Anda di halaman 1dari 4

SPSK PK 07/2

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) GHANDIJI

MINIT MESYUARAT HAL EHWAL MURID


BIL 1 / TAHUN 2018

Tarikh : ........28 Disember 2017.............................................................................


Masa : ....8.00 pagi................................................................................................
Tempat : ....Pusat Sumber SJK(T)Ghandiji................................................................
HADIR

Bil Nama Jawatan


1. En.Rajendran Guru Besar
2. Pn.Puvaneswari PK Pentadbiran
3. Pn.Mangai PK HEM
4. Pn.Irene PK Kokurikulum
5. Cik.Punitha Guru
6. Pn.Komathi Guru
7. Cik.Hemawathy Guru
8. Pn.Gomala Guru
9. Pn.Sareswathy Guru
10. Pn.Moganavalli Guru
11. Pn.Prema Guru
12. Pn. Che Sham Bahari Guru
13. En. Kamaruzaman Guru

TIDAK HADIR DENGAN MAAF

Bil Nama Jawatan

AGENDA MESYUARAT

1.0 PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT


1.1 Guru Penolong Kanan HEM mengucapkan terima kasih di atas
kehadiran ahli mesyuarat yang hadir.
1.2. Tujuan mesyuarat ialah untuk memberitahu beberapa perkara
penting kepada guru-guru sebagai persediaan awal untuk hari
persekolahan.
1.3 Beliau berharap agar semua guru dapat memberikan kerjasama dan
komitmen dalam Pengurusan Hal Ehwal Murid.

Tindakan: Makluman
2.0 PEMBENTANGAN DAN PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
HAL EHWAL MURID BIL 3/2017
2.1 Minit Mesyuarat bertarikh 30 Oktober 2017 telah dicadangkan untuk
mengumumkan beberapa perkara penting.
Dicadang oleh Pn.Komathi
Disokong oleh Pn.Che Sham

3.0 UNIT PENGURUSAN HAL EHWAL MURID


3.1 Carta organisasi bagi unit HEM telah diedarkan dan semua guru
telah dimaklumkan jawatan mereka masing-masing.
3.2 Semua guru telah menandatangani surat perlantikan jawatan.
3.3 Buku kedatangan murid dan buku kedatangan RMT telah
diedarkan kepada guru kelas dan diminta untuk melengkapkan
setiap bahagian termasuk maklumat murid. Guru juga perlu
melengkapkan dan menghantar buku kedatangan murid pada
setiap hujung bulan.
3.3 PK HEM mengedarkan takwim unit HEM tahun 2018 dan
meminta kerjasama semua guru untuk menjalankan segala
mesyuarat atau program seperti yang terdapat dalam takwim.
Mesyuarat setiap unit perlu diadakan sekurang-kurangnya
sebanyak 3 kali (awal,pertengahan dan akhir tahun) dan salinan
minit mesyuarat perlu diserahkan kepada PK HEM dalam masa
seminggu mesyuarat diadakan.
3.4 Semua guru diminta untuk mengemaskini fail unit masing-masing
dan pemantauan akan diadakan mulai bulan Januari 2018.
Tindakan : Semua Ketua Unit

4.0 UNIT DISIPLIN


4.1
Tindakan :

5.0 UNIT 3K (KECERIAAN)


5.1
Tindakan :

6.0 UNIT 3K (KESELAMATAN)


6.1
Tindakan :

7.0 UNIT 3K (KESIHATAN)


7.1
Tindakan :

8.0 UNIT RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)


8.1
Tindakan :
9.0 UNIT PROGRAM SUSU SEKOLAH (PSS)
9.1

Tindakan :

10.0 UNIT DATA DAN APLIKASI PANGKALAN DATA MURID (APDM)


10.1 Pn. Mangai memaklumkan semua guru kelas perlu
mengemaskini data murid untuk mengelakkan ralat.
10.2 Beliau menyatakan guru kelas perlu memaklumkan kepada ibu
bapa untuk mengisi data pendapatan dengan betul. Ini penting
untuk membolehkan mereka layak mendapat bantuan RM100 bagi
pendapatan isi rumah di bawah RM3000.
Tindakan : JK Unit APDM

11.0 UNIT KEBAJIKAN DAN KWAMP


11.1 GPK HEM telah memberi penjelasan tentang murid yang layak
memohon KWAMP. Murid yang layak memohon adalah berpandukan
jumlah pendapatan ibu bapa dibawah RM630.00 dan perkapita sebanyak
RM106.00. Diharapkan AJK dapat menggunakan garis panduan itu
semasa membuat pemilihan.
Tindakan : Penyelaras KWAMP
11.2 Penyelaras mengingatkan semua guru kelas untuk memastikan setiap
borang permohonan KWAMP adalah lengkap dan disertakan dengan
dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum dihantar ke unit HEM. Bagi
Ibu Bapa yang tidak mempunyai slip gaji atau bekerja sendiri, guru perlu
memberi penyata gaji yang disediakan oleh pihak sekolah.

Tindakan: Semua guru kelas

12.0 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Tindakan :

13.0 UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Tindakan :

14.0 UNIT KANTIN

Tindakan :

15.0 UNIT PPDa

Tindakan :
16.0 UNIT ASET DAN INVENTORI

Tindakan :

17.0 HAL-HAL LAIN


17.1 GPK HEM turut menyentuh tentang isu Buku Rekod Kedatangan
Murid yang masih belum dikemaskini. Oleh itu, beliau meminta
semua guru menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan
amanah.
Tindakan : GPK HEM, Guru Kelas

16.0 PENUTUPAN
16.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan idea
dari ahli majlis yang hadir. Beliau berharap segala perancangan akan
berjalan lancar.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.30 petang.

Disediakan oleh,

(M.GOMALA)
Setiausaha HEM
SJK(T)Ghandiji

Tarikh : 2.1.2018