasti peraturan dan keselamatan am, Kemahiran Abad 21:
keselamatan bengkel diri, alatan dan bahan 4 - Maklumat dan komunikasi
diri serta alatan dan bahan.
berpandukan carta.
MINGGU
Aktiviti PAK21:
1@2
1.2.2 Mengamalkan peraturan 5 Melaksanakan peraturan dan keselamatan - Presentations
(RPH 1) bengkel.
dan keselamatan ketika (Persembahan), Peta i-think

berada di dalam bengkel
berpandukan peraturan KBAT:
keselamatan. - Mencipta

BBB:
- Peraturan keselamatan
Mengamalkan peraturan dan keselamatan semasa - Kotak pertolongan cemas
6 - Alat pemadam api
berada di dalam bengkel.
- Panel Alatan
- Apron

PENTAKSIRAN & PENILAIAN:


- Lembaran kerja
- Pembentangan
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
EMK:
2.1 Memasang dan 2.1.1 Membaca dan 1 Membaca manual kit model berfungsi. - EK4 - Pengetahuan teknologi
membuka kit model memahami manual.
berfungsi Menerangkan nama dan fungsi dua alatan tangan Kreativiti:
2.1.2 Menyatakan nama dan yang digunakan untuk memasang dan membuka - Menggunakan kaedah yang
fungsi alatan tangan 2 kit model. sesuai
yang digunakan untuk
Mengenal pasti nama dan fungsi tiga komponen
memasang dan Nilai Murni:
kit model.
membuka kit model - Bekerjasama
seperti pemutar skru Memasang komponen kit model berpandukan - Cermat
mata rata, pemutar skru 3 - Bersungguh-sungguh
manual.
Philip, playar muncung
tirus dan sepana hujung Kemahiran Abad 21:
MINGGU terbuka. 4 Membuat pengujian kefungsian kit model. - Maklumat dan komunikasi
3@4
(RPH 2) 2.1.3 Mengenal pasti nama Aktiviti PAK 21:
dan fungsi komponen kit Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan - Presentations
5
model seperti motor, kit model. (Persembahan)
gear, gandar, roda,
kerangka, suis dan KBAT:
pemegang bateri. - Menganalis

BBB:
Mengesahkan kit model berfungsi. - Kit model
6 Membuka dan menyusun komponen kit model - Manual
dengan sistematik. - Alatan tangan

PENILAIAN:
- Soal jawab
- Lembaran kerja
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
EMK:
2.1 Memasang dan 2.1.4 Memasang komponen kit 1 Membaca manual kit model berfungsi. - EK5 - Mengamalkan nilai
membuka kit model model berpandukan moral dan beretika
berfungsi manual.
Menerangkan nama dan fungsi dua alatan tangan Kreativiti:
2.1.5 Menguji kefungsian kit yang digunakan untuk memasang dan membuka - Boleh mengendalikan alatan
model. 2 kit model. dengan selamat
Mengenal pasti nama dan fungsi tiga komponen
2.1.6 Membuka dan kit model. Nilai Murni:
menyimpan komponen - Bekerjasama
Memasang komponen kit model berpandukan
kit model. 3 - Berhati-hati
manual.
- Bertanggungjawab

MINGGU Kemahiran Abad 21:


4 Membuat pengujian kefungsian kit model.
5@6 - Menyelesaikan masalah
(RPH 3)
Aktiviti PAK 21:
Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan
5 - Eksperimen (Pengujian
kit model.
projek)

KBAT:
- Mengaplikasi

Mengesahkan kit model berfungsi. BBB:


6 Membuka dan menyusun komponen kit model - Kit model
dengan sistematik. - Manual
- Alatan tangan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 3. REKA BENTUK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
3.1 Mereka bentuk projek 3.1.1 Menyatakan masalah EMK:
eksperimental berpandukan situasi Menyatakan masalah berpandukan situasi yang - EK2 - Menyenarai dan
1
yang diberi. diberi. mengumpul maklumat

3.1.2 Mengumpul maklumat Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi Kreativiti:
2
berkaitan penyataan menyelesaikan masalah. - Menjana idea
masalah.
Nilai Murni:
3.1.3 Menjana idea kreatif 3 Membina projek eksperimental - Bekerjasama
dalam bentuk lakaran - Berdaya usaha
bagi menyelesaikan
MINGGU masalah. Menguji projek eksperimental. Kemahiran Abad 21:
4
7@8 Menambah baik projek eksperimental. - Maklumat dan komunikasi
(RPH 4) 3.1.4 Memilih satu lakaran
untuk projek Mempersembahkan projek eksperimental secara Aktiviti PAK 21:
5
eksperimental. lisan - Think Pair Share

KBAT:
- Menganalisis

BBB:
6 Mendokumentasikan projek eksperimental. - Kertas lukisan
- Gambar lukisan 2D dan 3D

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 3. REKA BENTUK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
3.1 Mereka bentuk projek 3.1.5 Mengenal pasti jenis EMK:
eksperimental alatan dan bahan Menyatakan masalah berpandukan situasi yang - EK4 - Membina projek
1
berdasarkan projek diberi. eksperimental
eksperimental.
Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi Kreativiti:
2
3.1.6 Membina, menguji dan menyelesaikan masalah. - Kreatif dan inovasi
menambah baik projek
eksperimental. Nilai Murni:
3 Membina projek eksperimental - Berhati-hati

Kemahiran Abad 21:


Menguji projek eksperimental. - Menyelesaikan masalah
MINGGU 4
Menambah baik projek eksperimental.
9 @ 10
Aktiviti PAK 21:
(RPH 5)
Mempersembahkan projek eksperimental secara - Eksperimen (Pengujian
5
lisan projek)

KBAT:
- Mencipta
- Menganalisis

6 Mendokumentasikan projek eksperimental. BBB:


- Alatan tangan
- Bahan projek

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 3. REKA BENTUK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
3.1 Mereka bentuk projek 3.1.7 Membuat persembahan EMK:
eksperimental projek eksperimental Menyatakan masalah berpandukan situasi yang - EK1 - Berkomunikasi dengan
1
secara lisan. diberi. baik

3.1.8 Mengumpulkan catatan Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi Kreativiti:
dan lakaran mengenai 2 - Kreatif dan inovasi
menyelesaikan masalah.
projek eksperimental
sebagai dokumentasi Nilai Murni:
projek. 3 Membina projek eksperimental - Menjaga keselamatan

Kemahiran Abad 21:


Menguji projek eksperimental. - Interpersonal dan arah
4 kendiri
MINGGU Menambah baik projek eksperimental.
11 @ 12
Aktiviti PAK 21:
(RPH 6) Mempersembahkan projek eksperimental secara - Presentations
5
lisan (Persembahan)

KBAT:
- Menilai

BBB:
- Projek eksperimental
6 Mendokumentasikan projek eksperimental. - Dokumentasi

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid(
Persembahan dan
dokumentasi)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.1 Menghasilkan projek 4.1.1 Mengenal pasti projek Menyatakan dua bahan bukan logam yang EMK:
berasaskan bahan berpandukan manual. 1 - EK1 - Merekacipta sesuatu
digunakan untuk membuat projek.
bukan logam dengan - EK3 - membuat anggaran
litar elektrik. 4.1.2 Menyatakan bahan Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan kos
2
bukan logam yang akan komponen elektrik untuk membuat projek.
digunakan seperti kayu, Kreativiti:
Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen
papan lapis, medium- - Menjana idea
elektrik.
density fibreboard 3
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
(MDF), plastik dan Nilai Murni:
digunakan untuk membuat projek.
mounting board. - Bekerjasama
Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Berhati-hati
4
4.1.3 Membuat anggaran kos dan pencantum.
MINGGU
bahan dan komponen. Membuat kemasan projek menggunakan bahan Kemahiran Abad 21:
13 @ 14
iaitu cat sembur atau pelekat. - Maklumat dan komunikasi
(RPH 7)
5 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek
dengan kemas. Aktiviti PAK 21:
- Round Table
Menguji kefungsian projek.
KBAT:
- Mengaplikasi

Mengesahkan projek berfungsi. BBB:


6 Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan - Bahan projek
penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur. - Borang angggaran kos

PENILAIAN:
- Lembaran kerja
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.1 Menghasilkan projek 4.1.4 Menyatakan nama dan EMK:
berasaskan bahan fungsi alatan tangan Menyatakan dua bahan bukan logam yang - EK4 - Pengetahuan tentang
1
bukan logam dengan yang digunakan untuk digunakan untuk membuat projek. teknologi
litar elektrik. membina projek iaitu - TMK - mencari maklumat
pita pengukur, pembaris Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
2
keluli, sesiku L, pensel komponen elektrik untuk membuat projek. Kreativiti:
tukang kayu, gunting Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen - Menjana idea
serba guna, gergaji elektrik.
puting, gergaji rencong 3 Nilai Murni:
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
manual (manual mitre digunakan untuk membuat projek. - Bertanggungjawab
saw), apit G, gerudi
mudah alih, gerimit, Memasang bahan projek menggunakan pengikat Kemahiran Abad 21:
4
MINGGU tukul Warrington, tukul dan pencantum. - Maklumat dan komunikasi
15 @ 16 kuku kambing,
(RPH 8) pemotong sisi dan Membuat kemasan projek menggunakan bahan Aktiviti PAK 21:
pelucut wayar. iaitu cat sembur atau pelekat. - Three Stray, One Stay
5 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek
4.1.5 Menyatakan bahan dengan kemas. KBAT:
pengikat dan Menguji kefungsian projek. - Mengaplikasi
pencantum seperti
paku, skru, glu, bol dan BBB:
nat. - Alatan tangan
Mengesahkan projek berfungsi. - Bahan pengikat dan
6 Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan pencantum
penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur.
PENILAIAN:
- Hasil Kerja murid
- Lembaran kerja
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.1 Menghasilkan projek 4.1.6 Menyediakan alatan dan Menyatakan dua bahan bukan logam yang EMK:
berasaskan bahan bahan. 1 - EK1 - Orientasi pencapaian
digunakan untuk membuat projek.
bukan logam dengan
litar elektrik. 4.1.7 Mengukur, menanda Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan Kreativiti:
2
dan memotong bahan komponen elektrik untuk membuat projek. - Kreatif dan inovasi
yang digunakan untuk
Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen
membuat projek. Nilai Murni:
elektrik.
3 - Menjaga keselamatan
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
digunakan untuk membuat projek. Kemahiran Abad 21:
- Menyelesaikan masalah
MINGGU Memasang bahan projek menggunakan pengikat
4
17 @ 18 dan pencantum.
Aktiviti PAK 21:
(RPH 9)
- Peta i-Think (Peta Pokok)
Membuat kemasan projek menggunakan bahan
iaitu cat sembur atau pelekat.
KBAT:
5 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek
- Mengaplikasi
dengan kemas.
Menguji kefungsian projek.
BBB:
- Alatan tangan
- Bahan projek
Mengesahkan projek berfungsi.
- Manual
6 Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur.
PENILAIAN:
- Lembaran kerja
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.1 Menghasilkan projek 4.1.8 Memasang bahan EMK:
berasaskan bahan projek menggunakan Menyatakan dua bahan bukan logam yang - EK4 - merancang dengan
1
bukan logam dengan pengikat dan digunakan untuk membuat projek. teliti
litar elektrik. pencantum.
Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan Kreativiti:
2
komponen elektrik untuk membuat projek. - Boleh mencipta sesuatu
Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen Nilai Murni:
elektrik. - Bekerjasama
3
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Bersabar
digunakan untuk membuat projek. - Menjaga keselamatan
MINGGU Memasang bahan projek menggunakan pengikat
4 Kemahiran Abad 21:
19 @ 20 dan pencantum.
- Menyelesaikan masalah
(RPH 10)
Membuat kemasan projek menggunakan bahan
iaitu cat sembur atau pelekat. Aktiviti PAK 21:
5 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek - Kajian lapangan
dengan kemas.
Menguji kefungsian projek. KBAT:
- Mengaplikasi

BBB:
- Alatan tangan
Mengesahkan projek berfungsi. - Bahan pengikat dan
6 Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan pencantum
penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur. - Bahan projek

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.1 Menghasilkan projek 4.1.9 Membuat kemasan Menyatakan dua bahan bukan logam yang EMK:
berasaskan bahan projek menggunakan 1 - EK3 - Melaksanakan
digunakan untuk membuat projek.
bukan logam dengan bahan iaitu cat sembur mengikut langkah
litar elektrik. atau pelekat. Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
2
komponen elektrik untuk membuat projek. Kreativiti:
- Kreatif dan inovasi
Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen
elektrik.
3 Nilai Murni:
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
- Bekerjasama
digunakan untuk membuat projek.
- Kebersihan
Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Berjimat
4
dan pencantum.
MINGGU Membuat kemasan projek menggunakan bahan Kemahiran Abad 21:
21 @ 22 iaitu cat sembur atau pelekat. - Menyelesaikan masalah
(RPH 11) 5 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek
dengan kemas. Aktiviti PAK 21:
- Free Discussion
Menguji kefungsian projek.
(Perbincangan Bebas)

KBAT:
- Mengaplikasi
Mengesahkan projek berfungsi.
6 Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan BBB:
penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur. - Bahan kekemasan
- Bahan projek siap

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.1 Menghasilkan projek 4.1.10 Menyatakan nama, EMK:
berasaskan bahan simbol dan fungsi Menyatakan dua bahan bukan logam yang - EK1 - Berdaya tahan
1
bukan logam dengan komponen elektrik iaitu digunakan untuk membuat projek.
litar elektrik. mentol, bateri dan suis. Kreativiti:
Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan - Menjana idea
2
4.1.11 Membuat komponen elektrik untuk membuat projek.
penyambungan litar Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen Nilai Murni:
elektrik. elektrik. - Bekerjsama
3 - Kebersihan
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4.1.12 Membaca litar skematik digunakan untuk membuat projek. - Berhati-hati
dan litar bergambar
berdasarkan manual. Memasang bahan projek menggunakan pengikat Kemahiran Abad 21:
MINGGU 4
dan pencantum. - Maklumat dan komunikasi
23 @ 24
(RPH 12) Membuat kemasan projek menggunakan bahan Aktiviti PAK 21:
iaitu cat sembur atau pelekat. - Colaboration (Kolaborasi)
5 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek
dengan kemas. KBAT:
Menguji kefungsian projek. - Mengaplikasi

BBB:
- Komponen elektronik
Mengesahkan projek berfungsi. - Litar skematik dan
6 Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan bergambar
penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur. - Alatan tangan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.1 Menghasilkan projek 4.1.13 Membuat EMK:
berasaskan bahan penyambungan litar Menyatakan dua bahan bukan logam yang - EK1 - Berani mengambil
1
bukan logam dengan elektrik pada projek. digunakan untuk membuat projek. risiko
litar elektrik.
4.1.14 Menguji kefungsian Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan Kreativiti:
2
projek. komponen elektrik untuk membuat projek. - Kreatif dan inovasi

4.1.15 Membuat Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen Nilai Murni:
penyelenggaraan dan elektrik. - Bekerjasama
3
penyimpanan peralatan. Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Berjimat
digunakan untuk membuat projek. - Bertanggungjawab
Memasang bahan projek menggunakan pengikat
4 Kemahiran Abad 21:
MINGGU dan pencantum.
- Menyelesaikan masalah
25 @ 26
(RPH 13) Membuat kemasan projek menggunakan bahan
iaitu cat sembur atau pelekat. Aktiviti PAK 21:

5 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek - Eksperiment (pengujian
dengan kemas. projek)
Menguji kefungsian projek.
KBAT:
- Mengaplikasi

BBB:
- Komponen elektronik
Mengesahkan projek berfungsi. - Litar skematik dan
6 Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan bergambar
penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur. - Alatan tangan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid, lembaran
kerja
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.1 Menyatakan artikel EMK:
Jahitan jahitan dan Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang - EK3 - Menjalankan tugas
1
kegunaannya seperti digunakan untuk membuat artikel jahitan. mengikut prosedur
beg pensel, sarung
kusyen, kusyen mini Kreativiti:
dan penggantung surat. 2 Menerangkan dua fungsi alatan jahitan. - Menjana idea

6.1.2 Mengenal pasti alatan Nilai Murni:


jahitan iaitu gunting Menyusun atur pola, mengunting fabrik dan - Berjimat
3
kertas, gunting fabrik, memindahkan tanda pola ke fabrik. - Keselamatan
pembaris lurus, pita
MINGGU
ukur, roda surih, kertas Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan Kemahiran Abad 21:
27 @ 28 4
karbon tukang jahit, jahitan jelujur. - Maklumat dan komunikasi
(RPH 14)
kapur tukang jahit,

peretas jahitan, jarum Aktiviti PAK 21:
peniti dan jarum jahit Menghias artikel jahitan menggunakan bahan - Peta I-think
5
tangan. hiasan yang dipilih.
KBAT:
6.1.3 Menyatakan jenis bahan - Menganalisis
jahitan iaitu fabrik dan
benang. BBB:
Menghias artikel jahitan menggunakan bahan - Contoh artikel jahitan
6
hiasan secara kemas dan kreatif. - Alatan dan bahan jahitan

PENILAIAN:
- Lembaran kerja
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.4 Mengenal pasti jenis EMK:
Jahitan mata jahitan tangan Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang - EK1 - Berdaya tahan
1
iaitu jahitan kia, jelujur digunakan untuk membuat artikel jahitan.
kasar dan jelujur halus. Kreativiti:
- Kreatif dan inovasi
2 Menerangkan dua fungsi alatan jahitan.
Nilai Murni:
Menyusun atur pola, mengunting fabrik dan - Keselamatan
3 - Tekun
memindahkan tanda pola ke fabrik.
- Patriotisme

MINGGU Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan Kemahiran Abad 21:
4
29 @ 30 jahitan jelujur. - Menyelesaikan masalah
(RPH 15)
Menghias artikel jahitan menggunakan bahan Aktiviti PAK 21:
5
hiasan yang dipilih. - Galery walk

KBAT:
- Mengaplikasi

Menghias artikel jahitan menggunakan bahan BBB:


6 - Alatan dan bahan jahitan
hiasan secara kemas dan kreatif.
- Contoh jahitan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.5 Memilih artikel jahitan EMK:
Jahitan berpandukan manual. Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang - EK3 - Melaksanakan projek
1
digunakan untuk membuat artikel jahitan. mengikut langkah
6.1.6 Menyediakan alatan dan
bahan berdasarkan Kreativiti:
2 Menerangkan dua fungsi alatan jahitan.
manual yang dipilih. - Kreatif dan inovasi

6.1.7 Menyusun atur pola, Menyusun atur pola, mengunting fabrik dan Nilai Murni:
menggunting fabrik dan 3 - Teliti
memindahkan tanda pola ke fabrik.
memindahkan tanda - Tekun
pola. - Sistematik
Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan
4
jahitan jelujur. Kemahiran Abad 21:
MINGGU
- Menyelesaikan masalah
31 @ 32
Menghias artikel jahitan menggunakan bahan
(RPH 16) 5
hiasan yang dipilih. Aktiviti PAK 21:

- Recap Group (Mengulangi /
mengingat semula)

KBAT:
- Mencipta
- Mengaplikasi
Menghias artikel jahitan menggunakan bahan
6
hiasan secara kemas dan kreatif. BBB:
- Alatan dan bahan jahitan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
- Borang senarai semak.
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.8 Menjahit artikel jahitan EMK:
Jahitan dengan jahitan tangan. Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang - EK4 - Menggunakan pelbagai
1
digunakan untuk membuat artikel jahitan. sumber

Kreativiti:
2 Menerangkan dua fungsi alatan jahitan.
- Kreatif dan inovasi

Menyusun atur pola, mengunting fabrik dan Nilai Murni:


3 - Sistematik
memindahkan tanda pola ke fabrik.
- Teliti
- Berhati-hati
Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan
4
MINGGU jahitan jelujur. Kemahiran Abad 21:
33 @ 34 - Menyelesaikan masalah
(RPH 17) Menghias artikel jahitan menggunakan bahan
5
hiasan yang dipilih. Aktiviti PAK 21:
- Gallery Walk

KBAT:
- Mencipta
- Mengaplikasi
Menghias artikel jahitan menggunakan bahan
6 BBB:
hiasan secara kemas dan kreatif.
- Alatan dan bahan jahitan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
- Pemerhatian
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.9 Menyatakan jenis bahan EMK:
Jahitan hiasan seperti butang, Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang - EK1 Merekacipta sesuatu
1
renda dan riben. digunakan untuk membuat artikel jahitan.
Kreativiti:
6.1.10 Memilih bahan hiasan 2 Menerangkan dua fungsi alatan jahitan. - Kreatif dan inovasi
mengikut artikel jahitan.
Nilai Murni:
Menyusun atur pola, mengunting fabrik dan - Berdikari
3
memindahkan tanda pola ke fabrik. - Berhati-hati

Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan Kemahiran Abad 21:
4
jahitan jelujur. - Menyelesaikan masalah
MINGGU
Menghias artikel jahitan menggunakan bahan Aktiviti PAK 21:
35 @ 36 5
hiasan yang dipilih. - . I See, I Think, I Wonder
(RPH 18)
(Saya lihat, Saya fikir dan saya

bertanya)

KBAT:
- Mencipta
- Mengaplikasi
Menghias artikel jahitan menggunakan bahan
6 BBB:
hiasan secara kemas dan kreatif.
- Alatan dan bahan jahitan
- Bahan hiasan jahitan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
- Pemerhatian
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.11 Menghias artikel jahitan EMK:
Jahitan menggunakan bahan Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang - EK1 Merekacipta sesuatu
1
hiasan yang dipilih. digunakan untuk membuat artikel jahitan.
Kreativiti:
2 Menerangkan dua fungsi alatan jahitan. - Kreatif dan inovasi

Nilai Murni:
Menyusun atur pola, mengunting fabrik dan - Berdikari
3
memindahkan tanda pola ke fabrik. - Berhati-hati

Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan Kemahiran Abad 21:
4
MINGGU jahitan jelujur. - Menyelesaikan masalah
37 @ 38
(RPH 19) Menghias artikel jahitan menggunakan bahan Aktiviti PAK 21:
5
hiasan yang dipilih. - Gallery walk.

KBAT:
- Mencipta
- Mengaplikasi

Menghias artikel jahitan menggunakan bahan BBB:


6
hiasan secara kemas dan kreatif. - Alatan dan bahan jahitan
- Bahan hiasan jahitan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
MINGGU 39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
MINGGU 40 AKTIVITI AKHIR TAHUN

BERMINAT DAPATKAN RPH UNTUK SETAHUN? HANYA RM10.


PM MY TELEGRAM 017-4991 336.