Anda di halaman 1dari 4
t. = —| wi ee ie: _ ) 7% 1 Zs LOR AMA 1 a As te logs) (%= GOH see) @—_ Za2 wr los) [y, Ya = Of Cs) 212 2 +%,2 lon load Ary 2 lO CU) Bree LUG pyse Ce) Nie Or. Sosse > 31 Stpyse CA) = 8 tyase A= les er lh gee —_—— = Qe he 2s 3 sup yee + LOpgce = FS" y use CN) Wess Vas. Fea = 2Siy. yen «Wy ge 2 35'4 Lage (8) I= Use 2 Bea pus? - 215 oe (A) ze 6G -4s® ly 2 es _ 36/4248" = 26Sy-40° ON ts Wigpgee ) ©) Gas betes satyyge © Hyg = 25a OD “ia s lav bas2'Spoe » lye = 25 ao Neve ty Crs 209° + tog = 25) uae ON) ve la. Re = afer . tojee = 2) 0% CY) Vege ly Ras 2S )-20° - tozee caspases) Par se lee 2-2 = eet L250 Ra=Un- les 25-26 2 G2'SU> a lon 3ONS Ore Vie le sen gos BSH BS Le G2hS Ne Gers Vey =a, - Sen-8O = ges D~ I= HEP EN A 32 W7Va Qa RS 32Ner we Pops \ “Por “ ee Ob | * L¢ | 3 © -3 -Be =~ t ti ilk ee eee ce \ j Gla ~ Ble =t© . . a = bic 3K-3te 2 =) ke | 2-833 3 in |S © Bl... S wls 225 2124 as 7 = 3 O -to 22s “3 3 slse 20a BS Qo Be ligt & Bow BIst0o Re a UGTA So lN 912200 Ry Bw 333k aga 33'2tlo Porenen Ry 3.2. OA ov ou BESORBIOA, Rs an OA ov ou =u Ni - Bi 33h sv LE°GS Ww wy = Sv aN 2a Potency Va = UGE ay B30 SUMINS TRADK Nu — OA sv ow sou 3 Gn = bee (220 \ Pac S'SKW tn = Blezew hn 2 BOHR a8 On = (37S 4 A) Poses de gates = £2. too 7 SESS — +two i Pras F208,