Anda di halaman 1dari 2

Jawapan : Teka Dan Cari Kata

A G F G J Y R E Y W N L
P A R A D O K S C I S O
B W N H J J K C M D U N
V A R I A E Q T B A T D
B R E H G Y S O L R R A
C B M Q E T E R Y A E N
B F B Y C I A S K J W G
R S U A W K Z A G H S F
A H N A M A K T X B E T
Y J R Y I L V N C V N M
A K I U T E S A B U K B
N L D A T I D H H D I G
G I O P I M P U L S I F

Bil Soalan Jawapan

1 Wap air yang turun pada waktu malam Embun

2 Bersifat tergesa-gesa mengikut dorongan hati Impulsif

3 bangsal kaman

4 Lubang atau kubang yang berlumpur londang

5 Cabang ilmu linguistik yang berkaitan dengan sintaksis nahu

6 Sesuatu yang bertentangan dengan pendapat yang diterima paradoks


umum

7 Berasa agak pening kerana dipukul rayang

8 Bengkung atau ikat pinggang yang dibuat daripada kain sabuk

9 Sejenis wang Siam yang kecil nilainya tikal

10 Beraneka atau bermacam-macam varia

11 Bidara Widara

12 Tanda rintangan atau larangan gawar

13 Alat daripada kayu untuk memukul bola dalam sesuatu bet


permainan

14 Tidak sabar, meradang Cias

15 Pengerahan tenaga untuk keperluan raja dati