Anda di halaman 1dari 34

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 1

ATURCARA TAWARAN

UNIT
UNIT 44

KAEDAH BINA KADAR

OBJEKTIF

Objektif Am : Mengetahui keperluan dan kegunaan kadar harga, jadual kadar


harga, asas pengiraan kadar harga; bahan, buruh, loji,
pengurusan dan keuntungan, pengiraan kadar harga; kerja
konkrit menggunakan mesin penggaul konkrit dan pembancuhan
dengan tangan. Pengiraan kadar kerja korekan; menggunakan
tangan dan jentera. Pengiraan kadar kerja bata dan kerja
tetulang.

Objektif Khusus Diakhir unit ini pelajar sepatutnya dapat :

Menerangkan kaedah membina kadar kerja konkrit


dengan tangan

Mengira kadar harga kerja konkrit yang dibancuh dengan


jentera.

Mengira kadar harga kerja bata.

Mengira kadar harga kerja tetulang.


ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 2
ATURCARA TAWARAN

INPUT

4.0 MEMBINA KADAR KERJA KONKRIT

Terdapat dua cara membancuh konkrit berdasarkan keperluan dan kuantiti konkrit
yang dibancuh :

Membancuh konkrit menggunakan Tangan

Menggunakan peralatan ringan seperti cangkul, penyodok dan baldi.


Sesuai untuk kuantiti yang kecil.

Membancuh konkrit dengan menggunakan jentera

Menggunakan jentera khas. Sesuai untuk kerja kerja yang besar.


Kaedah yang paling popular digunakan oleh kontraktor.

4.1 MEMBINA KADAR KERJA KONKRIT DENGAN TANGAN

Perkara perkara yang perlu diambil kira semasa membina kadar kerja konkrit
adalah seperti berikut :

4.1.2 Membina kadar Bahan Konkrit

Untuk mengira kos bahan konkrit kita perlu mengetahui nisbah


bancuhan konkrit. Contohnya:

Bancuhan Konkrit ( 1 ; 2 : 4 20 mm batu baur )

4m3 batu baur

2m3 pasir

1m3 simen

Sebelum meneruskan pengiraan kos bahan kerja konkrit, terlebih


ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 3
ATURCARA TAWARAN

dahulu mesti tentukan kuantiti (bilangan kampit) untuk satu meter


padu.

Sila ikuti pengiraan dibawah

1 meter padu simen beratnya = 1436 kg

1 kampit ( beg ) simen beratnya = 50 kg

jikalau 1436kg = 1 meter padu = 1436


--------------
50

1 meter padu = 28.7 kampit

Selain daripada kos bahan, pengiraan juga perlu mengambil kira factor
pembaziran dan pengecutan. Faktor ini perlu diambil kira kerana :

a. Bahan bahan konkrit apabila dibancuh bersama air akan berlaku


pengecutan isipadu.
b. Bancuhan konkrit apabila dipadatkan ke dalam kotak bentuk juga
akan berlaku pengecutan.
c. Bancuhan konkrit juga akan terbazir semasa mengangkat dan
menuang ke tempat tempat tertentu.

Biasanya peruntukkan untuk factor pembaziran dan pengecutan adalah


sebanyak 50% daripada jumlah harga bahan.

Perhatikan contoh pengiraan dibawah :

Konkrit bertetulang ( 1 : 2 : 4 19mm batu baur ) dalam rasuk tanah, diangkat


jika perlu dan ditimbus ke dalam kotak bentuk, dikejap sekeliling tetulang dan
diaraskan permukaannya.
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 4
ATURCARA TAWARAN

1. Kos Bahan

Mengira harga bahan bancuhan konkrit ( 1 : 2 : 4 - 19 mm batu baur )

1 meter padu simen ( 28.7 kampit ) x RM 10.00 RM 287.00


2 meter padu pasir x RM 15.00 RM 30.00
4 meter padu batu baur x RM 30.00 RM 120.00
Kos 7 meter padu bahan konkrit RM 428.32

Tambah 50% pembaziran dan pengecutan


= 50 x RM 428.32 RM 214.16
100 RM 642.48

Kos 1meter padu bahan bahan = 1 x RM 642.48 RM 91.78


7

4.1.3 Membina Kadar Buruh Kerja Konkrit

Bahan konkrit yang telah siap dibancuh akan dibawa serta dituang
ketempatnya. Beberapa orang buruh akan diperlukan untuk
melaksanakan kerja kerja tersebut.

Untuk mengira kos buruh, maka perlu diketahui nilai angkatap buruh
untuk kerja kerja tersebut. Berikut adalah panduan untuk nilai
angkatap buruh kerja konkrit.
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 5
ATURCARA TAWARAN

Angkatap Buruh Kerja Konkrit

a. Menggaul konkrit dengan tangan, membawa, 4.00 jam/m3

mengangkat jika perlu.

b. Timbus konkrit kedalam asas pada jarak 50.0 m.


1.31 jam/m3
c. Menggetar/kejap konkrit disekeliling tetulang 0.65 jam/m3
0.09 jam/m3
d. Araskan konkrit.

Kos buruh diperolehi dengan mendarabkan angkatap buruh dengan kadar


upah buruh melaksanakan kerja selama satu jam.

Kos Buruh

Perhatikan contoh di bawah :

1. Menggaul konkrit denngan tangan, bawa dan


Angkat jika perlu. = 4 jam/m3 x RM 2.50 RM 10.00

2. Memadatkan disekeliling
Tetulang = 0.65 jam/m3 x RM 2.50 RM 1.63

3. Mengaraskan = 0.09jam/m3 x RM 2.50 RM 0.23

Kos buruh untuk 1m3 konkrit RM 11.86


ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 6
ATURCARA TAWARAN

Contoh 1
Bina kadar harga satu meter padu konkrit ( 1:2:4 19mm batu baur) yang
digaul dengan tangan termasuk timbus, kejap dan araskan permukaan.

1. Kos Bahan

1 m3 simen ( 28.4 kampit) x RM 9.80 RM 278.32


2 m3 pasir x RM 15.00 RM 30.00
4 m3 batu baur x RM 30.00 RM 120.00
7 m3 bahan konkrit RM 428.32
Tambah 50% pembaziran dan pengecutan RM 214.16
RM 642.48
Harga 1m3 bahan konkrit RM 91.78

2. Kos Buruh

Menggaul konkrit dengan tangan


= 4jam/m3 x 2.00 RM 8.00

Timbus, kejap dan aras = 2.05 jam/m3 x 2.00 RM 4.10

Kos buruh untuk 1m3 bancuhan konkrit RM 12.10

3. Kos Kerja Konkrit


= Kos Bahan + Kos Buruh
= RM 91.78 + RM 12.10 RM 103.88
Tambah 10% keuntungan dan pengurusan RM 10.39
Harga 1m3 kerja konkrit RM 114.27
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 7
ATURCARA TAWARAN

4.2 MEMBINA KADAR KERJA KONKRIT DENGAN MESIN

Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira untuk membina kadar kerja
konkrit yang dibancuh dengan jentera penggaul konkrit iaitu :

1. Kos bahan
2. Kos jentera
3. Kos Buruh

Pengiraan kos bahan sama sahaja dengan kerja konkrit yang dibancuh dengan
tangan. Tajuk ini cuma akan membincangkan cara membina kadar jentera
penggaul konkrit dan kos buruh sahaja.

4.2.1 Membina Kadar jentera Penggaul Konkrit

Sebelum membina kadar harga jentera, terlebih dahulu hendaklah


mengetahui muatan atau kemampuan sesebuah mesin membuat
sesuatu pekerjaan dalam masa yang ditentukan.

Bagi jentera penggaul konkrit muatannya diukur dari segi saiz tongnya
atau deramnya sebelum dan selepasnya digaul.
Contohnya: mesin pengaul konkrit (7/5). Ini bermakna 7m 3 bahan-
bahaan konkrit yang dimasukkan sebelum menggaul akan menjadi 5m3
konkrit selepas digaul.
Jenis-jenis mesin penggaul lain ialah 5/3.5 , 10/7 dan 14/10 .
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 8
ATURCARA TAWARAN

Jadual 4.2.1(a) menunjukkan jenis mesin penggaul konkrit.


Hitung panjang Minyak Minyak
Jenis Bil. pemandu dan buruh konkrit yang petrol pelincir
(m3) digaul sejam sehari(liter) sehari
Pemandu Buruh (m3) (liter)
5/3.5 1 2 1.15 4 0.3
7/5 1 4 2 9.1 0.3
10/7 1 4 3.4 13.7 0.6
14/10 1 6 3.8 16 0.6

Jadual 4.2.1 (a) Jenis mesin penggaul konkrit

Contoh pengiraan membancuh konkrit menggunakan jentera penggaul


dengan muatan7/5.
A. Kos Modal
1. Harga asal mesin RM 15,000.00
2. Pulangan pelaburan ke atas modal selama
5 tahun pada 9 % setahun
9 5 15000
RM 6,750.00
100
3. Kos pembaikian selama 5 tahun
1
15000 RM 1,500.00
10
4. Kos pengangkutan selama 5 tahun
1
15000 RM 750.00
20
Jumlah kos modal mesin penggaul
selama 5 tahun RM 24,000.00

Jumlah kos modal mesin penggaul


RM 24,000
selama setahun = RM 4,800.00
5
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 9
ATURCARA TAWARAN

Jumlah kos modal mesin penggaul konkrit


RM 4,800.00
selama sehari 150 RM 32.00

B. Kos Kendalian
1. Pemandu campur 1 jam untuk selenggaraan
= 1 x 9 jam x RM 2.00 sejam RM 18.00
2. Buruh 4 orang
= 4 x 8 jam x RM 2.00 RM 64.00
3. Minyak petrol
= 3.41 x RM 1.04 x 8 jam RM 28.37
4. Minyak pelincir
= 0.5 x RM 5.00 RM 2.50
RM 112.87
Jumlah harga penggunaan mesin penggaul
konkrit sehari = kos modal + kos pengendalian
= RM 32.00 + RM 112.87
= RM 144.87
C. Kos Pengeluaran mesin
Mesin penggaul (7/5) boleh membancuh 2m3 bagi 1 jam.
Oleh itu untuk 1 hari (8 jam) mesin boleh membancuh
= 2 x 8 = 16 m3
16 m3 konkrit dibancuh dengan harga RM 144.87
RM144.87
Oleh itu 1 m3 konkrit RM 9.05
16
Campur pengurusan dan keuntungan
10
9.05 RM 0.91
100
Jumlah kos untuk 1m3 konkrit RM 9.96

4.3 MEMBINA KADAR KERJA BATA


ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 10
ATURCARA TAWARAN

Kerja batu bata dikira dengan menggunakan unit meter persegi dengan
menyatakan ketebalan dinding tersebut. Unit harga untuk satu meter persegi
kerja bata dikira berdasarkan kepada perkara berikut :

a. Bahan bahan
b. Upah buruh
c. Keuntungan dan pengurusan

4.3.1 Bahan bahan yang digunakan untuk mendirikan dinding batu bata.

i. Batu - bata

Saiz piawai bata adalah 215mm panjang x 102.5mm lebar dan 65mm
tebal. Harga bata dikira mengikut unit atau bilangan. Bilangan bata
dalam satu meter persegi bergantung kepada saiz dan jenis ikatan bata.

75mm

102.5mm

215mm

Contoh dinding bata menggunakan ikatan sisi bata ( stretcher bond ).


Ikatan sisi bata adalah ikatan yang menampakkan permukaan sisi bata
iaitu 215mm panjang dan 65mm tebal/tinggi seperti yang ditunjukkan
dalam rajah 4.0.
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 11
ATURCARA TAWARAN

Tinggi

Panjang

Biasanya bata diikat menggunakan 10mm mortar tegak dan datar.

Panjang Tebal

Ukuran Bata 215 mm 65 mm


Sambungan 10mm 10mm
225 mm 75 mm

Luas permukaan bata = 225 x 75


= 16 875 mm2

Luas untuk satu meter persegi = 1000 x 1000

Bilangan bata untuk satu meter persegi = 1000 x 1000


16875
= 60 biji.

ii. Mortar
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 12
ATURCARA TAWARAN

Mortar adalah campuran simen dan pasir yang dibancuh mengikut


nisbah yang tertentu. Simen mortar ( 1 : 3 ) ialah campuran mortar
mengikut kadar 1 bahagian simen dan 3 bahagian pasir. Sukatan
untuk bahagian bahagian ini adalah dalam meter padu.

Cara mengira harga mortar adalah sama dengan pengiraan konkrit.


Pengiraan harga mortar juga hendaklah mengambil kira
pembaziran, pengecutan dan pengukuhan ( waste, shrinkage and
consolidatian) sebagaimana pengiraan konkrit.

Kos sebenar mortar bagi kerja bata hendaklah berdasarkan


keperluan sebenar mortar untuk setiap satu meter persegi dinding
bata. Sila rujuk Jadual 4.0.

4.3.2 Upah Buruh

Seorang pengikat bata boleh mengikat kira kira 45 biji bata dalam masa satu
jam. Pengikat bata memerlukan pembantu ( buruh biasa ) bagi menjalankan
kerja kerjanya. Biasanya dua orang pengikat bata ( tukang ) memerlukan
seorang pembantu. Ini bermakna bagi setiap satu jam bekerja tukang bata
dibantu setengah jam oleh buruh biasa.

Sebagai contoh rujuk jadual 4.0 Untuk mengikat 118 biji bata ( satu meter
persegi ) masa yang diperlukan oleh pengikat bata adalah 2 2/5 dan 1
untuk buruh biasa.

4.3.3 Keuntungan dan Pengurusan


ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 13
ATURCARA TAWARAN

Tambahan peratus keuntungan dan pengurusan hendaklah dibuat bagi


mendapat kembali modal yang telah dibelanjakan. Peratusan ini bergantung
kepada individu tetapi lazimnya antara 10% hingga 15%.

Bil Keterangan Kerja Tukang Bata Buruh Mortar Bil. Bata


(jam) (jam) (m3)
1 230mm tebal dinding bata. 2 2/5 1 1/5 0.05 118
2 115 mm tebal dinding bata 1 1/2 9/10 0.03 60
3 115 mm tebal dinding
landas bata ( Brick sleeper
wall) 9/10 3/5 0.01 36
4 115 mm tebal dinding bata
muka sebelah ( Fair face
one side) 2 1 1/5 0.03 60
5 115m tebal dinding bata
muka dua belah ( fair faced
both side ) 2 1 0.03 60
6 230 mm tebal dinding bata
muka dua belah ( Fair
faced both side) 3 3/5 1 1/5 0.05 118

Jadual 4.0 : Jadual Angkatap Buruh dan bahan bahan yang digunakan
Dalam Satu Meter persegi Dinding Batu Bata.

Nota : Bilanga batu bata dalam rajah di atas adalah termasuk pembaziran

Contoh : Cara mendapat harga simen mortar ( 1:3)

1 m3 simen ( 28.7 kampit) @ 10.50 301.35


ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 14
ATURCARA TAWARAN

3 meter padu pasir @ 30.00 120.00

Harga 4 meter padu bahan bahan 421.35


Tambah pembaziran dan pengecutan (33 1/3%) 140.44

Harga 4 meter padu simen mortar 561.79


Harga satu meter padu = 561.79 140.45
4

Contoh : Cara mengira upah buruh bagi mendirikan satu meter persegi
dinding bata.

Pengikat bata mengambil masa 4 jam @ 4.00 16.00


Buruh biasa mengambil masa 2 jam @ 2.75 5.50

Upah buruh untuk satu meter persegi dinding bata 21.50

Contoh: Cara mendapatkan harga bagi satu meter persegi dinding bata
115 mm tebal yang diikat dengan simen mortar.

1. Harga Bahan
a. Bata
60 biji bata @ 0.18 10.80

b. Mortar
0.3 Meter padu @ 140.45 4.21
Jumlah kos bahan 15.01

2. Harga Buruh
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 15
ATURCARA TAWARAN

1
Tukang bata : 1 jam @ 4.00 6.00
2

9
Buruh biasa : jam @ 2.75 2.48
10

8.48

Kos kerja bata = Kos bahan + Kos Buruh


= 15.01 + 8.48 23.49

3. Keuntungan dan Pengurusan ( 10% )


10
= 23.49 2.35
100

Harga satu meter persegi kerja bata 25.48

Contoh : Mencari harga satu meter persegi dinding bata 230 mm tebal yang
diikat dengan simen mortar.

Bahan : Bata = 118 @ 0.18 21.24


Mortar = 0.05m3 @ 140.45 7.05

2
Buruh : Tukang = 2 @ 4.00 9.60
5
1
Buruh = 1 @ 2.75 3.30
5
41.19
Keuntungan dan pengurusan (10%) 4.12
Harga untuk satu meter persegi 45.31

4.4 MEMBINA KADAR KERJA TETULANG


ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 16
ATURCARA TAWARAN

Untuk mendapatkan kekuatan dan genggaman sepenuhnya terhadap konkrit


dalam satu satu struktur bangunan maka keluli ( tetulang ) ditambah atau
diguna bersama sama konkrit tersebut.

Kerja tetulang biasanya melibatkan kerja - kerja memotong, membengkok


dan meletakkan di tempat kerja. Oleh itu ia melibatkan penggunaan tenaga
buruh dalam kerja kerja ini.

Faktor faktor yang perlu diambil kira untuk mendapatkan harga kerja
tetulang adalah :

a. Harga Buruh
Terdapat dua jenis buruh yang diperlukan dalam kerja tetulang iaitu
buruh mahir untuk kerja memotong dan membengkok serta buruh
biasa untuk kerja kerja mengangkut dan menempatkan tetulang.
Jadual Angkatap buruh perlulah dirujuk untuk mendapatkan jumlah
masa bagi kerja kerja memotong, membengkok dan menempatkan
tetulang.

Diameter Tetulang Dinding,lantai Rasuk,ambang Asas


Bil dan bumbung dan tiang
1 Tidak melebihi 10mm 6 jam 4 jam 3 jam
2 10 mm hingga 16 mm 4 jam 3 jam 2 jam
3 Melebihi 16 mm 4 jam 2 jam 2 jam

Jadual 4.1: Jadual Angkatap Buruh untuk Kerja Memotomg


Membengkok dan Menempatkan Tetulang bagi setiap
50kg.

b. Kos Bahan
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 17
ATURCARA TAWARAN

Kos bahan bergantung kepada kepada jenis dan saiz tetulang yang
digunakan. Jenis jenis tetulang sama ada tetulang lembut atau
tetulang tegasan tinggi. Biasanya keluli lembut digunakan sebagai
tetulang pengikat manakala keluli tegasan tinggi digunakan sebagai
tetulang utama.

Keluli keluli yang digunakan lazimnya dipotong atau dikerat


mengikut panjang dan kehendak spesifikasi dan potongan potongan
ini dipanggil pembaziran. Oleh itu, hendaklah ditambah sebanyak lima
peratus sebagai faktor pembaziran semasa mengira kos bahan.

Contoh 1: Cara untuk mencari harga bagi satu kg kerja tetulang.

Keluli bersaiz 10 mm didalam asas bangunan termasuk memotong


membengkok dan menmpatkan. Berapakah harga bagi satu kg kerja
tetulang tersebut.

a. Harga satu tan ( 1000 kg ) keluli 10 mm = RM 1850.00


b. Upah buruh mahir sehari = RM 40.00
c. Upah buruh biasa = RM 25.00
c. Angkatap buruh memotong dan
1
Membengkok bagi 50 kg = 2 jam
2
d. Angkatap buruh mengangkat dan
1
Meletakkan = 2 jam
2

Jawapan :

a. Harga bahan
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 18
ATURCARA TAWARAN

1 tan ( 1000 kg ) keluli 10 mm = RM 1850.00


1850.00
Harga bagi 50 kg = RM 50
1000
= RM 92.50
Tambah Pembaziran 5% = RM 4.63
Harga keluli bagi 50 kg = RM 97.13

b. Harga Buruh

Upah Buruh mahir sejam


40.00
= RM
8
= RM 5.00
Upah buruh memotong dan membengkok
1
= 2
2
jam RM 5.00 RM 12.50

Upah Buruh biasa sejam


25.00
= RM
8
= RM 3.13
Upah Buruh mengangkat dan meletakkan
1
= RM 2
2
jam RM 3.13 RM 7.83

Jumlah upah buruh bagi 50 kg keluli RM 20.33

Kos kerja keluli untuk 50 kg = Kos Bahan + Kos Buruh


= RM 97.13 + RM 20.33
= RM 117.46
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 19
ATURCARA TAWARAN

117 .46
Kos kerja keluli untuk 1 kg = RM
50
= RM 2.35
Keuntungan dan Pengurusan 10% = RM 0.24

Kos kerja keluli 10mm didalam


Asas bagi 1 kg = RM 2.59

Contoh 2: Besi keluli bersaiz 16 mm didalam tiang termasuk memotong,


membengkok, mengangkut dan meletakkan. Berapakah harga kerja
keluli bagi satu kg .

a. Harga satu tan ( 1000 kg ) keluli 10 mm = RM 950.00


b. Upah buruh mahir sehari = RM 40.00
c. Upah buruh biasa = RM 25.00
e. Angkatap buruh memotong dan
Membengkok bagi 50 kg = 3 jam
f. Angkatap buruh mengangkat dan
Meletakkan = 3 jam

Jawapan :

c. Harga bahan

1 tan ( 1000 kg ) keluli 10 mm = RM 950.00


950.00
Harga bagi 50 kg = RM x 50
1000

= RM 47.50
Tambah Pembaziran 5% = RM 2.38
Harga keluli bagi 50 kg = RM 49.88
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 20
ATURCARA TAWARAN

d. Harga Buruh

Upah Buruh mahir sejam


40.00
= RM
8
= RM 5.00
Upah buruh memotong dan membengkok
= 3 jam RM 5.00 RM 15.00
Upah Buruh biasa sejam
25.00
= RM
8
= RM 3.13
Upah Buruh mengangkat dan meletakkan
= RM 3 jam RM 3.13 RM 9.39

Jumlah upah buruh bagi 50 kg keluli RM 24.39

Kos kerja keluli untuk 50 kg = Kos Bahan + Kos Buruh


= RM 49.88 + RM 24.39
= RM 74.27
74.27
Kos kerja keluli untuk 1 kg = RM
50
= RM 1.49
Keuntungan dan Pengurusan 10% = RM 0.15

Kos kerja keluli 10mm didalam


Asas bagi 1 kg = RM 1.64

AKTIVITI
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 21
ATURCARA TAWARAN

Sila uji kefahaman anda dengan menjawab soalan soalan berikut


sebelum meneruskan unit yang selanjutnya. Anda boleh menyemak jawapan
berdasarkan maklumbalas dihalaman sebelah.
1. Terdapat DUA (2) kaedah untuk membancuh konkrit. Nyatakan kaedah-

kaedah tersebut.

2. Jelaskan mengapakah factor pembaziran dan pengecutan perlu diambil

kira semasa membuat pengiraan kerja konkrit.

3. Bagaimanakah jentera pengaul konkrit diukur muatannya?

4. Dapatkan harga bagi satu meter persegi dinding bata muka dua belah ( fair faced both
side) 230 mm tebal. Harga seunit mata muka adalah RM 0.70 termasuk kos
pengendalian dan pengangkutan.
( Nota : Tukang memerlukan lebihan masa selama 1 jam untuk mencantikkan semua
sambungan dan untuk memastikan supaya aras bata adalah sama).

5. Dianggarkan sebanyak 35 kg keluli bersaiz 12mm diameter digunakan untuk


pembinaan Tiang asas. Kirakan kos kerja keluli bagi asas tersebut sekiranya terdapat
lapan bilangan asas yang hendak dibina. Anggapkan harga bagi satu tan keluli
bersaiz 12mm diameter adalah RM 1250.00 termasuk pengangkutan.

Nota : Pelajar perlu menggunakan data data yang terdapat didalam nota dan contoh
untuk menjawab soalan soalan di atas.
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 22
ATURCARA TAWARAN

MAKLUMBALAS 4

JAWAPAN 1
i) Kaedah membancuh menggunakan tangan
ii) Kaedah membancuh menggunakan jentera
JAWAPAN 2
Faktor pembaziran perlu diambil kira semasa membuat pengiraan kerja konkrit
kerana :
a. Bahan bahan konkrit apabila dibancuh bersama air akan
berlaku pengecutan isipadu.
b. Bancuhan konkrit apabila dipadatkan ke dalam kotak
bentuk juga akan berlaku pengecutan.
c. Bancuhan konkrit juga akan terbazir semasa mengangkat
dan menuang ke tempat tempat tertentu.
JAWAPAN 3
Jentera pengaul konkrit diukur muatannya berdasarkan saiz tong atau deramnya sebelum
dan selepas konkrit digaul.

SOALAN 4
1. Bahan : Bata = 118 @ 0.70 RM 82.60
Mortar = 0.05m3 @ 140.45 RM 7.05
3
Buruh : Tukang = 3 + 1 jam @ 4.00 RM 18.4
5
1
Buruh = 1 @ 2.75 RM 3.30
5
RM 111.35
Keuntungan dan pengurusan (10%) RM 11.14
Harga untuk satu meter persegi RM 122.49

SOALAN 5
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 23
ATURCARA TAWARAN

Harga bahan
1 tan ( 1000 kg ) keluli 10 mm = RM 1250.00
1250.00
Harga bagi 50 kg = RM x 50
1000
= RM 62.50
Tambah Pembaziran 5% = RM 3.13
Harga keluli bagi 50 kg = RM 65.63

Harga Buruh
Upah Buruh mahir sejam
40.00
= RM
8
= RM 5.00
Upah buruh memotong dan membengkok
= 3 jam RM 5.00 RM 15.00
Upah Buruh biasa sejam
25.00
= RM
8
= RM 3.13
Upah Buruh mengangkat dan meletakkan
= RM 3 jam RM 3.13 RM 9.39

Jumlah upah buruh bagi 50 kg keluli RM 24.39

Kos kerja keluli untuk 50 kg = Kos Bahan + Kos Buruh


= RM 65.63 + RM 24.39
= RM 90.02
90.02
Kos kerja keluli untuk 1 kg = RM
50
= RM 1.80
Keuntungan dan Pengurusan 10% = RM 0.18

Kos kerja keluli 10mm didalam


ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 24
ATURCARA TAWARAN

Tiang asas bagi 1 kg = RM 1.98

Jumlah berat tetulang untuk tiang asas = 35 kg x 8


= 280 kg.

Kos kerja tetulang untuk tiang asas = 280 kg x 1.98


= RM 554.40

PENILAIAN KENDIRI
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 25
ATURCARA TAWARAN

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan soalan dalam penilaian
kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklumbalas yang disediakan. Sekiranya ada
masalah , sila berbincang dengan pensyarah anda. Semoga anda berjaya

230 2438 610

115 mm dinding
bata 762

2134

Rajah di atas menunjukkan pagar rumah yang dibuat dari batu bata setinggi 1.219
meter. Kirakan luas dinding bata tersebut serta dapatkan kos pembinaannya. Semua
dinding dibahagian luar adalah 230mm tebal.
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 26
ATURCARA TAWARAN

MAKLUMBALAS
Anda perlu mencuba dahulu. Sekiranya sudah, sila semak jawapan anda.

1. Luas dinding bata 230 mm tebal


2.438 m x 1.219 m = 2.97 m2
3.048 m x 1.219 m = 3.72 m2
2 ( 2.134 x 1.219 m) = 5.20 m2
11.89 m2

2. Luas dinding bata 115 mm tebal


0.762 m x 1.219 m = 0.93 m2

3. Harga untuk satu meter persegi kerja bata 230 mm tebal

Bahan : Bata = 118 @ 0.18 RM 21.24


Mortar = 0.05m3 @ 140.45 RM 7.05

2
Buruh : Tukang = 2 @ 4.00 RM 9.60
5
1
Buruh = 1 @ 2.75 RM 3.30
5
RM 41.19
Keuntungan dan pengurusan (10%) RM 4.12
Harga untuk satu meter persegi RM 45.31
Kos pembinaan dinding pagar 230 mm tebal = 11.89 m2 x RM 45.31
= RM 538.74

4. Kos satu meter persegi kerja bata 115 mm tebal.


ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 27
ATURCARA TAWARAN

Bata = 60 biji bata @ 0.18 RM 10.80


Mortar = 0.03M3 @ 140.45 RM 4.21
1
Tukang bata : 1 jam @ 4.00 RM 6.00
2
9
Buruh biasa : jam @ 2.75 RM 2.48
10
RM 23.49
Keuntungan dan pengurusan 10% RM 2.35

Harga untuk satu meter persegi RM 25.84

Kos pembinaan dinding pagar 115 mm tebal = 0.93 m2 x RM 25.84


= RM 24.03

Jumalah kos pembinaan dinding pagar = RM 538.74 + RM 24.03

= RM 562.77

SELAMAT BERJAYA
SELAMAT BERJAYA
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 28
ATURCARA TAWARAN

MAKLUMBALAS 7

PERHATIAN

Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat


menjawab ke semua soalan dalam aktiviti 7.

ANDA HAMPIR MENCAPAI KEJAYAAN.


BAGI MENCAPAI MATLAMAT TERSEBUT SILA JAWAB SOALAN-SOALAN
PENILAIAN KENDIRI DI BAWAH.
SILA HUBUNGI PENSYARAH ANDA JIKA ADA SEBARANG MASALAH.
RUJUK MAKLUMBALAS DI HALAMAN SEBELAH.

SOALAN 1

Kirakan harga jentera penggaul konkrit jenis 10/7 yang digunakan untuk
menggaul 1m3 konkrit dengan nisbah bancuhan (1:2:4 19mm batu baur).
Maklumat
1. Harga mesin penggaul konkrit RM6000.00
2. Keupayaan menggaul konkrit 3.44m3/jam
3. Kadar pengangkutan mesin dari dan ke tapak
bina selama 5 tahun 1/20 dari harga asal
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 29
ATURCARA TAWARAN

4. Kos faedah bank setahun 10%


5. Kos membaiki mesin mesin selama 5 tahun 10%
6. Jumlah hari penggunaan mesin untuk setahun 150
7. Penggunaan minyak petrol 3.41 liter/jam
8. Penggunaan minyak pelincir 0.50 liter/jam
9. Keperluan pengendali 1 orang
10. Keperluan pembantu 4 orang
11. Keuntungan dan pengurusan 10%
12. Tempoh bekerja 8jam/hari
13. Tempoh membersih dan menyelenggara mesin 1/8jam bagi sejam
Harga Bahan
1. Minyak petrol RM1.04/liter
2. Minyak pelincir RM5.00/liter
3. Upah buruh RM2.00/jam

SOALAN 2

Anda dikehendaki membina 5 batang tiang berukuran 300mm x 300mm x 3m tinggi.


Bancuhan konkrit yang digunakan adalah (1:2:4 20mm batu baur). Kirakan kos
konkrit untuk pembinaan tiang tersebut dengan kaedah bancuhan mengunakan
tangan.

Maklumat
Harga Bahan

1. Simen Portland (50kg) RM10.00/kampit


2. Pasir RM15.00/m3
3. Batu-baur 20mm RM30.00/m3
(1m3 simen = 28.4 kampit simen)

Angkatap Buruh
1. Mengaul konkrit dengan tangan 4 jam/m3
2. Mengisi konkrit ke dalam kereta sorong dan
membawa ke tempat yang diperlukan 2 jam/m3
3. Mengetar dan memadatkan konkrit 1 jam/m3

Upah Buruh
Buruh RM50/hari (8 jam)
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 30
ATURCARA TAWARAN

Lain-lain
Pengurusan dan keuntungan 10 %

SEMOGA
BERJAYA

SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN JAWAPAN DI BAWAH.

JAWAPAN 1

A. Kos Modal
1. Harga asal jentera RM 6000.00
2. Faedah ke atas modal
5 10 6000
RM 3000.00
100
3. Kos membaiki mesin
10 6000
RM 600.00
100
4. Kos mengangkut
1
( harga asal )
20
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 31
ATURCARA TAWARAN

1
6000 RM 300.00
20

Jumlah kos modal untuk 5 tahun RM 9900.00

Jumlah kos modal untuk 1 tahun

RM 9900.00
RM 1980.00
5
Jumlah kos modal untuk sehari
(penggunaan mesin 150 hari untuk setahun)

RM 1980.00
RM 13.20
150

B. Kos Kendalian

1) Kos Buruh
i) Buruh pengendali (1 orang)
Tempoh kerja (8jam + 1jam)
1 9jam RM 2.00 RM 18.00

ii) Buruh pembantu

4 8 jam RM 2.00 RM 64.00

2) Bahan api
i) Minyak Petrol
3.41 RM 1.04 8 jam RM 28.37

ii) Minyak Pelincir


0.50 RM 5.00 RM 2.50

Kos kendalian sehari RM 112.87

Kos jentera sehari = Kos modal + kos kendalian


= RM 13.20 + RM 112.87
= RM 126.07

C. Kos Pengeluaran
Keupayaan menggaul (3.44m3/jam)
Keupayaan mengaul untuk sehari
ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 32
ATURCARA TAWARAN

3.44 8 jam = 27.52m 3

Kos mengaul untuk 27.52m3 konkrit = RM 126.07


Kos mengaul untuk 1m3 konkrit
126.07
=
27.52
RM 4.58

Keuntungan dan pengurusan

10
RM 4.58 RM 0.46
100

Kos Mengaul untuk 1m3 konkrit RM 5.04

JAWAPAN 2

Harga Bahan

1. 1m3 simen (28.4 kampit) x RM10.00 RM 284.00


2. 2m3 pasir x RM 15.00 RM 30.00
3. 4m3 batu baur x RM 30.00 RM 120.00

Kos untuk 7m3 bahan RM 434.00

Kos untuk 1m3

RM 434.00
RM
7
62.00
Pembaziran dan pengecutan
50
RM 62.00 RM 31.00
100

Jumlah Kos bahan RM 93.00

Kos Buruh

1. Mengaul konkrit dengan tangan 4 jam/m3


2. Mengisi konkrit ke dalam kereeta sorong
dan membawa ke tempat yang diperlukan 2 jam/m3
3. Menggetar / memadatkan konkrit 1 jam/m3

Jumlah masa 7 jam/m3


ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 33
ATURCARA TAWARAN

Upah buruh sehari = RM 50.00

Upah buruh untuk sejam

RM 50.00

8

RM 6.25

Jumlah upah buruh = 7 x RM 6.25 = RM 43.75

Kos 1m3 kerja konkrit = Kos Bahan + Kos Buruh

= RM 93.00 + RM 43.00 RM 136.75

Keuntungan dan pengurusan

10
RM 136.75 RM 13.68
100

Jumlah kos 1m3 kerja konkrit RM 150.43

Kos untuk membina 5 batang tiang berukuran 300mm x 300mm x 3m

Isipadu sebatang tiang = 0.3m x 0.3m x 3.0m


= 0.27m3

Jadi bagi 5 batang tiang = 0.27m3 x 5


= 1.35 m3

Maka , RM150.43 x 1.35 = RM 203.08

Oleh itu kos untuk membina 5 batang tiang ialah RM 203.08

Gembira betul hari


ini.
Semua soalan
dapatku jawap

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN C2006/UNIT 4/ 34
ATURCARA TAWARAN

TAHNIAH DAN SYABAS SEKIRANYA ANDA


TELAH MENJAWAB DENGAN BETUL