Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Analyse Learner

Nama Kelas : Prasekolah Sri Melewar Umur: 6 tahun

Bilangan murid : 25 orang Masa: 9.00 pagi hingga 9.20 pagi

Tarikh : 8 September 2009 Kehadiran:25/25 orang

Komponen : Bahasa dan Komunikasi

Aktiviti : Aktiviti kelas/ Perbualan pagi

Tema : Keselamatan

Subtema : Keselamatan jalan raya

KBKK : Pemerhatian, menyelesaikan masalah

Hasil Pembelajaran : Bersoal jawab secara sopan (2.2.4)


State objective
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Menyatakan langkah-langkah yang betul untuk melintas jalan.


2. Membezakan tempat-tempat yang sesuai digunakan untuk
melintas jalan.
3. mengasingkan gambar pengguna yang melakukan kesalahan
dengan yang tidak melakukan kesalahan

Pengetahuan sedia ada:

1. Kanak-kanak pernah menggunakan topi keledar dan tali pinggang


keledar.
2. Kanak-kanak pernah melintas jalan dibawah pengawasan orang
dewasa.

Penerapan nilai : Utilise Media /


Meterial
1. Keselamatan.
2. Berwaspada di jalan raya.

Bahan/BBM : Poster, laptop, pembesar suara, rakaman audio dan diorama.

Penggabungjalinan : Bahasa dan Komunikasi, Kretivit dan estetika.


Langkah isi Strategi pengajaran Bahan/catatan
Set induksi Pengenalan kepada 1) Guru memaparkan poster keselamatan jalan Nilai:
(5 minit) keselamatan jalan raya. Bersoal jawab
raya dengan bersoal 2) Guru bersoal jawab dengan murid-murid dengan sopan.
jawab. tentang kesalahan dilakukan oleh pengguna BBM:
Required Learner jalan raya berdasarkan poster. Laptop, poster
Participation
pembesar suara.
Penyampaia Langkah 1 1) Guru memaparkan gambar-gambar kesalahan Nilai:
n Tayangan video dan pengguna jalan raya dengan menggunakan Berwaspada
(10 minit) paparan gambar power point. semasa
kesalahan pengguna 2) Guru menayangkan video akibat yang akan menggunakan
jalan raya. berlaku sekiranya tidak berhati-hati dijalan raya. jalan raya
(10 minit) Langkah 2 1) Murid-murid disuruh untuk menyesuaikan Nilai:
Aktiviti Pengelasan gambar berdasarkan kesalahan yang dilakukan Berkerjasama
Pembelajaran secara oleh pengguna jalan raya BBM:
konsrtuktivisme 2) Murid-murid disuruh untuk mengasingkan Lembaran kerja
Select gambar pengguna yang melakukan kesalahan
Method
dengan yang tidak melakukan kesalahan
(15 minit) Langkah 3 1) Murid disuruh untuk mewarnakan gambar
Aktiviti mewarna langkah yang perlu diambil oleh pengguna untuk Lembaran kerja
melintas.
(10 minit) Langkah 4 1) Murid disuruh untuk mengunting dan menampal
Aktiviti mengunting gambar yang diwarnakan mengikut urutan. Lembaran kerja
2) Guru mempamerkan diorama . diorama
Penutup Pengukuhan 1) Bertanya perasaan dan perkara yang telah diajar. Nilai:
2) Guru mengingatkan kepada kanak-kanak agar Bersoal jawab
(10 minit)
berhati-hati dan sentiasa berwaspada semasa dengan sopan.
Evaluate menggunakan jalan raya.
Refleksi Murid:
Guru :

KEDUDUKAN MODEL ASSURE DI DALAM RPH


A – Analyse learner (Analisis pelajar)

S – State objektif (Nyatakan objektif )

S – Select method, media and material (Pilih kaedah, media dan bahan)

U – Utilise media dan material (Gunakan media dan bahan)

R – Require learner participant (Dorong peglibatan pelajar)

E – Evaluate and revise (Nilai dan semak)

A – Analyse learner ( Analisis pelajar)

S – State objective (Nyatakan objektif)


S – Select method, media and materials (Plilih kaedah)

U – Utilise media and material (Gunakan media dan bahan pengajaran)

R – Require learner participant (Dorong peglibatan pelajar)

E – Evaluate and revise (Nilai dan semak)