Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SEMESTER I

HARI: RABU TARIKH: 1 APRIL 2015

Mata
Pelajaran/ Rancangan
Kelas/ Masa
Pendidikan Tajuk :17 - Kaki Servis
Jasmani SK :1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan
kategori jaring dengan lakuan yang betul.
3 Hudiya SP : 1.7.1

07.10 – 07.40 Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i. melakukan servis menggunakan tangan, kaki dan alatan
dengan betul.
ii. bekerjama semasa aktiviti berkumpulan.

Aktiviti 1. Murid memanaskan badan.


2. Guru menunjukkan demostrasi membuat servis
menggunakan kaki dan alatan.
3. Murid membuat latih tubi secara ansur maju.
4. Permainan kecil.
5. Murid menyejukkan badan.

EMK :Nilai - Bekerjasama


BBM :Bola tampar, bola sepak.
Refleksi :
Latihan Bola Sepak 12TKB Zon Debak
SK. Suri, Debak (1 – 2 April 2015)

Pendidikan Tajuk : Hantar dan Terima Bola


Jasmani SK : 1.6, 2.6, 5.4
SP : 1.6.2, 2.6.1, 5.4.1
4 Husna
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
08.10 – 08.40 i. menerima hantaran bola pelbagai jarak menggunakan anggota
badan dan alatan.
ii. mengenal pasti daya semasa menghantar dan menerima bola.
iii. melakukan aktiviti secara berpasangan.

Aktiviti 1. Murid memanaskan badan.


2. Guru menunjukkan demostrasi menghantar dan menerima
bola menggunakan anggota badan dan alatan.
3. Murid membuat latih tubi secara ansur maju.
4. Permainan kecil.
5. Murid menyejukkan badan.

EMK : Nilai - Bekerjasama


BBM : Bola sepak, bola tenis, kayu hoki
Refleksi :
Latihan Bola Sepak 12TKB Zon Debak
SK. Suri, Debak (1 – 2 April 2015)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SEMESTER I

HARI: RABU TARIKH: 1 APRIL 2015

Mata
Pelajaran/ Rancangan
Kelas/ Masa
Pendidikan Tunjang : Kemahiran
Jasmani Tajuk : Permainan Bola Tampar
Sub- : Servis
6 Hukma tajuk

09.10 – 09.40 Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Psikomotor Kognitif Afektif
Menguasai Memahami teknik Memupuk
kemahiran servis melakukan servis. semangat
bawah dan atas. berpasukan.

Aktiviti 1. Murid memanaskan badan.


2. Guru menunjukkan demostrasi melakukan kemahiran servis
bawah dan atas.
3. Murid membuat latih tubi secara ansur maju.
4. Permainan kecil.
5. Murid menyejukkan badan.

Nilai : Semangat kesukanan


BBM : Skital, bola tampar, gelung rotan
Refleksi :
Latihan Bola Sepak 12TKB Zon Debak
SK. Suri, Debak (1 – 2 April 2015)

Bahasa Tajuk : Kenali Kuman


Malaysia SP : 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata
penguat dengan betul mengikut konteks.
4 Hudiya
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
11.00 – 12.00 i. membaca petikan dialog dengan betul.
ii. menyenaraikan kata penguat dan kata adjektif dalam petikan.

Aktiviti 1. membaca petikan yang disediakan oleh guru.


2. perbincangan tentang maklumat yang terdapat dalam teks.
3. mengenal pasti kata adjektif dan kata penguat.

PK : Kontekstual - Menghubungkan
BBM : Buku teks, Buku Panduan, dll
Refleksi :
Latihan Bola Sepak 12TKB Zon Debak
SK. Suri, Debak (1 – 2 April 2015)