Anda di halaman 1dari 1

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup

Bidang : Reka Bentuk dan Teknologi


Unit : 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta
Tajuk : Kajian Reka Bentuk dan Kefungsian Produk – Membuka dan Memasang Kit Model
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
i. Menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model.
ii. Membuka dan memasang kit model untuk menerangkan kefungsian produk yang lebih mencabar
iii. Mengkaji reka bentuk kit model.
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP):
· Kit Model, Alatan Tangan
· Buku aktiviti
Nilai-nilai Murni – Sistematik, bertanggungjawab, bekerjasama
KBKK – mengenal pasti, menyatakan
Isi Pelajaran Aktiviti P&P
Kit Model Set Induksi
Guru menunjukkan kit model kerata tamia dan kereta kawan jauh
Guru mengaitkan aktiviti dengan isi pelajaran
Alatan Tangan Langkah 1
Guru menerangkan cara menyimpan kit model secara tersusun dan selamat.
Komponen Langkah 2
Guru menerangkan dan bersoal jawab tentang kit model robot. Guru menunjuk cara.
Memasang kit model Langkah 3
Sumbang saran tentang aspek bahan, warna, binaan dan keupayaan.
Pengukuhan Isi Langkah 4
Pelajaran Murid membuat nota dan buku aktiviti.
Penutup
Murid memberi pendapat tentang alatan dan komponan serta fungsinya.

IMPAK

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup


Bidang : Reka Bentuk dan Teknologi
Unit : 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta
Tajuk : Kajian Reka Bentuk dan Kefungsian Produk – Membuka dan Memasang Kit Model
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
iv. Menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model.
v. Membuka dan memasang kit model untuk menerangkan kefungsian produk yang lebih mencabar
vi. Mengkaji reka bentuk kit model.
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP):
· Kit Model, Alatan Tangan
· Buku aktiviti
Nilai-nilai Murni – Sistematik, bertanggungjawab, bekerjasama
KBKK – mengenal pasti, menyatakan
Isi Pelajaran Aktiviti P&P
Kit Model Set Induksi
Guru menunjukkan kit model kerata tamia dan kereta kawan jauh
Guru mengaitkan aktiviti dengan isi pelajaran
Alatan Tangan Langkah 1
Guru menerangkan cara menyimpan kit model secara tersusun dan selamat.
Komponen Langkah 2
Guru menerangkan dan bersoal jawab tentang kit model robot. Guru menunjuk cara.
Memasang kit model Langkah 3
Sumbang saran tentang aspek bahan, warna, binaan dan keupayaan.
Pengukuhan Isi Langkah 4
Pelajaran Murid membuat nota dan buku aktiviti.
Penutup
Murid memberi pendapat tentang alatan dan komponan serta fungsinya.

IMPAK