Anda di halaman 1dari 5

A+B Bismillaahirrohmaanirrohiim...

A+B Assalamu'alaikum Wa Rohmatullohi Wa Barokatuh

Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil ‘alamiin, Wabihii nasta’iin, ‘alaa umuriddunyaa waddiin, Wassholaatu


Wassalaamu ‘alaa asyrofil anbiyaa’i wal mursaliin Sayyidina Muhammadin Wa ‘alaa aalihi Washohbihi
‘ajmaiin. Robbis shrohli shodri wa ya shirli amri wahlul uqdatammil lisaani yafkohu kauli, amma ba’du.

Yang kami hormati Para Alim Ulama, sesepuh dan pini sesepuh
B Yang kami hormati Al-mukharom Bapak Ustadz Kastono
Yang kami hormati Bapak Ustadz Satiri,S.Ag selaku Ketua Mushola Al Ikhlas beserta segenap Pengurus
Yang kami hormati Bapak Adi Wahyudi Selaku Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Yang kami hormati Bapak Bahrunsyah Selaku Ketua RW. 004 beserta jajarannya.
Yang kami Hormati Bapak Drs. Sukirno selaku tokoh masyarakat
Yang kami Hormati Bapak – Bapak dan dan Ibu – Ibu Dewan Guru TPA Al Ikhlas.
Yang Kami hormati Bapak-bapak Serta Ibu-ibu wali santri, rekan – rekan santriwan dan santriwati serta
para hadirian yang di muliakan oleh Allah SWT.

Kiranya tiada kata-kata yang patut untuk kami kemukakan dalam mengawali pertemuan ini, kecuali
A
ungkapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat,
taufiq dan hidayah-Nya juga kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada saat ini kita bisa
berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tanpa ada suatu
halangan apapun dan tak kurang satu apapun untuk hadir di acara yang Insyallah di ridhoi Allah SWT.

B Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah
mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran yang terang benderang,
yaitu agama Islam. Saudara, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia.
Sebagai pembawa acara dalam Haflah Maulidur Rasul yang diselenggarakan oleh Pengurus Mushola Al
Ikhlas ini, perlu kami bacakan susunan mata acara pada hari ini, yaitu:
1. Pembukaan
2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an
3. Sambutan - Sambutan
4. Pembacaan shalawat Nabi saw.
5. Mauidloh khasanah dan Do’a
6. Penutup

Demikianlah susunan mata acara pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini,
semoga dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hikmah yang besar yang dapat kita petik dan
bermanfaat bagi kita semua, amin.

A 1. Sebelum memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, marilah kita buka
terlebih dahulu pertemuan kita kali ini dengan pembacaan Fatihatul Kitab (surat Al-Fatihah), ilaa
hadhratil mushthafa, rasulillah muhammadin saw. al-fatihah ...........

Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi serangkaian acara kita pada
malam hari ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun.

B 2. Menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh
Ustadzjah Wiwin Suwarni, S.PdI kepadanya beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
A Kepada Ustadzjah Wiwin Suwarni, S.PdI kami sampaikan banyak terima kasih, mudah-mudahan
lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al Qur'an tadi, bermanfaat bagi kita semua, yang pahalanya
diberikan kepada pembaca khususnya, juga kepada kita semua yang mendengarkannya.

3. Acara selanjutnya adalah Sambutan – Sambutan


a. Yang pertama sambutan ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW Mushola Al-ikhlas yang akan
A di sampaikan oleh Bapak Adi Wahyudi, Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima kasih kepada bapak Adi Wahyudi, yang telah memberikan sambutannya, semoga apa
yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.

B b. Selanjutnya sambutan ketua Ketua Mushola Al-Ikhlas kepada Bapak Ustad Satiri,S.Ag, waktu dan
tempat kami persilahkan.

Terima kasih kepada bapak Ustadz Satiri,S.Ag, yang telah memberikan sambutannya, semoga
apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.

A c. Kami lanjutkan sambutan ketua Rw. 04 kelurahan Ancol Kepada Bapak Bahrunsyah waktu dan
tempat kami persilahkan.

Terima kasih kepada bapak Bahrunsyah, yang telah memberikan sambutannya, semoga apa yang
disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.

B d. Kita lanjutkan dengan Sambutan dari Tokoh Masyarakat RW. 04 Kelurah Ancol kepada Bapak
Drs. Sukirno waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih kepada bapak Drs. Sukirno, yang telah memberikan sambutannya, semoga apa
yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.

A 4. Melangkah pada acara selanjutnya , adalah pembacaan Sholawat Nabi, yang akan dipandu oleh
Bapak Ustadz Ahmadi, kepada Beliau waktu dan tempat kami persilahkan.

Demikianlah tadi pembacaan Shalawat Nabi Muhammad SAW. yang telah dipimpin oleh Bapak
Ustadz Ahmadi, Kepadanya kami sampaikan banyak terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan
shalawat tadi membuat kecintaan kita kepada Rasulullàh SAW. semakin bertambah, sehingga kelak
kita mendapatkan syafa'at beliau yang sangat didambakan oleh setiap manusia pada hari kiamat
nanti.

5. Selanjutnya kita rehat sejenak sambil menikamati hidangan/snack yang telah disediakan oleh panitia
B
dan akan di hibur oleh Marawis Gema Ikhlas, kepada Marawis Gema Ikhlas waktu dan tempat kami
persilahkan.

A 6. Bapak – bapak, Ibu – Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Setelah Istirahat mari kita
lanjutkan acara pada malam hari ini yaitu Mauidzotul Hasanah sekaligus Do’a penutup sebagai
ungkapan rasa syukur, atas terselenggaranya acara ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz
Kastono, Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima kasih kepada beliau bapak Ustadz Kastono yang telah menyampaikan ceramahnya dan
sekaligus Do’a penutup. Semoga bermanfaat fiddinni wadduunnya wak akhiroh.... Amin.

B 7. Bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia.


Acara demi acara telah kita lalui bersama dengan baik dan lancar, mudah-mudahan dengan
penyelenggaraan peringatan maulid Nabi Muhammad saw. ini, kecintaan kita kepada beliau menjadi
semakin mendalam dengan meneladani keluhuran budi beliau. Sebagai manifestasi dari rasa cinta kita
kepada beliau, tentu kita ikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahbeliau, sehingga beliau pun menjadi
cinta kepada kita. Dan barangsiapa yang dicintai oleh béliau sementara dia beriman kepada Allah
SWT. tentu ia akan dapat bersama beliau di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan.

Kami selaku Pembawa Acara dan seluruh panitia acara mohon maaf yang sebesar besarnya , apabila
A ada tutur kata yang tidak tertata, kalimat yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak sopan, tempat dan
hidangan yang kurang berkenan dihati Bapak-Bapak / ibu – ibu dan Saudara sekalian yang kami
hormati, semoga selalu membukakan pintu maaf yang sebesar - besarnya dengan lapang dada.

Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan Hamdalah ….

(Alhamdulillaahi robbil ‘alamiin )

A+B Wabillahi taufiq wal hidayah…… Wassalamu'alaikum warahmatulllah waharakatuh.

Anda mungkin juga menyukai