Anda di halaman 1dari 4

Peranan ‘Wali Songo’ dalam pengembangan Islam di Indonesia.

Wali Songo sememangnya mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengembangan Islam di Indonesia. Bahkan mereka adalah perintis utama dalam bidang dakwah Islam di Indonesia, sekaligus pelopor penyiaran agama Islam di Nusantara ini.

‘Wali’ adalah singkatan dari perkataan Arab, Waliyullah dan ia bermaksud ‘orang yang mencintai dan dicintai Allah’ manakala ‘Songo’ pula adalah perkataan Jawa yang bermaksud sembilan. Lantas ‘Wali Songo’ merujuk kepada wali sembilan yakni sembilan orang yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka diberi gelaran yang sedemikian kerana mereka dianggap penyiar-penyiar agama Islam yang terpenting kerana kesungguhan mereka mengajar dan menyebarkan Islam. Di samping itu, mereka juga merupakan para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Mereka telah mengenalkan pelbagai bentuk peradaban baru yang merangkumi aspek kesihatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan dan kesenian, kemasyarakatan dan juga pemerintahan. Kesemua sembilan wali telah banyak memberikan sumbangan, namun dalam esei ini sumbangan tiga orang tokoh wali pilihan yang juga merupakan contoh representatif bagi kesemua wali-wali tersebut, akan dibincangkan dalam peranan mereka meningkatkan tahap keintelektualan kehidupan menerusi agama Islam dari aspek pendidikan, sosio-ekonomi dan politik. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri dan Sunan Bonang.

Tokoh yang pertama ialah Maulana Malik Ibrahim yang berbangsa Arab dari keturunan Rasullullah. Beliau datang dari Kasyan, Persia dan tiba di Jawa pada 1404 sebagai penyebar agama Islam dan menetap di Leran, sebuah desa yang terletak di luar kota Gresik. Beliau telah menjalankan dakwah Islam dengan bijaksana dan dapat mengadaptasikan pengajarannya dengan masyarakat sekeliling sehingga ramai rakyat tertarik dengan agama baru ini, lalu memeluknya.

Beliau telah memperkenalkan bidang perdagangan dan melalui ini, beliau berjaya mendapat tempat di hati masyarakat di tengah-tengah krisis ekonomi dan perang saudara. Contohnya, beliau telah membuka sebuah warung yang menyediakan keperluan bercucuk tanam dengan harga murah selain daripada mengajarkan cara-cara bercocok tanam yang baru. Di samping itu, agama dan adat-istiadat lama tidak langsung ditentangnya dengan kekerasan. Sebaliknya, menerusi pergaulannnya sehari-hari, beliau menunjukkan kemuliaan akhlak seperti kesopanan bertutur, sikap hormat-menghormati dan tolong-menolong yang diajarkan agama Islam. Dengan inilah beliau telah berjaya menarik orang- orang Jawa dari kasta bawahan untuk memeluk Islam. Beliau juga merupakan pencipta pondok/ pesantren yang pertama di Gresik, umumnya di Tanah Jawa. Pondok ini dibina kerana bilangan pengikutnya yang kian bertambah. Di sinilah juga, beliau telah melahirkan mubaligh-mubaligh Islam yang bergiat di Tanah Jawa. Kegiatan-kegiatan mendakwah dijalankan oleh beliau dengan penuh dedikasi sehinggalah Maulana Malik Ibrahim meninggal dunia pada tahun 1419.

Tokoh kedua pula ialah Sunan Giri yang dilahirkan pada tahun 1365 di Blambangan. Ayahnya adalah Maulana Ishak, seorang ulama Islam dar Arab dan bermukim di Pasai, Acheh. Sunan Giri juga dikenali sebagai Raden Paku atau Malana Ainul Yaqim dan merupakan seorang ulama yang dibekali dengan pengetahuan agama yang mencukupi. Ilmunya yang mendalam dan dirinya yang sentiasa menjadi rujukan dalam hal-hal agama telah membuat ramai menganggapnya sebagi mufti.

Sunan Giri telah menyiarkan Islam dan menanamkannya ke dalam jiwa penduduk dalam pelbagai cara. Beliau telah mendirikan sebuah masjid di Kampong Laut sebagai langkah pertama untuk menyebarkan Islam dan sehingga kini masjid itu masih kekal dalam bentuk asalnya walaupun telah dipindahkan ke tempat lain. Selain itu, beliau juga telah memilih suatu lokasi yang strategik bagi mendirikan pondok-pondok atau pesantren-pesantren yang

telah bertahan sampai ke abad 17, untuk muird-muridnya bagi mengajarkan ilmu fiqih, hadis serta nahu dan saraf. Murid-muridnya pula bukan sahaja terdiri daripada mereka yang datang dari Surabaya malah, ada juga yang berasal dari Madura, Lombok dan Makasar. Dengan terdirinya pesantren-pesantren tersebut, ia menjadi pusat dan markas gerakan dakwah yang terbesar dan terawal di Jawa.

Di samping itu, beliau juga merupakan seorang pedagang yang mengelilingi pulau-pulau di Indonesia seperti Kalimantan dan Sulawesi. Dengan inilah beliau telah berjaya memikat ramai orang kaya dan orang-orang terpandang dari Maluku, Pontianak dan Banjarmasin untuk memeluk agama Islam.

Secara keseluruhannya, jasa terbesar beliau ialah usahanya menghantar anak muridnya ke pelosok-pelosok Indonesia seperti Pulau Madura dan Bawean untuk menyiarkan Islam. Selain itu, kedudukan Giri amatlah penting juga dalam sejarah perkembangan politik dan pengaruh Islam di Pulau Jawa. Beliau banyak telah berkemampuan mempengaruhi daerah-daerah Islam yang lain seperti Japara, Tuban dan Bresik sehingga terbentuknya kerajaan Islam yang pertama di Demak pada tahun 1479M.

Tokoh terakhir yang akan disentuh ialah Sunan Bonang yang juga dikenali sebagai Raden Makdum Ibrahim. Beliau hidup di antara 1465-1525M. Beliau meraih ilmu daripada ayahnya Maulana Ishak dan terkenal sebagai ahli kalam atau ilmu Tauhid.

Sunan Bonang memainkan peranan yang besar dalam penubuhan kerajaan Islam Demak. Di dalam dakwahnya dan kerana kedudukannya sebagai penyokong kerajaan Demak, beliau telah berusaha memasukkan pengaruh Islam ke dalam kalangan bangsawan keraton Majapahit. In dilakukannya dengan memberi didikan Islam kepada Raden Patah, Sultan Demak pertama. Selain itu,

beliau juga telah membantu dalam penubuhan Masjid Agung di kota Bintoro Demak.

Keistimewaan dan sekaligus pembaharuan yang dibuat oleh Sunan Bonang ialah kebijaksanaan dan keunikannya dalam berdakwah yang telah menambat hati rakyat agar datang ke masjid. Bahkan, beliau memberi penekanan kepada kebersihan dengan menyediakan sebuah kolam di hadapan masjid agar setiap pengunjung yang datang dengan sendirinya akan membersihkan kaki mereka. Beliau telah mencipta alat musik Jawa yang disebut Bonang serta tembang dan gending-gending Jawa yang berisikan ajaran Islam untuk berdakwah. Bonang itu akan dibunyikan untuk menarik masyarakat sekeliling yang mendengarnya agar berkunjung ke masjid sementara pengkut- pengikutnya pula diajarkan menyanyikan tembang-tembang sehingga mereka menghafalnya yang kemudian mereka pula akan mengajarkannya kepada ahli keluarga masing-masing. Sedikit demi sedikit, Sunan Bonang dapat merebut hati rakyat dan kemudiannya menanamkan pengertian yang teguh tentang Islam.

Secara kesimpulan, ‘Wali Songo’ sesungguhnya telah memainkan peranan yang penting dalam penyebaran Islam sekaligus mempertingkatkan keintelektualan masyarakat pada masa itu. Di samping itu, mereka juga telah berjaya mendirikan suatu kerajaan Islam di Indonesia.