Anda di halaman 1dari 3

Baterije - Zato litij-ionska?

- Apple (HR)
https://www.apple.com/hr/batteries/why-lithium-ion/
1.
Prevedi ovu stranicu
Appleova litij-ionska baterija koristi brzo punjenje kako bi brzo dosegnula 80%
kapaciteta, ... Ublaava elektrinu struju radi produljivanja radnog vijeka baterije.

Na pomolu silicijeva super-baterija


Nenad Raos
sri 9.11.2016
18:58
42 komentara
comment

Princip rada litij-ionske baterije je jednostavan. Baterija koju nalazimo u naim mobitelima i laptopima
ima katodu od litija, tonije od njegove slitine s kadmijem ili smjese sa eljezovim fosfatom. Pozitivna
elektoda, anoda, napravljena je pak od grafita. Kada se baterija puni litijevi ioni (Li+) putuju od katode
prema anodi gdje se spajaju s elektronima koje su izgubili na katodi. Tako ponovno nastaju litijevi atomi koji
ulaze u kristalnu reetku grafita, umeui se izmeu slojeva ugljikove heksagonske mree. Kad se
baterija prazni dogaa se obratno. Tada litijevi ioni putuju od anode prema katodi, a prate ih elektroni koji
putuju icom u obliku elektrine struje, razumije se.

Kapacitet baterije ovisi najvie o tome koliko grafitna anoda moe primiti litija. Za vezivanje jednog atoma litija
treba, teoretski, est atoma ugljika. Kad se to pretvori u masene omjere, proizlazi da na svaki gram litija
dolazi 10 grama ugljika. Drugim rijeima, grafitna anoda ne moe ni teoretski sadravati vie od 9 % litija.

I tu bi bio kraj prie, da se Yi Cui, ameriki znanstvenik kineskog podrijetla sa Sveuilita Stanford, nije
dosjetio da ugljik zamijeni njegovim susjedom u periodnom sustavu elemenata, naime silicijem. Iako je atom
silicija 2,3 puta tei od atoma ugljika, on moe vezati ak etiri atoma litija. Drugim rijeima sicijeva bi anoda,
naravno teoretski, mogla sadravati 50 % litija. Kad se uzmu u obzir i druge prednosti silicijeve baterije,
kineski se znanstvenik nada kako e uspjeti napraviti bateriju koja e moi uskladititi deset puta vie
energije od dananjih litij-ionskih baterija. Kako one imaju 700 Wh/l, to bi znailo itavih 7 kWh/l. Kad se
to prevede u druge jedinice dobiva se 25 MJ/l, a to se ve pribliava ogrijevnoj vrijednosti benzina, koja
iznosi 47,3 MJ/kg.
Tako to stoji - u teoriji. Veliki problem sa silicijevom anodom je da ona pri vezivanju litija poveava volumen tri
do etiri puta. Takva naprezanja silicij teko, zapravo nikako ne podnosi: anoda se pri ciklusima punjenja i
pranjenja mrvi, a kapacitet baterije opada.

Prije osam godina Cui je pokuao problem mrvljena silicijeve anode rijeiti tako to ju je izveo kao skup
nanoniti(nanowires). Nakon deset ciklusa punjenja i pranjenja, baterija je zadrala 75 % poetkog
kapaciteta. Drugo, jo bolje tehniko rjeenje zove se ipak (pomegranate). To ime potpuno odgovara jer su
nanoestice silicija zatvorene u kuglice od grafena (jednoslojnog grafita) promjera 100 nm, da bi se opet
udruile - poput zrna ipka - u plod promjera 1-10 m. U svom elektriki vodljivom i od prodora elektrolita
zatienom kavezu nanoestice silicija mogu poveavati volumen pri primanju litija, a da ne pukne ni ipkov
plod ni njegove sjemenke.

Zahvaljujui toj tehnikoj inovaciji Cui je sa suradnicima uspio napraviti bateriju koja je ouvala ak 97 %
poetnog kapaciteta nakon tisuu ciklusa punjenja i pranjenja. Ujedno su uspjeli poveati kapacitet
anode na 3050 mAh/g ili 1270 mAh cm-3, ime je vie nego dvostruko nadmaila grafitnu elektrodu (600
mAh cm-3). (Za usporedbu olovni akumulator ima kapacitet 10-30 mAh/g te skladiti oko 30 Wh/kg.)

No jedno je teorija, drugo je pokus u laboratoriju, a tree je proizvodnja. Tvrtka Amprius, koju je osnovao
kineski znanstvenik, uloila je vie od stotinu milijuna dolara za komercijalizaciju litij-silicijevih baterija. Neto
se od toga pojavilo i na tritu. U Kini se proizvode silicijeve baterije temeljene na nanonitima, no one su samo
10 % bolje od klasinih litij-ionskih baterija. Tvrtka Amprius je izradila poboljani prototip takvih baterija
- 40 % veeg kapaciteta.

Do baterija koja bi se po koliini uskladitene energije mogla mjeriti s benzinom jo je dalek put. To ipak ne
obeshrabruje kineskog znanstvenika. elim promijeniti svijet, ali se i obogatiti, kae doktor Cui dodavi: Ali
prije svega elim promijenti svijet. Pa sad

Zato litij-ionska?
U usporedbi s tradicionalnim, litij-ionske baterije pune se bre, traju
dulje i imaju veu gustou napajanja. Zato se sporije prazne i lake
su. Kad sazna kako rade, bolje e raditi.
Puni se brzo radi praktinosti, a
sporo radi dugovjenosti.
Appleova litij-ionska baterija koristi brzo punjenje kako bi brzo dosegnula 80% kapaciteta, a
zatim prelazi na sporije, postupno punjenje. Vrijeme potrebno za dosezanje tih prvih 80%
ovisi o postavkama i vrsti ureaja. Kombinirani postupak punjenja omoguuje ti da se brzo
vrati u akciju, ali i produljuje radni vijek baterije.

Prva faza: brzo punjenje


Daje ti vie napajanja u krae vrijeme.
0%
80%
100%
Druga faza: sporo punjenje
Ublaava elektrinu struju radi produljivanja radnog vijeka baterije.

Lako se puni.
Napuni svoju Apple litij-ionsku bateriju kad poeli. Ne mora je isprazniti 100% prije
ponovnog punjenja. Litij-ionska baterija tvrtke Apple funkcionira u ciklusima punjenja.
Ciklus punjenja potpun je kad iskoristi (isprazni) koliinu jednaku 100% kapaciteta baterije
no ne nuno iz istog punjenja. Na primjer, moe iskoristiti 75% kapaciteta baterije jednog
dana i napuniti je u potpunosti preko noi. Ako iskoristi 25% sljedeeg dana, ispraznit e
ukupno 100%, a u dva e dana zaokruiti jedan ciklus punjenja. Za zaokruivanje ciklusa
moe biti potrebno i nekoliko dana. Kapacitet bilo koje vrste baterije umanjit e se nakon
odreenog broja punjenja. Kod litij-ionskih baterija kapacitet se neznatno umanjuje sa svakim
ciklusom punjenja. Litij-ionske baterije tvrtke Apple osmiljene su tako da zadre najmanje
80% izvornog kapaciteta tijekom velikog broja ciklusa punjenja, to se razlikuje ovisno o
proizvodu.

Jedan ciklus
Punjenje
+100%
Pranjenje
-75%
+75%
-25%
+25%

Jedan ciklus punjenja potpun je kad isprazni 100% kapaciteta baterije.