Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN ROCK

JALAN BATU
144000, KUBANG BATU
PASIR BEGENGUNG Kod Sekolah : ROCK2310
Alamat email: rock@gmail.com No Tel : 011222000
No Faks : 011111111

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami :
Tarikh :

____________________

____________________

____________________

Tuan/ Puan,

PELANTIKAN SEBAGAI GURU KELAS ________ BAGI SESI ___________

Adalah dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara diatas.

2. Tahniah diucapkan atas perlantikan tuan sebagaimana tertera diatas. Tuan/Puan


bertangungjawab kepada Guru Besar dan warga sekolah bagai mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan.

3. Perlantikan ini bermula pada 1 Januari............. hingga 31 Disember................

4. Kami percaya dan yakin tuan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan penuh
dedikasi dan cemerlang.

Kerjasama dari pihak tuan terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih.

WE ROCK
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

..
Rokiah Rock
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Rock

s.k: Fail Peribadi Sekolah

SCHOOL OF ROCK
(Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung)