Anda di halaman 1dari 2

Pitanja za Kolokvijum iz Anatomije

1 Šta je anatomija ( Uvod u anatomiju)


2 Osnovni latinski termini u anatomiju
3 Delovi tela telesne duplje i njihova omotači
4 Sistemska i topografska anatomija
5 Citološka i histološka građa čovečijeg tela
6 Razvitak i rašćenje čoveka sa odlikama delova čovečijeg tela
7 Skeletni sistem – osteologija što proučava i osnovne osobine kostiju
8 Postanak kostiju biološke reakcije
9 Oblik i spoljni izgled kostiju
10 Kosti kičmenog stuba
11 Kičmeni stub kao celina
12 Krsna kost (os sacrum)
13 Kosti grudnog koša
14 Grudni koš kao celina
15 Kosturi glave, lobanje i lica
16 Kosti glave kao celina
17 Kosti gornjeg uda
18 Kosti donjeg uda
19 Karlica (pelvis)
20 Kosti noge kao celina
21 Zglobovni sistem osnovne odlike
22 Nepokretni zglobovi
23 Pokretni zglobovi
24 Kičmeni stub spojevi
25 Statika kičmenog stuba
26 Zglobovi glave
27 Zglobovi gornjeg uda
28 Zglobovi donjeg uda
29 Mišićni sistem spoljni izgled,građa i pripoj
30 Pomoćni organi mišića i funkcija mišića
31 Mišići grudnoj koša i leđa
32 Mišići vrata i dejstvo
33 Slabe tačke trbušnog zida
34 Dijafragma i mehanika disanja
35 Mišići vrata i dejstvo
36 Mišići glave
37 Mišići gornjeg uda
38 Dejstvo mišića ruke, ramena, nadlakta,podlakta i šake
39 Mišići donjeg uda
40 Mišići donjeg uda kao celina