SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS UNIT PENDIDIKAN PEMULHAN KHAS JABATAN PELAJARAN SABAH

UJIAN PELEPASAN 2 MATEMATIK PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS
NAMA ________________________________________ JANTINA : KELAS L/P

: ______________________________________

NAMA SEKOLAH : ______________________________ LOKASI SEKOLAH : _____________________________ KAUM : ________________________________________ TARIKH UJIAN ; ________________________________ MARKAH ; Markah Penuh 100 Markah lulus: 50 Markah diperolehi:

KEPUTUSAN ; Menguasai/ Belum Menguasai Nama Guru :_______________________________ Tanda Tangan : ____________________________ Tarikh : _____________________________

i) ii) iii) iv) 4M .0: Nombor hingga 50 A)Instruction : Fill in the blanks with the correct numbers in each set. Arahan : Lengkapkan tempat kosong dengan nombor yang sesuai. Skill 9.1.0 : Numbers to 50 Kemahiran 9.

Example/Contoh: 23 i) ii) iii) 3M . For each set of picture write the correct number.B:Instruction . Arahan : Tuliskan angka mengikut bilangan.

i) 30 27 25 23 ii) 20 30 40 7M .c) Instruction :Fill in the blanks with the correct ascending numbers. Arahan : Lengkapkan nombor yang sesuai dengan turutan menaik.

i) 48 45 43 41 ii) 50 45 44 9M .D)Instruction :Fill in the blanks with the correct descending numbers Arahan : Lengkapkan dengan nombor yang sesuai dengan turutan menurun.

35 + 0 = ______ 3.2 : Addition and subtraction involving zero in vertical and Horizontal layout Kemahiran 10. Arahan : Selesaikan Example: 2 4 + 0 = 24 1.2 : Tambah dan Tolak melibatkan sifar dalam bentuk ayat dan bentul lazim. 26 + 0 = _____ 2. Skill 10. Instrucation : Complete the following sums. - 2 5 0 - 4 8 0 4M . 4.2.

4. Instruction Arahan . 2. 20 + 6 = _________ 30 + 9 = __________ 40 + 7 = __________ 43 + 5 = ___________ 4M . Complete the following sums. Skill 11 : Addition within 50 Kemahiran 11: Operasi Tambah Dalam Lingkungan 50.3. : Lengkapkan 1. 3.

______ 4 9 6 - - 5M . kill 12 : Subtraction Within 50 Kemahiran 12 : Operasi Tolak Dalam Lingkungan 50 Instruction . 3 9 5 - - 4. 2 7 3 3. Arahan : Lengkapkan Example: 2 8 2 2 6 1.4. ________ 4 5 4 5. 2 5 4 - - 2. Complete the following sums.

5. Arahan : Lengkapkan ayat matematik Example/contoh: 2M 2 X 4 = 8 4 X 3 = 2 X 5 = . SKILLS 14 : MULTIPLICATION TO 9 X 5 Kemahiran 14 : Darab hingga 9 x 5 Instruction : Complete the following sums.

6. Skills 16 : Telling Time Kemahiran 16 : Masa Dan waktu Arahan :Nyatakan waktu dalam Jam 12 11 10 9 8 7 6 5 1 2 3 4 9 8 7 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 :00 12 11 10 9 8 7 6 5 1 2 3 4 4 : 15 6 :30 3M .

7. Skills 17 : Money Kemahiran 17 : Wang Arahan : Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul contoh 10 sen 01 sen contoh RM 1 1 sen RM 1 contoh RM 10 contoh RM 5 RM 50 4M .

═ Ibu membeli 25 ekor ayam. Berapa jumlah arnab itu semuanya. ═ Ali ada 35 ekor arnab. = Ayah beli 45 biji telur ayam. Pak Musa ada 45 biji buah limau.SKILL 18 Problem Solving Kemahiran 18 : Penyelesaian Masalah Instructions : Solve the following problems. Arahan : selesaikan Masalah berikut. Dia telah makan 24 biji buah limau. Avon mempunyai 12 biji oren. Berapa jumlah ayam yang mereka beli? ┼ 3. No Bil 1. Problem Masalah Nurul mempunyai 13 biji oren. Berapakah jumlah biji oren semuanya? Working Space Ruang Kerja ┼ 2. 14 biji telur ayam telah pecah. Wak Nan ada 22 ekor arnab. ┼ = 4. Ayah membeli 13 ekor ayam. Berapakah yang tinggal? - = . Berapakah buah biji limau yang belum dimakan oleh Pak Musa? 5.

No Bil 6. Jika ada 5 buah kotak . berapa biji gelas semuanya Working Space Ruang Kerja x = 7. Berapa harikah ada dalam 3 minggu? x = 7M . Problem Masalah Dalam setiap kotak ada 3 biji gelas. Dalam seminggu ada 7 hari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful