Anda di halaman 1dari 2

TATA IBADAH NATAL KAUM BAPAK GEREJA Gereja Bukit Kasih Hatetabako merayakan dan meng-

JEMAAT BUKIT KASIH HATETABAKO hayati hari kedatangan-MU ke dalam dunia ini. Kami
JUMAAT 09 DESEMBER 2016 mengakui bahwa banyak kelemahan, kelalaian dan ke-
TAHBISANDAN SALAM : ( Jemaat Berdiri) tidak setiaan dalam melaksanakan amanat-Mu
P Ibadah malam Natal ini, ditabiskan dalam nama sehingga kami jatuh kedalam berbagai dosa pribadi,kel-
Allah yang hadir melalui Yesus Kristus dan Kuasa Roh uarga dan persekutuan Gereja, bangsa dan Negara
Kudus. Amin J Ya Bapa, Engkau yang mengutus Anak-Mu yang tung-
J Segalah kemulian hanyalah bagi Allah gal ke dalam dunia ini, supaya kami memperoleh da-
P Salam dari Allah untuk saudara sekalian mai sejahtera-Mu.
J Salam bagi saudara juga P+J Ya Kristus ampunilah dan kasihanilah kami . . . lawatlah
PUJI-PUJIAN kami dengan lawatan kasihMu . . . bimbinglah dan
P Marilah bersama Maria Ibu Yesus, kita berkata tuntunlah kejalan yang engkau
J Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira
Kehendaki dan biarlah kelahiranMu yang kami
karena Allah Juruselamatku
peringati disaat ini dapat Memperbaharui hidup dan
P Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambaNya.
Sesunggunya mulai dari sekarang segala keturunan kerja kami kini dan selamanya. . . .
Akan menyebut aku berbahagia MENYANYI KJ NO 99 : 1
J Karena yang Maha Kuasa telah melakukan, perbuatan BERTA PENGAMPUNAN ( Jemaat Berdiri)
-perbuatan besar kepadaku dan namaNya adalah P Allah mengerjakan karya keselamatan dengan kedata-
Kudus
ngan Yesus Kristus Putra natal ke dunia ini. Karena
P Dan RahmatNya turun temurun, atas orang yang
itu percayalah kepada Yesus Kristus dan hiduplah da-
Takut akan Dia
P+J Amin lam damai sejahteraNya.
MENYANYI. KJ NO 94 : 1 ( Duduk ) MENYANYI KJ NO 119: 1
PENGAKUAN DOSA JANJI PENGENAPAN ( duduk)
P Saudara-saudara marilah kita mengaku segala dosa Yesaya 7 : 10-14 ( dibaca oleh Bapak yang bertugas)
kita di hadapan Allah, sambil memohon keampunan Matius 1 : 18-25 ( dibaca oleh Bapk yang bertugas )
dan kekuatan baru untuk melaksanakan tugas dan
P Untuk menghayati kembali kisah kelahiran Yesus
panggilan kita dimana Tuhan tempatkan kita masing-
Kristus, marilah kita menyalahkan lilin-lilin sebagai
masing.
Marilah Kita berdoa : tanda Yesus Kristus adalah terang dunia.
Ya Allah Bapa Kami yang telah menyatakan karya MENYANYI LAGU MALAM KUDUS versi DSL ayat 1 & 2
Agung didalam Yesus Kristus Juruselamat dunia ini. ( Lampu dipadamkan)
Pada malam ini kami umatMu khusunya Kaum Bapa (Lilin dinyalakan oleh Pimpinan Jemaat dan tua-tua jemaat)
P VG/solo……………..
PELAYAN FIRMAN
Doa Pembacaan Alkitab
Pembacaan Alkitab
P VG/Solo………..
Khotbah/Refleksi
PESEMBAHAN
P Dimalam yg hening saat kedatangan Yesus Kristus,ke-
tika orang majus melihat terang itu bersukacitalah me-
reka . Dengan suatu kerinduan,mereka datang menye-
mbah Yesus sambil membawa persembahan Emas,Kem-
enyaan dan Mur.
J Bersama dengan semua orang percaya, marilah mengi-
kuti teladan orang majus, sambil memberikan persem-
bahan sebagai pernyataan syukur kita kepadanya.
P+J Tuhan, walaupun persembahan yang kami berikan, ti-
dak sebanding dgn persembahan orang majus, tetapi
inilah persembahan kami yang tulus disertai dgn pers-
embahan hidup kami untuk dipakai demi kemulian
namaMu. Amin
MENYANYI KJ NO.109 : 1 dst
( sambil menyanyi Kantong Persembahan di edarkan )
DOA UMUM
KELUARGA BESAR KAUM BAPA GEREJA
DOA BAPA KAMI ( berdiri) JEMAT BUKIT KASIH HATETABAKO,
MENYANYI KJ NO 100 : 1 MENGUCAPAKAN
SELAMAT MENYAMBUT NATAL KRISTUS
PENGUTUSAN DAN BERKAT 25 DESEMBER 2016
P Kemulian bagi Allah ditempat yang maha tinggi dan DAN
Damai sejahtera dibumi diantara manusia yang berke- SELAMAT MENYONGSONG TAHUN BARU
01 JANUARI 2017
Nan kepada-Nya, menyertai saudara-saudara.
P+J Amin . . . . .amin…..amin….A..a…a…min.