Anda di halaman 1dari 13
SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS UNIT PENDIDIKAN PEMULHAN KHAS JABATAN PELAJARAN SABAH UJIAN PELEPASAN

SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS UNIT PENDIDIKAN PEMULHAN KHAS JABATAN PELAJARAN SABAH

UJIAN PELEPASAN 2 MATEMATIK PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

NAMA

JANTINA :

L/P

KELAS

:

NAMA SEKOLAH :

LOKASI SEKOLAH :

KAUM :

TARIKH UJIAN ;

MARKAH ;

Markah Penuh 100

Markah lulus: 50

Markah diperolehi:

KEPUTUSAN

; Menguasai/ Belum Menguasai

 

Nama Guru :

Tanda Tangan :

Tarikh

:

1.

Skill 9.0 : Numbers to 50 Kemahiran 9.0: Nombor hingga 50

A)Instruction : Fill in the blanks with the correct numbers in each set. Arahan : Lengkapkan tempat kosong dengan nombor yang sesuai.

i)

ii)

iii)

iv)

with the correct numbers in each set. Arahan : Lengkapkan tempat kosong dengan nombor yang sesuai.
4M
4M

B:Instruction ; For each set of picture write the correct number.

Arahan

:

Tuliskan angka mengikut bilangan.

Example/Contoh:

23
23

i)

each set of picture write the correct number. Arahan : Tuliskan angka mengikut bilangan. Example/Contoh: 23

ii)

each set of picture write the correct number. Arahan : Tuliskan angka mengikut bilangan. Example/Contoh: 23

iii)

3M
3M
c) Instruction :Fill in the blanks with the correct ascending numbers. Arahan : Lengkapkan nombor
c) Instruction :Fill in the blanks with the correct ascending numbers.
Arahan : Lengkapkan nombor yang sesuai dengan turutan menaik.
30
27
25
23
30
40
7M

i)

ii)

20
20

D)Instruction :Fill in the blanks with the correct descending numbers

Arahan i) 48 45 43 41 ii)
Arahan
i)
48
45
43
41
ii)

: Lengkapkan dengan nombor yang sesuai dengan turutan menurun.

50

50 45 44
50 45 44
50 45 44
50 45 44

45

44

50 45 44
9M
9M

2. Skill 10.2 : Addition and subtraction involving zero in vertical and Horizontal layout

Kemahiran 10.2

bentuk ayat dan bentul lazim.

: Tambah dan Tolak melibatkan sifar dalam

Instrucation : Complete the following sums.

Arahan

: Selesaikan

Example:

2 4 + 0 = 24

1. 26 + 0

=

2. 35 + 0 = 3. 4. 2 5 4 8 - 0 - 0
2. 35 + 0 =
3.
4.
2 5
4
8
-
0
-
0
4M

3. Skill 11

: Addition within 50

Kemahiran 11: Operasi Tambah Dalam Lingkungan 50.

Instruction

; Complete the following sums.

Arahan

: Lengkapkan

1. 20

+

6

=

2. 30 + 9 =

3. 40 + 7 =

4.

43

+

5 =

4M
4M

4. kill 12 : Subtraction Within 50 Kemahiran 12 : Operasi Tolak Dalam Lingkungan 50

Instruction

; Complete the following sums.

Arahan

: Lengkapkan

Example: 2 8 - 2 2 6
Example:
2 8
-
2
2 6
1. 2 5 - 4
1.
2 5
- 4
2. 3. 2 7 3 9 - 3 - 5 4. 5. 4 5 4
2.
3.
2
7
3 9
-
3
-
5
4.
5.
4
5
4
9
-
4
-
6
5M

5. SKILLS 14 : MULTIPLICATION TO 9 X 5 Kemahiran 14 : Darab hingga 9 x 5

Instruction : Complete the following sums.

Arahan

: Lengkapkan ayat matematik

Example/contoh:

2M
2M
2
2
X
X
4
4
=
=
8
8
4 X 3 =
4
4

X4 3 =

3
3
=
=
4 X 3 =
2 X 5 =
2 X 5 =
2
2
X
X

52 X =

=
=
2 X 5 =

6. Skills 16 : Telling Time Kemahiran 16 : Masa Dan waktu

Arahan :Nyatakan waktu dalam Jam 12 11 1 10 2 9 3 4 8 7
Arahan :Nyatakan waktu dalam Jam
12
11
1
10
2
9
3
4
8
7
5
6

8 :00

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 4 : 15
12
11
1
10
2
9
3
8
4
7
5
6
4 : 15
12 11 1 10 2 9 3 4 8 7 5 6 6 :30 3M
12
11
1
10
2
9
3
4
8
7
5
6
6 :30
3M

7.

Skills 17 : Money Kemahiran 17 : Wang

Arahan : Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul

contoh 10 sen 01 sen
contoh
10
sen
01
sen
contoh RM 1 1 sen
contoh
RM 1
1 sen
RM 1 contoh RM 10
RM 1
contoh
RM 10
contoh
contoh

RM 5

RM 50

RM 5 RM 50
RM 5 RM 50
4M
4M

Problem Solving

Kemahiran 18 : Penyelesaian Masalah Instructions : Solve the following problems. Arahan : selesaikan Masalah berikut.

SKILL 18

No

 

Problem

 

Working Space Ruang Kerja

Bil

Masalah

1.

Nurul mempunyai 13 biji oren. Avon mempunyai 12 biji oren. Berapakah jumlah biji oren semuanya?

 
┼ ═

┼ ═

┼ ═

2.

Ibu membeli 25 ekor ayam. Ayah membeli 13 ekor ayam. Berapa jumlah ayam yang mereka beli?

 
┼ ═

┼ ═

┼ ═

3.

Ali ada 35 ekor arnab. Wak Nan ada 22 ekor arnab. Berapa jumlah arnab itu semuanya.

 
┼ =

┼ =

=

┼ =

4.

Pak Musa ada 45 biji buah limau. Dia telah makan 24 biji buah limau. Berapakah buah biji limau yang belum dimakan oleh Pak Musa?

 
- =

-

- =

=

- =

5.

Ayah beli 45 biji telur ayam. 14 biji telur ayam telah pecah. Berapakah yang tinggal?

 
- =

-

- =

=

- =

No

 

Problem

 

Working Space Ruang Kerja

Bil

Masalah

6.

Dalam setiap kotak ada 3 biji gelas. Jika ada 5 buah kotak , berapa biji gelas semuanya

 
x =

x

x =

=

x =

7.

Dalam seminggu ada 7 hari. Berapa harikah ada dalam 3 minggu?

 
x =

x

x =
=
=
7M
7M