Anda di halaman 1dari 5

Back Stay

Arah Colorado
Back Stay
Arah Karang Anyar
SKETSA DENAH LOKASI PENGUJIAN KERETAKAN
1. Top Surface
BS 8
BS 8
BSK 4 BSK
BSK 3
BSK 2
BSK 1
BS 9 BS 9
2
1
2. Angle Surface
BSK 4
BSK 3
BSK 2
BSK 1
SKETSA TITIK PENGUJIAN
ARAH COLORADO (Sisi Luar)
BS 10
BS 11
1
1. Inner Surface
BS 10
BS 11
SKETSA TITIK PENGUJIAN
ARAH COLORADO (Sisi Dalam)
1. Top Surface
SKETSA TITIK PENGUJIAN
ARAH KARANGANYAR (Sisi Luar) BS 1 BS 2
BS 3
BS 4
BS 6
BS 5
BS 1 BS 2
BS 7
BS 3 BSC 2 BSC 4
BSC 3
BSC 1
BS 4
BS 5
BS 6
BS 7 2
1 2. Angle Surface
BSC 2 BSC 4
BSC 3
BSC 1
BSC 7
BSC 5
BSC 6
1. Inner Surface
1
BSC 7
BSC 5
BSC 6
SKETSA TITIK PENGUJIAN
ARAH KARANGANYAR (Sisi Dalam)