Anda di halaman 1dari 21

PERANCANGAN STRATEGIK

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2018

1. MUKADDIMAH

Rancangan Jangka panjang tahun 2018 adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi serta penghayatan
murid-murid beragama islam terhadap penghayatan Pendidikan Islam ketika mereka berada di sekolah
mahupun di luar kawasan sekolah.

Pelbagai program telah dirancang untuk memenuhi keperluan pendidikan murid-murid beragama Islam di
sekolah ini khususnya bagi meninngkatkan mutu Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam dan
mencapai sasaran yang ditetapkan dalam KSSR

Pihak sekolah dan PIBG sentiasa membantu dan berganding bahu bersama Panitia Pendidikan Islam dalam
memartabatkan mutu Pendidikan Islam di sekolah ini khususnya dalam menjayakan program-program yang
telah dirancang.

2. ANALISA PERSEKITARAN

SK Sri Limau terdiri daripada 480 orang murid berbilang bangsa. 99% adalah merupakan murid berbangsa
Melayu beragama Islam dan 1% adalah bukan Melayu iaitu berbangsa india dan siam. Kebanyakkan murid
menetap di sekitar kawasan berhampiran sekolah. Namun begitu kebanyakan murid adalah datang
daripada keluarga yang berpendapatan dan berpendidikan sederhana dan rendah.

3. MATLAMAT

Pendidikan Islam Sekolah Rendah merupakan pendidikan awal untuk meneruskan fardu ain berteraskan
Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam dengan memberi tumpuan untuk melahirkan
insan yang seimbang, berilmu, beriman, berakhlak mulia, berketerampilan dan beramal soleh sebagai
hamba Allah yan bertaqwa berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

4. OBJEKTIF

Selain daripada tanggungjawab dan amanat untuk memberi pendedahan menyeluruh kepada semua
pelajar yang beragama islam, Panitia Pendidikan Islam juga mempunyai objektif antaranya ialah :

1. Meningkatkan kemahiran membaca, menghafaz serta memahami dan menghayati pengajaran dari
surah-surah tertentu.

2. Meningkatkan dan mencapai sasaran peratus kelulusan murid seperti yang telah ditetapkan.

3. Mengenalpasti masalah / kelemahan dan mengatur strategi berkesan untuk mengatasinya.

4. Meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran serta penguasaan dari segi pengetahuan dan
kemahiran bertutur dalam Bahasa Arab.

5. Murid dapat mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian.


1
5. VISI :

Melahiran murid yang :

 Berilmu pengetahuan

 Beriman

 Beramal soleh

 Berakhlak mulia

 Bertanggungjawab

 Berketerampilan

 Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

Memberikan sumbangan positif terhadap kemakmuran masyarakat dan negara.

6. MISI

 Membentuk insan yang berilmu, beriman dan beramal.

 Kecemerlangan di bidang kurikulum.

 Mewujudkan hubungan yang rapat antara pelajar, guru dan ibubapa.

7. MOTO :

 Berilmu

 Beriman

 Beramal

2
8. CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2017

Penasihat : Pn. Vasantha A/P Marimuthu

(Guru Besar SK Sri Limau)

Pengerusi : Pn. Wan Normah binti Wan Taib

(PK Pentadbiran)

Ketua Panitia : Pn. Maisarah bt Mohamad

Setiausaha : Pn. Noor Jareena binti Mohd Kassim

Ahli jawatankuasa : En. Basier Rool Azmi bin Ibrahim

En. Asri bin Abdul Karim

Pn. Aliyah binti Mohamad

Pn. Norhaslinda bt Adnan

Pn. Mahyuni bt Marzuki

3
9. PERANAN DAN TUGAS AM GURU PENDIDIKAN ISLAM DAN J-QAF

BIL PERANAN DAN HURAIAN TUGAS


TUGAS

o Bertanggungjawab di atas perancangan, perjalanan dan


kemajuan panitia.

o Mengemas kini pengetahuan semua hal yang berkenaan


Pendidikan Islam .

o Memastikan semua Guru Pendidikan Islam menggunakan


Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam yang terkini.

o Memastikan semua guru memberi kerja atau latihan


Pendidikan Islam yang secukupnya sama ada di bilik darjah
mahupun kerja rumah.

o Menyimpan rekod perkhidmatan guru-guru Pendidikan Islam


yang terkini

o Menentukan jadual waktu Pendidikan Islam dan guru-guru


pembimbing kepada guru-guru pelatih.
1 Ketua Pantia
o Mengadakan dan menyimpan fail-fail Pendidikan Islam .

o Memastikan semua guru Pendidikan Islam membina soalan-


soalan peperiksaan dalaman mengikut format yang ditentukan.

o Menentukan buku-buku kerja Pendidikan Islam bagi setiap


kelas.

o Memastikan semua guru Pendidikan Islam menyediakan


rancangan tahunan dan harian.

o Memeriksa buku latihan pelajar dari semasa ke semasa


Mengemas kini pengetahuan semua hal yang berkenaan
Pendidikan Islam .

o Menyelia pengajaran dan pembelajaran semua guru


Pendidikan Islam terutama guru-guru baru dalam usaha
membantu mereka.

4
o Mengadakan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam sekurang-
kurangnya tiga kali dalam satu tahun.

o Mempengerusikan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam .

o Menentukan jadual waktu kelas bagi semua guru Pendidikan


Islam .

o Menentukan jadual waktu kepada guru-guru pelatih

o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

o Menyediakan surat-surat Pekeliling Panitia Pendidikan Islam


atas arahan Ketua Panitia Pendidikan Islam .

o Menyediakan agenda-agenda untuk semua Mesyuarat Panitia


Pendidikan Islam .

o Mencatat minit-minit dalam semua Mesyuarat Panitia


Pendidikan Islam .

2 Setiausaha o Membentang minit-minit dalam semua Mesyuarat Panitia


Pendidikan Islam .

o Menguruskan semua surat keluar masuk Panitia Pendidikan


Islam .

o Menyediakan laporan bagi setiap kali program Panitia


Pendidikan Islam .

o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa

o Mengesahkan penerimaan sumbangan untuk Panitia


Pendidikan Islam .

o Menyimpan catatan-catatan kewangan dan wang Panitia


Pendidikan Islam .

3 Bendahari o Membentangkan penyata kewangan Panitia Pendidikan Islam


dalam setiap kali Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam .

o Mengemas kini penyata kewangan Panitia Pendidikan Islam


dari semasa ke semasa.

o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

Penyelaras Papan o Memastikan Papan Kenyataan Pendidikan Islam digunakan


4
Kenyataan dengan bahan bercetak Pendidikan Islam yang berfaedah dan
5
dikemas kini.

o Menyelia tugasan pelajar untuk ditampal di papan kenyataan


Pendidikan Islam .

o Memastikan bahan bercetak di papan kenyataan Pendidikan


Islam bertukar-tukar sekurang-kurangnya sekali dalam
sebulan.

o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa

o Menyediakan kemudahan yang di perlukan untuk surau

o Memastikan surau sentiasa berada dalam keadaan bersih

o Menyediakan buku rekod penggunaan surau


5 Penyelaras Surau
o Menyediakan laporan penggunaan surau

o Memastikan dan menyusun program-program yang dilakukan


di surau

o Memastikan penilaian PAFA talah dilaksanakan dengan baik


bermula dari tahun satu hingga tahun enam.

o Membantu guru-guru PAFA untuk meyelasaikan penilaian


setiap pelajar tahun enam dengan sempurna.
6 Penyelaras PAFA
o Memastikan sijil diberikan kepada murid yang telah lulus
penilaian PAFA.

o Memastikan laporan PAFA dihantar menepati waktunya.

o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

o Menyediakan jadual pelaksanaan KAFA

o Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru KAFA


7 Penyelaras KAFA
o Memastikan semua guru KAFA menjalankan tugas dengan baik

o Menyediakan jadual KAFA untuk semua ibu bapa

o Memastikan kelas tasmik bejalan seperti yang dirancangkan

Penyelaras o Menyediakan jadual tasmik dari tahun 1 sehingga tahun 6


8
TASMIK
o Menyediakan laporan berkala tasmik dan memastikan laporan
dihantar kepada Sektor Pendidikan Islam

6
o Memastikan semua pelajar mengikuti kelas tasmik

o Membantu guru-guru j-QAF

o Menyelia dan membimbing guru-guru j-QAF untuk dibuat


laporan kepada ketua panitia.
9 Penyelaras j-QAF
o Memastikan laporan pelaksanaan j-QAF dihantar menepati
waktunya.

o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

o Menyediakan jadual kem solat untuk semua pelajar yang


beragama Islam
Penyelaras Kem
10 o Memastikan kem solat berjalan seperti yang dirancangkan
Bestari Solat
o Memastikan duit peruntukan kem solat pelajar di gunakan
mengikut kadar yang ditentukan

7
10. TAKWIM PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2018

BIL PERKARA TARIKH CADANGAN TINDAKAN PENYELARAS

1 IHTIFAL REJAB 29/3/2018 ( KHAMIS ) BASIER ROOL AZMI

2 UJIAN DIAGNOSTIK JAWI 1/3/2018 ( KHAMIS ) ASRI BIN ABDUL KARIM

3 MAJLIS TILAWAH AL-QURAN TARIKH PPD GURU GPI/ BAHASA ARAB

4 KEM CEMERLANG JAWI FASA 1 18/4/2018 (RABU ) ALIYAH BINTI MOHAMAD

5 UJIAN POS 1 18/4/2018 (RABU ) MAISARAH BINTI MOHAMAD

6 KEM BESTARI SOLAT FASA 1 9/5/2018( RABU ) NOOR JAREENA BINTI MOHAMUD KASSIM

7 PROGRAM IHYA' RAMADHAN 20/5/2018 (AHAD) BASIER ROOL AZMI

8 KHATAM TADARUS RAMADHAN 7/6/2018 ( KHAMIS ) ASRI BIN ABDUL KARIM

9 MAJLIS SAMBUTAN AIDILFITRI 28/6/2018 ( KHAMIS ) ALIYAH BINTI MOHAMAD

10 KEM CEMERLANG JAWI FASA 2/UJIAN POS/ LAPORAN 2/7/2018 ( ISNIN ) MAISARAH BINTI MOHAMAD

11 KEM BESTARI SOLAT FASA 2 31/7/2018 ( SELASA ) NOOR JAREENA BINTI MOHAMUD KASSIM

12 MAJLIS SAMBUTAN MAAL HIJRAH 13/9/2018 ( KHAMIS ) BASIER ROOL AZMI

13 MAJLIS KHATAM AL-QURAN PERDANA 15/11/2018 ( KHAMIS ) ASRI BIN ABDUL KARIM

14 KEM AQIL BALIGH TAHUN 6 TERTAKLUK PADA UPSR KETUA PANITIA ( K )& GURU GPI/ BAHASA ARAB

15 DATA IQRA' TAHUN 1, TAHUN 2 &TAHUN 5 TARIKH PPD GURU TERLIBAT

16 DATA PAFA TAHUN 1/4//5/6 TARIKH PPD GURU TERLIBAT

17 e-PELAPORAN j-QAF TARIKH PPD MAHYUNI BINTI MARZUKI

8
11. PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2018

BIL FOKUS KUMPULAN STRATEGI PELAKSANA TEMPOH


STRATEGIK SASAR PELAKSANAAN
PELAKSANAAN
(ISU)

1. Pendedahan
kepada semua
pelajar akan
kepentingan
penulisan jawi.
Masalah Semua
penguasaan murid 2. Mengadakan
bacaan dan program Pintar
yang tidak Jawi Semua Guru Sepanjang
penulisan
menguasai GPI dan j-QAF Tahun 2018
jawi
jawi 3. Mengadakan
1
Kelas Pemulihan
Jawi

4. Pertandingan
Kuiz Imlak
kepada pelajar
tahap 2.

1. Mengadakan
Masalah Bengkel Pintar
kemahiran Al-Quran
Semua Semua Guru Sepanjang
bacaan dan
2. Murid 2. Kem Literasi Al- GPI dan j-QAF Tahun 2018
khatam Al-
Quran
Quran
3. Tasmik

1. Kem Bestari
Solat
Semua Ahli
3. Solat Sepanjang
Tahun 1 – 6 2. Ops PAFA Panitia
Tahun 2018
3. Info Agama

9
12. ISU STRATEGIK 1

Isu 1 : Masalah Penguasaan penulisan dan bacaan Jawi di kalangan murid

Matlamat Strategik : Meningkatkan peratusan pelajar celik jawi

Indikator prestasi : Kadar peratusan pelajar menguasai jawi meningkat

Tanggungjawab : Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

12.1 PELAN TAKTIKAL

Bidang Akademik

Objektif Dapat menguasai tulisan jawi

Program Objektif T/jawab Tarikh mula Tarikh akhir Kos/ sumber

Guru Besar
Melahirkan
1. Pintar jawi murid yang GPK 1 Wang
mampu Jan 2018 Nov 2018
GPI kerajaan
membaca
tulisan jawi
j-QAF

Guru Besar
2. Kelas
Melahirkan GPK 1 Wang
pemulihan murid celik Jan 2018 Nov 2018
GPI Kerajaan
jawi
jawi (KCJ )
j-QAF

Guru Besar
Mewujudkan
murid yang GPK 1
3. Kuiz Imlak tahu membaca Jan 2018 Nov 2018 Tiada
dan menulis GPI
jawi
j-QAF

10
12.2 PELAN OPERASI 1

Program Pintar jawi

Rasional Sebahagian murid masih belum menguasai bacaan dan tulisan jawi

Objektif Meningkatkan kadar pelajar boleh membaca tulisan jawi

Sasaran Semua Murid

Tempoh Sepanjang Tahun

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan


Proses kerja
f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Tahap pengetahuan pelajar tentang jawi masih sederhana terutama kelas-


Kekangan
kelas kedua.

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan


Penambahbaikan berterusan dengan cara bimbingan dan pendedahan kepada tulisan jawi
pada setiap sesi kelas dijalankan

11
12.3 PELAN OPERASI 2

Program Kelas Pemulihan Jawi ( KCJ )

Rasional Sebahagian muird belum menguasai jawi

Objektif Murid boleh menulis dan membaca tulisan jawi dengan baik

Sasaran Murid Tahun 1 – 6 yang lemah jawi

Tempoh Sepanjang Tahun

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

Proses kerja f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan Masa yang agak terhad kerana program ini diadakan selepas waktu sekolah

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan


Penambahbaikan berterusan dengan cara bimbingan dan pendedahan kepada tulisan jawi
pada setiap sesi kelas dijalankan

12
12.4 PELAN OPERASI 3

Program Kuiz Imlak

Rasional Terdapat murid yang tahu membaca tetapi masih lemah menulis jawi

Objektif Meningkatkan kadar murid yang boleh menulis jawi

Sasaran Semua Murid

Tempoh Selepas Peperiksaan UPSR

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

Proses kerja f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan Masa untuk mengadakan program ini agak terhad

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan


Penambahbaikan berterusan dengan cara bimbingan dan pendedahan kepada tulisan jawi
pada setiap sesi kelas dijalankan

13
13. ISU STRATEGIK 2

Isu 2 : Masalah kemahiran bacaan Al-Quran dan Khatam Al-Quran

Matlamat Strategik : Melahirkan murid yang boleh membaca Al-Quran dengan betul dan

Bertajwid.

Indikator prestasi : Peratusan murid boleh membaca Al-Quran meningkat

Tanggungjawab : Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

13.1 PELAN TAKTIKAL

Bidang Akademik

Objektif Murid tahun 1 – 6 dapat khatam Al-Quran

Program Objektif T/jawab Tarikh mula Tarikh akhir Kos/ sumber

Guru Besar
1) Gerak Melahirkan murid
yang mampu GPK 1 Wang
Gempur Jan 2018 Nov 2018
membaca Al- GPI kerajaan
Al- Quran Quran
j-QAF

Guru Besar

2) Literasi Meningkatkan GPK 1 Wang


murid celik Al- Julai 2018 Nov 2018
Al-Quran GPI Kerajaan
Quran
j-QAF

Guru Besar
Memperbetulkan
bacaan murid dari GPK 1
3) Tasmik Jan 2018 Nov 2018 Tiada
sudut tajwid dan GPI
makhraj huruf
j-QAF

14
13.2 PELAN OPERASI 1

Program Gerak Gempur Al-Quran

Rasional Terdapat murid yang masih belum khatam Al-quran

Objektif Melahirkan murid celik Al-Quran

Sasaran Murid Tahun 6 Yang Masih Membaca Iqra’

Tempoh Febuari, April, Jun dan Oktober 2018

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

Proses kerja f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Pengawasan Ibubapa tentang pentingnya Al-Quran ketika berada di rumah


Kekangan
masih rendah.

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan


Penambahbaikan
berterusan.

15
13.3 PELAN OPERASI 2

Program Kem Literasi Al-Quran

Rasional Ramai murid yang lemah membaca Al-Quran

Objektif Meningkatkan peratusan murid boleh membaca Al-Quran

Sasaran Semua Murid

Tempoh September 2018

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

Proses kerja f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan Aktiviti ini di lakukan di sekolah menyebabkan murid kurang memberi


tumpuan.

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap kali program dilaksanakan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan


Penambahbaikan
berterusan.

16
13.4 PELAN OPERASI 3

Program Tasmik Al-Quran

Rasional Sebahagian murid kurang menguasai tajwid dan makhraj huruf

Objektif Memperbetulkan bacaan murid dari sudut tajwid dan makhraj huruf

Tempoh Sepanjang Tahun

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan


Proses kerja
f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Masa yang terhad kerana program ini dilaksanakan di dalam waktu


Kekangan
pengajaran dan pembelajaran

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap hujung bulan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan


Penambahbaikan
berterusan.

17
15. ISU STRATEGIK 4

Isu 4 : Masalah kurang kefahaman murid terhadap perkara asas

Fardhu Ain

Matlamat Strategik : Melahirkan murid yang menguasai Fardhu ’Ain

Indikator prestasi : Peratusan murid yang menguasai asas Fardhu ’Ain

meningkat

Tanggungjawab : Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

15.1 PELAN TAKTIKAL

Bidang Akademik

Objektif Menguasai asas-asas fardhu ain

Program Objektif T/jawab Tarikh mula Tarikh akhir Kos/ sumber

Guru Besar
Melahirkan
GPK 1
1) Kem Bestari murid yang Jan 2018 Okt 2018 Wang kerajaan
mengamalkan GPI
Solat solat lima
j-QAF
waktu

Guru Besar

GPK 1 Wang
Murid dapat Jan 2018 Okt 2018
2) Info agama menghayati GPI Kerajaan
asas fardhu ain
j-QAF

Guru Besar
Mendedahkan
murid GPK 1
3. Ops PAFA Jan 2018 Okt 2018 Tiada
terhadap GPI
Fardhu ‘Ain
j-QAF

18
15.2 PELAN OPERASI 1

Program Kem Bestari Solat

Rasional Sebahagian murid belum menguasai perkara asas dalam solat

Objektif Meningkatkan peratusan murid menguasai perkara asas dalam solat

Tempoh Sepanjang Tahun

Sasaran Pelajar tahun 1 – 6

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

f. Hal-hal lain
Proses kerja
2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post


Morterm

Kem di lakukan di sekolah menyebabkan tumpuan pelajar terhadap kem


Kekangan
berkurangan

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap kali kem dilaksanakan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan


Penambahbaikan
berterusan.

19
15.3 PELAN OPERASI 2

Program Ops PAFA (Perkara Asas Fardhu ’Ain)

Rasional Sebahagian murid belum menguasai PAFA

Semua murid sekurang-kurangnya menguasai bacaan-bacaan dalam solat


Objektif
dan tatacara bersuci

Tempoh Sepanjang Tahun

Sasaran Semua murid

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

f. Hal-hal lain
Proses kerja
2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post


Morterm

Masa yang terhad kerana program ini dilaksanakan di dalam waktu


Kekangan
pengajaran dan pembelajaran

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah dan Sektor Pendidikan Islam, Jabatan


Pemantauan
Pelajaran Negeri Perlis

Penilaian Penilaian dilakukan pada sepanjang tahun

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan berterusan.

20
15.4 PELAN OPERASI 3

Program Info Agama

Rasional Menambah kemahiran dan penguasaan fardhu ain

Objektif Murid dapat menghayati perkara asas Fardhu ’Ain

Tempoh Sepanjang Tahun

Sasaran Semua Murid

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

Proses kerja f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Info yang diletakkan di papan kenyataan sering di buang oleh pelajar yang
Kekangan
tidak bertanggungjawab

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan sepanjang masa

Penambahbaikan Meningkatkan pengawasan pada setia info yang dilekatkan

21