Anda di halaman 1dari 1

Tindak Lanjut* Bentuk Kegiatan Tindak

No. Nama guru


Ada Tidak Lanjut

1 M. Ali Mahrus, M.Pd.


2 A. Hamid Fahmi, M.Pd.
3 Muji Sutrisno, S.Ag
4 Siti Faricha, S.Pd.I
5 Marfu’ah, S.Pd
6 M. Ikhwan, S.Pd
7 Lira Milliati, S.Si
8 Drs. Nur Salim
9 Dra. Jazilatuz Ziyad
10 Intan Instina, S.Pd.I
11 Eva Saidah, S.Pd.I
12 Hety Mandayati, S.Pd
13 Arie Arfan, S.Pd.I
14 Isnaini Rifatus, S.Pd
15 Lailatul Fadeliyah, S.Pd.I
16 Ernawati S.Pd
17 Shon Haji, S.Pd.I
18 Rena Wardania, S.E
19 Aunoer Rahmah, S.Pd
20 Alfan Nur Eko J., S.Pd
21 Syaifuddin, S.Pd
22 Moh. Faisol Al Ghutsni, S.H
23 Syaiful Hadi, M.Pd
24 Enok Maulidyah, S.Pd
Jumlah
Persentase** …%

* Isilah dengan tanda (√) pada kolom Tindak Lanjut


** Persentase = jumlah guru yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh guru dikali
100%.