Anda di halaman 1dari 5

ALIBUR KECOMPO’EN MBA

Ka areh minggu gheruwah keluarga meyos alibur da’ sorbhajah dha’ areh

kauleh aserta keluarga kauleh entar mangkat da’ sorbhajah saampon sadhajeh

lastareh siap kauleh sekeluarga mangkat pokol 06:30 pagi.

Ampon senapah mennit lomampa keluarga kauleh ambu sakejjek adha’ar

saampon adha’ar kauleh sekeluarga masok da’mobil alanjutaghi palomampaan e

baja lomampa kauleh ngatelak ka’bhungkaan ben bhu tombhuen se abernah biruh,

bentak akressah kauleh tedung neng mobil ben tak ageressah depak kacompok en

mba ben kauleh pas ejegheih ben mba pas assllem ben mba pas kauleh tatedung

sakejjhek dhareh pokol 06.00 pagi kauleh eyajhak ben potranah taretan ebhu gebey

entar alen celen dek sabe seluas ben segenteng thethih ekassah salaen

suasananah secellep ben ka’bhungkaan se aberna bhiruh ben ekassah acelling

oreng parappaen manen padhi ben kauleh ta’ ekaressah ben kakak paleman gebey

ede’er gik lakkuh kauleh eyacek pole ben kakak ka compo en bibik.

Ebektoh kauleh depak ekassah kauleh langsung assallim ben eberrik obeng

50.000 bik bibik ben kauleh epondut, kauleh ngocak sakalangkong, ekassah kauleh

eyacek anaknah bibik se anyamah mia, kauleh eyacek entar ka songai, kauleh ben

mia amain aing, samarenah lober amain aing kauleh ben mia langsung paleman de’

kacompo’en emba.

Ben areh akher kauleh ben keluarga entar ka monumen, ekassah kauleh ben

keluarga foto-foto, ropanah ekassah kennengennah lebur, kaulah sekeluarga nyareh

dha’aren akherrah kauleh seekeluarga ngobengi soto, kauleh pas majer

salastarenah majer kauleh sekeluarga ghik alen jhelen e monumen salastarenah

alen jhelen e monomen kauleh paleman ka compo’en emba, kalagghuennah kauleh

amit pleman dha’ ketapang tak egeressah libur sekolah bhedih omber kauleh amit
ben asallem, kauleh depak e ketapang pokok 21.00 malem ben tak geressah 2

minggu akherrah lober.

Nama : Lailatul Masruroh


Kelas : 9d
ALIBOR KA COMPOK’EN MBA

Dheri tanggel 21 Juli 2017 kauleh ka areh panikah jhaghah dheri

kennengenah tedhung. Kalaben kauleh terros buleh adus ghantiyen kalaben ebok.

Saamponah adus kauleh kalaben bapak ebok geby yap siyapbeh. Gebey meyos ben

compoken emba e sampang ebeje gheruwah pokol 8 kauleh bingong ponap mobileh

molae ghellek tak depak, ben ebhejha ghruwa aba nelfon paman. Dheddhih kempes

kalaben ghik apabeccek. Buleh adentek sakejjhek neng epengghir embong e sedik

en compok ben akherrah mobileh deteng kalaben e dhalem gheruwa pas bedheh

sekeluarga se gellem ngereng asilaturrahmi da’ compok en emba abaja buleh

kalaben sekualarga masok ka dhelem mobilleh gheruwa.

Kalaban mangkat mobilleh gheruwa e baja neng jhalan buleh ngedingaghi

musik ben aing jhelling tombuen se bhiruh bentak ekaresah bhuleh tatedung neng

mobil ben tak egheressah depak ka compo’en mba ben kauleh pas ejhegheih ben

emba. Pas asallim ka emba pas buleh ka lessoan buleh tatedung sakejjek dari Pokol

6 bhuleh eyajhek ben potranah dharih taretanah mbak gebey entar alen-jelen dha’

sabe se luas ben se genteng dheddin ekassa salaen suasanah se cellep ben

kakbungkaaan se abernah se cellep ben kakbungkaan se abernah bhiruh ben

ekassah ajhelling oreng preppak en ngelokonih padih ben sengkok tak ekaressah

ben kakak paleman gebey adek er ghi’ lagghuh ben adhe’er ghik lagghug kauleh

eyajhek pole ben kakak ke compo’en bibik eyomben. Ebektoh kauleh dhepak

ekassah kauleh langsung asallim ben eberrik obeng 50.000 eberrik bibik, ben kauleh

epondhut ben ngocak sakalangkong ekassah kauleh eyajhek ben anak en se

anyamah riris ben sengkok entar de’songai. Pas dhegge leluasa kauleh adus e

songai jerue ben e nyakseeh kalaben e kassah, ben samarenah lober kandhanah

kaulah langsung paleman da’ka compo’nah agung/nenek.


Ben areh akher kauleh entar ben bhurgha ateh ben ngireng entar da’

monomen, abhereng sekeluarga ben foto-foto ekassah ropanah ekassah

kennengennah monumen kenikah bennyak sakaleh oreng se ajhuwel jhan-jhan.

Akherrah kauleh dhagha bhingong ade’er napah ben ropanah se keluarga

ngobengih sotonah ajem se akede’er, kauleh pas majar ben paleman ka compo’nah

agung, ben amet palemanah da’ketapang tak ekaressah libur sekolah bhedih omber,

kauleh amet ben asallim. Dhapak e ketapang ajepok pokok 09.00 malem. Ben tak

gheressah 2 minggu akher loberreh

Pesan :
Patetep padhe deddih se pelak e keluarganah jha’ sampek sampeyan
majhubhak keluarganah se mabhunga ben madeddhih anak se suksus e
lesan lejiah

Kesan :
Jhek sampek lebathih masa sennengah se alibur ecompo’ nenek/agung

Nama : Sri Wahyuni


Kelas :9F
No absen : 20
PAGALAMAN E DHUKANEH GHURU

Pangalaman abdina bekto kelas 8 ketappadhan abdina kelas 8c ben wali

kelas e eggi panekah ibu happvy, bektoh are senin abdina loppa jhek are senin

paneka jadwal piket abdhna, e bekto bel masok amonyi ibu happvy masok ka

dhelem kelas ngajher metematika, se lastarenah rabu kad dhelem kelas, ibu happvy

langsung adhukane mored kelas 8c terompanah piket are senin, abdinah sareng

cakancah bhingung e karna dhalem kelas kotor, sampek e dhukane sareng ibu

happvy.

E bekto ibu happvy adhukane, e bagien essenah kelas e paancor sareng ibu

happvy e sampek dhalem kelas ancor sadhajenah, ibu happvy arassah ta’e yarghei

kalaben kelas 8c, salastarenah paneka ibu happvy keluar dari kelas 8c, abdhina

sadheje kalaben kanca laenah arrassah cek salana aja ibu happvy. Abdhina kalaben

kancah laenah a bhersian kelas 8c, se ampon e paancor kalaben ibu happvy,

salastarenah mored 8c asaporah ka ibu happvy, ibu happvy nyaporaeh pas

langsung meyos ka kelas 8c, sadepa’en ibu happvy aberrik nasehat ka mored 8c,

sopaje mored kelas 8c ta’ ngolangi pole

Akhire mored kelas 8c ampon nyangghupi se e parenta ibu happvy paneka,

mored kelas 8c ajhenji ka ibu happvy paneka ta’ ngulangnah pole, ibu happvy

paneka ta’nghulaennah pole, ibu happvy arassah cek bhunganah ka mored kelas 8c

karna sadhjenah atorok ocak ka ibu happvy abdina sareng cakancah kelas 8c

jhughan bhunga e karna ibu happvy ampon ta’adhukane mored kelas 8c,

samangken mored kelas 8c ajhenji ka ibu happvy abdinah sadhejenah atorok ocak

ka ibu happvy ben ngarghei ibu happvy se dedhi wali kelas.

Nama : Halimatus Zahroh


Kelas : 9d
No Absen :