Anda di halaman 1dari 2

SUSUNAN ACARA

PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1439 H/2017 M

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamualaikum.. Wr.. Wb..
Alhamdulillaahi Robbilaalamiin, wassolaatuwassalaamualaa asrofil anbiyaa ii wal mursaliin
sayyidina muhammadin, waala alihi waashabihiajmain
Robbi srohli sodri wahsirli amri wahlul ukdatammilisaani yapkohul kauli amma badu..

Yang saya hormati, ...


Yang saya hormati, ...
Yang saya hormati, ...
Yang saya hormati, ...
Yang saya hormati Bapak/Ibu serta para hadirin sekalian..

Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur ke Hadirat Allah SWT yang mana kita masih
diberi kesehatan, panjang umur sehingga kita bias hadir di Masjid Baiturrohim ini dalam rangka
memperingati hari kelahiran nabi kita Muhammad SAW.
Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Baginda kita Muhammad SAW,kepada
keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya.
Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara Peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW, adapun susunan acaranya sbb:
1. Pembukaan
2. Pembacaan ayat suci Al-Quran
3. Sambutan-sambutan
4. Ceramah
5. Doa
6. Penutup

Menginjak acara yang pertama yaitu Pembukaan,,,


Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian marilah kita buka acara ini dengan membaca
bismillahirohmaniirohiim,,,
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian,,,,
Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh (.)
kepada Ust (...) kami persilahkan
Demikian pembacaan ayat suci AL-Quran, semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan
mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin,,,,
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian
Acaranya selanjutnya sambutan-sambutan
1. Yang pertama sambutan dari ketua panitia.
Kepada saudara () persilahkan.
2. Sambutan yang kedua sambutan dari Ketua DKM Al Istiqomah Kepada Bpk. H. Juned
Kami Persilahkan
3. Sambutan yang ketiga sambutan dari Bapak Lurah Cijoro Lebak atau yang mewakili..
Kepada ( ..) kami persilahkan..
4. Sambutan yang keempat Ketua RW. 05 Kp Pasir Jati Lebak kepada Bpk. M. Nur Kami
Persilahkan
Acara selanjutnya tausiah yang akan di sampaikan oleh Bpk K.H. Juhri .
Kepada Bpk K.H. Juhri kami persilahkan..
Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Bpk K.H. Juhri , semoga apa yg telah beliau
sampaikan bermanfaat bagi kita semua
Acara selanjutnya acara inti yaitu tausiah yang akan di sampaikan oleh Bpk K.H. Ahmad
Sungkawa, LC.,M.A.
Kepada Bpk K.H. Ahmad Sungkawa, LC.,M.A kami persilahkan..
Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Bpk K.H. Ahmad Sungkawa, LC.,M.A, semoga
apa yg telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua..
Bpk-bpk, ibu-ibu hadirin sekalian
Acara selanjutnya Yaitu penutup Doa yang di Pimpin Oleh K.H Sarman Kepada Bpk. K.H
Sarman Kami Persilahkan
Alhamdulillah, demikianlah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, semoga acara pada
malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT melimpahkan pahala Bagi
kita semua yang telah hadir memperingati hari Kelahiran Rosulullah pada malam hari ini.
Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila
ada salah ucap dan tutur kata dalam menyampaikan acara pada malam hari ini..
Akhirnya,,marilah acara ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama

Sekian,,,
Wabilahii taufiq wal hidayah Wassalamualaikun wr.wb