Anda di halaman 1dari 8

PELAN STRATEGIK SEKOLAH

TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*


JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan
Kualiti Sekolah
PPPM

KPI 1. Peningkatan % MURID yang layak mendapat bantuan biasiswa meningkat sehingga 100% pada tahun 2020.
Pengarah/PPD/Sek 2. Meningkatkan kualiti pengurusan Unit HEM

Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SETIA ALAM


Bidang /Unit Hal Ehwal Murid / Biasiswa BKP

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 (Huraian (Berdasarkan 11 (Berdasarkan 25101inisiatif (Pernyataan indikator yang
teras strategik) isu/masalah tentang anjakan PPPM atau atau pelan tindakan di boleh diukur)
BK atau fungsi fungsi organisasi/SWOC) JPN/PPD/Sekolah)
organisasi)

Ada murid Mengadakan interview /


Memastikan % murid yang layak
Meningkatkan yang layak soal selidik &
semua murid
pembelajaran tetapi tidak mendapatkan maklumat mendapat bantuan
yang layak 99 99.3 99.5 99.6 100
murid mendapat pendapatan ibubapa / biasiswa meningkat
mendapat
(Biasiswa) bantuan penjaga daripada
bantuan biasiswa
biasiswa sistem APDM
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017
NKRA Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai JADUAL 2
Sub-NKRA Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
KPI Pengarah/PPD/Sek % murid yang layak mendapat bantuan biasiswa meningkat
Sektor/PPD/SEK SMK SETIA ALAM
Bidang /Unit HAL EHWAL MURID / BIASISWA
Strategi Memastikan semua murid yang layak mendapat bantuan biasiswa
Pelan Tindakan Menjalankan Program bagi meningkatkan kesedaran murid mengenai bantuan biasiswa BKP menjelang 2020

Tanggung- Tarikh / Kos / Pengurusan Risiko


Bil Program/Projek Objektif KPI TOV Sasaran
jawab Tempoh Sumber /Pelan Kontigensi
1 Program Peka Biasiswa Kecil Meningkatkan PK HEM Januari - Mei Tiada Peningkatan % 99 99.3
Persekutuan (BKP) kesedaran kepada AJK 2017 murid peka dan
murid mengenai Biasiswa tahu syarat
hak dan kelayakan kelayakan untuk
Guru
menerima memohon Sila Rujuk Jadual 3
bantuan atau Kaunseling biasiswa
biasiswa. Guru
Tingkatan
2 Program Motivasi Belajar Memastikan PK HEM Mac- Jun RM1000 / PIBG
Murid Biasiswa semua pemegang AJK 2017
biasiswa Biasiswa Peningkatan %
bermotivasi tinggi
Guru penyertaan
untuk mencapai 99 99.2 Sila Rujuk Jadual 3
Kaunseling murid penerima
kecemerlangan
Guru Biasiswa BKP
dalam
peperiksaan. Tingkatan
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017
Sektor/PPD/Sekolah SMK SETIA ALAM JADUAL 3
Bidang/Unit HAL EHWAL MURID JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Program Peka Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP)
Objektif Meningkatkan kesedaran kepada murid mengenai hak dan kelayakan menerima bantuan atau biasiswa.
Tarikh/Tempoh Januari hingga Mei 2017
Kumpulan Sasaran Murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang memenuhi syarat kelayakan permohonan BKP

Tanggungjawab Namakan guru yang akan menjayakan program ini (2 pegawai dari Jadual 2)
Pengerusi: Pengetua N/P: PK HEM SU: Pn Musjahida bt Mustafa
AJK: Pn Norhashimah
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 4 Januari 2017
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada APDM
3. Pelaksanaan hebahan mengenai edaran Borang Permohonan Biasiswa dan pengumuman di papan kenyataan atau
perhimpunan.
4. Melengkapkan borang semakan untuk mengenalpasti borang permohonan yang lengkap dan tidak lengkap
5. Menjalankan sesi temuduga
Bahan keperluan seperti Borang Permohonan Biasiswa BKP

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

(berdasarkan
objektif capai
tidak)
Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017
Sektor/PPD/Sekolah SMK SETIA ALAM JADUAL 3
Bidang/Unit HAL EHWAL MURID JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Program Motivasi Belajar Murid Biasiswa
Objektif Memastikan semua pemegang biasiswa bermotivasi tinggi untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan.
Tarikh/Tempoh Mac hingga Jun 2017
Kumpulan
Sasaran Semua murid penerima Biasiswa BKP
Tanggungjawab Namakan guru yang akan menjayakan program ini (2 pegawai dari Jadual 2)
Pengerusi: Pengetua N/P: PK HEM SU: Pn Musjahida bt Mustafa
AJK: Pn Norhashimah
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 1 Mac 2017
2. Perbincangan tarikh, masa, tempat, kos dan kandungan projek
3. Pelantikan perunding Motivasi
4. Tempahan tempat program
5. Pelaksanaan Program Motivasi Belajar
6. Peruntukan RM 1000 / PIBG
Bahan keperluan: surat makluman kepada ibubapa, surat jemputan kepada Pengetua, Pentadbir

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

(berdasarkan
objektif capai
tidak)
Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah SMK SETIA ALAM JADUAL 4


Bidang/Unit HAL EHWAL MURID JPS/SJK-PS/04
Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program/Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1 Jom ke sekolah Januari 1/2/17 Objektif hampir Kenalpasti murid PROGRAM INI
(JOKES) hingga PENGETUA: . dicapai dengan tidak hadir supaya BERIMPAK TINGGI
Disember 20/2/17: PK HEM , kehadiran murid tindakan susulan DAN PERLU
2017 1/3/17(PK HEM ) 89.5.%. bulan diambil........ DITERUSKAN PD
15/4/17(PK Januari 2017 TAHUN AKAN
PENTADBIRAN
DATANG
)..... 15.5.17
(KETUA DISIPLIN
/KAUNSELOR)
2 Kurangkan Januari 20/2/17: PK HEM Bulan januari 2017 Kenalpasti murid dan PROGRAM INI
Salahlaku hingga terdapat 10 kes kumpulkan mereka PERLU
(KURAKU) November salahlaku disiplin yang melakukan DIMANSUHKAN
2017 murid. salahlaku untuk
tindakan ad hoc PK
HEM

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2020

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5
MISI VISI
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SMK ABC
Bidang/Unit HEM
Pelan Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)
KPI
Tindakan TOV 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Catatan
Program
Peningkatan %
peningkatan 25 30 35 35 40 25 30 35 42
murid inklusif
kemahiran 3M
Menjalankan
Program bagi (Tulis
meningkatkan tangan
Peningkatan %
kehadiran 86 87 88 90 90 setiap
kehadiran murid
murid tahun)
menjelang
2020
Menjalankan
Program bagi Tulis
meningkatkan tangan
Pengurangan % kes
sahsiah dan 0.63% 0.62% 0.61% 0.60% 0.59%
salahlaku setiap
jatidiri murid
tahun
menjelang
2020

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:

Anda mungkin juga menyukai