Anda di halaman 1dari 3

c 

    Ê 


 Ê


ÊÊÊ


Ê
ÊÊ


!Ê"#
$
%
Ê&'(
Ê)
*+
Ê,+  
Ê

-.

Ê


Ê&
'(
Ê

'/
#
-)
 


0-%

Ê
ALLAHUMMA YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM

TUHAN YANG MEMPUNYAI KEBESARAN, KEMULIAAN DAN KEKUATAAN, KAMI


HAMBA-HAMBAMUMENADAH TANGAN MEMANJATKAN KESYUKURAN SERTA
MEMOHON KEHADRATMU YANG MAHA AGUNG, AGAR ENGKAU KURNIAKANLAH
KERAHMATAN DAN KESELAMATAN KEPADA KAMI BERSEMPENA DENGAN
MAJLIS ___________________________________________________________________

YA ALLAH, ANUGERAHILAH KAMI HIDAYAH DAN TAUFIQ YANG BERTERUSAN


DALAM MENERUSKAN KEHIDUPAN. HANYA DENGAN HIDAYAH DAN TAUFIK-MU
JUA, HAMBA-MU DAPAT MENJURUSKAN HIDUP KEARAH MENCAPAI
KECEMERLANGAN DI DUNIA DAN KESEJAHTERAAN DI AKHIRAT.

YA RAHMAN, TUHAN YANG KAMI LIMPAHKAN SEGALA PENGABDIAN DAN KAMI


POHONKAN SEGALA PERTOLONGAN, LIMPAHKANLAH KESEIAHTERAAN DAN
KETENANGAN HIDUP YANG BERPANSANGAN KEPADA KAMI SEMUA AGAR
PERIALANAN HIDUP KAMI SENTIASA DI BAWAH NAUNGAN RAHMAT DAN
KEREDHAANMU SEPANJANG MASA. BENTUKKANLAH PERIBADI KAMI SEBAGAI
MUSLIMAH YANGMEMPUNYAI AKHLAK TERPUJI, BERILMU DAN BERDISIPLIN
SERTA BEKERJASAMA DI DALAM KEHIDUPAN. GOLONGKAN KAMI DI KALANGAN
HAMBAMU YANG SENTIASA BERZIKIR DAN SENTIASA BERDOA KEPADAMU.
TANAMKAN KE DALAM DIRI KAMI SIFAT-SIFAT UMMUL MUKMININ SAIDITINA
SITI KHADIJAH, AISYAH DAN LAIN-LAINNYA, AGAR KAMI MAMPU MENJADI
ISTERI YANG SOLEHAH, YANG MENJADI TUNGAK KEPADA PARA SUAMI DALAM
MELAKSANAKAN TUGASNYA DENGAN AMANAH SERTA, AGAR KAMI MAMPU
MENJADI IBU MITHALI YANG BIJAKSANA DALAM MEMBENTUK JIWA DAN
PERIBADI ANAK-ANAK KAMI.
YA ALLAH YA TUHAN KAMI, JANGANLAH ENGKAU GOLONGKAN KAMI DI
KALANGAN ORANG-ORANG YANG ALPA DAN LALAI AKAN NIKMAT HARTA,
PANGKAT DAN KUASA YANG TELAH ENGKAU KURNIAKAN KEPADA KAMI.
BAHKAN JADIKANLAH KAMI ORANG YANG SENTIASA BERSYUKUR ATAS SEGALA
ANUGERAHMU ITU SERTA TAAT AKAN SEGALA PERINTAHMU.

YA RAHIM, TITIPKANLAH KEPADA KAMI KEKUATAN MENGHARUNGI CABARAN,


TINGKATKANLAH KEIMANAN DAN SEMANGAT SETIA KAWAN DI ANTARA KAMI
DAN SEMATKANLAH DIHATI KAMI SIFAT JUJUR DAN IKHLAS DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB. HINDARILAH KAMI
DARI SIFAT HASAD DENGKI DAN PERTELINGKAHAN YANG BOLEH
MEMECAHBELAHKAN IKATAN SILATURRAHIM SERTA UKHUWWAH DI ANTARA
KAMI. BERKATILAH KEHIDUPAN KAMI, PELIHARALAH DIRI KAMI, KUATKANLAH
PERPADUAN DAN PERMUAFAKATAN INI.

YA RABBIL IZZATI, SELAMATKANLAH PERJALANAN HIDUP KAMI DENGAN


RAHMATMU. JADIKANLAH KAMI ORANG YANG BERSYUKUR AKAN ANUGERAH
KEAMANAN DAN KEMAKMURAN TANAHAIR KAMI INI. YA TUHAN, KAMI
MENGINSAFI KESENGSARAAN YANG DITANGGUNG OLEH PARA MUSLIMIN DI
NEGARA-NEGARA YANG DIUJI DENGAN MEHNAHMU. KAMI MELIHAT KEPERITAN
IBU-IBU DI PELASTIN YANG KEHILANGAN ANAK DAN SUAMI YANG DIKASIHI,
KAMI MENDENGAR RINTIHAN ANAK-ANAK PELASTIN YANG KEHILANGAN
TEMPAT BERGANTUNG, MEMANDANG MASA DEPAN PENUH KEKOSONGAN. KAMI
MERASAI KEPER]TAN BUMI PELASTIN MENANGGUNG SEKSA KEKEJAMAN REJIM
ZIONIS ISRAEL YA ALLAH BERIKANLAH MEREKA SEMUA KEKUATAN DAN
KEMENANGAN. YA ALLAH, KAMI JUA PASRAH DAN TUNDUK BERMOHON AGAR
ENGKAU JAUHKAN KESENCSARAAN ITU DARIPADA TANAH AIR KAMI DAN
ENGKAU KEKALKAN KEHARMONIAN DAN NIKMAT KESEJAHTERAAN BUMI
MALAYSIA YANG KAMI CINTAI INI.

YA RAHIM,

LAPANGKANTAH HATI KAMI, PERMUDAHKAN SETIAP PEKERJAAN KAMI.


TEGUHKANLAH PENDIRIAN KAMI DALAM PELBAGAI SITUASI YANG KAMI
TEMPUHI SERTA JADIKANLAH SEGALA PENGORBANANYANG KAMI CURAHKAN
INI SEBAGAI AMAL SOLEH YANG DIREDHAI DISISIMU.
Ê1
0
Ê23
Ê4

0
Ê5
0-Ê
67
'8
Ê9
:#;<
=Ê
>
-
Ê
?
Ê4:
#
;<
=
Ê@?A
B#
-?

@
?A
)
-? Ê
Ê&
C Ê9
D4
 B
Ê
 
;Ê&CÊ
4=
Ê48
4Ê 2(
Ê
4:
Ê9
D4
 B
Ê,#
E
F

Ê&
'(
ÊG


?
)Ê

H/
Ê&
'(ÊÊ&8'. 

ÊH

Ê
Ê
Ê


0
-%
Ê


-.

Ê


Ê