Anda di halaman 1dari 5

PK15 - 1

MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

NAMA MESYUARAT : MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH


DAERAH LARUT MATANG DAN SELAMA BIL.3 /2017
TARIKH : 6 NOVEMBER 2017
MASA : 9.00 PAGI
TEMPAT : DEWAN SK SULTAN YUSUFF AMDR, TAIPING
NAMA SEKOLAH : ____________________________________________________

M.S PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS

Guru Besar perlu pastikan analisis dan pasca nilai dilakukan bagi
mengkaji kekuatan dan kelemahan program-program yang dijalankan.
4 1.2.4 Lakukan penambahbaikan serta gugurkan program-program yang tidak Guru Besar
memberi impak yang signifikan.

Guru Besar perlu mengenalpasti dan melakukan intervensi dalam


4 1.3.1 memastikan tahap penguasaan 3M murid di peringkat awal Guru Besar

Guru Besar harus membuat penetapan KPI kepada guru-guru tahun 1


dalam mempastikan setiap murid menguasai kemahiran 3M sebelum
4 1.3.2 Guru Besar
melangkah ke tahun 2

Perlaksanaan PAK 21 dalam PdPc


i. Guru Besar perlu memastikan semua guru laksanakan PAK 21 dalam
PdPc
ii. Guru Besar perlu memastikan perancangan dan
4 1.5.1 Guru Besar
perlaksanaan pembugaran dan bengkel PAK 21 di peringkat
sekolah secara berterusan bagi tingkatkan pemahaman
guru-guru.

5 1.5.2 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Guru Besar


i. PBD sangat penting dan perlu dilakukan mengikut
1/5
Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00
penetapan dan garis panduan dalam DSKP
ii. Guru Besar perlu memastikan guru merujuk DSKP dan Panduan
Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM) dalam melaksanakan
PBD
iii. Guru Besar perlu memastikan guru merekod dan membuat pelaporan
tahap penguasaan murid
iv. Guru Besar perlu memastikan Fail Induk 4P (Pemantauan/
Pementoran/ Penyelarasan/ Pengesanan) berada dalam keadaan baik
dan dikemaskini
iv. Guru Besar perlu memastikan perancangan dan perlaksanaan
pembugaran secara berterusan dalam memastikan semua guru
memahami dan melaksanakan PBD secara lebih baik dan berkesan.

Profil Murid
i. Guru Besar sekolah TS25 perlu memastikan penggunaan Profil Murid
bermula tahun 2018
ii. Guru Besar perlu memastikan berlaku perbincangan bersama oleh
5 1.5.3 guru-guru (profesional judgment) dalam menentukan tahap Guru Besar
penguasaan seseorang murid secara keseluruhan
iii. Guru Besar perlu memastikan penekanan kepada pencapaian
minimum murid-murid disamping kecemerlangan akademik

Penyediaan dan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)


i. Guru Besar perlu memastikan penulisan RPH guru-guru
ditulis tajuk,objektif, aktiviti dan refleksi (mematuhi SPI
Bil.3/1999).
ii. Guru Besar perlu memastikan guru melakukan tindakan
susulan seperti pemulihan dan bimbingan hasil daripada
refleksi yang ditulis
5 1.5.4 Guru Besar
iii.Guru Besar diminta membuat pemantauan dan
tindakan pembetulan terhadap RPH guru sewaktu
menandatangani buku RPH guru pada setiap minggu
iv.Pihak sekolah disaran merancang LADAP untuk guru-guru
khusus untuk penulisan RPH yang betul berdasarkan
pematuhan SPI Bil.3/1999

2/5
Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00
Sekolah mesti memberi perhatian dan mengambil tindakan terhadap
Pengurusan Kurikulum & Pelaksanaan PdPc agar dapat memberi impak
yang tinggi kepada prestasi sekolah. Kunjung bantu ke sekolah perlu
7 4.1.3 Guru Besar
dilaksanakan bagi memastikan pengurusan kurikulum dilaksanakan
dengan cekap dan berkesan.

Pengoperasian Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) di peringkat sekolah perlu


dilihat semula dan diberi bimbingan bagi memastikan isu-isu PBD di
peringkat sekolah dapat diselesaikan.Diharapkan semua pihak iaitu SPA,
7 4.1.4 Guru Besar
PPD serta SIPartners+ dan SISC+ perlu membuat kunjung bantu ke
sekolah agar sistem penyampaian dapat diselaras dan dimantapkan.

Pengurusan Kurikulum sekolah perlu diberi perhatian serius di mana


peranan panitia diberi penekanan seperti termaktub dalam Surat
7 4.1.6 Guru Besar
Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1986.
.
Sekolah perlu memberi pelaporan pelaksanaan PBD peringkat sekolah
7 4.1.7 dua kali setahun kepada PPD Guru Besar

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang dilaksanakan di sekolah


7 4.1.8 perlu dipantau. Guru Besar

Sekolah perlu memberi pelaporan pelaksanaan PBD peringkat sekolah


7 4.1.9 dua kali setahun kepada PPD Guru Besar

Sekolah yang mempunyai bilangan murid 2M yang tinggi mesti


7 4.1.10 dikurangkan dengan merancang kaedah dan strategi yang bersesuaian. Guru Besar

Guru Besar perlu memastikanProgram khusus bagi mata pelajaran


8 4.2.1 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik Guru Besar

Guru Besar perlu memastikan Guru yang mengajar tahun 1 adalah guru
8 4.2.2 yang beropsyen dan mengikuti kelas dari tahun 1 hingga 3 Guru Besar

3/5
Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00
Guru Besar perlu memastikanPenyediaan data murid pra sekolah
8 4.2.3 mengikut source di tahun 1 Guru Besar

Guru Besar perlu memastikan analisis pencapaian murid Tahun 2 dan 3


disediakan dan perancangan Intervensi berdasarkan analisis PAT
8 4.2.4 Guru Besar

Guru Besar perlu memastikan defisit pembelajaran dikenal pasti dari


8 4.2.5 tahap 1 dan sekolah menyediakan intervensi yang berfokus kepada murid Guru Besar

Guru Besar perlu memastikan Intervensi 3 tahun di buat berdasarkan


pencapaian PAT tahun 3. Intervensi yang dirancang adalah berdasarkan
kumpulan murid. Setiap intervensi perlu berfokus untuk selesaikan
8 4.2.6 masalah murid. Intervensi mesti fleksibel dan boleh diubah suai Guru Besar
mengikut keperluan murid Fokus kepada kelemahan murid dan bukan
dirancang secara keseluruhan

Perbincangan antara guru mata pelajaran untuk melihat samada murid Guru Besar
8 4.2.7 yang diajar mencapai KPI yang ditetapkan dan PK
Pentadbiran
Surat yang menggunakan nama sekolah (letterhead) tidak boleh ditanda
tangani oleh ibu bapa. Mohon Guru Besar lebih teliti dalam perkara
9 5.1 Guru Besar
berkaitan surat menyurat

Semua Guru Besar diminta menggunakan pendekatan yang berhemah


dan bijaksana serta lebih berhati-hati dalam menangani masalah disiplin
9 5.2 Guru Besar
murid-murid di sekolah.

Semua Guru Besar juga dinasihatkan lebih peka dan mengambil berat
dalam aspek komunikasi dengan guru-guru di sekolah. Elakkan membuat
9 5.3 teguran kepada guru-guru secara terbuka dan menjatuhkan maruah Guru Besar
mereka.

4/5
Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00
Guru Besar juga diminta elakkan guna media sosial sebagai medium
9 5.4 membuat teguran dan kritikan kepada guru-guru. Guru Besar

Guru Besar disaran melakukan transformasi terhadap Bilik Guru supaya


ianya menjadi ruang kerja bagi guru-guru untuk melakukan persediaan
9 5.5 mengajar, penyemakan dan penandaan kerja murid. Elak dari aktiviti Guru Besar
sembang kosong dan melakukan urusan jual beli.

Pengisian SKPMg2 perlu lengkap dan pastikan kesemua fail dan aspek
yang dikehendaki disediakan seperti yang sepatutnya sebelum 10
9 5.6 Guru Besar
November 2017.

DISEDIAKAN OLEH:

5/5
Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 - Keluaran 04 | Pindaan 00