Anda di halaman 1dari 5

Kumpulan Doa Sehari-Hari Untuk Anak-Anak Beserta Latinnya

1. Doa Sebelum Tidur 4. Doa Keluar Dari Kamar Mandi

BISMIKAL LOOHUMMA AHYAA WA AMUUTU

GHUFROONAKAL HAMDU LILLAAHIL LADZII ADZHABA 'ANNIL ADZAA
Artinya: Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan aku mati. WA 'AAFAANII
2. Doa Bangun Tidur
Artinya: Dengan mengharap ampunanMu, segala puji milik Allah yang telah
menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan.

5. Doa Ketika Akan Mandi
AL HAMDU LILLAAHIL LADZII AHYAANAA BA'DA MAA AMAA TANAA WA

ILAIHIN NUSYUUR
ALLOOHUMMAGHFIRLII DZAMBII WA WASSI'LII FII DAARII WA BAARIK
LII FII RIZQII
Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami
mati (membangunkan dari tidur) dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan Artinya :
Ya Allah ampunilah dosa kesalahanku dan berilah keluasaan di rumahku
3. Doa Masuk Ke Kamar Mandi serta berkahilan pada rizqiku

ALLOOHUMMA INNII A'UUDZUBIKA MINAL KHUBUTSI WAL KHOBAAITSI

Artinya: Ya Allah, aku berlindung dari godaan syetan laki-laki dan syetan
perempuan
6. Doa Berpakaian
8. Doa Sebelum Makan

ALLOOHUMMA BAARIK LANAA FIIMAA RAZAQTANAA WAQINAA 'ADZAA
AL-HAMDU LILLAAHIL LADZII KASAANII HAADZAA WA ROZAQONIIHI BANNAAR
MIN GHOIRI HAWLIN MINNII WA LAA QUWWATIN Artinya :
Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada
Artinya : kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka.
Segala puji bagi Allah yang memberi aku pakaian ini dan memberi rizqi
dengan tiada upaya dan kekuatan dariku 9. Doa Sesudah Makan
7. Doa Bercermin ALHAMDU LILLAAHIL LADZII ATH'AMANAA WA SAQOONAA WA
JA'ALANAA MUSLIMIIN
Artinya :
Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan minuman kami,

serta menjadikan kami sebagai orang-orang islam.


10. Doa Keluar Rumah

AL-HAMDULILLAAHI KAMAA HASSANTA KHOLQII FAHASSIN KHULUQII


Artinya: Segala puji bagi Allah, baguskanlah budi pekertiku sebagaimana


Engkau telah membaguskan rupa wajahku
BISMILLAAHI TAWAKKALTU 'ALALLOOHI LAA HAWLAA WALAA
QUWWATA ILLAA BILLAAHI
Artinya
Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya
:
kekuatan melainkan dengan Allah.


ALLOOHUMMA INNAA NAS-ALUKA SALAAMATAN FID DIINI WA
'AAFIYATAN FIL JASADI WA ZIYAADATAN FIL 'ILMI WA BAROKATAN FIR
11. Doa Masuk Rumah RIZQI WA TAUBATAN QOBLAL MAUTI WA ROHMATAN 'INDAL MAUTI WA
MAGHFIROTAN BA'DAL MAUTI
Artinya :

Ya Allah kami memohon kepadaMu keselamatan dalam agama, dan


kesejahteraan/kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu, dan keberkahan

rizqi, serta taubat sebelum mati dan rahmat di waktu mati, dan keampunan


sesudah mati.
13. Doa Ketika Akan Wudhu

ALLOOHUMMA INNII AS-ALUKA KHOIROL MAULIJI WA KHOIROL


MAKHROJI BISMILLAAHI WA LAJNAA WA BISMILLAAHI KHOROJNAA WA
'ALALLOHI ROBBINAA TAWAKKALNAA.


Artinya :
Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu baiknya tempat masuk dan
baiknya tempat keluar dengan menyebut nama Allah kami masuk, dan dengan


menyebut nama Allah kami keluar dan kepada Allah Tuhan kami, kami
bertawakkal.

12. Doa Keselamatan Dunia Akhirat AL HAMDULILLAAHIL LADZII JA'ALA HAADZAL MAA-A THOHUUROO
ROBBI INNII A'UUDZUBIKA MIN HAMAZAATISY SYAYAATHIINI WA


A'UUDZUBIKA ROBBI AYYAHDLURUUNI.
Artinya :


Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci dan menyucikan. Ya Allah,
aku mohon berilndung kepada Mu dari godaan syaiton dan aku mohon
perlindungan-Mu dari godaan syaiton yang akan datang.

14. Doa Setelah Wudhu

.
ALLOOHUMMA INNII ASTAUDI'UKA MAA 'ALLAMTANIIHI FARDUD-HU
ILAYYA 'INDA HAAJATII WA LAA TANSANIIHI YAA ROBBAL 'ALAAMIINAASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLOOHU WAHDAHUU LAA SYARIIKA Artinya :
LAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHUUWA Ya Allah! sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah
ROSUULUHUU, ALLOOHUMMAJ'ALNII MINAT TAWWAABIINA WAJ'ALNII Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh
MINAL MUTATHOHHIRIINA kembali dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu wahai Tuhan seru
Artinya : sekalian alam.
Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada 17. Doa Menengok Orang Sakit
sekutu bagi-Nya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba
dan Utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang
bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci

(sholeh)


AS-ALULLOOHAL 'ADZIIMA ROBBAL'ARSYIL 'ADZIIMI AYYU'AAFIYAKA
15. Doa Sebelum Belajar
WA YUSYFIYAKA
Artinya: Aku memohon kepada Allah yanag Maha Agung Tuhan Arsy yangagung semoga memberi kesejahteraan kepada engkau dan menyembuhkan
engkau (orang yang sakit).
YAA ROBBI ZAIDNII'ILMAN WARZUQNII FAHMAN 18. Doa Ketika Bersin

Artinya :
Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizqi akan kepahaman.


AL-HAMDU LILLAAHI
16. Doa Sesudah Belajar
Artinya : Artinya :
Segala Puji Bagi Allah Ya Allah, jadikanlah dihatiku cahaya, pada lisanku cahaya dipandanganku
19. Doa Mendengar Orang Bersin cahaya, dalam pendengaranku cahaya, dari kananku cahaya, dari kiriku
cahaya, dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya, dari depanku cahaya,belakangku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya

YARHAMUKALLOOHU 21. Doa Masuk MasjidArtinya :
Semoga Allah memberi rahmat kepadamu
ALLOOHUMMMAF TAHLII ABWAABA ROHAMTIKA

20. Doa Berjalan Ke Masjid Artinya :


Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu22. Doa Keluar Masjid


ALLOHUMMA INNII AS-ALUKA MIN FADLIKA

Artinya :
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu

ALLOOHUMMAJ-'AL FII QOLBHII NUUROON WA FII LISAANII NUUROON


WA FII BASHORII NUUROON WA FII SAM 'II NUUROON WA 'AN YAMIINII
NUUROON WA'AN YASAARII NUUROON WA FAUQII NUUROO WA
TAHTII NUUROO WA AMAAMII NUUROON WA KHOLFII NUUROON WAJ-
'AL LII NUUROON