Anda di halaman 1dari 4

PANITTA SEI.

I:XSI NASIONAL CPNS 2OI7


Jt Jcn l Su.limut Kur. 69
laknna Selatun - 12lrnhdn sia
HASIL INTEGRASI NII,AI SKD DAN SKB
Telp. l +622 1 ) 7.19 t4.1 8 1 a9 SELEKSI CPNS TAHUN 2OI7
INSTANSI: 3{)04 Kcmcntc.iar Hukum d.n llal AsasiManusia
UNIT: 3(n4U)30 - KEMENTERIA)i HUKI]M I)AN HAM
bORMASI JAB.^TAN I 3031109 _ DOKTER UMUM PL]R]'AMA I:ORMASI: UMUM
PENDIDIKAN r 5lr) 1065

NO. NOPES
KODE
NAMA
NII-AI SKD SKB I SKB 2 SKB 3 TOTAI, SKB NII,AT
KET
PDDK SKOR N|LAtl 40 "/d NII-AI 50% NILAII 50 "/" NILAI Nlt,Al | 60 e" AKHIR
l01l4l 230Ux)36.1 5191065 RAHMA PUTRI KIN,\SIH ?8 80 | 3l.52 48.50 8:r.50 I 4t.?5 90.25 I 54 15 E5.67 L
2 l0O4l l300?lil9l 5191065 ! MADEARYADARSANA PTITRA ?e 20 | 31.68 ?t m 35.50 as.r,r | ,rz.rz 78.12 | 46.99 7a.el L
l loolt230I26687 519 t065 I-III-Y OPHINE .ll5 8r (x) I 1,1.20 31.00 ts.:r ,tz.ol
| 75.69 I .{s.41 7E.61 L
I lur4 | I 30000394 5 relq65 I PUTU ARYA NARAYANA lt6 ?e.2o I :]|.68 35 00 rJ5 6r | 42.132 .a2 | $.('e 7ap
i
77
5 3UX 1230217I 76 5191065 OKTARIA DIJNANTI(A le! ?8.00 | :r t.20 62.qq l!])o rrorll:.n: 74.32 I 14.S9 76.0q
6 30041 231Xr09 1 69 519t065 FR]ENDINA z..ro I ro.:l: 33.50 ss.rx I lz.cq 70 r{ | 15.?r 76.n3 L
1 300412:t0222ri93 5191065 I GUSTIAYUMIRAII rt on | : t.zo 30.50 sr.rs +:.cr r,r rn I +,r.s t 75,71 L
8 30041230000029 5 r91065 Zt]MROTUS SAADAII 314 u.n I zv.az 69 00 14.50 83.63 |14r.82 1632 | 45.7e 75.71 L
9 3004l230t0096l 5191065 !MYKE FITRIA AMBARWA'I'I 36.1 r:.ro | :v.tz 68 00 34.00 rJ5 ru ,+2.75 76.75 I 46.05 75.t7 L
|
l0 3004 r r 30026796 5 t91065 NAND4I.,\DLI 3q! 4.ro I u r.rr 65 !q 32.50 ro oo 74.49 t-
3m41230073034
l,ts.r;o
5191065 NI LUN PUTU AYI] MAHA ISWARI 102 80.40 132.16 55 00 27.50 85.(,1
| 42.112 70.12 | 42.1<) L
t2 30041 I t0l00t? 5 t9 t065 I WAYAN HARTADI NoOR J55 7r.(n |28 40 31,!q so.:: I ra ol rtr. r:lrs.oa 14.08 L
tl 3004123021 685 | 5 t9 t065 APRILIA CHRISTISIWI :156 ir zo zn.ni
I
65m 32.50 rerr l,rr.tz rs-rz | +:.re 73.97 L
I4 3fi)41 23m07082 5 r91065 YVONNF] F'EI-ICTIA YOSAM! 36t 72 20 28.1313 64.00 32.00 86 00 | 43.00 ?5.m l.{5.(x) 73.E6 L
|
l5 l(xxl I lu)n0762 5191065 MUH,\MMAD NOVRAN CI IALIK 365 7i u) 29.20 62.00 I1.00 nr,:s Ial.n 74.13 | :14.48 73.68 L
|
10041 230 I 80029 519106: FERRANURUL HIDAYANI 358 71 60 | 28.64 t2.50 rs.rxr I lz.so rs.rn I .rs.rxr 73,64 L
t7 J0o4l 2:1007 35? I 519 t065 El!4 1!!48!&LA ir:o i :r.ln t!@ rz so I rr :s zs.zs l+s.ts ?3.63 L
IE 3LXX I 2:t0035
296 519 t065 H APPY DEvrI!!]!! ]12 rr ii
I :u rr, 28.5!l srr, I aa 57 z:llr I +r.gt 1t&
300,11230101049 519 t065 WARZUKNI 375 r.,',r I tl iro 30.00 us
'rrr |
,rz :o ;z:o |,$.s0 71.50 L
20 3UXl230l0l5?2 5191065 VISKA ARMYNA SARI 379 rs ao I :o.l: 6l.00 30.50 82 83
141.44
71.e4 | 43 16 73.4E L
2l 3UXt t30105594 5 t91065 35? zrm I zr.so 65.00 xr 50 | 42..15
:t2.50 74.15 | M.8s 71.4r I
22 3UXr2tu)52431 5191065 ONNY SEPTA PRADANI 35! r r.ao I ztt.o+ 63.ql t1.50 *s so | ,tz.ts 7425 | 44.55 73,t9 L
23 3t 0412:r0100123 5191065 IDAAYU S8I INDR I,AKSMI rr oo I :x c,r I1.fi) rr.:r I rl.tl '74.63 | 4,]'.78 ?3.18 L
24 3004111012226 5l9l065 wrl4I4MllM^ l?8 rs,,,'
I ro:+ 3 t.qq eo.*r I ro.4,l i.u ln.u zlJ0 L
25 300412100?3845 5 t9 t065 DEDE HARNIT :15.1 7rr x(' | :8 .r2 65m 32.50 r+oo +z.rxl
| reso | ,l,1.r0 71.02 L
26 3004121m99836 MOULDDI N AR
519 t065 WlI,DAN 369 '-t--'- 59.m 29.50 85 88 42.91 72.14 | 13.46 72.94 L
|
2',7 30041 2l0O?6:1.4 I 5191065 YUSNIDA RAHMAWAl] 387 77.1r' 1r) 96 6n.(x) 30.00 7e.88 39.94 69.94 I 41.96 72.92 L
| |
28 100:11130048361 5191065 ARIF lE',l YO N(J(iROHo 38.1 6 r.(q t0.50 7e.6r
| 39.82 7032 | 42je 72,9r L
22 Jil04l 2300t6749 519 t065 INDAH ANCR INI r*o | :v.r 29.!q 86 r:r | 43.07 72.57 | 43.54 72.90 L
30 30041233035357 5191065 WI'TRI NUR ANNISA :l6l 72.r,{) | 19 04 61.00 11.50 r'r rr I rt sr z:rir I +:.r+ 72.88 L

/"- /\

s f.l ): x s r xas roNA r. c PNs 2b I 7 tt4


I'ANITIA SELT:,KSI NASlONAL CPNS 20I7
Jl Jend. Sulinna, kar. 69 HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB
Ja*ana S.ldtah- I2Iq ltulonesia
T?IP. (+622 t ) 7.t9Ul8l a9 SELEKSI CPNS TAHUN 2OI7 FrrH
EfiE]
INSTANSI 300.1- KcDrcnterian Ilukum dan Ilak Asasi Manusia
UNIT 3IX)4OO]O KTJMI1NTERIAN HTJKUM DAN I{AM
FORMASI JABATAN 30]IIO9 DOKTER UMUM PERTAMA .IENIS FORMASI: IJMT]M
PENDIDIKAN 5191065 Id: I0O22t,lF=J4)
NILAT SKD TOTAL SKB

ll 30(M1230041127:l 519 r065 CAROLINA JESSICA 1t.20 28.48 30.00 88.00 44.U) 7:1.00 44.40 72.88 L
32 301)4 I 230071 108 519 t065 HANIFAII ROHMAWATI IIASANAH 75.20 30.08 29.50 ri3 50 .1t.75 7 t.25 42.75 72,83 L
ll 30041|]0t2840E 5191065 NANDARJUNIZAI' 3t{l 76.6n) :r0. 55.UX) 27.5(n It5 130 42.565 70.065 :12.039 72.679 t.
l4 :ro(X I 210(x736E 5 t91065 DEWI ISMAYAII HAI-IMAII !5r 28. :t4.500 39 565 74 065 44.439 72.679
l5 3004123r)01I989 5 t9 t065 YONN YOI,ANDA YtJI)II,ESSIA 29.52 @!q 30.00 41.82 7182 43.1)9 1241
l6 30()/123tno2262 5 r91065 SHARAII ANANTA 28 t! 29.00 !!?1 44.13 73.17 43 !L 12t2
3',7 30041230087367 5191065 ARINI IFADA.S KlD 30.64 55 (X) 21.50 84 38 42.19 I ec'oe 4l.81 72,15
l8 3(X!{1230[9320 51910,65 AGTIHA MELITAPIITRI 353 70.60 ?.4.24 6t 0(, 30.50 43. t9 173.6e 14 2l 72.45
l9 :l(xx1230098952 5l9t065 FIK SII,VIA 73.60 29.4'1 55.00 27.50 llll25 44.11 lrro: 42 98
.10 l0{4t210080864 5t91065 DILLA AMN-IA 158 7t 60 28.64 t!,1! 2[i.00 89.50 44.t5 ltzls 4165 12,2e
3m41230013220 5191065 ROHTER MLJI,YANTI S r75 3O.Qq 62.00 31.00 i!.!! I ro.++ 12.21 7Zzt
42
43
30041230039233
tux I l 30200{J36
s l9l!q5 DEVI(AYUI-DHARIA
519 t065 RIGO JUNAIDI .t55 7t.00
28.56
?8.40
29.50
30.50
86.00
84 50
43.00
42.25
Ittq
| 12_75
43.50
43.65
72,06
72.05
:t(x)4 21001 0529
1 5191065 NURI:I- TAIRTYAH t5r 70 80 ?8.12 61.00 31.50 41.32 | 72.82 43.69 72.O1
30txt230l19576 5191065 NOf RIZA MUTIA PLITMATASARI l5? 7t.40 28.56 60.00 30.00 8.1.61 42.32 | 12.12 43.39 7t.95
16 3004t230126861 5191065 RAIIMI I-AKSITARUKMI 38.1 76.aO 3l'.72 55.00 27.50 82.:18 4t.t9 llllq 4 t:21 ?rrl
30041230223052 5 191065 ADELIA KW 29.84 t0.0n 80.l l 40.o'7 I to.ot 42.O1 71!L
48 3UXl1301825.{6 5191065 I-IONIR OKTAVIANDI RA.IA(;UKCUK 72.80 29.t2 3 !.00 80 t3 40.07 I trw 42.64 71.76
3fit4t230t9753.r 5 t91065 LISA N ULI SI CIAN l513 71.60 24.64 55.00 27.50 44.32 I tr.tz 43.09 71.73
50 l0(xl2lot I I 165 5 t91065 Ai_INDYA SEPTIAWATI '12 40 28 96 57.00 211.50 85 50 42.75 | ?r.25 42.75 7t.71
5l 3(XX1130055090 5191065 ARII) YL'DHA PRAWIRA 3116
'1120 30 88 24.50 86.88 43.44 | 6?.ea .+0.?6 71.64
52 300412100865:19 519 t065 CONNII:,{NGELIKA BARLJNG 72 4\) 28 96 27.(n 88.00 44.00 l :rq, 42.60 ru(
5l 3004 I 233010966 5 r9 r065 MARNI SIA:iTLIRI 72.20 2t E! 2li.0n !!.!l 41 07 I t r.ot 42.q lrlL
3u),11233034087 sl91qts aDTNDA l;uRrN4!4Il 70.8{) 2t3.12 29.50 ri4.88 42.14
l rr:y 41. t6 Tlilll
55 3UX I 23(X)09250 5l9l065 DEFITARI PER]\{ATASARI 3lr I '16 20 30.48 58(I) 2r).00 78 00 39 00 | 68.U) 40.130 71.2E
56 tofi12t0128741 5191065 MARI,IANA SIHOMBING 72 80 29 t2 61.00 31.50 ?? 38 l?o.re 42.11 7t.23
51 :l(x)4 | 230197293 5 t91065 NOVI'IA ULFAII 7l 60 2ll6:l 8t.ll8
35ll :10.u) 40.94 | ;o.s+ 42.56 7t.20
58 3m4 l0l00t59 5 t91065 I GUSII N(iURAII r\CUN(i INDRA 155 7l (x) 28 40 58.00 29.00 84.61 42.32 ltt:z 42.79 7L)2
59 3fi)41t30148248 5121065 MURZAM NI:RFAJRI 112 29.76 21.v) 8t.00 :14.50
I oqlq ,l l.lO 70.86
60 30o4t2300?3546 t7l ?t l:l
5191065 20 29.68 58.0o 29.(x) 39.51 lor.:z .{ L 70.42

,(-

sEr r-x57 ,\rl.t7rrvAa cPxs 20l 7 2t4


ffi
PANITIA SF,LEI(SI NASIONAI. (PNS 20I7
Jl J.nd Su.liman Kar 4.) HASIL INTEGRASI NII,AI SKD DAN SKB
,htkuna S.latan l21n hklon.ril
'l.lp. ( +6221 ) 7t9 tt3 8l u9 SEI,EKSI CPNS TAHUN 20I7
EIiJE
INSTANSI : AsxsiMmuna
3tX,),1- Kcnrcnlcrian Hukum dan Hak
UNIT : ]OO1OO3O. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
FORMASI JABATAN : :]O]I IO9. DOKTER UMUM PERTAMA JENIS FORMASI: UMUM
PENDIDIKAN: 5191065 ld: l[422t) (F-31)

NO. NOPES
KODE
NAMA
NII, I SKD SKB I sKa 2 SKB.} TOTAL SKB NII,AI
KDT
PDDK SKOR NII,AII .IO % NII,A1 50 0/" NI|.Arl 50 o/, NILATI n"lt,Al | 60 o'o AKHIR
3004u 3(ru35524 5191065 IIRY II MK,{ i71 74 20| 29.68 62.&r 31.00 75 r)'r I r7.\0 68.50 4r l0 70,7E
I
62 30M123(X)00404 5191065 ':
INDAIIPI]RNAMA 70 80 29.(n '70.75
15.1
I 28.32 | 12 15 70.77
63 1004t230174407 5191065 WII]NANDA KL]SIJMANINCDYAH 360 72 (x) 211.80 55m 21.50 69.75 .11 85 ?0.65
| l+:.:s |
o:
3004 I I

3m4ll302l7
tul00?20 :!9!065 WAHYU WIIASUNA ADHI P l4 ?l80 | 29.1? ll.rx) 26.!q "0.s,,
34.75 | 42.t8
'12.@ 29.4 55.00 2t 50 sr ur ,rr.u
68.88 | 41.3-l 7!.4s
5 5191065 CI(':ANNIJACKSON Lt]HIJI-IMA .r6l | ct.nz Talzs 70.33
|
!L 3m4113(xl)717.19 5r9l@ YOK! STFFANUS zo oo zt.z+ 62.!q ll00 7'< ll | :ri) 0?
I ro or F+zrN 70.2E
6',7 3004 I 2302U)021 5l9t065 AQLIMA YANN 366 13 20 29.28 5100 26.50 xrrrlitoo enro | +o.vr 70.I9
|
68 3004t2300558r? 5r91065 DR FENT] OXTAVIANI MENDROIJA 361 72 20 2lt.ll8 53 (Xl 26.50 ,r,r a2 s1 68.50 69.98
| 'xr I l,1l.l0
69 30041230013217 5l9t 065 I]RNINTA V!RONI(]A BR SITORUS 359 7r rio 2rJ.72 50.00 25.00 x7.r3 41.69 6E.69 | 41.21 69,93
| |
70 300412300865:t2 5191065 A(iNIJS wINDYASARI 3!L 70 80 I 28.32 60.00 30.00 ?a it .rq -12 r,v.r: f4!to 69.91
'tI |
300412300i)9345 5 r9t!!t
MAYA NOVARIZA rroo lzg.qo 5f!q ?6 so x.l 8'r | 42.44 69.76
72 3u)41230013241 5 t91065 CARINA SHEI-IA PUSPITASARI E1 ii[-l zn.rz 5:l00 4J0 x.,.r,'Taz:s 68?5 | 4t.25 69.57
73 30041l3uI)6966 t7l 24.50 x,.r. :q si
74 10011210127076
519 r065
5l9l065 CIA CELLIS SIA\OSA 355
?120 29.68
|
7l.m 28.40 5l m 25.50 35 xx 4r.e4
fqr.r* 66:a
68.44
I 41 06
69.51
6946
| | |
15 3U41230222932 5l9l065 LIJVI'fA LUCY MAYANCSARI 370 7.r.u) 29.60 5?.ir] 2E.50 ?5 75 17.88 66.-18 | t9 8u 69.43
| |
76 30(x1230t0t694 lqrqot FT|xI WIRMA SARI 358 7r.60 | 21t.64 r4lq 27.1)t) 8r 5r' | 40.?5 h7.75 | ao.b5 69.29
77 3u)41130009017 5 r9l0!l ACIIMAD YANI l7l t+zo I zs.dt 5!,lq 29.00 ir rs | :n.ts t',* | -*.f : 69.21
zr 3{J041230127530 519t065 FANNY I-Iio (]HIANDRA ]2 ro ao zr.rr
I !!.!x) r,r.rsTqo tg 6E.1R |.11 tl 69.t9
79
80
300,1t230185364
10041230t2?503
5 r91065 SARAII DWI ASTUTI 358 7l 60 28.64 5r ql 25.50 rr zs I a r -qli
| rr:s f+o li 69.07
5191065 RHESIWEN^_Y RUSHE 363 12.60 29.t\4 50 00 25.U) r:.nr 66.12 ro 7q
8l 3fi)4 I | 3UX8443 5191065 DR.FADEL FIKRI SUHARTO
|
72.80 29.12 52.1X) 26.U) 3r'.l] 40.07
lrt.rz | 68.83
36,1
| 66.07 19.6.1 64,76
| I
E2 10041 2302 I 70?o 5191065 YONI FRISTA VENDARANI rll ?r.00 | 28.40 54.m 21.(n 6{i.26
ril l0(x|l30219]?6 5 r9!!!r
Ar_(iCARA MANCGAL?\ PIITRA r r.oo | :n.o+ 4!.!q 24 50 ,r, J.rr.o 64.24
84 3UXt23m3l6r5 5l9 106l CAI.IJII SINTIA DENA 3j8 rr on x.e+ 5? !p !L50 irxr
I
'r,,
l:r,r+ os ql I :v:,t 6E.20
85 30{xt230t53e3l 5191065 STLVIAN SARI 359 ?l n0 | 211.72 23.50 *r rr fat sr ri.nz J ro ui 61.76
86 10041 t3(xn0r48 5 r91065 ARIF KUN MUHANTJIS 380 ?6.(x) 10.40 58 o0 29.00 n,.'xr r,, sn :c.so | :ls.ro 66.1t)
a]
| I
3(n,{1230015418 5191065 MAR'IINA SAR'I'IKA I.RICILIA.S 371 71.20 29.68 24.50 67 nr 11s0 58.00 | 14.80 64.48
| I
ri8 10041130219519 !!9!!!5 PU'I'U CIZHA SAT!'YACAUTAMA M all 75.40 | 30.16 !!,!!
34.50 :+.ro I zo.zo 50.Ii6 1'MS
89 t(X)4t23(n8751? 5le4!! DIJWA AYU CITRA IIENDRAWARDANI r roo I zn.q<.r 61.!q fQ 50 I ro so Jtr'ro 44.7t1 fMs
90 luxl230u9990 5t91065 rr <r I z,r re 50 {x) 25.0O xin I 15 oo rK..l6 TMS

/t-A
3/4
PANIT'A SEI,DISI NASIONAI, CPNS 20I7
JL l.nl. Sudintua Kdv, 69
Jtrkafla S.ldtdh - l2ltAhtdDa.sid
HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB
TetP. (+6221) 7J983 3l
89 SELEKSI CPNS TAHUN 2OI7
INSTANSI : 3UX - Kcmcntcrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
UNIT I 3(XX(XXO KEMENTI'RIAN HUKUM DAN HAM
FORMASI JABATAN : 30ll109 ' Dokts Umum Pcnamn JENIS FORMASI: UMUM
PENDIDIKAN : 5191065 t.1: tN220tF=3t)
NILAI SKD NILAI
AKHIR
9l 519 t065 ELIS BETH ADE PUTRI 369 ?3.80 29.52 24.51) 4.22 TMS
92 3m4r23fiX?555 519 r065 KADEK MANU SMERTI RASME 369 7180 31. t2 31.12 TMS
93 3m41t30057t56 5191065 DR.SANDY VI(:IOR 111 7.t.80 29.92 29,92 TMS
94 3m4 r 2302 | 73 r0 5 r91065 iA INDAHSARI 72.80 29.12 29.12 LMS
3m412300353r1 t91065 MEILINDA VITTASARISIHITE lt.n4
9t 5
-$l 72.U| 29.14 TMS
96 3UX I 23m6t25tt 5 t91065 ISKA DANTI MANGGARSARI 36r 72.2r1 ?!.83 TMS
?q.88
97 3UX1230t28325 5 t91065 P/\TRISIA ARDELIA JOCOM 357 1t.40 28.56 2E.56 TMS
98 3ffI41 23{XX8404 5191065 AELA QURROTA A'YUN 356 7t.2tl 28.48 2E.4E TMS
I 3m4l130r26545 5191065 I MADEADE SUKMA GAOTAMA 35.1 70.80 28_32 28.32 TMS
Jakana, 9 November 2017
L SKB I : Substansi meldui CAT (D3,S I d.n Dokl.4/PDktct Kc Komputcr (S I P.ngclola TlyK.samaptaa. (SLTA)
Ketua Tim Pelaksana Panselnas,
2. sKB 2: wawanc.B(Sl dan Dottco/Pcnsaaun Fisik dd Kctcrampilan (SLTA & Dl)

L TMS : Tidal Mcmcnuhi symr (Ti'ggi BdanA{.niliki T.r{'/BckLs Taro, Mcoiliki Tindik8ckas Tindit. Salah Puli. Tidal L.nSkap
McngikutiSKB)
e.-
Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS
NIP. 19610719 t 9{i903 100I

STJ.TX SI NAS IONA I, C PN S 20 I 7