Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SEMESTER I

HARI: KHAMIS TARIKH: 02 APRIL 2015

Mata
Pelajaran/ Rancangan
Kelas/ Masa
Pendidikan Tajuk : Hantar dan Terima Bola
Jasmani SK : 1.6, 2.6, 5.4
SP : 1.6.2, 2.6.1, 5.4.1
4 Husna
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
07.10 – 07.40 i. menerima hantaran bola pelbagai jarak menggunakan anggota
badan dan alatan.
ii. mengenal pasti daya semasa menghantar dan menerima bola.
iii. melakukan aktiviti secara berpasangan.

Aktiviti 1. Murid memanaskan badan.


2. Guru menunjukkan demostrasi menghantar dan menerima
bola menggunakan anggota badan dan alatan.
3. Murid membuat latih tubi secara ansur maju.
4. Permainan kecil.
5. Murid menyejukkan badan.

EMK : Nilai - Bekerjasama


BBM : Bola sepak, bola tenis, kayu hoki
Refleksi :
Latihan Bola Sepak 12TKB Zon Debak
SK. Suri, Debak (1 – 2 April 2015)

Pendidikan Tajuk :17 - Kaki Servis


Jasmani SK :1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan
kategori jaring dengan lakuan yang betul.
3 Husna SP : 1.7.1

08.10 – 08.40 Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i. melakukan servis menggunakan tangan, kaki dan alatan
dengan betul.
ii. bekerjama semasa aktiviti berkumpulan.

Aktiviti 1. Murid memanaskan badan.


2. Guru menunjukkan demostrasi membuat servis
menggunakan kaki dan alatan.
3. Murid membuat latih tubi secara ansur maju.
4. Permainan kecil.
5. Murid menyejukkan badan.

EMK :Nilai - Bekerjasama


BBM :Bola tampar, bola sepak.
Refleksi :
Latihan Bola Sepak 12TKB Zon Debak
SK. Suri, Debak (1 – 2 April 2015)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SEMESTER I

HARI: KHAMIS TARIKH: 02 APRIL 2015

Mata
Pelajaran/ Rancangan
Kelas/ Masa
Pendidikan Unit : 3. Kesukanan
Kesihatan Sub-unit : 3.1 Keselamatan

6 Hukma Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


i. menyatakan kemudahan tempat yang sesuai untuk
09.10 – 09.40 melakukan aktiviti.
ii. menghargai kemudahan awam, peralatan sekola dan alam
sekitar.

Aktiviti 1. Guru bersoal jawab dengan murid dan mengaitkan jawapan


murid dengan tajuk pelajaran.
2. Guru menunjukkan gambar murid yang tercedera di
bahagian kaki.
3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar.
4. Murid menyatakan kemudahan tempat yang sesuai untuk
melakukan aktiviti.
5. Rumusan pengajaran dan pembelajaran.

Nilai : Bertanggungjawab
BBM : Gambar murid tercedera, buku teks dan buku rujukan
Refleksi :
Latihan Bola Sepak 12TKB Zon Debak
SK. Suri, Debak (1 – 2 April 2015)

Bahasa Tajuk : Piramid Makanan


Malaysia SP : 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata
penguat dengan betul mengikut konteks.
4 Hudiya
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
10.00 – 11.00 i. memahami maklumat yang terdapat dalam bahan grafik.
ii. bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

Aktiviti 1. Guru menunjukkan piramid makanan kepada murid.


2. Murid mengenal pasti jenis makan mengikut kumpulan
makanan.
3. Beberapa orang murid dipilih untuk berbual mengenai
makan kegemaran dan khasiatnya kepada tubuh badan.

PK : Kontekstual - Menghubungkan
BBM : Buku teks, Buku Panduan, dll
Refleksi :
Latihan Bola Sepak 12TKB Zon Debak
SK. Suri, Debak (1 – 2 April 2015)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SEMESTER I

HARI: KHAMIS TARIKH: 02 APRIL 2015

Mata
Pelajaran/ Rancangan
Kelas/ Masa
Pendidikan Modul : 1. Kesihatan Fizikal
Kesihatan Tajuk : Penyalahgunaan Bahan

5 Husna SK : 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta


berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga
11.30 – 12.00 dan masyarakat.
SP : 1.4.1 Mengetahui pelbagai jenis bahan inhalan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


i. mengetahui jenis penyalahgunaan bahan.
ii. mengetahui kesan penyalahgunaan bahan.

Aktiviti 1. Guru bersoal jawab dengan murid dan mengaitkan jawapan


murid dengan tajuk pelajaran.
2. Guru menunjukkan gambar aktiviti penyalahgunaan bahan
kepada murid.
3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar.
4. Guru dan murid membuat perbincangan tentang kesan-
kesan penyalahgunaan bahan.
5. Rumusan pengajaran dan pembelajaran.

Nilai : Bersyukur
BBM : Gambar aktiviti, buku teks dan buku rujukan
Refleksi :
Latihan Bola Sepak 12TKB Zon Debak
SK. Suri, Debak (1 – 2 April 2015)