Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN TAHUNAN KELAB BOLA BALING 2017

BIL TARIKH TAJUK OBJEKTIF PERINCIAN AKTIVITI

1 1. Pendaftaran dan 1. Melantik ahli jawatankuasa Kelab Bola Baling - Penerangan


Mesyuarat Agung
2. Mengetahui asas dan undang-undang bola
2. Pengenalan permainan baling. - Perbincangan
bola baling

2 Aktiviti 1 1. Mengetahui cara menangkap dan menerima - Penerangan


bola asas posisi badan dan asas posisi - Aktiviti kemahiran
Kemahiran asas tangan. menerima dan menghantar
- menangkap dan menerima 2. Menunjuk cara menangkap dan menerima bola bola
bola dengan betul.

3 Aktiviti 2 1. Mengetahui 7cara menghantar bola. - Penerangan


2. Menunjuk cara menghantar bola dengan betul. - Aktiviti kemahiran
Kemahiran asas menghantar bola.
- menghantar bola Permainan kecil : bouncing ball,
monkey play, hantaran bola lawan
pasukan berlari, volley handball.

4 Aktiviti 3 1. Mengetahui cara mengelecek - Penerangan


2. Menunjuk cara mengelecek dengan betul. - Aktiviti kemahiran
Kemahiran asas mengelecek
- mengelecek Permainan kecil : police sentry,
bola baling mini, musical hoop

5 Aktiviti 4 1. Mengetahui cara mengacah. - Penerangan


2. Menunjuk cara mengacah pihak lawan dengan - Aktiviti kemahiran
Kemahiran asas betul. mengacah
- mengacah Permainan kecil : ghost ball,
galah panjang, ikan masuk bubu.

6 Aktiviti 5 1. Mengetahui jenis-jenis jaringan - Penerangan


2. Menunjuk cara menjaring dengan betul. - Aktiviti kemahiran
Kemahiran asas menjaring
- menjaring Permainan kecil : four by five,
forbidden city, poison ball,
mengebom bubu, spiking
handball.

7 Aktiviti 6 1. Mengetahui cara mengawal pergerakan pemain - Penerangan


lawan daripada menyerang atau menjaring gol. - Aktiviti kemahiran
Kemahiran asas 2. Menunjuk cara mengadang dengan betul. mengadang
- mengadang Permainan kecil : castle guard,
tuju kon, jala-jala ikan, finding
place

8 Aktiviti 7 1. Mengetahui tugas-tugas penjaga gol. - Penerangan


2. Mengenal pasti sifat-sifat baik penjaga gol. - Aktiviti kemahiran
Kemahiran asas Permainan kecil : caterpillar race,
- penjaga gol touch n go.

9 Aktiviti 8 1. Mendedahkan murid cara mengelolakan - Perbincangan AJK


pertandingan iaitu pertandingan kalah mati - Murid dibahagikan kepada 4
Mengelola pertandingan atau pertandingan liga. kumpulan
antara kumpulan dalam - Latihan kemahiran dalam
kelab bola baling. kumpulan masing-masing
-
10 Aktiviti 9 1. Mendedahkan murid cara mengelolakan - Murid dibahagikan kepada 4
pertandingan iaitu pertandingan kalah mati kumpulan.
Mengelola pertandingan atau pertandingan liga. - Latihan kemahiran dalam
kumpulan dalam kelab kumpulan masing-masing.
permainan bola baling.

11 Aktiviti 10 1. Memupuk semangat berpasukan dan bijak - Pertandingan bola baling


merancang strategi. antara kumpulan.
Pertandingan bola baling
antara kumpulan.