Anda di halaman 1dari 11

Econs brigde Syarat sistem barter : Chopstick kacang Di dalam task

Mesti wujud kemahuan ini, semua


serentak. pemain harus
Mesti ada barang yang memindahkan
berlebihan untuk ditukarkan kacang
menggunakan
chopstick dari
satu pinggan ke
satu pinggan
hingga yang
terakhir iaitu
pinggan ke-5.
Anda
dikehendaki
memindahkan 6
biji kacang
hijau.

Jika anda gagal


habiskan
permainan
dalam 10 minit,
penalti +5 minit
akan diberikan.
Library (riverside) Puan Maria sakit beranak Throwing coin Game ini harus
Sakit kepalang tertelefon melibatkan
bomba semua pemain.
Sejenis haiwan agaklah jinak Pemain2 harus
Nama sainsnya pula melontarkan
Columba duit syilling ke
dalam bekas
berisi air.
Terdapat dua
level iaitu 1
meter dan 2.5
meter.

Jika anda gagal


habiskan
permainan
dalam 10 minit,
penalti +5 minit
akan diberikan.
Aikol level 4 I called but she leaves for Musang berjanggut Semua pemain
that guy harus bermain.
Di dalam
permainan ini,
anda perlu
mengasingkan
semua jenis
kekacang
mengikut jenis
memasing.

Jika anda gagal


habiskan
permainan
dalam 10 minit,
penalti +5 minit
akan diberikan.
Edu cpd Seorang guru memberi satu Memories pattern Selepas
teka teki kepada bazlin, mendapat task,
Di depannya Cempedak pemain diberi
Di tengahnya Pokok masa selama 2
Di belakangnya Dahan minit untuk
melihat dan
Di manakah saya??? menghafal
susunan kad
terup. pemain
dikehendaki
menyusun kad
mengikut
turutan yang
dihafal.
*pemain hanya
diberikan sekali
sahaja peluang
untuk melihat
susunan kad.
*pemain
diharamkan
menggunakan
phone atau apa
apa alat untuk
mencatat. Jika
didapati
menipu,
permainan
diberhentikan
dan penalti +15
minit diberikan.

Jika anda gagal


habiskan
permainan
dalam 10 minit,
penalti +5 minit
akan diberikan.
Engine e2 level 3 Ahmad seorang Engineer. Yoga stone Semua pemain
Mempunyai 2 orng isteri. terlibat. Pemain
Banglonya pula tiga tingkat. haruslah bersila
dan meletak
batu dibelakang
tapak tangan.
Batu tidak
boleh jatuh
selama 7 minit.
Untuk
mendapat klu di
tempat ini,
sekurang-
kurangnya dua
orang pemain
perlu berjaya
mengelakkan
batu terjatuh
selama 7 minit.

*Jika syarat di
atas tidak dapat
dipenuhi,
penalti masa
7minit waktu
permainan
ditambah
dengan +5minit.
Court yard Bangunannya unik, Tutup mata isi air Hanya 4 orang
Penghuninya burung Hantu pemain
diperlukan.
Seorang akan
ditutup mata.
Yang lain akan
memberikan
arahan untuk
meletakkan
cawan di satu
tempat.
Setelah selesai,
pemain akan
masuk semula
dalam
kumpulan dan
pemain
seterusnya akan
menutup mata
dan mengambil
semula cawan
dari tempat
pemain
sebelumnya ke
tempat yang
baru.
Permainan akan
diteruskan
sehingga ke
tempat yang
ke-4.

Jika anda gagal


habiskan
permainan
dalam 10 minit,
penalti +5 minit
akan diberikan.

E0 E1 Brigde Benar Parachute Telur Semua pemain


Ku hanya sayang padamu
Bukannya takdirku akan mendapat
Untuk bersamamu -plastik hitam
-tali
Jika
Setiap langkah ku ini -telur ayam
Terhenti di sini -kotak
Untuk selamanya
Izinkan ku pergi
-salotep
-gunting
Izinkan ku pergi
Izinkan ku pergi
Anda
Hahaha sedap menyanyi.. dikehendaki
kita sedang amazing sekarang tau melepaskan
Pemisah diantara e-zero dan e-one
telur dan pecah.

*telur tidak
boleh dibalut,
bungkus atau
sewaktu
dengannya.

*jika pemainan
membuat bekas
untuk
meletakkan
telur dari kotak,
saiz bekas tidak
boleh menutupi
keseluruhan
telur.

*telur harus
masuk dan
keluar dengan
mudah dari
bekas yang
dibuat.

*dilarang
menggunakan
barang lain
selain
digunakan.

*tiada had
masa diberikan.
Kumpulan yang
berjaya
menyiapkan
task, akan terus
mendapat klu.
Richiamo Italian guys with nice vespa Kereta Dash Pemain harus
and have a large area of memasang
flowers but only blossom kereta dash
once a year selengkapnya
dan mampu
bergerak 1
meter.

*batteri
disediakan

*tiada had
masa diberikan.
Kumpulan yang
berjaya
menyiapkan
task, akan terus
mendapat klu.
Tangga besar Tiada Ibu tiada ayah tapi Final
anak 35 orng
Checkpoint 1 Econs Batch 1 : G1 G2 G3 G1C3 G2C2 G3C3
Batch 2 : G4 G7 G6 G4C3 G7C2 G6C3
Batch 3 : G5 G8 G5C5 G8C6

Checkpoint 2 Aikol Batch 1 : G4 G5 G6 G4C1 G5C3 G6C1


Batch 2 : G2 G8 G2C3 G8C1
Batch 3 : G1 G3 G7 G1C4 G3C4 G7C6

Checkpoint 3 Library (riverside) Batch 1 : G7 G8 G7C1 G8C2


Batch 2 : G1 G3 G5 G1C2 G3C2 G5C1
Batch 3 : G2 G4 G6 G2C4 G4C5 G6C5

Checkpoint 4 Edu Cpd Batch 1 : G1 G2 G3 G1C6 G2C5 G3C6


Batch 2 : G4 G7 G6 G4C6 G7C5 G6C6
Batch 3 : G5 G8 G5C7 G8C7

Checkpoint 5 Engine E2 level 3 Batch 1 : G4 G5 G6 G4C4 G5C6 G6C4


Batch 2 : G2 G8 G2C6 G8C4
Batch 3 : G1 G3 G7 G1C7 G3C7 G7C7

Checkpoint 6 Kaed Batch 1 : G7 G8 G7C4 G8C5


Batch 2 : G1 G3 G5 G1C5 G3C5 G5C4
Batch 3 : G2 G4 G6 G2C7 G4C7 G6C7

Checkpoint 7 Engine Bridge E0 and All group C8


E1

Checkpoint 8 Richiamo All group C9


Syarat sistem barter : Syarat sistem barter :
Mesti wujud kemahuan serentak. Mesti wujud kemahuan serentak.
Mesti ada barang yang berlebihan untuk Mesti ada barang yang berlebihan untuk
ditukarkan ditukarkan

Puan Maria sakit beranak Puan Maria sakit beranak


Sakit kepalang tertelefon bomba Sakit kepalang tertelefon bomba
Sejenis haiwan agaklah jinak Sejenis haiwan agaklah jinak
Nama sainsnya pula Columba Nama sainsnya pula Columba

I called but she leaves for that guy I called but she leaves for that guy
Seorang guru memberi satu teka teki kepada Seorang guru memberi satu teka teki kepada
bazlin, bazlin,
Di depannya Cempedak Di depannya Cempedak
Di tengahnya Pokok Di tengahnya Pokok
Di belakangnya Dahan Di belakangnya Dahan

Di manakah saya??? Di manakah saya???


Ahmad seorang Engineer. Mempunyai 2 orng Ahmad seorang Engineer. Mempunyai 2 orng
isteri. isteri.
Banglonya pula tiga tingkat. Banglonya pula tiga tingkat.
Bangunannya unik, Bangunannya unik,
Penghuninya burung Hantu Penghuninya burung Hantu
Benar Benar
Ku hanya sayang padamu Ku hanya sayang padamu
Bukannya takdirku Bukannya takdirku
Untuk bersamamu Untuk bersamamu

Jika Jika
Setiap langkah ku ini Setiap langkah ku ini
Terhenti di sini Terhenti di sini
Untuk selamanya Untuk selamanya
Izinkan ku pergi Izinkan ku pergi

Izinkan ku pergi Izinkan ku pergi


Izinkan ku pergi Izinkan ku pergi

Hahaha sedap menyanyi.. Hahaha sedap menyanyi..


kita sedang amazing sekarang tau kita sedang amazing sekarang tau
Pemisah diantara e-zero dan e-one Pemisah diantara e-zero dan e-one
Italian guys with nice vespa and have a large Italian guys with nice vespa and have a large
area of flowers but only blossom once a year area of flowers but only blossom once a year
Tiada Ibu tiada ayah tapi anak 35 orng Tiada Ibu tiada ayah tapi anak 35 orng
Di dalam task ini, semua pemain harus Di dalam task ini, semua pemain harus
memindahkan kacang menggunakan chopstick dari memindahkan kacang menggunakan chopstick dari
satu pinggan ke satu pinggan hingga yang terakhir satu pinggan ke satu pinggan hingga yang terakhir
iaitu pinggan ke-5. Anda dikehendaki memindahkan iaitu pinggan ke-5. Anda dikehendaki memindahkan
6 biji kacang hijau. 6 biji kacang hijau.

Jika anda gagal habiskan permainan dalam 10 minit, Jika anda gagal habiskan permainan dalam 10 minit,
penalti +5 minit akan diberikan. penalti +5 minit akan diberikan.
Game ini harus melibatkan semua pemain. Pemain2 Game ini harus melibatkan semua pemain. Pemain2
harus melontarkan duit syilling ke dalam bekas berisi harus melontarkan duit syilling ke dalam bekas berisi
air. Terdapat dua level iaitu 1 meter dan 2.5 meter. air. Terdapat dua level iaitu 1 meter dan 2.5 meter.

Jika anda gagal habiskan permainan dalam 10 minit, Jika anda gagal habiskan permainan dalam 10 minit,
penalti +5 minit akan diberikan. penalti +5 minit akan diberikan.
Semua pemain harus bermain. Di dalam permainan Semua pemain harus bermain. Di dalam permainan
ini, anda perlu mengasingkan semua jenis kekacang ini, anda perlu mengasingkan semua jenis kekacang
mengikut jenis memasing. mengikut jenis memasing.

Jika anda gagal habiskan permainan dalam 10 minit, Jika anda gagal habiskan permainan dalam 10 minit,
penalti +5 minit akan diberikan. penalti +5 minit akan diberikan.
Selepas mendapat task, pemain diberi masa selama Selepas mendapat task, pemain diberi masa selama
2 minit untuk melihat dan menghafal susunan kad 2 minit untuk melihat dan menghafal susunan kad
terup. pemain dikehendaki menyusun kad mengikut terup. pemain dikehendaki menyusun kad mengikut
turutan yang dihafal. turutan yang dihafal.
*pemain hanya diberikan sekali sahaja peluang *pemain hanya diberikan sekali sahaja peluang
untuk melihat susunan kad. untuk melihat susunan kad.
*pemain diharamkan menggunakan phone atau apa *pemain diharamkan menggunakan phone atau apa
apa alat untuk mencatat. Jika didapati menipu, apa alat untuk mencatat. Jika didapati menipu,
permainan diberhentikan dan penalti +15 minit permainan diberhentikan dan penalti +15 minit
diberikan. diberikan.

Jika anda gagal habiskan permainan dalam 10 minit, Jika anda gagal habiskan permainan dalam 10 minit,
penalti +5 minit akan diberikan. penalti +5 minit akan diberikan.
Semua pemain terlibat. Pemain haruslah bersila dan Semua pemain terlibat. Pemain haruslah bersila dan
meletak batu dibelakang tapak tangan. Batu tidak meletak batu dibelakang tapak tangan. Batu tidak
boleh jatuh selama 7 minit. Untuk mendapat klu di boleh jatuh selama 7 minit. Untuk mendapat klu di
tempat ini, sekurang- kurangnya dua orang pemain tempat ini, sekurang- kurangnya dua orang pemain
perlu berjaya mengelakkan batu terjatuh selama 7 perlu berjaya mengelakkan batu terjatuh selama 7
minit. minit.

*Jika syarat di atas tidak dapat dipenuhi, penalti *Jika syarat di atas tidak dapat dipenuhi, penalti
masa 7minit waktu permainan ditambah dengan masa 7minit waktu permainan ditambah dengan
+5minit. +5minit.
Hanya 4 orang pemain diperlukan. Seorang akan Hanya 4 orang pemain diperlukan. Seorang akan
ditutup mata. Yang lain akan memberikan arahan ditutup mata. Yang lain akan memberikan arahan
untuk meletakkan cawan di satu tempat. untuk meletakkan cawan di satu tempat.
Setelah selesai, pemain akan masuk semula dalam Setelah selesai, pemain akan masuk semula dalam
kumpulan dan pemain seterusnya akan menutup kumpulan dan pemain seterusnya akan menutup
mata dan mengambil semula cawan dari tempat mata dan mengambil semula cawan dari tempat
pemain sebelumnya ke tempat yang baru. pemain sebelumnya ke tempat yang baru.
Permainan akan diteruskan sehingga ke tempat yang Permainan akan diteruskan sehingga ke tempat yang
ke-4. ke-4.

Jika anda gagal habiskan permainan dalam 10 minit, Jika anda gagal habiskan permainan dalam 10 minit,
penalti +5 minit akan diberikan. penalti +5 minit akan diberikan.

Semua pemain akan mendapat Semua pemain akan mendapat


-plastik hitam -plastik hitam
-tali -tali
-telur ayam -telur ayam
-kotak -kotak
-salotep -salotep
-gunting -gunting

Anda dikehendaki melepaskan telur dan pecah. Anda dikehendaki melepaskan telur dan pecah.

*telur tidak boleh dibalut, bungkus atau sewaktu *telur tidak boleh dibalut, bungkus atau sewaktu
dengannya. dengannya.

*jika pemainan membuat bekas untuk meletakkan *jika pemainan membuat bekas untuk meletakkan
telur dari kotak, saiz bekas tidak boleh menutupi telur dari kotak, saiz bekas tidak boleh menutupi
keseluruhan telur. keseluruhan telur.

*telur harus masuk dan keluar dengan mudah dari *telur harus masuk dan keluar dengan mudah dari
bekas yang dibuat. bekas yang dibuat.

*dilarang menggunakan barang lain selain *dilarang menggunakan barang lain selain
digunakan. digunakan.

*tiada had masa diberikan. Kumpulan yang berjaya *tiada had masa diberikan. Kumpulan yang berjaya
menyiapkan task, akan terus mendapat klu. menyiapkan task, akan terus mendapat klu.
Pemain harus memasang kereta dash selengkapnya Pemain harus memasang kereta dash selengkapnya
dan mampu bergerak 1 meter. dan mampu bergerak 1 meter.

*batteri disediakan *batteri disediakan

*tiada had masa diberikan. Kumpulan yang berjaya *tiada had masa diberikan. Kumpulan yang berjaya
menyiapkan task, akan terus mendapat klu. menyiapkan task, akan terus mendapat klu.