Anda di halaman 1dari 1

Jadual Mesyuarat Pertama Setiap Panitia Teras 2018

26/12/2017 27/12/2017 28/12/2017 29/12/2017


Selasa Rabu Khamis Jumaat
Masa: 14.00 – 16.00
Mesy. Mesy. Mesy.
Pertama Pertama Pertama
Math & Sn BM & BI BC

CADANGAN AGENDA MESYUARAT KALI PERTAMA, KEDUA

1. Mesyuarat Panitia Pertama ( Diadakan selepas Mesyuarat Guru)


 Perancangan Strategik ; Pelan Tindakan Akademik
 Headcount 2018
 Penetapan TOV dan ETR 2018
 Perancangan Program Panitia 2018
 KSSR T.1-T.6
 Sukatan Pelajaran Rancangan Pelajaran Tahunan
 Sudut Panitia
 Cadangan Buku Rujukan
 Buku Persediaan Mengajar Guru
 Pengurusan Fail (Maklumat Guru )
 Agihan Tugas Penyediaan Soalan Ujian dan Peperiksaan
 Pencerapan Hasil Kerja Murid
 Penentuan Jenis Latihan & Bilangan Latihan
 Kaedah PdPc (I-think dan KBAT)
 Kelas Bimbingan
 Perancangan Kewangan
 LINUS
 Hal-hal Lain

2. Mesyuarat Panitia Kedua


 Audit Akademik Peperiksaan Setengah Tahun ·
 Pelan Tindakan Akademik 2018
 Laporan Pemantauan (guru ; buku latihan pelajar)
 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018
 Pelaksanaan Program Panitia
 Laporan kewangan
 Laporan perjumpaan kecil atau maklumat daripada Panitia (jika ada)
 Kajian semula program yang telah dijalankan setengah tahun
 Post mortem Keputusan Peperiksaan
 Hal-hal lain