Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Perpuluhan
Standard Kandungan 7.1 Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.
(i) Menamakan pecahan perseratus.
(ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan.
Standard
(iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan
Pembelajaran sembilan

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


1) Menamakan pecahan perseratus.
Objektif 2) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan.
Pembelajaran 3) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan
sembilan

Kenal perpuluhan (Buku teks – Muka surat 103-104)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami konsep perpuluhan.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 71)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Perpuluhan
Standard Kandungan 7.1 Mengenal pasti konsep perpuluhan
Standard
(iv)Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi
Lorek rajah (Buku teks – Muka surat 105)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melorek gambar rajah mengikut perpuluhan yang diberi.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 72)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Perpuluhan
Standard Kandungan 7.2 Menulis perpuluhan
(i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan
Standard
Sembilan apabila disebut, dan mengikut lorekan pada gambarajah.
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan
Pembelajaran Sembilan apabila disebut, dan mengikut lorekan pada gambarajah.

Tulis perpuluhan (Buku teks – Muka surat 106)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menulis nombor perpuluhan dalam angka dan perkataan
Aktiviti dengan betul.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 73)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Perpuluhan
Standard Kandungan 7.3 Membandingkan nilai perpuluhan
Standard (i)Membandingkan nilai sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan
Pembelajaran sembilan, dengan berpandukan lipatan kertas, garis nombor dan gambarajah.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Membandingkan nilai sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan
Pembelajaran sembilan, dengan berpandukan lipatan kertas, garis nombor dan
gambarajah.
Banding perpuluhan (Buku teks – Muka surat 107)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membandingkan nilai perpuluhan dengan menggunakan
Aktiviti gambar rajah dan garis nombor.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 74)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….