Anda di halaman 1dari 63

Selasa, Januari 24

RAWE-RAWE RANTAS MALANG-MALANG PUTUNG TUMUJU KATENTREMAN (NENTREMAKE)

Watak Satriyo :
1. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung iku watak madep-manteb-tetep.
Madep yoiku ora owah, ora miyar-miyur.
Mantep yoiku tekat, wani, maju terus.
Tetep yoiku pedoman, patokan, kudu kasil.
2. Watak satriyo yoiku kudu wani ngadepi pakewuh, kudu wani ngadepi rekoso
disik, kudu wani utowo gelem ngadepi lakon-lakon sing diparingake marang Romone
utowo Gustine dewe.
3. Katentreman sing dikarepake :
a. Ketentremane awake dewe.
b. Katentremane keluargane dewe.
4. Nentremake sing dikarepake :
a. Nentremake sanak kadang mitro.
b. Nentremake wong liyo.
5. Conto laku katentreman lan nentremake :
a. Kudu jujur, jujure jujur kabeh tumindak.
b. Yen ngomong sing nyenengake karo sing dijak ngomong.
c. Watake kudu biso sabar, narimo, ikhlas, ngalah lan welas asih.
d. Iku watak satriyo lan ending kang sejati.
6. Rawe-rawe rantas yoiku yen ono pikiran aras-arasen, pikiran ngganggu, yen
ono pikiran menggak, yen ono pikiran ngajak olo, yen ono pikiran ngajak ora
narimakake iku kudu dirantas, iku kudu dibrantas, kudu diilangi, kudu dikurangi,
kudu dipeper, kudu dikendalekake soko awake dewe.
Carane :
Yen muncul pikiran-pikiran sing mbruwet, sing ruwet, sing mbingungake awake dewe
cepet :
- Siram jamas keparo sering-sering.
- Moco kunci.
- Mijil wajib.
- Singkir.
7. Malang-malang putung yoiku yen ono pikiran ngalang-ngalangi, pikiran
ngendek-ngendeki, pikiran menggak karep, pikiran emoh diajak mlaku kabeh bebener,
kabeh sekolah golek kaweruh becik enggal-nggal diputung, dipedot ojo ditutuke, ojo
dituruti, ojo dibagehi akeh-akeh nemen. Enggal-enggal balik karo kewajibane watak
satriyo utomo, kanggo nggayuh wahyu ajaran, wahyu katentremane dewe.
8. Bab wahyune putro romo satriyo :
Kabeh wahyu kang becik iku bakal disiapake marang kabeh kadang, bakal diparingake
kabeh karo kadang putro watak satriyo karo romo niro, karo Sang Yang Tunggal mud
ewe.
Contone :
- Wahyune poro pendowo.
- Anak-anak pendowo.
- Kusire pendowo.
- Eyang-eyang pendowo.
Kabeh mau cadangane poro putro kadang kang ngagem watak satriyo.
9. Carane antuk wahyune romo :
- Moco kunci ojo lali.
- Jujur tenanan lahir batine.
- Ajarane kanggo pedoman kan tenanan.
- Resik pikirane, resik lakune, resik tumindake.
- Nyambut gawe kang bener, ojo wegahan.
- Samubarang diadepi karo pikiran sabar, narimo, ikhlas, ngalah, welas lan
asih.
- Ojo mutungan, ojo gampang sambat, ojo gampang ceklek atine yen nemoni
lakon sing ora penak.
Iku setitik kanggo siap wadahe wahyu satriyo utomo, sebab wahyu sing diparengake
wahyu kang suci, wahyu kang becik.
10. Sing kagungan wahyu, sing menehi wahyu, sing wajib andom wahyu yoiku :
- Yo Gusti Moho Suci dewe.
- Yo Sangyang Tunggal dewe.
- Yo Romo dewe.
Dudu soko hak liyo, dudu soko njobo asale, dudu wong liyo sing kagungan, ora liyo
soko gulunge awakmu dewe, soko gaipe awakmu dewe, soko aluse awakmu dewe.
11. Kabeh putro kudu perso yen sak jroneng awakmu iku ono roso sepuluh kabehe :
- Sing papat ono gelar sedulur papat.
- Sing limo ono limo pancer.
- Sing siji yo moho suci utowo sangyang tunggal.
Dadi 4+5+1 = ono 10 roso.
Ugo keno diwastani :
Sing songo lungguhe ono babakan nowo songo, sing siji Moho Suci you rip, yo Romo,
yo Sangyang Tunggal mud ewe.
La tugasmu yoiku nyampurnakake sing songo mau, nglungguhake sing songo mau.
12. Tembung pat-mo-nogo iku 4+5+nogo. Manunggale kawulo lan Gusti, manunggale
kiblat papat lan limo pancer.
Tembung nogo iku lakune wis digowo, wis mlaku utowo lungguh.
Diposting oleh elank cakti di 04.18 9 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: ajaran kunci pambuka roso
LUNGGUHE TEMBUNG-TEMBUNG SABAR, NRIMO, WELAS ASIH, IKHLAS, JUJUR
LUNGGUHE TEMBUNG-TEMBUNG SABAR, NRIMO, WELAS ASIH, IKHLAS, JUJUR

1. Sabar lakune : Mbudek, mbisu, micak.


Mbudek ; ojo ngrungokne sworo-sworo/ tembung-tembung sing marak ake
ora nentremne marang keluarga lan awake dewe.
Mbisu ; ojo ngendikan sing ora nganggo waton maksute.
Ngendikano sing ora marak ake sirike (larane) atine wong liyo.
Micak ; ojo mirsani alane wong liyo.

2. Eling lakune : Setiti, ati-ati, toto, titi, titis.


Setiti ; ojo kesusu.
Ati-ati ; samubarang dipikir disik kanti temenan.
Toto ; kabeh ngendikane tumindak ditoto disek.
Titi ; samubarang tumindak diteliti, dicek disik sak
durunge.
Titis ; ora kliru, ora kliwat, ora mbleset.

3. Narimo lakune : Leggowo, ngerti, gulung.


Legowo ; ora miyar-miyur.
Ngerti ; laku kang bener.
Gulung ; kabeh sing wis kedadeyan ditompo karo rasane kang
sejati, dudu rasane angen-angen sifat papat (sedulur papat).

4. Welas asih sak podo-padane urip : lakune tresno ames nani.


Tresno ; kudu saling menghormati, saling asihi.
Anres nani ; eling kabeh barang kang urip iku kagungane Gusti Murbeng
Gesang, dadi urip iku podo ora ono bedane, sing mbedakne mung bentuk njobone.

5. Ikhlas lakune : Biso nompo opo anane, opo sing wes diwenehne.
Biso nompo opo anane ; yo iku bageanku ora luweh ora kurang.
Opo sing wes diparengne ; yo iku ukuranku, yo iku kuwate wadah aku.

6. Ngalah ning ojo kalah : Andap asor, percoyo marang kang kuwoso,
sumende.
Andap asor ; ojo njaluk menang dewe, ojo njaluk sugih
dewe, ojo njaluk pinter dewe.
Percoyo karo kang kuwoso ; kudu njowo kabeh ono kang ngatur.
Sumende ; pasrah marang panguasane Gusti kang murbeng
gesang.
7. Jujur temen-temenan lakune : Ora keno goroh karo lakune dewe, ora keno
goroh karo hak liyan.
- Ora keno goroh karo awake dewe ; ojo dikoro Gusti niro ora pirso
samubarang kang dilakoni rogo niro sak mbendinane.
Yen siro tumindak sing nerak karo dawuhe Gusti kang murbeng gesang iro. Rogo bakal
oleh bendone, rogo bakal diajar karo rasane dewe.
- Ora keno goroh (ngapusi) hak liyan ; ora keno ngapusi wong liyo, ora keno
ngrugekne wong liyo, ora keno nyusahke wong liyo, ora keno nglarani wong liyo.

� Laku lan tumindak kadang sak bendinane diusahakne dilatih soko setitik
suwe-suwe dadi kebiasaan, dadi pakulinan. Yen wis kulino dadi laku kang baku, dadi
pedoman kang baku.
� Amargo laku iku kang bakal nuntun gelar-gulunge poro putro kadang kabeh
marang lakune, laku kasampurnan ndonyo tekan delahan. Kabeh mau bakal antuk
katentreman sak anak lab turune kabeh lahir lan bathine.
Diposting oleh elank cakti di 04.15 3 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: ajaran kunci pambuka roso
TUJUAN AJARAN PENGHAYAT KAPRIBADEN

TUJUAN AJARAN PENGHAYAT KAPRIBADEN


(KEJAWEN KEDEPAN)

Nyuwun dateng ngarsane Gusti ingkang moho suci, mugio tansah dipun
paringi reno lawan wing gesangipun :
� Gelar, Lahir, Ndonyo :
1. Kulo sak keluargo tansah pinaringan teguh, rahayu, slamet.
2. Gampil angsal kulo pados sandang, pangan, papan.
3. Tansah manggih, ayem, tentrem lan dipun pangestoni.
4. Tansah dipun paringi sabar, nrimo, ikhlas, welas-asih, jujur, ngalah.
5. Dadio satriyo sejati, sejatine satriyo utowo endang sejati.
� Gulung, bathin, rohani, urep, romo :
1. Pikantuk laku kasampurnan kang sejati (gelar-gulung).
2. Dadio wijine jagat, gelar jagat gulung.
3. Asale suci bali marang suci, asale urip bali marang urip, asalae kagungane
gusti bali marang gusti niro.
Iku tujuane ajaran kunci urip pambuko roso (kejawen) sing disuwun kanggo laku
marang alam ndonyane tumeko mbesok marang alam langgenge tansah manggih katentreman
gelar gulung.
Sing disuwun biso�o marang ndonyane ora kliwat marang alam langgenge yo ora kliwat.
Tansah pikantuko pengayoman Gusti moho suci gelar lawan gulunge.

TEMBUNG KAPRIBADEN
1. Sing dikarepake tembung penghayat kapribaden iku tumuju ono gulung, ono
kasampurnan amargo ono alam langgeng, ono alam gulung iku hanane mung urip-roso-
obah. Dadi ora ono bapak, anak, sedulur ora ono bojo ugo ora ono agomo, ilmu,
kepercayaan, ora ono murid, ora ono guru hanane mung urip pribadi. Sing ono
silsilah iku naliko isih ono gelar ndonyo iki. Mulo yen ragane wis mati kari uripe
kang isih, rosone kang isih, obahe kang isih.
Mulo putro kadang kabeh kaparingan asmo gulung. Asmo iku sabdo, sebab asmo iku
kanggo ono njero, kanggo ono gulung dudu jenenge ragamu. Yen jeneng iku yen ragane
wis mati banjur ora kanggo dadi mandek tekan gelar wae. Dadi yen ragamu wis mati
asmo gulung kang kanggo, mulo yen arso mijil asmo kang disebut sebab mijil iku soko
njero metu. Tembung mijil iku miji, tunggal, mligi ugo keno diwastani roso pitu
duwe panyuwun, kiblat papat lan limo pancere duwe panyuwunan bareng-bareng.

2. Mulo kabeh kadang putro iki kudu dingerteni temenan tembung kasampurnan iki,
sebab nggayuh kasampurnan iku ora gampang amargo kudu digayuh dewe, kudu dilakoni
pribadi ora ono wong liyo kang biso mbantu, ora ono keluarga liyo kang biso mbantu,
ora ono gurumu bakal biso mbantu. Iki lakune kapribadenmu dewe. Ujian diparingake,
soal sing diparingake, PR sing kudu digarap ono alam ndonyo iku urip kang murbeng
dat marang manuso. Wong urip iku kabeh :
a. Bakal diuji : Kesabarane.
b. Bakal diuji : Narimane ing pandum, ono kekuatane dewe.
c. Bakal diuji : Keikhlasane pikiran lan tumindake.
d. Bakal diuji : Welas (kawelasane) sak sak podo padane urip.
e. Bakal diuji : Asih sak podo-podone urip.
f. Bakal diuji : Kejujuranmu karo sopo wae termasuk awakmu dewe.
g. Bakal diuji : Madep, mantebe, toto titi titis lakumu.
Yen anggonmu nggarap bener kabeh, apik kabeh bijine kasampurnan jati cadangane. Yen
anggonmu nggarap, anggonmu ngoleh-ngolehi bener separo. Yen ragane wis mati sing
separo tetep digarap ono alam langgengmu nganti bener kabeh, nganti apik kabeh lagi
mlaku ono kasampurnan jati.
Ono kene mapane tembung kapribaden kabeh laku lakon kudu dilakoni, soko pribadine
dewe amargo urip, roso, obah iku tekane teko dewe, ora ono sing ngongkon, bali-
baline yo dewe ora ono sing mrentah, ora ono sing meruhi teko lan baline amargo
kabeh kersane urip dewe. Sebab panjenengan ingsun kagungan karso arso lenggah
amargo ono urip kagungan karso, yen ora kagungan karso ora bakal ono.

3. Mulo kanggone putro kadang kabeh ae yen biso setiyo tuhu marang sabdane urip,
kudu ngerti marang panguasane urip, kudu bekti marang uripe dewe, kudu gelem
nindakake opo kang kabeh didawuhake urip. Sebab sabdane urip marang manuso kabeh
sopo sing salah tetep salah, sing luput tetep luput, sopo sing bener sopo sing
gelem nglakoni opo dawuhe bakal ono upahe, bakal ono pikolehe, bakal ono sembulihe,
bakal diayomi, bakal digendong karo uripe mulo lakune watak satriyo ojo samar, ojo
gumunan ngadepi opo wae, ojo mutungan yen nemoni pakewoh.

4. Dadi tembung kapribaden iku watake lakune urip dewe amargo ono dewe tanpo
rewang, tanpo konco budal dewe bali yo dewe tanpo ono kancane.
Supoyo ceto anane ono pitakon :
- Pitik karo endok iku tekane disik ngendi. Mesti wae disik uripe amargo yen
ora urip disek endok mau ora biso netesake pitik, pitik yen ora ono urip ora bakal
biso ngendok.
- Sliramu sing nglahirake iku sopo jawabane sing nglahirake yo urip. Sebab yen
ibumu ora urip ora bakal biso lahirake slirane semono ugo sing mbantu yen ora urip
ora bakal biso mbantu nglahirake slirane. Iku setitik gambarane panguasane urip
kang murbeng dat.
Diposting oleh elank cakti di 04.09 1 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: ajaran kunci pambuka roso
SEJARAH SINGKAT AJARAN KUNCI URIP PAMBUKO ROSO
PENDAHULUAN

Terima kasih kepada semua kadang-kadang kasepuhan gelar dan gulung


Pengahayatan Kapribaden (Kunci Urip Pambuko Roso) yang telah membimbing kami dalam
penulisan buku ini. Sehingga jadilah sebuah buku yang tebal dan berjudul �Panuntun
Laku Lan Tumindake Kadang�.
Tujuan pembuatan buku ini adalah agar :
1. Laku dan tumindake kadang-kadang setiap harinya tidak menyimpang dari
bebeneran dan kebaikan untuk bersama.
2. Agar semua kadang-kadang selalu ingat dan mengetahui bahwa sebuah
kebenaran, kabaikan, kajujuran adalah pedoman untuk menjalankan hidup sehari-hari
yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
3. Diminta semua kadang-kadang setiap harinya dalam melakukan apa saja supaya
berpedoman dengan tumindak laku sabar, narimo, ikhlas, ngalah, jujur, welas asih
kepada sesamanya dan toto, titi, titis.
4. Agar semua kadang-kadang selalu diberi dan mendapatkan pangesti dari Gusti
Kang Moho Suci (Gusti Kang Murbeng Gesang) didunia sampai didelahan (akhir jaman).
5. Membangun watak satriyo sampai biso mewujudkan watak satriyo sejati
�sejatine satriyo� yang sebenarnya, yang sifat-sifatnya pantang mundur dan pantang
menyerah untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidupnya.

Demikian seklumit dawuh-dawuh yang harus diperhatikan oleh semua kadang dan penulis
mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Karena bahasanya campuran, itu
semua kurangnya dalam penguasaan bahasa Si penulisnya.

Ini sekilas sejarah pengesahan nggelar ajaran Romo �kunci urip pambuko roso� yang
baru diterima oleh lima kadang itu yang menjadi dasar berani nggelar ajaran lagi.

TARAP-TARAP AJARAN KUNCI URIP PAMBUKO ROSO


1. Pertama = lakune Kekadangan.
Kedua = lakune Kasatriyan.
Ketiga = lakune Kapanditan.
Empat = Lakune Kadewatan.
Limo = lakune Kasampurnan.
2. Lakune ajaran kunci urip pambuko roso ana loro :
- lakune Gelar
- lakune Gulung
� LAKU GELAR yoiku ragane putra tumindak apa wae aja males-malesan kudu ngerti
tanggung jawape urip ana alam ndoya, samubarang tumindak kudu nganggo paugeran
Kawicaksanaan sing maksute tumuju nentremake sekabehane. Sing baku sing penting
sing pokok nentremake marang keluargane dewe. Laku lan tumindake ragane putra kabeh
sabendinane kudu kena kanggo patuladan kena kanggo panutan kang becik tumrap
keluargane umume wong liya, sing nganggo pedoman watak satriya sejati lan sejatine
satriya sing dasare madep � mantep � jujur karo awake dewe lan wong liya ;
Lakune watak satriya kudu eleng marang unen-unen, kudu ngerti karo pedoman :
a) Sing sapa nandur bakale ngunduh panggawene dewe.
b) Sing sapa utang bakale nyaur panggawane dewe.
c) Sing sapa nyilih � bakale mbalek ake panggawene dewe.
d) Sing becik bakele ketitik �sing ala bakale ketara dewe
Disuwun lakune putra sak bendinane sing ati-ati lan setiti samubarang tumindak .

� LAKUNE GULUNG yoiku Ragane ojo nglalekake, ojo ninggalake, ojo mbuang ajaran
kang wis disabdakake marang moho sucine dewe, kang wis dimanunggalake gelar lawan
gulunge sing kaparingan asma putra yen nganti nglaleake mbebayani banget tumrap
ragane putra dewe. Kabeh dawuh sing ana ajaran di gatekake sing temenan dilakoni
sing temenan,aja mung yen eleng wae,aja mung yen longgar wae lagi di lakoni iku ora
prayoga
CONTONE : Maos kunci siram jamas sak wayah-wayah diprayogakake sesaji dino senen
paing, dilatih ragane melek sak jam rolas luwih apik.
Pikirane nalare rasane ngadepi pakewuh apa wae aja gampang bingung, aja gampang
mutungan aja gampang nesu, aja gampang nyalahake sapa sapa, aja nyalahake ajarane.
Sebab kabeh lakon kabeh laku sing diadepi iku kabeh kadang iku Maha suci dewe kang
maringi kang nguji marang ragane putra tujuane supaya pinter supaya bandel kaya
satriya sejati.
Yen ana pakewuh, yen ana lakon-lakon kudu dirasakake ana rasa sejatine, kudu
digulung ana rasane. Aja ditampa karo angen-angen panca ndriyane lan budi
pakertine, biasane malah kisruh ana pikirane dewe. Carane nggulung ana rasane karo
nguda rasa ngene. Opoto sing isih kurang pas lakuku, ngendi ta sing isih kliru
lakuku, sing ngendi to lakuku sing isih nyimpang karo unen-unen kunci, iki ujian
sing ngendi to sing diujekake karo maha suci marang aku iki.
Yen ngadepi ujian ngadepi pakewuh yen ngadepi lakon umume radak ora mungguh ana
pikiran ana rasane, ana ragane yen nyandung lakon-lakon kaya ngono iku sangune mung
sing sabar anggone mikir, sing nrimo ditampa kanti ikhlas kanti legawa kanti lila.
Dilakoni nganggo kawicaksanan sing tujuane nentremake sekabehane utawa ngrampungake
masalah aja nambah masalah maneh. Sebab kabeh mau laku lakon maneka warna iku sing
maringi sing nguji sing menehi yo Maha Sucimu dewe dudu saka wong liya utawa hak
liyan.
� LAKUNE KEKADANGAN
Yen ana kadang lagi manunggal lagi kaparingan ASMO iku di sebut lakune isih
Kekadangan. Lakune tarape kekadangan :
Lagi mapakake lan lagi nglungguhake Kuncine, asmone satriyane, pewelingi, mijil,
singkire ana rasa sejatine gelar lan gulunge pribadine dewe. Sing mapakake lan sing
nglungguhake iya Maha Suci dewe dudu kadang sepuh utawa dudu hak liyan, sing ngerti
lan durunge lungguh mau iya rasane dewe . Biasane enggal kersa lungguh lan mapane
kari nggone nglakoni, aja di lalekake, aja ditinggalake, aja ora dilakoni kabeh
dawuh kang ana mau. Pikirane niate sing madep, sing mantep, sing legawa, sing
ikhlas temenan anggone nglakoni kabeh dawuh kang wis di paringake marang putra
kadang kabeh.
Contone sing kudu di lakoni :
Kuncine diwaos sesuai petunjuk sing ana. Siram jamase sak wayah-wayah, sesajine
dino senen paing mijil sowan Ramane. Anggone nglakoni sing ikhlas sing legawa
pikire. Temenan iku setitik conto lakune tahap kekadangan. Sak banjure ngancik ana
KASATRIYAN.
� LAKUNE KASATRIYAN
Kasatriyan iki sak bare tarap kekadangan lagi ngancik ana KASATRIYAN. Lakune
kasatriyan iki lakune rada sak wetara panjang utawa rada akeh tur ya ora enteng
sebab lakune kudu bisa ngliwati kudu bisa naklukake angen-angen budi pakerti lan
panca ndriya papat-papate atunggal iku kabeh bakal diuji siji-siji marang Maha
Sucine.
Angen-angen budi pakerti panca driya iku uga kena diarani :
1. Arupa banyu ana wetan, putih warnane ana irung lungguhe.
2. Arupa Geni ana kidul, abang warnane ana kuping lungguhe.
3. Arupa angin ana kulon, kuning warnane ana mripat lungguhe.
4. Arupa lemah ana lor, ireng warnane lungguhe wadah.
Sebab kabeh mau nguji dewe-dewe njaluk laku dewe-dewe. Iyo karo maha sucine bakal
dilakokake dewe-dewe nganti bisa manunggal tekate, manunggal kekarepane, manunggal
tujuane, bisa manunggal karo gulunge kabeh bareng, bareng nggayuh ketentreman ,
kabeh bareng-bareng nggayuh kasampurnan sejati. Uga kudu bisa manunggalake Gelar
lan Gulunge.
Sing di karepake manunggalake yoiku pendawa iku lima nanging siji. lima pancer
iku limo nanging siji angen-angen budi pakerti ponco driya iku papat kudu nyawiji.
Dadi songo kudu manunggal dadi siji bebarengan mlaku tumuju marang katentreman lan
kasampurnan sejati.
Lakune ajaran kunci urip pambuka rasa iku saka songo disik banjur wolu banjur pitu
banjur enem banjur lima banjur papat banjur telu banjur loro banjur siji. Dadi soko
nduwur banjur mudun-mudun kanti entek kari siji keno diwastani asale urip bali
marang urip, asale suci bali marang suci, asale wiji bali wijine jagat iku keno
diwastani mapan ana kasampurnan sejati. Uga lakune sebagian dilakokake ana gelar,
sebagian dilakokake ana gulung. Setiap tahapan lakon mengko ana bijine yen bisa
jolos kanti apik bijine yo satus, yen lakune aggone nglakoni bener separo bijine yo
mung seket, yen anggone nglakoni kosong ora mlaku bijine yo nol putul. Kamongko
kabeh tahapan lakon iku kudu bijine satus, yen durung antuk satus mesti wae mbaleni
maneh nganti bener kabeh PR mau anggone nggarap nganti antuk biji satus. Mula
welingku karo kadang kabeh aja samar, aja minder, aja mutung mengko Romo dewe kang
ngatur, urip dewe kang ngagem kawicaksanan, moho suci dewe ngerti karo kekuatane
ragane putro ora bakal dipekso, ora bakal dijlomprongake, ora bakal ditegakake.
Kabeh bakal dituntun, kabeh bakal diduduhake marang katentreman.
Tengerane lakune watak kasatriyan :
1. Ora ketang setitik nglakoni wirang lan isin.
2. Ora ketang setitik nglakoni susah, bingung, jibek ana piker.
3. Ora ketang setitik nglakoni rada rekasa ana bebane raga.
Lakon-lakon kaya ngono iku tujuane supaya kadang kabeh bisa ngrasakake dewe ora
mung tembung jare kudu ngerti dewe bukti lan nyatane. Lakon-lakon kaya ngono iku
kadang kabeh supaya ngerti yen slirane digembleng karo maha sucine supaya kuat,
supaya tahan pukul, supaya ora cengeng, supaya ora kagetan, supaya ora gampang
mutungan, supaya ora gampang putus asa, supaya dadi satriya sejati � sejatine
satriya kang pilih tanding. Sebab ana unen-unen yen ora ngerti salahe ora bakal
ngerti marang benere, ora ngerti susahe ora bakal ngerti marang bungahe, ora ngerti
rekasane ora bakal ngerti marang penake.
Ujian liyane kayata :
Kesabarane uga di uji, narimone uga diuji, ikhlase uga diuji, welase uga diuji,
asihe uga diuji, ngalahe uga diuji, kejujurane uga diuji, madep lan mantepe uga
diuji kabeh mau ora ketang setitik dilakokake marang Moho sucimu dewe sing tujuane
supaya ngerti marang bener klawan salahe laku lan tumindake satriya mau. Sebab yen
durung ngerti benere kang sejati, slirane tetep diduduhake terus nganti ngerti
temenan, nganti krasa anane sing bener mau.
Pepenget marang kadang sing wis lenggah ana laku kasatriyan :
Disuwun ragane putra aja seneng mijil, aja kerep MIJIL. Sebap yen kakehan mijil
lakune raga rada abot, sebab mijil iku panyuwunan, yen kakehan panyuwun ragane kudu
laku lan mlaku supaya kaleksanan panyuwune mau, yen panyuwune akeh lakune uga akeh,
sebab kelakone kabule sarane kudu dilakoni lan di goleki nganti tekan panuwune mau.
Sebape lakune kasatriyan iku ana laku kang wajib kudu laku, kudu dilakoni koyoto :
- Panyuwune kunci wis papat panuwunan
1. Nyuwun pangapura.
2. Nyuwun wicaksana.
3. Nyuwun panguwasa.
4. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput.
iki panyuwune kunci padahal kabeh panyuwun kelakone nganggo dilakoni kudu gelem
mlaku supaya tekan nggone, sing dikarepake lakune panyuwun papat iki wae wis rada
sak untoro abot, yen bisa aja ditambahi panyuwun sing saka mijil disik, mijile
cukup mijil sing wis ana wae kaya mijil wajib, mijil siram jamas, mijil sesaji,
mijil sowan rama wae wis cukup,

Lakune Kasatriyan yoiku sing baku kudu bisa nentremake keluargane disik lan
tentreme pribadine dewe ora usah nentremake hak liyan disik yen durung bisa
netremake keluargane dewe. Lan tujuane lakon utawa ujian-ujian mau maha suci mengku
karep :
Ngeman marang ragane putra, nuduhake dalan kang bener marang awakmu, nuduhake dalan
katentreman marang keluargamu kabeh, nuntun sliramu marang dalan anjok kasampurnan
lan anjok marang katentreman, mula aja salah tampa, aja salah paham, aja salah
panggraitamu. Sebap yen slirane manut, yen slirane madep mantep temenan anggonmu
ngagem ajaran ora bakal rugi tembene, ora bakal kuciwa mbesuke, ora bakal kesasar
uripe, ora bakal kesusahan ana gelar lan ana gulunge nganti tekan ndelahan.
Mengkone iku mau janjine URIP marang putra kadang kabeh, iku janjine Moho suci mu
marang satriyamu, marang ragane putra .
Sak banjure yen lakune KASATRIYAN wis jolos wis lulus kabeh kanti apik
bijine , kanti biji memuaskan bisa ngancik ana lakune KAPANDITAN.
� LAKUNE KAPANDITAN
Lakune watak kapanditan wis samubarang kudu dipapakake kanti tumata kang bener,
kanti pas ora kena nyimpang marang pranatan kang wis ana. Iki tak cuplik setitik
kanggo ater-ater wae, kurang prayoga yen dibeberake ana kene sebab supaya ora
kisruh lakune kasatriyan disik. Sak banjure yen lakune KAPANDITAN wis lulus, wis
jolos kanti apik bijine, wis disyahake marang gulunge dewe banjur ngancik laku ana
KADEWATAN.
� LAKUNE KADEWATAN
Lakune kadewatan kari ana pranatan katentreman lan kasampurnan sejati. Sukur yen
bisa ragane putra ana lakune KADEWATAN. Ragane putra isih sugeng soyo prayaga yen
ora nyandak umure, lenggahe ana gulung utawa ana alam langgeng wis disiapi
palenggahan sing jumbuh karo labuh labete utawa sesuai karo pitukon laku lan
tumindake ana kekadangan, kasatriyan, ana Kapanditane.
Iki setitik gegambaran pikolehe, pikantuke lakune putra kadang kabeh. Sing sopo
gelem nyelengi bakale mbetok celengane, sing sopo gelem nandur bakale ngunduh, sopo
sing gelem tuku bakale didoli sing sesuai karo gede cilike pitukon mau.

A J I � P A D M A W A R A
A J I � P A D M A W A R A:
Patraping tumindhak:
Tumraping wong kang durung tau ngancik ing babagan kaweruh iki, saben jam 4.00
tumeka jam 5.00 esuk sawise tangi turu banjur sesuci njupuk banyu wolu, banjur
lungguh sila, patrape kaya wong semedi, bisa uga nganggo patrap kang kasebut ing
aji panunggal, maladihening lan aji pamelang, banjur wetuning napas.
Sajeroning semedi iki dibarengi karo panyuwunan sabarang kang becik, kayata: Nyuwun
kasuciyan, slamet lan sapanunggalane.

Iki mau katindhakake kanthi sareh lan ora kesusu utawa grusa-grusu, sarta manawa
wus antuk kenyataan ora kena kanggo amburu bandha donya. Manawa kaweruh ing kitab
iki wus bisa kagayuh banjur kudu dibaleni supaya bisa meneb ing ndalem sanubari,
banjur lagi kena ngancik ing lelaku liyane, utawa kaweruh sakbanjure.

Sabanjure ana kaol mangkene:


Tinimbang darbe cekelan siji luwih becik menawa akeh. Mula ing kitab iki luwih
becik manawa bisa anggayuh sakabehing lafal, kaya kang kasebut ing mburi iki.
Sinambi methik lafal iki kudu sarana angurang-urangi, tegese kaya kang kasebut ing
sekar kinanthi:

Padha gulane ing kalbu.


Mring sasmitane amrih lantip,
Aja pijer mangan nendra
Kaprawiran den kaesthi,
Pesunen sarira nira,
Sudanen dhahar lawan guling.

Tegese angurangi dhahar, sare, sarta syahwat. Kajaba saka iku kudu bisa nindakake 7
perkara kasebut ing ngisor iki:
1. ORA KENA NGLARANI:
Tegese ing sesolah tindake, pangucap, lan pikirane ora kena gawe wisunane utawa ora
kena nglarani ing liyan lan awake dhewe, becik raga utama atine.

2. ORA KENA GOROH:


Tegese kudu jujur marang awake dhewe lan ing liyan, apa kang cinipta ing kalbu,,
wijiling wicara, kalawan tumindake kudu tansah padha.

3. ORA KENA CIDRA:


Tegese ora cidra ing janji, ora cidra ing pangucape, ora cidra ing tumindhake, kang
gawe gelaning liyan, kang uga gawe wisunaning pribadinine dewe.

4. ORA KENA REGED:


Tegese ora kena reged ing pangucape, ora kena reged ing pamikire, ora kena reged
ing tumindhake, kabeh mung tumuju marang kasuciyaning laku.

5. ORA KENA MELIKAN:


Tegese ora kena andarbeni, ngemu karep, sakabehing kahananing donya iki kabeh,
manungsa saderma amung kanggo sarana liwat, sebab kabeh mau amung kagungane Ghusti
Kang Murbeng Jagad.

6. ORA KENA JIRIH:


Tegese kita ora oleh was-was sumelang, kita kudu tansah percaya marang kuwasa sarta
kersaning Ghsuti Ingkang Murbeng Dumadi, mobah mosiking manungsa amung saderma
narima lan anglakoni apa kang dadi kuwasa lan kersaning Ghusti Kang Murbeng Alam.

7. ORA KENA KESED:


Tegese kita kudu ora kena sungkanan anindhakake sakabehing pakarti kang luhur, kita
kudu sregep nindakake pakartining laku kang tumuju marang kautaman, lan kudu seneng
tetulung marang sakabehing titah kang nandhang papa cintraka kang tanpa melik lan
pamrih apa wae.

Pituduh laku kang 7 perkara kang kasebut iku mengku surasa kang jero. Ananging ing
kene ora dijarwakake amarga kena ing bebasan, kakeahan isi kurang papan.

PIWELING MAWANTU-WANTU:
Ora kena kawaca utawa katindakake dening sapa wae kang durung paham marang apa kang
wus katerangake ing ngarep:
...................................................................................
..................................................................

Urutan kang sapisan:


Lakune:
Mutih sedina sewengi, bengi kena turu sawetara. Sadurung nglakoni kudu sesuci lair
batin, tegese kudu resik saka sakering Pancadriya, lan pakartining hawa napsu. Kudu
duwe antep percaya lan mantep ing sajroning ati.
Rapal iki kang kawaca sepisan, nganti ing ati sanubari manawa iki wus kena ginayuh
banjur lagi kena ngancik rapal kang kapindho, mangkono sak banjure. Pangati-ati
sewulan mung kena sepisan yaiku mung nyoba selangkah wae, banjur lagi kena urutan
sak banjure ing ngisor iki rapale:

KAKANG CAHYA, ROH ROHMANI, ROH JASMANI, ROH RABBANI, ROH HEWANI, KAKI TUMEKA BAPA,
BISOWA.............................TUMEKA AWAKKU, BEDA APA BAPA KAKANG, KUN FAYAKUN
TANPA SAHUDU, KODRATULLAH INGSUN PINAYUNGAN DENING ALLAH.

Tandha..................di isi manut apa kang kinarepake, kayata:


Bisowa slamet tumeka awakku, bisowa oleh rejeki ing dina iki, bisowa si A asih
tumeka awakku.

Urutan kang kapindho:


L a k u n e :
Mutih sedina sewengi, ora kena turu, sarta maca lan nyipta rapale:
SALALLAHU NGALAIHI WASSALAM, MALAEKATKU PAPAT,S ATUS PATANG PULUH PAPAT SABALANE,
JABRAIL MALAEKATKU PAPAT, MIKAIL MALAIKATKU PAPAT SATUS PATANG PULUH PAPAT
SABALANE, LAH SIRA TANGIYA, SIRA SUN KONGKON............................ LAMUN ORA,
KENA SUPATANE ALLAH, KAPINDHO ROSULULLAH.

Tanda.......................... di isi apa kang kinarepake, kayata:


Sira sun kongkon ngrampungake perkara. Lan sapanunggalane.
Urutan Kaping Telu:
L a k u n e:
Puasa sedina sewengi, kena turu sawentara, tegese kena turu lamun wus lingsir
wengi.

BANYU DHEKU BRAJA NEMBAK-NEMBAK, SURASANE KALA BUMI BISU, KUCEM KERSANING KARSANING
ALLAH.

Urutan kaping papat:


L a k u n e:
Puasa sedina sewengi ora kena turu, maca lan nyipta rafal ing ngisor iki:
BISMILLAH ILMUKU SI JABANG BAYI, MENANGA SAK TINGKAHKU, MENANGA SAK SAGAWEKU,
ARANIRA SUKMA TUNGGAL, TUNGGAL LIDAHKU, KAYA BAYA NGGANGSAR RAIKU, KAYA GAJAH
GUMARANG AWAKKU, KAYA BUTA SEWU SWARAKU, YA HU LANTE NYAWUK NYAWANE RATU, TANPA
TENGGEK TANPA SIRAH, JABANG BAYINE................JUNGKUR NYAWANE RATU SAKING
KERSANE ALLAH.

Tandha:.........................................kaisi jenenge wong, supaya manur


miturut marang sapakone, tegese ora bakal kena godha rencanane wong mau, kena uga
kanggo nulak manawa mlaku ing alas kang wingit banget.

Urutan kang kaping Lima:


L a k u n e:
Mutih rong dina, kena turu sawentara, karo nyipta rafal iki.
ANA DAWANG ING ALAT-ALAT, MACAN SEWU ING MATAKU, MACAN PUTIH ING DHADHAKU, GELAP
NGGAMPAR PANGUCAPKU, DURGA MENDHAK, KALA MENDHAK JABANG BAYINE............NDULU
JABANG BAYIKU, TEKA KEDHEP, TEKA LEREP MARANG AKU, KEDHEP, KEREP, KEDHEP KEREP,
EKDHEP KEREP SAKING KERSANING ALLAH.

Rafal iki gunane kanggo njaga dhiri manawa ana bebaya apa-apa teguh tetep ora
dhuweni rasa wedi. Tandha........................ diisi jenenge musuhe, manawa
musuhe iku akeh kena diisi wong sak buwana.

Urutan Kang Kaping Nem:


L a k u n e:
Mutih rong dina sawengi, ora kena turu, karo nyipta rafal iki:

SIPAT ALLAH LUPUTA SING DIARAH, KENA�A SING NGARAH, KULHU SUNGSANG, TEKENKU PARA
MALAIKAT, PINAYUNGAN, NABIKU NABI MUHAMMAD, SALALAHU NGALAIHI WASSALAM, ALLAH HU
AKBAR.

Dene gunane:
Kanggo njaga omah, kanggo tumbal sajerining omah, durjana lan teluh, tuju layar ora
bakal tumama.
P a t r a p e:
Nganggo endheg wukan 5 iji disandhang lan diwacakake rapal mau sedina sewengi pasa
(tegese ora kena mangan lan ngombe) lan ora kena turu, banjur endhog mau kadokok
ing tengah omah siji, pojokan omah siji-siji. Jimat iki ampuh banget khasiyate,
manawa wus dipasangi tumbal mau sakabehing teluh tuju layar, lan panggawe ala apa
wae apa dene durjana ora bakal bisa mlebu ing njero omah kasebut.
Amarga endhog mau bisa nulak sakabehing tuju layar lsp.
Luwih utama menawa kebeneran wong kang lagi maca rapal iki mau isih ana sajeroning
omah.
Urutan Kang Kaping Pitu:
L a k u n e:
Mutih rong dina rong wengi, melek sewengi, lan maca sarta nyipta rapal kaya ing
ngisor iki:

ADDAM ADEKKU, ROSULULLAH AWAKKU, SEKABEHANE JALMA MAUNGSA SING ANGRUNGSU SING
AKRUNGU, ADOH KARUT CEDHAK KANYUT, KARUT KANYUT SAKING KERSANE ALLAH.

G u n a n e:
Kanggo pengasihan agung, supaya katon mancorong mawa teja badane sarta ndadekake
pasihane sapadha-padha, luwih-luwih liya jenis.

Urutan kang kaping wolu lan sanga sateruse tumekaning kang kaping wolulas, wis
kalebu urutan kang luhur, kang dhuwur, lan gaawat, ampuh banget sakabehing teluh
tuju layar ora bakal tumama, wis ora perlu mutih lsp, ananging kudu nganggo laku,
ora kena turu sadurunge jam 12.00 wengi, lan wong mau kudu wus suci, sabar tawakal,
pasrah mring ghusti allah, nrima mring sakabehing paringane Ghusti Allah,
njembarake budi, ngluhurake rahsa.

W E L I N G E P A N G I M P U N:
Kudu ngati-ati, ora kena grusa-grusu, luwih becik dilambari ing saben esuk semedi,
nganggo cara sila serta ngeningake cipta, utawa cara kasebut ing tuntunan AJI
PANUNGGAL, AJI PAMELANG, utawa MALADI HENING.

Urutan kang kaping wolu:


Lakune: kena mangan ora kena turu sewengi, nyipta lan maca rafal kang saya ing
ngisor iki:

ASYHADU KAHANAN INGSUN, ALLAH JENENG INGSUN, INGSUN KANG NDUWENI BACAN WAYANGAN,
WAYANGANE INGSUN KANG NDUWENI URIP, NUR HIDAYATULLAH ELING LESSING ATI, TAN ANA
KURASA, YA HU ELING SLAMET.

Rafal ing nduwur mau kanggo ngerteni marang awake dhewe, manawa rafal iki bisa
ginayuh nganti rumasuk temenan, bisa nulung wong kang bakal antuk bebaya, sarta
manawa wong mau bakal kapundhut (mati) kurang setahun wis bisa ngerteni.

Urutan Kang Kaping Sanga:


L a k u n e:
Kena mangan ora kena turu setengah wengi, karo nyipta lan maca ragal ing ngisor
iki:

GEDHONG ALLAH AWAKKU, TUTUP NABI BADANKU, KANCING RASULULLAH JASADKU, LA


ILAHAILOLLAH MUHAMMAD RASULULLAH.

Urutan Kang Kaping Sepuluh:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi, maca rafal ing ngisor iki:

MLEBU ALLAH, METU ALLAH, NEKAKAKE URIP, UTEG DUNUNGNA SI KODRAT, KUN WADHAHE ILMU,
PAYA KUN TUTUPE ILMU, HU ALLAH, HU ALLAH, HU ALLAH.

Urutan Kang Kaping Sewelas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi, maca rafal ing ngisor iki:
BISMILLAH, SIR ALLAH, BADAN ALLAH, GIGIR ALLAH, BALEKAR ALLAH KABEH, HU ALLAH, HU
ALLAH, HU ALLAH.

Urutan Kang Kaping Rolas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi terus maca rafal ing ngisor iki:
RATU RANCANG KENCANA, RATU RANCANG KENCANA, SAPA KANG ANA ING KIWA TENGEN IKI, YA
AKU ALLAH, ALLAH SIRA REKSANEN BADAN INGSUN KABEH, HU ALLAH, HU ALLAH, HU ALLAH.

Urutan Kang Kaping Telulas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi sarta terus maca rafal ing ngisor
iki:

MUALAIKUM SALAM, ALLAH BADAN INGSUN, MUHAMMAD ATININGSUN, PANGERAN KULIT DAGING
INGSUN, HU ALLAH, HU ALLAH, HU ALLAH.

Urutan Kang Kaping Patbelas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi, karo maca rafal iki:

GEMPUNG SUWUNG TAN APA-APA, MUNG ALLAH LAN AKU KANG ANA.

Rapal kang kaping 11,12, 13, 14 iki uga ana sirikane, yaiku ora kena nguyuhu
wewayangane dhewe, manawa kebanjur utawa ora sengaja kudu nyebut : �KULA NYUWUN
NGAPURA�

Urutan Kang Kaping Limalas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi:

SALALLAHU NGALAIHI WASSALAM, ANA SUKMA TEKA WETAN MENGULON PARANE MARA SUJUD MARANG
INGSUN, ANA SUKMA TEKA KULON MANGETAN PARANE SEBA SUJUD MARANG INGSUN, ANA SUKMA
TEKA KULON MANGTAN PARANE, SEBA SUJUD MARANG INGSUN, TEKA KIDUL MENGALOR, TEKO LOR
MANGIDUL, TEKA NDUWUR MANGISOR, TEKO NGISOR MANDUWUR, SAKABEHING SUKMA SEBA SUJUD
MARANG INGSUN, TETEP INGSUN UTUSANE ALLAH, LAILA HA ILALLAH MUHAMMAD RASULULLAH,
SIR NING, TES NING, ALLAH MANGKU SIRA ALLAH MANGKU INGSUN, SIR PANINGGALING ALLAH.
SUN CIPTA JABANG BAYINE.......................KLAHA BATHI AKU.

Rafal iki uga ana sirikane : ora kena mangan ketan dikokop tegese kudu ninggalake
sipating asu.

Urutan Kang Kaping Nembelas:


L a k u n e:
Kena mangan, kena turu sawise jam 12.00 wengi:
SALALLAHU NGALAIHI WASSALAM, YA INGSUN HYANG BAGINDHA KILIR, LUNGGUHKU BUMI,
JENENGKU SRENGENGE, RUPAKE BAYU, BAYUKU ANGIN, NETRAKU WULAN, KEDHEPKU LINTANG,
KILAT THATIT ING LIYEPKU, INGSUN MADHEP NGETAN NINGALI SI RINGIN SUNGSANG, DADIYA
RAHAYUKU, SADURUNGE ANA BUMI KALAYAN LANGIT, YA INGSUN SIRINGIN SUNGSANG, SAGARA
CAHYA MANGAN RASA, SEGARA RASA MANGAN CAHYA, CAHYA CAHYAKU ALLAH, RASA RASAKU
RASULULLAH, AKHMAD SIRA METUWA SI AMANAT AREP MRENE.

Sirikane uga ora kena mangan ketan dikokop, tegese tansah angilangi sipat kewan
kang ana jiwa angga pribadi.

Urutan Kang Kaping Pitulas:


L a k u n e :
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi.

MUHAMMAD NJABA, MUHAMMAD NJERO, MUHAMMAD KADIM.


RASUL NJABA, RASUL NJERO, RASUL KADIM,
PANYUWUN NJABA, PANYUWUN NJERO, PANYUWUN KADIM,
ROKHMAN NJABA, ROKHMAN NJERO, ROKHMAN KADIM.
KUN PAYA KUN, ALLAH NJABA NJERO, INGSUN NEKAKAKE URIP,
YA HU ALLAH, YA HU ALLAH, YA HU ALLAH.
KUN WADHAHE ILMU, PAYA KUN TUTUPE ILMU, SIR ALLAH, DZAT ALLAH, SIPAT ALLAH, WUJUD
ALLAH.
ALLAH YA PANGERAN, PANGERAN YA ALLAH.
ALLAH YA GHUSTI, GHUSTI YA ALLAH.
NUR MUHAMMAD KANG MANJING GUWA GARBAKU, SIRA METUWA AKU
NJALUK...........................(TEGUH RAHAYU SLAMET)( kena kanggo njaluk apa wae
kang sinedya).

Urutan kang kaping wolulas:


Urutan iki urutan kang dhuwur dhewe, mula kenane ngancik urutan iki kudu wis bisa
nguwasani urutan sadurunge, kudu suci temenan, sarta ngutamake perilaku kabecikan,
supaya bisa dadi wong kang wicaksana sarta adil para marta berbudi bawa laksana:

DZAT ALLAH ORA ANA, DZAT WALI


ALLAH,..........................................................
(aja maneh kowe, bapa biyang kakek moyangku wis sujud karo aku)
(uga kanggo panyuwunan apa wae kang sinedya).
...................................................................................
...................................................................

Diposting oleh elank cakti di 15.51 8 komentar


Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM, WEJANGAN
AL- FATIKHAH KANG AGUNG SAWABE
AL- FATIKHAH KANG AGUNG SAWABE:
(kanggo nyingkirake sakabehe godha rencana, nekakake sakebehing gegayuhan, mbuka
kahanan gaib lan sapanunggalane)
1. Ngleksanani Patrap : (kaya kang kasebut ing ngarep)
2. Ngucapake sabda tunggal (kaya kang kasebut ing ngarep)
3. Kudu suci sak khadas cilik lan khadas gedhe.
4. Ageman lan papan panggonan kudu resik.
5. Al- fatihah katindakake karana dhikir, kawiwitan ing dina malem akhad,
nganti tumekha ing dina malem sabtu, saben-saben sadina wirid sak ayat, dene
gunggunge saben dina beda-beda.

MALEM AKHAD:
Bismillahirrohmanirrohim.
Alhamdulillahi robil aalamin. (kawiritake kaping 616).

Sawise rampung miridake kang kaping 616 banjur waosana surat al-fatihah kabacutake
nganti ayat kang pungkasan yaiku ayat kang kaping 7.

MALEM SENEN:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Arrohmaanir rohim. (kawiridake kaping 619)

Nalika miridake ayat kang kapindho, ayat kang kapusan kudu kewaca luwih dhisik, sak
banjure lagi miridake ayat kang kapindho nganti rampung, semono uga banjur
kabacutake nganti ayat kang pungkasan. Ora beda kalamun miridake ayat-ayat sak
banjure.

MALEM SELASA:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Maliki yaumidiin. (kawiridake kaping 242)

MALEM REBO:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Iyaka na�budu wa iyyaka nasta�in. (kawiridake kaping 856)

MALEM KEMIS:
Bismillahir rohmanir rohiim
Ihdinas shirotol mus taqiim. (kawiritake kaping 1073)

MALEM JUM�AT:
Bismillahir rohmanir rohiim
Shirootol ladzina an amta alaihim. (kawiridake kaping 1837)

MALEM SABTU:
Bismillahir rohmanir rohim.
Ghoril maghdubi alaihim waladh dhoolliin. (kawiridake kaping 4233)

Saben rampung wirid sak ayat, banjur ngucapake donga kang kaya ing ngisor iki kang
kuncine surat al-fatihah, donga iki kawiridake kaping 7:

Bismillahir rohmanir rohim.


Aqsamtu alaikum ya malaaikatur roohaniyin minal-ulwiyyati wassafli, waya khoodimuka
fatihatil kitab.
Ajibuu wa amidduuni wa a a-iinuunii fii jamii-i uruurii.
Aluhan, aluuhan. Al-ajal. Al-ajal. Assaa-ah, assaa-ah, wal barokati fiihimaa. Wa
bihaqqi ma ta�qdunahu sayyidinaa Muhammadin alaihish sholaatu wassalaam.
Allohumma sakhirlii abdakar rofroful akhoidir.
Innaka alaa kulii sayai-in qodir.
Birohmatika yaa arhamar rohimiin.

Keterangan:
1. Luwih utama lamun nalika wirid, saben ayat kabeh ana puasa sedina-sedina,
utawa cegah dhahar sewetara.
2. Luwih utama meneh lamud wirid sawise jam 12.
3. Sajeroning lelaku sesirik syahwat.
4. Papan panggonan wirid supaya ana gegandan
Diposting oleh elank cakti di 15.46 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM, WEJANGAN
L A K U R A J A H K A L A C A K R A
L A K U R A J A H K A L A C A K R A:

1. Ngleksanani Patrap:

(ngusap mpripat x3, dumukan 5: mbun- mbunan, pulung ati, puser wadi, jempol suku.

2. Ngucapake Sabda Tunggal:

Ingsun toh jalining dzat kang maha suci, kang amurba, akng amisesa, kang kuwasa,
angandika Kun Fayakun dadiya sak ciptaningsun, ana sek sedyaningsun, teka sak kersa
ningsun, metu sak kodrat ingsun.

3. Ngucapake Niyat:
Ingsun niyat anglakoni Rajah Kalacakra Leksana manjing sigra, niyat anglakoni
aksara:..........................................(kawiwitan saka aksara Jawa kang
mburi dhewe yaiku aksara NGA sak bacute mengarep nganti tumeka aksara HA).

4. Ngucapake Sahadat Agung:

Solallahu alaihi wassalam. Bismillahirrohmanirrohim ....

Wa asyhadu sahadat agung, dzat mulya kawula, baktikah pangeran.

Khasbiallah x 3

Wanikmal wakilun nikmal maula wanikman nashiru.

Laa haula walaa quwwata illa billaahil aliyil adhim. X 7

5. Wewiridan Sakwise Puasa;

HA NA CA RA KA- DA TA SA WA LA � PA DA JA YA NYA- MA GA BA TA NGA. x 1

Banjur diwalik saka mburi wewiridane:

NGA THA BA GA MA- NYA YA JA DHA PA- LA WA SA TA DA- KA RA CA NA HA x60 diucapake,


akng kaping 4 dibatin ilat katekuk munggah.

6. Banjur wirid aksara kang dilakoni:

Nga x999 ganepe kaping 1000 nganti aksara Ha, mangkono kanggo anglakoni aksara-
aksara bacute.

Contone: yen anglakoni aksara liyane Nga, kayata aksara Ga. Nga tha ba ga x999 Ma
nya ja dha pa la wa sa ta da ka ra ca na ha. Mangkono kanggo aksara liyane nganti
aksara kang ngarep dhewe yaiku aksara Ha.

Wiridan panutup saben aksara:

Yamaraja - jaramaya.

Yamarani - niramaya.

Yasilapa - palasiya.

Yamidora - radomiya.

Yamidosa - sadomiya.

Yaduyuda - dayudana.

Yasiyaca - cayasiya

Yasiyaca - cayasiya.

Yasihama - mahasiya.
Keterangan:

1. Saben-saben aksara puasa sedina.

2. Sajeroning lelaku ora kepareng syahwat.

3. Wirid sawise puasa prayogane sawise jam 12.00 wengi.

...................................................................................
.............................................................
Diposting oleh elank cakti di 15.38 4 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra
K a n g g o N y u w u n K a t e g u h a n
K a n g g o N y u w u n K a t e g u h a n :
Adam, adum, adim, ajali, abadi, adam badanku, adam rohmadku, adim sipatku, ajali
uripku, abadi sampurnaku, kawula nyuwun kuwat selamet, jayaku anjaga bacanku kabeh.

Yen arep ngelakoni, mandheng dhamar lenga klentik, yen duwe panyuwun, damar kambang
dipandheng sewengi natas, karo maca mantrane:
Allah muhammadadam, adam Muhammad Allah, Allah Muhammad Adam, dikire langgeng,
Allah Huk. (kawiridake sawengi natas).

Lakune ana ing paturon:


Yen aktarima ana suwarga : Ya utawa Ora.
Kun dzat kun sira metuwa kang jumeneng ana alibul Guyub.
(kawiridake sajeroning 6 jam)
Diposting oleh elank cakti di 15.36 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra
N i n g k a h B a t i n M a r a n g Bo j o n e
N i n g k a h B a t i n M a r a n g Bo j o n e:
Niyat ingsun nikah batin, waline raden manon manonton. Saksine sukma langgeng
sukma wisesa, sukma purba, sukma luhur, gagar mayange kalimah kalih. Mas kawine
lintang johar, akng masikumi Kanjeng Ghusti rasul sejatining lanang, lungguhe bau
tengen sejatine wadon lungguhe bau Kiwa. Allah Muhammad Rasulullah.
...................................................................................
...................................................................
Diposting oleh elank cakti di 15.34 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra
P a n y u w u n a n R e j e k i
P a n y u w u n a n R e j e k i:
Bapa rina Ibu wengi, Bapak Kuwasa Ibu pertiwi, jangkepe dina........ (disebut dina
wektu patrap). Kula nyuwun pangadilan, kula nyuwun sandang, nyuwun pangan. Sak sir
cipta sedya kula nyuwun katurunan. Sedulur papat kalima pancer rewang-rewangana
anggonku golek sandhang pangan rina kalawan wengi, bisowa turah lan luber, sak
suwene aku tumitah ana ing ngalam donya.
...................................................................................
...................................................................
Diposting oleh elank cakti di 15.33 3 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM
P a n g l u n t u r e A j i
P a n g l u n t u r e A j i;
Alief langgeng alungguh atimpuh yaiku urip ingsun kang sejati. Kang tanpa kantha
tanpa warna, lan kang tanpa wewayangan. La aku anjaluk kuwasamu, lunturen ako
bebijadane si............................................. iki Ku ma Ibu Lah Pisah.
Dzat les pama aja ana kari.
Diposting oleh elank cakti di 15.32 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra
mendem ilmu
Kanggo nambani wong mendhem ngelmu:
Ler sejati sukma putih ngemban cahya ana dewa aweh tamba. Pujangga kang aweh lara.
Pandhita kang aweh mulya. Ya Hu Allah x3 si............................waras,
saking kersaning Allah.
Diposting oleh elank cakti di 15.26 2 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra
Suwuk wali
S u w u k i n g W a l i:
Dzat sukma rasa, wahyu putih ngemban cahya. Wali sanga paring tamba. Dzat waras wis
waluya putih kaya nalika teka.
Syarate:
Diwenehi banyu putih ing gelas, dijapani donga iki.
Diposting oleh elank cakti di 15.25 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM, WEJANGAN
Mandi dongane
M a n t r a M a n d i:
Niyat ingsun matek ajiku (japaku) kang saka suwarga, mandine kagila-gila, ampuhe
ora kena disuwawa, mandine linuwih, ya iki sahadating pangeran kang keno kanggo
nulak sembarang lelara. Ya iki japa paring kang maha suci, tumiba badane
si..................... kang lagi nandhang papa, katiban tamba waras sanalika pulih
kaya nalika teka. Dzat waras terus waliya, bis teguh, mil luput lah ora teka. Dzat
watas terus waluya, bis teguh, mil luput, lah ora katon, tekane
si............................. slamet saiki ya slamet
Diposting oleh elank cakti di 15.24 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM
Minggu, Oktober 2

MANTRA TULAK PENGGAWE ALA

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM


Bis teguh, mil luput, Allah ingsun ana kulon, ana sedya aja teka, heemmm....! ya
aku bagindha ngali kasan kusen. Sing merlik putih cahyane Allah, sing mrenthel
putih kamane Allah. Kamaningsun kama dadi. Kamane sedya ala, panggawe ala, kama
wurung wurung saking kersaning Allah. Kebo dhungkul ana kebo brangah teka kana.
Kana. Wurug saking kersaning Allah.
Diposting oleh elank cakti di 09.01 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM, WEJANGAN
SABDA TUNGGAL
Sabda Tunggal:
(kanggo sakabehing panyuwunan)
Ingsun tohjalining dzat kang maha suci, kang amurba, kang amisesa sak kuwasa,
angandhika kun faya kun, dadiya sak cipta ningsun, ana sak sedyaningsun,. Teka sak
karsaningsun, mettu saka kodrat ingsun.
...................................................................................
...................................................................

Diposting oleh elank cakti di 08.53 0 komentar


Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, sastra jendra, WEJANGAN
PANYUWUNAN

PANYUWUNAN PUTRA LAN JODHO:


Niyat ingsun angluhuraken kaki nini, dewa dewi, kaki bejang, nyai bejang, ingkang
lenggah wonten keblat sekawan, ngandap, nginggil, ingkang wonten ing alang-alang
kumitir, ingkang lenggah wonten endhog amun-amun.
Dalem angluhuraken saha nyuwun
sabdane:...........................................................................
...................................................................................
...................................................................................
............................................
Dalem nyuwun jabang
bayine.............................................................................
...................................................................................
...................................................................................
..............................................
1. Yen nyuwun jodho utawa ngrukunake, kang diluhurake bathara kamajaya lan
kamaratih.
2. Yen nyuwunake anak, kang diluhurake kaki brayut nini brayut.
....
Diposting oleh elank cakti di 08.42 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM, WEJANGAN
WATU AJI

WATU AJI:
Niyat ingsun rapal watu aji kodratullah.
Watu aji kodratullah mboten dhahar dami kinukus,
Dhaharane sarine ganda lan rasa.
Watu aji kodratollah tan kenane goroh, yen manungsa kenane goroh.
Watu aji kodratullah ingsun takon katemenane,
Sapa jenenge? Lan apa kasiyate?
...................................................................................
...................................................................

KRAMAS:
Niyat ingsun kramas, nyuwun sabdane eyang tirtamaya, katurunaken toya suci,
turunaken toya santen saking tirta kamandanu. Kita angge anggirah jiwa angga dalem,
nyuwun waskhita ing walang sangkere.
Godhong jarak, godhong dhadap arep, godhong kluwih, godhong jati, klaras gedhang
raja merang ketan ireng, santen klapa ijo, kanggo bilas banyu kali 7 kang mili
mangidul.

Sajen: intip goreng, kopi pahit.


...................................................................................
...................................................................

Diposting oleh elank cakti di 08.41 0 komentar


Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM, WEJANGAN
MACAN SEWU
MACAN SEWU:
Niyat ingsun amatek ajiku macan sewu.
Sela gilang anggon-anggonku, teja kekuwung kudhungku,
Niyat ingsun amatek aji bima kurda.
Glegar-gleger kaya lindhu sejagad.

Lakune: mutih 7 dina, mangan sega aking utawa cengkarok.


(ora kepareng diwaca utawa diapalake ana sak jeroning omah)
...................................................................................
...................................................................

Diposting oleh elank cakti di 08.40 0 komentar


Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, sastra jendra, UMUM, WEJANGAN
SABDA PININGIT
SABDA PININGIT:
- Antara lama ana marmane hyang widi, bebisik satriya suci.
- Wus mantun anggenira piningit.
- Linguaran dening Allah.
- Nyirnakake durjana, durmala, durmadi.
- Ingkang sami amengsahi, kabarubuh yudanira nadyan amuk priyangga.
- Prasasat adu jalmi.
- Inggih punika jejuluk satriya aji Narpati kanjeng susuhunan maheru
cakra.
- Tetengeripun: kyai, wali, ulama, gurunipun, iku kabeh kawulane.
- Ambawani tanah jawa jawi.
- Mapan wus ngerti sejatine sejatining.
- Wajibe wong urip sakdurunge mati, pangersa kang anyata.
- Imam mahdi jejuluk tetengeripun.
...................................................................................
...................................................................

BISMILLAHIROHMANIRROHIM.
SOLALLOHU ALAIHI WASSALAM.

Go gamane allah, dzat kang rusak ilalang ragane kabeh.


Labote tan kena keri, dzat kang tanga kumpulan, kahanan ora ana, ya ingsun, ya
ingsun sejatine ora ana apa-apa.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.


Niyat ingsun angaweruhi sahadat awang-awang.
Paningalku padhang trawangan, terus langit pitu, bumi pitu, sih dumilah kang
awening, panggawe ala panggawe becik.
Wekasku jagad wetan, jumeneng ya aku Allah.
Wakasku jagad lor, jumeneng ya aku Allah.
Wekasku jagad kulon, jumeneng ya aku Allah.
Wekasku jagad kidul, jumeneng ya aku Allah.
Wekasku jagad nduwur, jumeneng ya aku Allah,
Pan ingsun dzatullah kang jumeneng ana pusering jagad, angingkut sakabehing rupa
warna. Kingkut kerut dening aku kabeh.
Kak kaollah ya aku Allah x2 khak.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.


Niya tingsun angaweruhi sahadat sorog kedhaton
Sirullah, dzatullah, terus butul ghusti rosul,
Ya robbana pujine segara,
Ya robana pujine rohillafi.
Cahya sekalir dadi pangayubane wong sak omah kabeh.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.


Niyat ingsun angaweruhi sahadat mannik.
Urubing cahya sarining buwana, sarining Allah, sarining rasa, Allah Hu, byar kaya
tanggal kaping patbelas.
Kang aran witing pati iku kedhep, kedhepe kang satiti surti ngati.
Iku padhang uwih padang, dewi johar mannik arane.
Nyang ngendi-endi paranne ngetutake ngadamku.
Ngadamku ya wujudku, wujudku ua ngadamku.
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.
S a h a d a t P a n i n g k a h:
Niyat ingsun angrawuhi sahadat paneteg panata gama islam. Tiba tangi degna, kula
sampun rabi, sinten kang angrabekake? Allah Muhammad. Sinten seksine? Malaikat
papat: Jabrail, ijrail, isropil, mikail. Sinten waline? Muhammad. Sinten pangulunge
Rasulullah. Apa mas kawine? Lare alit kang abadhong ngelmu jimat panrima. Endi
lungguhe wong tuwa lawas? Kang ngadeg nang jagad wetan. Endi lungguhe wong tuwa
loro? Kang ngadeg nang jagad tengah. Slamet, bener, slamet.
Ya Hu Allah, Ya Hu, Ya Muhammad.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.


Niyat ingsun angrawuhi sahadat paneteg panata gama islam. Tiba tangi degna. Mbok
menawa. Mbok menawa teka kang andhuweni sahadat paneteg panata gama Islam/ wong apa
sira? Wong temen. Endi pinangkane wong temen? Saking banyu putih. Endi pimangkane
banyu putih? Saking Nur Rasa, saking Allah lan Pangeran.
Endi pinangkane Allah lan pangeran? Saking Kun. Ya aku wong temen, mlebuwa
sajeroning kentheng, mbesuk maneh ora kena takon maneh.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.


Niyat ingsun angraweruhi sahadat jaman, liman kahananingsun, amasuh badan Allah,
allah aku suci, aku banyu suci, teka geg arane jesim, mani kang jumeneng dana rasa,
kang angancik gedhong semat, kang jumeneng dana rasa. Sak mosike para Nabi para
Wali dadi anggen-angenku kabeh. Eling mbesuk, eling saiki, eling-eling saka kersane
Allah.

S A H A D A T J A M A N:
Ananing manungsa tan ketawangan, kang madhep maring Allah, kang dadi pancering
urip, kang dadi lajering Allah. Dzat les tan eling tan kena pati. Curiga manjing
warangka, warangka manjing dhuwung, dhuwung manjing keris. Curiga Allah, warangka
Muhammad, dhuwung rasul, keris Mahkiki. Byar padhang trawangan, padhang njaba,
padhang njero, padhang luwih padhang.

BISMILLAHIR ROGMANIR ROHIM.


Ananing manungsa iku saka wiji pinilih, wiji coplok saking nggantangan, ngambah
malengkunging langit, nggawa daya patang perkara, cumlorot menyang jaman lega dadi,
kekurungan dening biru, kinubeng deng budheng. Rasane cleng, cumleng, cleleng,
amleng, rasanira kalawan dhewe.

S A H A D A T K U N:
Sang kun, dzat kun, aja sira ngaling ngalingi dzat sukma kang ngemban wewayangan,
rasa sukma kang atapa nang sajroning wewayangan, lan sira nyatakna, ingsun arep
weruh jeneng urip ingsun dhewe.

S A B D A T U N G G A L:
Ku Faya Kun, Ya Hu Allah Dzatullah langgeng sak lawase.

patrap rogo sukmo


Sastra Cetha / Sastra Jendra Hayuningrat

Tentang Tehnik pencapaian laku :


Posisi tidur telentang kaki lurus, telapak tangan masing2 menempel ke paha, telapak
kaki kanan menempel ke telapak kaki kiri (posisi saluku tunggal). Nafas &
konsentrasi : tarik nafas (dari pusar) naik ke dada � tenggorokan , kemudian
naikkan lagi ke ubun2 , (tahan sekuatnya ), kemudian turunkan lagi perlahan -lahan
ke pusar sambil membuang nafas. Pada saat tarik nafas sambil mengucap batin � huu �
pada saat melepas � yaa �, setiap tahapan dilakukan 3 kali tarikan/ buang nafas
(Tripandurat), kemudian baru istirahat dan kemudian dilakukan lagi .
Semakin lama kita bias menahan nafas (di ubun2) semakin bagus, dgn catatan setiap
tripandurat hrs ada jeda istirahat sebentar, pada saat bersatunya rah (darah) atau
roh di ubun2 (susuhunan) itulah bisa disebut manunggaling kawula gusti, dalam arti
jika nafas naik kita jumeneng gusti dan pada saat turun kita kembali jd kawulo,
namun yg dimaksud disini bukan berarti nafasnya tetapi adalah Cipta & rasa nya.
Patrap/konsentrasi semedi ini bisa dilakukan sambil beraktifitas sehari2 sambil
tetap mengatur jalan nafas dan mantra �huu � yaa� diatas. Banyaknya orang untuk
mengetahui tentang sastra jendra ini diikuti sembah tulus kepadaNya, maka yang
diperoleh adalah suatu ajaran hidup yang sumende karsaning widi, berserah kepada
Tuhannya. Bila kesemuanya dilakoni maka tentunya akan diperoleh ajaran sejati yang
berujud sastra jendra pangruwating diyu, kalau di tempat saya sastra = tulis,
jendra = papan. Yaitu suatu ilmu yang diajarkan tanpa perantara, berujud tulisan
kang tanpa papan (tulisan tanpa tempat menulis), untuk menuju kesana diperlukan
papan tanpa tulisan, atau tempat yang tiada apa apa lagi selain Tuhan itu.
Lalu sastra jendra dikatakan sastra cetha, yang artinya jelas, tetapi kok masih
dicari, hal ini mengusik kita, walaupun dikatakan sastra cetha/jelas tetapi tanpa
laku yang cukup untuk mengetahuinya, maka niscaya tiada pernah didapat. Sastra
cetha sendiri juga mengartikan bahwa siapa yang sudah paham akan isi sastra jendra
sendiri akan tiada kesamaran sawiji � wiji, tiada akan bimbang akan isi dunia
inikarena sudah yakin akan tujuan hidupnya.
Kemudian tentang laku awal untuk mencapai hal tersebut adalah dengan samadhi.
Samadhi yang dilakukan dengan sungguh pasrah akan kehendak yang Kuasa dan sungguh
pasrah atas segala dosa dan hidup kita.
Olah nafas yang dipergunakan adalah nafas halus, yaitu menjaga (bukan mengatur
seperti yg lainya) untuk bernafas dengan teratur antara keluar dan masuknya nafas.
Tidak boleh ditahan ataupun sengaja dihabiskan. Betul betul bafas teratur seperti
kita tidur, jangan sampai goyah. Pikiran dipusatkan kepada jalannya nafas, terus
merasakan keluar dan masuknya nafas. Kalau dalam tahap meditasi ini dirasakan atau
pun merasa melihat sesuatu, jangan hiraukan terus kepada pemusatan kepada talining
urip (nafas). Dengan terus melakukan ini bila berhasil akan mengetahui dengan
sendirinya suatu rahasia kemampuan diri kita
Ini yang dikatakan olah rasa, yaitu mengolah dan merasakan rasa jati, berusaha
merasakan rasa yang sejati Demikianlah Uraian Singkat Sastra Jendra Hayuningrat
Pangruwating Diyu semoga semoga masih ada manfaatnya.

S H O L A T � J I B R I L
S H O L A T � J I B R I L:
Wasiyat Dalem Kanjeng Susuhunan Kalijaga:
Bismillahirrohmanirrohim.
Usali ta�atal hajat jibraila, lillahi ta�ala
Allah Hu Akbar.

Jabrail diutus dening Pangeran,


Ngganjarake wahyu kang dadi panyuwunku.
Reka�at l.
Wewacane Ayat: 1. Al fatihah x 1
2. Inna Anzalnahu x 21.

Reka�at 2:
Wewacane Ayat: 1. Al-fatihah x1
2. Kal-kausar x 21

Sawise salam, banjur ngrangkul dhengkul kang tengen, kalawan dhikir kaya kang
kasebut ing ngisor iki.
1. Allahuma sang sukma Mulya.
Ati luwih sipat langgeng,
Mungkul jati sarining gampang,
Gampang sak polahku,
Gampang sak lakuku,
Gampang sak paranku,
Gampanga sak niyatku,
Gampang sak kersaning Allah.
(kabeh mau kawiritake kaping x9)
2. aku iki mustika saka sarining Bumi mulya.
Geter urubing nyawa, sih sinisihan, ya aku begja tan daulat, sabarang sedyaku tamtu
kedadeyan, aku sedakep asuku tunggal, nutupi babahan hawa 9, padha melu marang aku,
manci-manci ing badanku.
Muga pinaringake barang panyuwunku, dening pangeran kang maha linuwih. Senajan
sajeroning turu lan sajeroning lali, temtu tapa uga. Yaiku tapa ing ndalem laline,
lali marang pernatane.
Rasa saka rosullulah.
Panguwasane iku kekuwatane urip.
Dawa nyawa pinarengake panyuwunku iki.
Wong sa kethi dadi kanthi, wong saleksa padha rumeksa, wong sawendra dadi sanak
kabeh.
...................................................................................
.....................................................
Diposting oleh elank cakti di 15.42 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: sastra jendra, WEJANGAN
L A K U Q U R�A N S E J A T I
L A K U Q U R�A N S E J A T I:

1. Nglesanani Patrap:
(ngusap mripat x 3, dumukan 5: mbun-mbunan, pulung ati, puser, wedi, jempol
suku.)
2. Ngucapake Sabda Tunggal:
Ingsun Toh Jalining Dat Kang Maha Suci, kang amurba, kang amisesa, kang kuwasa,
angandika Kun Faya Kun, dadiya sak ciptaningsun, ana sak sedyaningsun, teka sak
kersa ingsin, metu saka kodrat ingsun.
3. Ngucapake Niyat:
Ingsun niya tanglakoni leksara manjing sigra papan jasma adam, anglakoni
aksara ................. (�ya�)
4. Ngucapake Sahadat Agung :
Solallahu alaihi wassalam.
Bismillahirohmanirrohim.
Wa asyhadu sahadat agung, dzat mulya kawula, Bantikan Pangeran. Khasbiallah x3
Wanikmal wakilun nikmal maula wanikman nashiru.
Laa haula walaa quwwata illa billahil aliyil adhim x 7.
5. Wirid sawise puasa:
Alip, ba, ta, sha, jim, kha, dal, dzal, ro, za, shin, syin, shod, dhod, to, dzo,
ain, ghin, fa, kop, kap, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alip, ambya, ya x99
Ganepe kaping 100 diwalik saka mburi mengarep nganti tumeka ing aksara alip, banjur
kawiridake kaping 99.
Ya, ambya lam alip, ha, wawu, nun, mim, lam, kap, kop, fa, ghin, ain, dzo, to,
dzod, shod, syin, shin, za, ro, dzal, dal, kho, kha, jim, sha, ta, ba, alip.
Banjur mirid aksara kang dilakoni yaiku aksara �YA� kaping 999, ganepe kaping 1000
dibacutake nganti aksara alip. Mangkono sakbanjure kanggo anglakoni aksara-aksara
liyane,
Conto: anglakoni aksara ambya, aksara Ya kudu kaucapake luwih dhisik, sak banjure
kaya nalika nglakoni aksara Ya.

6. Bismillahirrohmanirrohim.
Allahuma papan jasma adam. Ana papan tanpa tulis, ilange papan teka si tulis,
ilange tulis teka sing nulis, sapa kang bulis? Muhammad! Tammat wallahu .
(kwiridake kaping 3)

7. Lakune :
1. Saben aksara puasa sedina, ora kena pedhot sajeroning 30dina.
2. Lakune kawiwitan saka aksara kang mburi dhewe banjur mengarep tumeka aksara
alip.
3. Sakjeroning lelaku ora kepareng syahwat.
4. Wirid sawise puasa prayogane sawise jam 12.00 wengi.
...................................................................................
.................................................................

Sholat sunnat 2 reka�at:


(kanggo panyuwunan lan sakabehing gegayuhan rejeki kang agung)
...................................................................................
...................................................................
Diposting oleh elank cakti di 15.40 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: sastra jendra, WEJANGAN
Minggu, Oktober 2

SABDA TUNGGAL
Sabda Tunggal:
(kanggo sakabehing panyuwunan)
Ingsun tohjalining dzat kang maha suci, kang amurba, kang amisesa sak kuwasa,
angandhika kun faya kun, dadiya sak cipta ningsun, ana sak sedyaningsun,. Teka sak
karsaningsun, mettu saka kodrat ingsun.
...................................................................................
...................................................................

Diposting oleh elank cakti di 08.53 0 komentar


Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, sastra jendra, WEJANGAN
MACAN SEWU
MACAN SEWU:
Niyat ingsun amatek ajiku macan sewu.
Sela gilang anggon-anggonku, teja kekuwung kudhungku,
Niyat ingsun amatek aji bima kurda.
Glegar-gleger kaya lindhu sejagad.

Lakune: mutih 7 dina, mangan sega aking utawa cengkarok.


(ora kepareng diwaca utawa diapalake ana sak jeroning omah)
...................................................................................
...................................................................

Diposting oleh elank cakti di 08.40 0 komentar


Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, sastra jendra, UMUM, WEJANGAN
SABDA PININGIT
SABDA PININGIT:
- Antara lama ana marmane hyang widi, bebisik satriya suci.
- Wus mantun anggenira piningit.
- Linguaran dening Allah.
- Nyirnakake durjana, durmala, durmadi.
- Ingkang sami amengsahi, kabarubuh yudanira nadyan amuk priyangga.
- Prasasat adu jalmi.
- Inggih punika jejuluk satriya aji Narpati kanjeng susuhunan maheru
cakra.
- Tetengeripun: kyai, wali, ulama, gurunipun, iku kabeh kawulane.
- Ambawani tanah jawa jawi.
- Mapan wus ngerti sejatine sejatining.
- Wajibe wong urip sakdurunge mati, pangersa kang anyata.
- Imam mahdi jejuluk tetengeripun.
...................................................................................
...................................................................

BISMILLAHIROHMANIRROHIM.
SOLALLOHU ALAIHI WASSALAM.

Go gamane allah, dzat kang rusak ilalang ragane kabeh.


Labote tan kena keri, dzat kang tanga kumpulan, kahanan ora ana, ya ingsun, ya
ingsun sejatine ora ana apa-apa.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.


Niyat ingsun angaweruhi sahadat awang-awang.
Paningalku padhang trawangan, terus langit pitu, bumi pitu, sih dumilah kang
awening, panggawe ala panggawe becik.
Wekasku jagad wetan, jumeneng ya aku Allah.
Wakasku jagad lor, jumeneng ya aku Allah.
Wekasku jagad kulon, jumeneng ya aku Allah.
Wekasku jagad kidul, jumeneng ya aku Allah.
Wekasku jagad nduwur, jumeneng ya aku Allah,
Pan ingsun dzatullah kang jumeneng ana pusering jagad, angingkut sakabehing rupa
warna. Kingkut kerut dening aku kabeh.
Kak kaollah ya aku Allah x2 khak.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.


Niya tingsun angaweruhi sahadat sorog kedhaton
Sirullah, dzatullah, terus butul ghusti rosul,
Ya robbana pujine segara,
Ya robana pujine rohillafi.
Cahya sekalir dadi pangayubane wong sak omah kabeh.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.


Niyat ingsun angaweruhi sahadat mannik.
Urubing cahya sarining buwana, sarining Allah, sarining rasa, Allah Hu, byar kaya
tanggal kaping patbelas.
Kang aran witing pati iku kedhep, kedhepe kang satiti surti ngati.
Iku padhang uwih padang, dewi johar mannik arane.
Nyang ngendi-endi paranne ngetutake ngadamku.
Ngadamku ya wujudku, wujudku ua ngadamku.
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.
S a h a d a t P a n i n g k a h:
Niyat ingsun angrawuhi sahadat paneteg panata gama islam. Tiba tangi degna, kula
sampun rabi, sinten kang angrabekake? Allah Muhammad. Sinten seksine? Malaikat
papat: Jabrail, ijrail, isropil, mikail. Sinten waline? Muhammad. Sinten pangulunge
Rasulullah. Apa mas kawine? Lare alit kang abadhong ngelmu jimat panrima. Endi
lungguhe wong tuwa lawas? Kang ngadeg nang jagad wetan. Endi lungguhe wong tuwa
loro? Kang ngadeg nang jagad tengah. Slamet, bener, slamet.
Ya Hu Allah, Ya Hu, Ya Muhammad.
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.
Niyat ingsun angrawuhi sahadat paneteg panata gama islam. Tiba tangi degna. Mbok
menawa. Mbok menawa teka kang andhuweni sahadat paneteg panata gama Islam/ wong apa
sira? Wong temen. Endi pinangkane wong temen? Saking banyu putih. Endi pimangkane
banyu putih? Saking Nur Rasa, saking Allah lan Pangeran.
Endi pinangkane Allah lan pangeran? Saking Kun. Ya aku wong temen, mlebuwa
sajeroning kentheng, mbesuk maneh ora kena takon maneh.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.


Niyat ingsun angraweruhi sahadat jaman, liman kahananingsun, amasuh badan Allah,
allah aku suci, aku banyu suci, teka geg arane jesim, mani kang jumeneng dana rasa,
kang angancik gedhong semat, kang jumeneng dana rasa. Sak mosike para Nabi para
Wali dadi anggen-angenku kabeh. Eling mbesuk, eling saiki, eling-eling saka kersane
Allah.

S A H A D A T J A M A N:
Ananing manungsa tan ketawangan, kang madhep maring Allah, kang dadi pancering
urip, kang dadi lajering Allah. Dzat les tan eling tan kena pati. Curiga manjing
warangka, warangka manjing dhuwung, dhuwung manjing keris. Curiga Allah, warangka
Muhammad, dhuwung rasul, keris Mahkiki. Byar padhang trawangan, padhang njaba,
padhang njero, padhang luwih padhang.

BISMILLAHIR ROGMANIR ROHIM.


Ananing manungsa iku saka wiji pinilih, wiji coplok saking nggantangan, ngambah
malengkunging langit, nggawa daya patang perkara, cumlorot menyang jaman lega dadi,
kekurungan dening biru, kinubeng deng budheng. Rasane cleng, cumleng, cleleng,
amleng, rasanira kalawan dhewe.

S A H A D A T K U N:
Sang kun, dzat kun, aja sira ngaling ngalingi dzat sukma kang ngemban wewayangan,
rasa sukma kang atapa nang sajroning wewayangan, lan sira nyatakna, ingsun arep
weruh jeneng urip ingsun dhewe.

S A B D A T U N G G A L:
Ku Faya Kun, Ya Hu Allah Dzatullah langgeng sak lawase.
.....
Diposting oleh elank cakti di 08.26 1 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, sastra jendra, WEJANGAN
ILMU KASAMPURNAN LAN KASUNYATAN
ILMU KASAMPURNAN LAN KASUNYATAN KAMURAHANING PANGERAN.

Tumuju marang para sedulur kang padha karsa ambudi daya ilmu kasampurnan lan
kasunyatan kamurahaning Pangeran. Purwa madya wusananing dumadi kita iki kabeh,
mulane ing ngisor iki kawedharake anane ilmu kasampurnan, ilmu kasunyatan, ilmu
coib kamurahaning Pangeran. Awit dhek jaman kang wis kapungkur kang padha
diwedharake marang para pinisepuh biyen, ilmu iku durung jangkep lima, kang
diwedharake ilmu mau mung papat, mulane kurang terang lan durung bisa dipercaya,
awit kabeh mau isih ragu-ragu. Dene kang diwedharake dening para wicaksana ing
nalika semana ilmu mau lagi parang perkara: 1. Ilmu sarengat, 2. Ilmu Tarekat. 3.
Ilmu Hakekat, 4. Ilmu Makripat, dene jangkep 5 yaiku Gaib.

1. Ilmu Sarengat iku ilmune Malaikat Jibril.


2. Ilmu Tarekat iku ilmune Malaikat Isropil.
3. Ilmu Hakekat iku ilmune Malaikat Mikail.
4. Ilmu Makripat iku ilmune Malaikat Ngijrail.
5. Ilmu ghaib iku ilmune Allah kang jumeneng Gesang kita iki.

Mulane yen para sedulur padha ngudi ilmu yen jangkep lima yaiku wis cukup, awit
ilmu iku sak lumahing jagad sak kurebing langit iku mung lima. Dadi Panjenengane
pawa Waliyullah dhek jaman biyen yen mejangake ilmu nalika semana ya mung ilmu
limang perkata iku. Kang padha diwejangake lan padha dicakake.

Dene kang nggunakake Ilmu Goib iku mung Wali loro, yaiku kanjeng susuhunan kalijaga
lan kanjeng susuhunan syah siti jenar, anggone padha dene lelumban ngudi kebagusan
ngleksanani kuwajibaning urip. Dene ilmu kang patang perkara mau Wali pitu kang
nduweni, mulane ing jaman saiki mawarna-warna rintangane lan panggodhane.
Jalaran ing wektu iki wis tekan ing wancine timbule Wali syeh Siti Jenar, anggone
bakal ambalekake marang sejatining ngelmu kang sak nyata-nyatane. Yaiku ilmu
kasampurnan lan gaib kamurahaning pangeran, bareng arep tumimbule ilmu ghaib
kasunyatan kamurahaning pangeran, banjur padha dirintangi tindak lan kaweruhe saka
ilmune para wali pitu iku. Awit nalika semana para wali pitu iku arep melu nganggo
lan nglakoni ilmu ghaib iku ora kuat lan ora katekan, lan khuwatir yen ilmu ghaib
nganti ngrambaka ana ing tanah jawa, mesthi ilmu kang patang perjara mau ora bisa
widada.
Akhire ilmu gaib mau hanjur cures, mulane banjur padha gawe ngreka daya
ngrintangi lakune ilmu ghaib, supaya kita kang padha nyinau ilmu ghaib mau bisa
mendha lan ora bisa ngrembaka. Mula saka iku tumrap saka sedulur kang padha nyinau
ilmu ghaib, sangune mung kudu tansah waspada, jalaran yen kurang waspada ora wurung
bakal nglakoni karugian kang ora cilik, ananging pancen wis mangkono iku ukurane,
angger ana tumindhak kang becik mesthi ririntangan dene tumindhak kang ora becik,
mulane ya mung kari ana paribasane.
...................................................................................
...................................................................
�SAK BEGJA- BEGJANE WONG KANG LALI, ISIH BEGJA WONG KANG ELING LAN WASPADA�.
...................................................................................
...................................................................
Dadi senajan tumrap sedulur kang kurang waspada mau uga ish duwe begja,
jalaran mangkene kang diarani ilmu kabeh ya wis bener, sarta becik, sebab ilmu iku
wujude ya mung sipat kita kang gumelar lan gumleger iki, ing kene perlu
diwedharaken bab ilmu iku mau kabeh:
1. Ilmu sarengat iku wujude bau kita kang tengen iki, jalaran ilmu sarengat
iku ilmune malaikat Jibril, mangka Malaikat jibril iku manggone ana ing bai kita
kang tengen iku.
2. Ilmu tharekat iku wujude ya sikil kita kang tengen iki, jalaran ilmu
tarekat iku ilmune malaikat isropil, ing mangka malaikat iku manggone ana ing sikil
kira kang tengen iki.
3. Ilmu hakekat iku wujude ya bau kita kang kiwa iki. Jalaran ilmu hakekat iku
ilmune malaikat mikail, ing kamangka malaikat mikail iku manggone ana ing bau kita
kang kiwa iki.
4. Ilmu makripat iku wujude ya sikil kita kang kiwa iki, jalaran ilmu makripat
iku ilmune malaikat ngijrail, ing kamangka malaikat ngijrail iku manggone ana ing
sikil kita kang kiwa iki.
5. Ilmu ghaib iku wujude ya gesang kita iki, jalaran kita iki kabeh mesthi
krasa yen gesang, dadi ilmu ghaib iku ilmune gesang kita iki, mulane sedulur kabeh
kang padha ngudi ilmu iku yen wis jangkep lima ya wis cukup, jalaran ilmu iku
saklumahing jagad sak kurebing langit iku mung lima. Kejaba kang kasebut ing dhuwur
iki, kita dhuwe pameling marang para sedulur, sakabehing kang padha ditindakake iku
kudu diteliti, lan kudu dirasakake, sing ngati-ati, lan titi banget.

GELAR BIBITING JAGAD GEDHE:


Gumelaring jagad gedhe ing nalika isih jaman sonyaruri utawa jaman sonya wibawa,
kang dikodratake luwih dhisik yaiku alam awang uwung iki. Ananging babar pisan
durung isa hawa angin, hawa panas, hawa banyu, lan hawa bumi, iku jenenge isih
diarani dzat sonya, dzat sonya mau banjur nyorot kodratake hawa angin, kenthele
hawa angin mau banjur dadi lintang.
Dzat sonya lan lintang pada nyorot banjur ngodratake ananging hawa panas, kenthele
hawa panas mau banjur dadi srengenge, bareng wis ana srengenge, dzat sonya lan
lintang mau banjur nyorot, sorote dadi siji, banjur ngodratake ananging hawa banyu.
Kenthele hawa banyu mau banjur dadi rembulan. Bareng wis ana rembulan, dzat sonya,
lintang, srengenge lan rembulan banjur padha nyorot, sorote dadi siji, kumpule
sorot mau banjur ngodratake ananging hawa bumi.
Kenthele hawa bumi mau banjur dadi gumelaring jagad, ya gumelaring bawana, ya
gumelaring jagad raya, ya gumelaring bumi iki kabeh.
Dene hawa-hawa mau ana jenenge dhewe-dhewe:
Hawa angin jenenge dzat maruta, ya dadine lintang iku mau. Dene hawa panas jenenge
dzat dahana, ya dadine srengenge iku mau. Hawa banyu jenenge dzat tirta, kang dadi
rembulan. Hawa bumi jenenge dzat bantalaya, ya dadine gumelaring bumi iki, ya
gumelaring jagad raya iki. Dene hawa awang uwung iku jenenge dzat sonya.
Bareng wis ana dzat kang limang perkara mau banjur pada nyorot, sorot
kang limang perkara mau banjur ngodratake kewan-kewan, kekayon, thetukulan, suket-
suketan, watu wesi, perak, emas, timbal, tembaga, kuningan, lan sapanunggalane.
Sakabehing kang kumethip ana ing sakurabing langit, lan sak lumahing
bumi iki, dadi cekak cukupe ya kang gumelar ana ing ndonya iki kabeh. Mulane
ngodratake kang kumethip kang ana ing ngalam donya iki kabeh, perlu ing tembe yen
wis ana manungsa perlu kanggo cadhangane kabutuhane para manungsa yen mbesuk wis
ana manungsa.
Ing dhuwur iki mau para sedulur wis bisa ngerteni gelaring bibiting
jagad gedhe sak isine kabeh, ing ngisor iki diwedharake ngenai bibiting gesang
nganti dumadining manungsa sak lelakone urip, kang padha dilakoni para sedulur
kabeh.
Gelar bibiting manungsa iku kawiwitan anane papa adam lan ibu kawa
anggone bakal nurunake manungsa kang padha ana iki, ya anane kita kabeh iki. Gelar
bibiting manungsa iku sak anane bapa adam lan ibu kawa iku purwane mangkene:
Ing nalika jaman semana sajeroning awang �awang, iki lagi ana sorot
limang perkara, yaiku soroting dzat sonya, dxat maruta, dzat dahana, dzat tirta,
lan dzat bantalaya, tegesse dzat-dzat iku mau kabeh nakal dadine bibiting uriping
manungsa, ya bakal dadine bibiting urip sabarang kalir kang kemethip kang ana ing
ngalam donya iki kabeh. Kang diarani dzat sonya iku kang ngodratake anane lintang,
srengenge, rembulan lan bumi iki, yaiku kang dikodratake bisa mahanani sekabehing
bibit uriping apa wae kang kumethip ana ing ngalam padhang iki kabeh. Dzat maruta
nganakake angin, kenthele angin dadi lintang.
Dzat dahana nganakake hawa panas, kenthele hawa panas dadi srengenge,
dzat tirta nganakake hawa banyu, kenthele hawa banyu mau banjur dadi rembulan. Dzat
bantalaya nganakake hawa bumi, kenthele hawa bumi dadi gumelaring jagad ya
gumelaring bawana iki, dene limang perkara iku au banjur ngetokake cahya dewe dewe
dzat sonya(awang �uwung) nganakake cahya ireng, dzat maruta utawa lintang nganakake
cahya ijo semu kuning, dzat dahana (srengenge nganakake cahya padhang semu abang.
Dzat tirta utawa rembulan nganakake cahya biri semu putih. Dene dzat bantalaya
utawa bumi nganakake cahya dadu.
Kumpule cahya kang limang perkara mau banjur amujudake ABRAMARKATA,
kenthele abra markata amujudake endhog amun-amun kang pating pletik obah terus.
Kenthele endhog amung-amung banjur amujudake GAIB, yaiku bibit uriping manungsa
kang pating clorot kaya endhog cecak utawa kaya mutyara.
Dene yen para sedulur arep meruhi utawa nyatakake gaib, yen wayah sore anatara jam
lima madhepa mangetan tanpa kedhep, pandengen terus mesthi weruh pating dliri lan
pating clorot. Gaib mau sinurung bab limang perkata utawa sinurung dene kang hawa
limang perkata, banjur bleger amujudake (ngodratake) anane bapa adam, bapa adam
tumitah ing ngalam donya nau duwe kuwajiban nurunake manungsa, ananging bapa adam
durung ana adon-adonane kanggo nurunake manungsa, yaiku banjur anane Ibu kawa,
yaiku kang bakal dienggo adon-adonan nurunake manungsa ana ing ngalam donya iki.
Diposting oleh elank cakti di 08.11 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: sastra jendra, WEJANGAN
N G A L U W A R I U J A R

Bismillahir rohmanir rohim.


Allahuma ka-ingkutan, malaikat satus punjul papat kang rumeksa jabang bayine
si...............kang rumeksa ing rakyate kabeh ( kang rumeksa kulon, wetan, lor,
kidul, ngisor, nduwur, tengah, ditreake kabeh kaya ing dhuwur)/
Ana dhandahng saka wetan putih wernane, manuk manuk kunthul.
Ana dhandahng saka kidul abang warnane, manuke manuk wulung.
Ana dhandahng saka kulon kuning warnane, manuk- manuk podhang.
Ana dhandahng saka lor, ireng wernane, manuke manuk gagak.
Ana dhandahng saka ngisor, manuke manuke manuk bethet.
Ana dhandahng saka nduwur, biru wernane, manuke manuk bangka.
Ana dhandahng saka tengah blorok wernane, manuke manuk bidho.
Eeeee......... aja nyucuk bocahe nyucuka bajang sawanne, kari pan umure, panjang
yuswa nemu raharja.
...................................................................................
..................................................................
Diposting oleh elank cakti di 08.07 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, sastra jendra, UMUM
Kamis, September 22

Nyuwuk Lara Panas

Nyuwuk Lara Panas:


Sirullah, rasulullah, jupukna banyu ing awang-awang, dak gawe nambani larane panas
si..........................................................................
Carane:
Yiyit cethak dirogoh (kang kither-kither) dipeletake pulung atine kang nangdhang
lara.
...................................................................................
.............................................................
Diposting oleh elank cakti di 11.07 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, sastra jendra, UMUM
SHALAT SEJATI
SHALAT SEJATI:
(Baitul-Mukharam)

Sajeroning dhadha malihe.


Sajeroning malihe kalbu.
Sajeroning kalbu jantung.
Sajeroning kantung rasa.
Sajeroning rasa eling.
Sajeroning eling sukma.
Sajeroning sukma Allah.
Sajeroning Allah Ingsun.

Diposting oleh elank cakti di 11.04 0 komentar


Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: sastra jendra, WEJANGAN
AGEMAN KANJENG SUSUHUNAN KALIJAGA
Sahadat SEKARAT:
Sahadat sekarat sejati, iya sahadat sekarat, wus gumanang waluya jati sirna iling
mulya maring tunggal, waluya jati iya sejatining urip. Tunggal sejatining urip,
urip sejatining rahsa, lan sejatining rahsa lan dzat sejatining dzat, pesthi anane
langgeng tan kenaning owah.
Dzat sekarat ruh madhep ati muji maring nyawa, tansah neng dzatullah kurungan mas
malesat, eling raga tan rusak sukma mulya Maha Suci.

SAHADAT PALEBURAN:
Sahadat Allah, Allah, Allah lebur badan, dadi nyawa, lebur nyawa dadi cahya, lebur
cahya dadi idlafi, lebur idlafi dadi rasa, lebur rasa, dadi sirna mulih sejati,
kari amungguh Allah kewala kang langgeng tan kena pati.

SAHADAT SEJATI:
Ashadu ananingsun, la ilaha rupaningsun, ilallahu Pangeraningsun, satuhune ora ana
pangeran, ananing ingsun, kang badan nyawa kabeh.

SAHADAT TANPA ASHADU:


Sahadat tanpa ashadu, putih kadhuping melati, sahadat ananingsun, Muhammad eling
ingsun, pangeran rasaningsun, Allah urip ingsun cipta langgeng lungguh ing puser,
ya hu, ya hu,ya hu Allah.

SAHADAT SEKARAT WIWITANE PATI.


Sekarat pujine pati, maksute napas pamijile napas, keketeg meneng-meneng, iya aku
sing ameneng, pati sukma badan, mulya sukma sampurna, mulih maring dzatullah, Allah
kang bangsa iman, iman kang bangsa nur, nur kang bangsa Rasulullah, iya salat
akbar, Muhammad takbirku, Allah pangucapku, salat jati asembahyang kalawan Allah,
ora ana allah, ora ana Allah, ora ana pangeran, amung iku kawula tunggal, kang
agung kinasihan.

SEHADAT SEKARATING ATI:


Ashadu ananingsun, anuduhake marga kang padhang, kang langgeng tan kenaning pati,
mulya tan kawoworan, elinge tan kena lali, iya rasa iya Rasulullah, tutuga alam
padhang, iya iku hakekating Rasulullah. Sirna manjing sarira ening, sirna wening
tunggal idhep jumeneng lang amisesa budine, angen-angen tansah amadhep ing
Pangeran.

SAHADAT PANETEP PANATA GAMA:


Sahadat Panetep panatagama, kang jumeneng ruh idlafi, kang ana teleng ati, kang
dadi pancere urip, kang dadi lajere Allah, madhep marang allah iku wayanganku Ruh
Muhammad, iya sejatine manusa, iya iku kang wujud sampurna, Allahuma Kun Walikun,
jukat astana Allah, pan kafutullah ya hu Allah, Muhammad Rasulullah.

SERAT SULUK GA�IB 4

D H A N D H A N G G U L A:
Purwaningreh kang patang perkawis,
Iku kaki padha estokna.
Den bisa andunungake.
Sawiji-wijinipun.
Ingkang aran sarengat kaki.
Kalawan tarekat.
Hakekat ping telu.
Kaping pat ira Makripat,
Den tetela prayoganira ngrawui.
Dunung kang sanyata.

Nyatakna dununge sawiji,


Yen tan weruh dununging sarengat,
Nora syah sembahyange,
Pan dadi sasar susur.
Lungguhe sarengat nenggih.
Iku lungguhe badan,
Tarekat puniku.
Ana ing roh dunungira.
Aneng ati dununging hakekat nenggih.
Aneng rasa Makripat.

Sampun jangkep kang patang perkawis.


Lungguhira satunggal satunggalnya,
Kari pilahe wae.
Sarengate Njeng Rasul.
Kalawan Nabi Muhammad.
Yaiku dununge sawiji wiji.
Sarengat Rasulullah.
Sareng Njeng Nabi puniki.
Lungguhira ana ing pangucap.
Kang mengku rasa kabeh.
Tarekatipun
Ing pangambu dunungireki.
Amengku rasa mulya.
Hakekatireku.
Yaiku lungguhira.
Aneng kuping makripat dunungireki.
Kang amengku rasa nala.

Suluk gaib punika piwucal peparingipun Eyang Kanjeng Susuhunan Kalijaga, punika
mboten dipun tembangaken namung dipun waos lan dipun raos.
...................................................................................
..................................................................

Diposting oleh elank cakti di 11.16 0 komentar


Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: sastra jendra, SERAT SULUK
SERAT SULUK GA�IB 3

A S M A R A D A N A:

Yogya kawruhana iki, pusering jagad dumadya.


Patang perkawis kathahe.
Ya wadi kang satunggal, madi kaping pindhonnya.
Mani ingkang kaping tiga.

Kaping pat maningkem nenggih, iku padha kawruhana.


Ja nganti salah kang batos.
Poma-poma den weruha, padha angestokna
Yen tan wikan dunungipun, tuna jenenging gesang.

Iku ujare wong kang luwih, aja kaya ing wong kathah.
Pan sampun angsal gurune, yen lamun ora weruha.
Takokna ngelmu ika, aja sira katungkul.
Dipun padha anggraita.

Tegese kang aran wadi, nggone rasa ingkang mulya.


Tegese madi ta mangke, rasa kang luwih sampurna.
Mani iku tegesira, sejatine rasa iku.
Kaping pat tegesira.

Maningkem punika nenggih, ajima� rasa kang mulya.


Wanudya lawan kakunge, tegese kang medi ika.
Dadinira sasotya, wadi iku napsunipun.
Mani uger-uger netra.

Tegese maningkem nenggih,wewadhah jatining sukma.


Kaya getih daging mangke, dadi getih dagingira.
Kedadeyan kang rasa, sawijining rasa iku.
Warna rupa johar awal.

Ula-ula tegese neki, dhingin dhatan kadhinginan.


Tegese johar samangke, iya roh ilapi lirnya.
Kang dhingin kadhinginan, tegese ing uripipun
Illapi iku pratandha.

Tegese roh ilapi suci, iya kang kadim mulya.


Iku ing lesan jatine, kinarya la ulanira.
Betal mukhadas lirnya tegese betal puniku.
Kepala ingkang sampurna

Tegese mukhadas nenggih, wadana kang mulya mangkya.


Liningena ing Hyang Manon, pan sotya ingkang mulya.
Lah iku dadinira, sajroning netra kadulu,
Ingaranan JALALLULLAH.

Diposting oleh elank cakti di 11.14 0 komentar


Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: sastra jendra, SERAT SULUK
SERAT SULUK GA�IB 2

MAS KUMAMBANG:

Kuneng gantya ingkang cinarita nenggih.


Lungguhe kang sukma.
Aneng badane pribadi.
Padha sira kawruhana.

Ping sepuluh punika ingkang winarni.


Kaki wastanira, mannik kastuba ran neki.
Lungguhe aneng lak-lakan.

Ping sawelas mannik tala aneng mannik.


Lungguhe punika, kaping rolas mannik mijil.
Lungguhe aneng salira.

Ping limalas arane sang purwajati.


Lungguhe aneng badan, ping patbelas sang Nur Jati.
Aneng utek lungguh ira.

Ping limalas arane sang purwajati.


Neng nepsu lungguhna, ping nembelas kang winarni.
Buwana balung lungguhnya.

Sang Taljati lungguhnya aneng daging,


Wolulas sangalas, sang lirmaya aran neki.
Ana ing otot punika.

Kaping kalihdasa punika winarni.


Ingkang aran burak, ngikut ping selikur nenggih.
Arane sang sukma mulya.

Aneng getih kaping selikur winarni.


Aran sukma wisesa, lungguhe suku kekalih.
Ping telulikur gumantya.

Ingkang aran Sukma Purba iku kaki.


Asta dwi lungguhnya, kaping patlikur winarni.
Aran sukma adimulya.

Pelanangan lungguhe punika kaki.


Kaping slawe wastanya, sukma kembar aran neki.
Lungguhe aneng gantungan.

Ping nemlikur sukma liyep wasta neki.


Lungguhe neng nala, ping pitulikur anenggih.
Aran sukma rasa mulya.

Iya iku lungguhe amperu kaki.


Ping wolulikurnya, sukma ragajati nenggih.
Lungguhe aneng jaja.

Sangalikur ingkang aran kurasjati.


Neng wolu punika, tigang dasanipun winarni.
Sukma kuru nama nira.

Lungguhe aneng rambut iku kaki.


Aneng adep ira, tri dasa neng puserkaki.
Kang aran pas buwana.

Mulane ana nahwu usul pekih.


Saking ananira, saking tridasa puniki.
Iya sukma tigangdasa.
Mula ana nahwu usul pekih.
Saking ananira, saking tri dasa puniki.
Iya sukma tigangdasa.

Mula ana aksara alip sawiji.


Alip namanira, iku urip kang sejati.
Lawan malih kang alip Lam.

Tegese alip lam puniku kaki.


Ana ing manungsa, ujare kitab nganasir.
Iku kaki kawruhana.

Pan mulane allip puniku miwiti.


Kabehing aksara, kang dadi wiwitane allip.
Marga asal saking grana.

Iya elang grana kekalih.


Sangane puniku, BA TA SA dadi nireki.
Asta kanan lawan kiwa.

JIM KHA iku epek-epek asta kekalih.


Kalawan KHO besar, kaping kalih DAL cilik.
Rambut sirah DAL besar.

RA YHA pundhak kanan lawan kering.


SIN SHA bokong kiwa, SHOT DZOT geger tengen neki.
Iya ingkang dadi manah.

TO DZO iku pupu dadi neki.


NGAIN wentis kiwa, aksara KAP dadi kulit.
KOP gedhe ing daging ira.

Aksara LAM ALLIP anggitan neki.


Aoan dadi jagad, ing manungsa dadi neki.
Kalimputan dening sukma.

Ula-ula LAM MIM NUN dunungireki.


WAWU HA badan manungsa.
...................................................................................
..................................................................

Diposting oleh elank cakti di 11.12 0 komentar


Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: sastra jendra, SERAT SULUK
SERAT SULUK GA�IB 1

DHANDHANG GULA:

Sapa wonge kang angawruhi.


Sejatine kang kitab punika.
Dadi gedhe ing begjane.
Wikan ing badanipun.
Kang waspada ing kitab iki.
Ingaranan pustaka.
Nugrahyen Hyang Agung.
Kang kasebut sajroning kitab.
Ngalam kabir miwah ing ngalam sapir.
Tan ana bedanira.

Ngalam kabir ngalam sapir kaki.


Bedanira ana ing sira.
Yen wus wikan ing tuduhe.
Sarta wulaning pan.
Lungguhe ngalam sejati.
Pinanggih ngelmu rasa.
Ing gegebenganipun.
Miwah kathahing aksara.
Lamun malih lungguhe sawiji-wiji.
Tan ana ing salira.

Pira kehe bebalung puniki.


Kalih atus pan punjul sawidak.
Otot nem ewu kathahe.
Lawan punjul nem atus.
Lan sawidak punjulireki.
Sakethi wulunira.
Iku punjulipun.
Tigang leksa punjulira.
Lan tri ewu atus tri dasa nenggih.
Punjule tigang lembar.

Apan rambut saleksa puniki.


Tigang ewu miwah punjulira.
Iku tri atus punjule.
Tri dasa lawan telu.
Sampun jangkep wilangan neki.
Padha sira estokna.
Rekmane Njeng Rasul.
Lan aja katungkul sira.
Angupaya ngelmu kang lewih-lewih.
Slamet ndonya akherat.

Wolu badan pan kathahe sami.


Lawan rambut iku kathahira.
Alis pitung atus kehe.
Sawidak punjulipun.
Lawan nenem langkungireki.
Idep pan karobelah.
Ing wilanganipun.
Napas kang metu punika.
Pan karone sedina lawan sawengi.
Nem ewu langkungira.

Pan nem atus swidak gunggung neki.


Iku kaki muga estokna.
Aja mung katungkul wae.
Anenggih kang sumambung.
Parincine raga sejati.
Angawruhana sira.
Aja salah surup.
Iku kaki den waspada.
Ngelmu kang katemu ing ngalam akhir.
Poma ing wekas ing wang.
Kang pinurwa carita utami.
Ingkang pinencar carita utami.
Ingkang pinencar parinci nira.
Raga ing jaba jerone.
Den mantep ing pandulu.
Aja sasar sabarang kardi.
Den ambeg amartapa.
Martapeng pandulu.
Aja tuna aja kliwat.
Iya iku dadine kawula gusti.
Aja tinggal kaliwatan.

Mulanira ngaurip puniki.


Tlatenana mumpung aneng donya.
Wong urip akeh arale.
Wong lelaku ing mbesuk.
Dunungena awit saiki.
Mumpung sira sih gesang.
Lawan susur ngulati jabane bumi.
Temahan ora ana.

Bumi langit banyu lawan geni.


Angin lintang surya lawan candra.
Kabeh ana ing dheweke.
Jurang tanapi gunung.
Padhang peteng wonten ing ngireki.
Adoh lawan perak.
Pan ana ing sireku.
Miwah salumahing jagad.
Atanapi miwah sakubering langit.
Kabeh ana ing sira.

Ujar iku apan luwih adi.


Sasat simpen jumanten kumala.
Yen wus wikan rahsane.
Aja sira katungkul.
Amintaha samaning urip.
Manungsa sawidak warsa.
Dawane kang umur.
Mumpung sira maksih gesang.
Takokna jalma ingkang lewih ngerti.
Kaluwihaning donya.

Iku ujar kaki kang sayekti.


Nabi wali kalawan Mukminnya.
Kabeh ana ing dheweke.
Kalawan Kanjeng Rasul.
Dunungene sawiji-wiji.
Allah lawan Muhammad.
Kabeh neng sireku.
Patrapna kang prayoga.
Aja nganti salah surup iku kaki.
Allah lawan muhammad.

Iku tuduhe apan iku singgih.


Lawan pituduh ingkang sanyata.
Yen bangke ala dadine.
Tegese bangke iku.
Kawruhana mumpung isih urip.
Yen sira durung wikan.
Satemene iku.
Jatining aneng pusaka.
Iya iku pusakaning ingkang ening.
Anane kang pustaka.

Sajeroning ning iya ana urip.


Jroning urip pan ana ningnya.
Jroning ning iku rahsane.
Jroning rahsa puniku.
Pan ana sir jatinireki.
Sajeroning sir punika.
Aran dzat satuhu.
Sajroning dzat ana sipat.
Iya iku swara kang lewih ening.
Jro swara ana apa.

Jroning swara ana urip.


Iya iku urip kang sanyata.
Sanyatane urip mangkene.
Urip ingkang satuhu.
Anuhoni niyat ingkang ning.
Ning sejati nira.
Rupane wa Khayu.
Khayune sundhul ngakasa.
Bumi langit asmara sejati neki.
Jroning asmara rupa.

Kang wikan makripatireki.


Sejatine mmuni muna .
Iku panengerane.
Tuture asor amamadu.
Iya iku samane gendhis.
Rahsane kudu wikan.
Ing sajroning madu.
Apa ana ing jaba.
Miwah apa aneng jro badanireki.
Poma kaki den wikan.

Peksi iku pan gangsal perkawis.


Ingkang dhihin iya kresna.
Peksi ijo kapindhone.
Ninggih ping tiganipun.
Peksi kuning punika singgih.
Kaping catur warnanya.
Putih ulesipun.
Kang tengah peksi dewata.
Peksi iku yektine limang perkawis.
Kang neng badan manungsa.

Peksi lima padha adi-adi.


Iya padha angon lakunira.
Padha mencok dhewe-dhewe.
Sawiji aneng pusuh.
Panggonane punika neggih.
Hu Wallahu dhikirnya.
Kaping kalihipun.
Peksi ijo aneng limpa.
Iya panggonane ingkang peksi.
Muhammad dhikir ira.

Kaping tiga peksi kuning.


Panggonane ana sekar gedhang.
Rasulullah dhikire.
Anenggih kaping catur.
Peksi putih puniku kaki.
Tengah peksi dewata.
Dhindhing jalal iku.
Poma kaki den waspada.
Panjagane ingkang aran peksi.
Iku padha takokna.

Alip iku kurungane yekti.


Sejatine alip iku sira.
Munthilane deg adege.
Angadeg dhewe kipun.
Iya saking Hyang Maha Suci.
Kang kaya munthila.
Iku mulanipun.
Iya kabeh apan ana.
Sejatine iya iku rupaning ning.
Endi ingkang nyata.

Pan wus nate kang tigang perkawis.


Ingkang dhihin Allah lan Muhammad.
Rasulullah ping tigane.
Lawan ghusti kang agung.
Nyatakna kang tri pwekawis.
Iku dipun waspada.
Yen wus wruh satuhu.
Yen wikan ingkang sanyata.
Waspadakna nora samar barang kardi.
Rupane kaya sira.

Sampun sira sampun anggrawuhi.


Wus tetela rupane kang sanyata.
Den awsa sak enggon enggone.
Aja nganti salah surup.
Ing wong urip den angati-ati
Kang sanyata wus cetha.
Allah iya iku.
Hu Wallah Hu iya iku wus angenggoni.
Iya aran pramana.

Iya iku jeneng nyata kaki.


Maha suci ing sarita nira.
Carita iku rupane.
Ghusti Kang Maha Agung
Kang Murba misesa jati.
Iya iku kang tunggal.
Kalawan Hyang Agung.
Kabeh iku pan kagungan.
Iya iku kang aran Muhammad suci.
Enggone aneng raga.

Yen wus wus emut anggonira kaki.


Iya iku poma den waspada.
Aja sasar pandelenge.
Ja nganti sasar susur.
Wong urip padha ngrawuhi.
Ngluwihi marga padhang.
Yen sira wus weruh.
Ing marga Maha Mulya.
Iya iku kaki den nastiti.
Titenana jroning tiyas.

Sejatine kanyatan kaki.


Iya nyatane patang perkara.
Dunungena sakabehe.
Warna dhikire patang perkawis.
Poma den estokna.
Ing satunggalipun.
Wong urip den waspada.
Ing dhikirnya lawan laku kang sejati.
Poma yekti den wikan.

Yen wua manggon kang patang perkawis.


Ingkang aran wau kang patang perkawis.
Ingkang aran wau kang amurba.
Endi arane samangke.
Lamun ora dumunung.
Lakunira pan ora dadi.
Tan sampurna kang tinggal.
Apa ta wong iku wong ngaji.
Patang perkara.
Iya iku wong ngako kang durung dadi.
Ngajine nawuyungan.

Reyang reyong pangaji neki.


Anane tan adoh keblatullah.
Keblatullah satemene.
Mulane kang rumuhun.
Pan wus weruh anggonira ngaji.
Ja sira kasmaran.
Ing wong ngaji iku
Poma kaki kawruhana.
Aja sira api-api ngaji.
Kaki aja mangkana.

A J I � P A D M A W A R A
A J I � P A D M A W A R A:
Patraping tumindhak:
Tumraping wong kang durung tau ngancik ing babagan kaweruh iki, saben jam 4.00
tumeka jam 5.00 esuk sawise tangi turu banjur sesuci njupuk banyu wolu, banjur
lungguh sila, patrape kaya wong semedi, bisa uga nganggo patrap kang kasebut ing
aji panunggal, maladihening lan aji pamelang, banjur wetuning napas.
Sajeroning semedi iki dibarengi karo panyuwunan sabarang kang becik, kayata: Nyuwun
kasuciyan, slamet lan sapanunggalane.

Iki mau katindhakake kanthi sareh lan ora kesusu utawa grusa-grusu, sarta manawa
wus antuk kenyataan ora kena kanggo amburu bandha donya. Manawa kaweruh ing kitab
iki wus bisa kagayuh banjur kudu dibaleni supaya bisa meneb ing ndalem sanubari,
banjur lagi kena ngancik ing lelaku liyane, utawa kaweruh sakbanjure.

Sabanjure ana kaol mangkene:


Tinimbang darbe cekelan siji luwih becik menawa akeh. Mula ing kitab iki luwih
becik manawa bisa anggayuh sakabehing lafal, kaya kang kasebut ing mburi iki.
Sinambi methik lafal iki kudu sarana angurang-urangi, tegese kaya kang kasebut ing
sekar kinanthi:

Padha gulane ing kalbu.


Mring sasmitane amrih lantip,
Aja pijer mangan nendra
Kaprawiran den kaesthi,
Pesunen sarira nira,
Sudanen dhahar lawan guling.

Tegese angurangi dhahar, sare, sarta syahwat. Kajaba saka iku kudu bisa nindakake 7
perkara kasebut ing ngisor iki:
1. ORA KENA NGLARANI:
Tegese ing sesolah tindake, pangucap, lan pikirane ora kena gawe wisunane utawa ora
kena nglarani ing liyan lan awake dhewe, becik raga utama atine.

2. ORA KENA GOROH:


Tegese kudu jujur marang awake dhewe lan ing liyan, apa kang cinipta ing kalbu,,
wijiling wicara, kalawan tumindake kudu tansah padha.

3. ORA KENA CIDRA:


Tegese ora cidra ing janji, ora cidra ing pangucape, ora cidra ing tumindhake, kang
gawe gelaning liyan, kang uga gawe wisunaning pribadinine dewe.

4. ORA KENA REGED:


Tegese ora kena reged ing pangucape, ora kena reged ing pamikire, ora kena reged
ing tumindhake, kabeh mung tumuju marang kasuciyaning laku.

5. ORA KENA MELIKAN:


Tegese ora kena andarbeni, ngemu karep, sakabehing kahananing donya iki kabeh,
manungsa saderma amung kanggo sarana liwat, sebab kabeh mau amung kagungane Ghusti
Kang Murbeng Jagad.

6. ORA KENA JIRIH:


Tegese kita ora oleh was-was sumelang, kita kudu tansah percaya marang kuwasa sarta
kersaning Ghsuti Ingkang Murbeng Dumadi, mobah mosiking manungsa amung saderma
narima lan anglakoni apa kang dadi kuwasa lan kersaning Ghusti Kang Murbeng Alam.

7. ORA KENA KESED:


Tegese kita kudu ora kena sungkanan anindhakake sakabehing pakarti kang luhur, kita
kudu sregep nindakake pakartining laku kang tumuju marang kautaman, lan kudu seneng
tetulung marang sakabehing titah kang nandhang papa cintraka kang tanpa melik lan
pamrih apa wae.

Pituduh laku kang 7 perkara kang kasebut iku mengku surasa kang jero. Ananging ing
kene ora dijarwakake amarga kena ing bebasan, kakeahan isi kurang papan.

PIWELING MAWANTU-WANTU:
Ora kena kawaca utawa katindakake dening sapa wae kang durung paham marang apa kang
wus katerangake ing ngarep:
...................................................................................
..................................................................

Urutan kang sapisan:


Lakune:
Mutih sedina sewengi, bengi kena turu sawetara. Sadurung nglakoni kudu sesuci lair
batin, tegese kudu resik saka sakering Pancadriya, lan pakartining hawa napsu. Kudu
duwe antep percaya lan mantep ing sajroning ati.
Rapal iki kang kawaca sepisan, nganti ing ati sanubari manawa iki wus kena ginayuh
banjur lagi kena ngancik rapal kang kapindho, mangkono sak banjure. Pangati-ati
sewulan mung kena sepisan yaiku mung nyoba selangkah wae, banjur lagi kena urutan
sak banjure ing ngisor iki rapale:

KAKANG CAHYA, ROH ROHMANI, ROH JASMANI, ROH RABBANI, ROH HEWANI, KAKI TUMEKA BAPA,
BISOWA.............................TUMEKA AWAKKU, BEDA APA BAPA KAKANG, KUN FAYAKUN
TANPA SAHUDU, KODRATULLAH INGSUN PINAYUNGAN DENING ALLAH.

Tandha..................di isi manut apa kang kinarepake, kayata:


Bisowa slamet tumeka awakku, bisowa oleh rejeki ing dina iki, bisowa si A asih
tumeka awakku.

Urutan kang kapindho:


L a k u n e :
Mutih sedina sewengi, ora kena turu, sarta maca lan nyipta rapale:
SALALLAHU NGALAIHI WASSALAM, MALAEKATKU PAPAT,S ATUS PATANG PULUH PAPAT SABALANE,
JABRAIL MALAEKATKU PAPAT, MIKAIL MALAIKATKU PAPAT SATUS PATANG PULUH PAPAT
SABALANE, LAH SIRA TANGIYA, SIRA SUN KONGKON............................ LAMUN ORA,
KENA SUPATANE ALLAH, KAPINDHO ROSULULLAH.

Tanda.......................... di isi apa kang kinarepake, kayata:


Sira sun kongkon ngrampungake perkara. Lan sapanunggalane.
Urutan Kaping Telu:
L a k u n e:
Puasa sedina sewengi, kena turu sawentara, tegese kena turu lamun wus lingsir
wengi.

BANYU DHEKU BRAJA NEMBAK-NEMBAK, SURASANE KALA BUMI BISU, KUCEM KERSANING KARSANING
ALLAH.

Urutan kaping papat:


L a k u n e:
Puasa sedina sewengi ora kena turu, maca lan nyipta rafal ing ngisor iki:
BISMILLAH ILMUKU SI JABANG BAYI, MENANGA SAK TINGKAHKU, MENANGA SAK SAGAWEKU,
ARANIRA SUKMA TUNGGAL, TUNGGAL LIDAHKU, KAYA BAYA NGGANGSAR RAIKU, KAYA GAJAH
GUMARANG AWAKKU, KAYA BUTA SEWU SWARAKU, YA HU LANTE NYAWUK NYAWANE RATU, TANPA
TENGGEK TANPA SIRAH, JABANG BAYINE................JUNGKUR NYAWANE RATU SAKING
KERSANE ALLAH.

Tandha:.........................................kaisi jenenge wong, supaya manur


miturut marang sapakone, tegese ora bakal kena godha rencanane wong mau, kena uga
kanggo nulak manawa mlaku ing alas kang wingit banget.

Urutan kang kaping Lima:


L a k u n e:
Mutih rong dina, kena turu sawentara, karo nyipta rafal iki.
ANA DAWANG ING ALAT-ALAT, MACAN SEWU ING MATAKU, MACAN PUTIH ING DHADHAKU, GELAP
NGGAMPAR PANGUCAPKU, DURGA MENDHAK, KALA MENDHAK JABANG BAYINE............NDULU
JABANG BAYIKU, TEKA KEDHEP, TEKA LEREP MARANG AKU, KEDHEP, KEREP, KEDHEP KEREP,
EKDHEP KEREP SAKING KERSANING ALLAH.

Rafal iki gunane kanggo njaga dhiri manawa ana bebaya apa-apa teguh tetep ora
dhuweni rasa wedi. Tandha........................ diisi jenenge musuhe, manawa
musuhe iku akeh kena diisi wong sak buwana.

Urutan Kang Kaping Nem:


L a k u n e:
Mutih rong dina sawengi, ora kena turu, karo nyipta rafal iki:

SIPAT ALLAH LUPUTA SING DIARAH, KENA�A SING NGARAH, KULHU SUNGSANG, TEKENKU PARA
MALAIKAT, PINAYUNGAN, NABIKU NABI MUHAMMAD, SALALAHU NGALAIHI WASSALAM, ALLAH HU
AKBAR.

Dene gunane:
Kanggo njaga omah, kanggo tumbal sajerining omah, durjana lan teluh, tuju layar ora
bakal tumama.
P a t r a p e:
Nganggo endheg wukan 5 iji disandhang lan diwacakake rapal mau sedina sewengi pasa
(tegese ora kena mangan lan ngombe) lan ora kena turu, banjur endhog mau kadokok
ing tengah omah siji, pojokan omah siji-siji. Jimat iki ampuh banget khasiyate,
manawa wus dipasangi tumbal mau sakabehing teluh tuju layar, lan panggawe ala apa
wae apa dene durjana ora bakal bisa mlebu ing njero omah kasebut.
Amarga endhog mau bisa nulak sakabehing tuju layar lsp.
Luwih utama menawa kebeneran wong kang lagi maca rapal iki mau isih ana sajeroning
omah.

Urutan Kang Kaping Pitu:


L a k u n e:
Mutih rong dina rong wengi, melek sewengi, lan maca sarta nyipta rapal kaya ing
ngisor iki:

ADDAM ADEKKU, ROSULULLAH AWAKKU, SEKABEHANE JALMA MAUNGSA SING ANGRUNGSU SING
AKRUNGU, ADOH KARUT CEDHAK KANYUT, KARUT KANYUT SAKING KERSANE ALLAH.

G u n a n e:
Kanggo pengasihan agung, supaya katon mancorong mawa teja badane sarta ndadekake
pasihane sapadha-padha, luwih-luwih liya jenis.

Urutan kang kaping wolu lan sanga sateruse tumekaning kang kaping wolulas, wis
kalebu urutan kang luhur, kang dhuwur, lan gaawat, ampuh banget sakabehing teluh
tuju layar ora bakal tumama, wis ora perlu mutih lsp, ananging kudu nganggo laku,
ora kena turu sadurunge jam 12.00 wengi, lan wong mau kudu wus suci, sabar tawakal,
pasrah mring ghusti allah, nrima mring sakabehing paringane Ghusti Allah,
njembarake budi, ngluhurake rahsa.

W E L I N G E P A N G I M P U N:
Kudu ngati-ati, ora kena grusa-grusu, luwih becik dilambari ing saben esuk semedi,
nganggo cara sila serta ngeningake cipta, utawa cara kasebut ing tuntunan AJI
PANUNGGAL, AJI PAMELANG, utawa MALADI HENING.

Urutan kang kaping wolu:


Lakune: kena mangan ora kena turu sewengi, nyipta lan maca rafal kang saya ing
ngisor iki:

ASYHADU KAHANAN INGSUN, ALLAH JENENG INGSUN, INGSUN KANG NDUWENI BACAN WAYANGAN,
WAYANGANE INGSUN KANG NDUWENI URIP, NUR HIDAYATULLAH ELING LESSING ATI, TAN ANA
KURASA, YA HU ELING SLAMET.

Rafal ing nduwur mau kanggo ngerteni marang awake dhewe, manawa rafal iki bisa
ginayuh nganti rumasuk temenan, bisa nulung wong kang bakal antuk bebaya, sarta
manawa wong mau bakal kapundhut (mati) kurang setahun wis bisa ngerteni.

Urutan Kang Kaping Sanga:


L a k u n e:
Kena mangan ora kena turu setengah wengi, karo nyipta lan maca ragal ing ngisor
iki:
GEDHONG ALLAH AWAKKU, TUTUP NABI BADANKU, KANCING RASULULLAH JASADKU, LA
ILAHAILOLLAH MUHAMMAD RASULULLAH.

Urutan Kang Kaping Sepuluh:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi, maca rafal ing ngisor iki:

MLEBU ALLAH, METU ALLAH, NEKAKAKE URIP, UTEG DUNUNGNA SI KODRAT, KUN WADHAHE ILMU,
PAYA KUN TUTUPE ILMU, HU ALLAH, HU ALLAH, HU ALLAH.

Urutan Kang Kaping Sewelas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi, maca rafal ing ngisor iki:
BISMILLAH, SIR ALLAH, BADAN ALLAH, GIGIR ALLAH, BALEKAR ALLAH KABEH, HU ALLAH, HU
ALLAH, HU ALLAH.

Urutan Kang Kaping Rolas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi terus maca rafal ing ngisor iki:
RATU RANCANG KENCANA, RATU RANCANG KENCANA, SAPA KANG ANA ING KIWA TENGEN IKI, YA
AKU ALLAH, ALLAH SIRA REKSANEN BADAN INGSUN KABEH, HU ALLAH, HU ALLAH, HU ALLAH.

Urutan Kang Kaping Telulas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi sarta terus maca rafal ing ngisor
iki:

MUALAIKUM SALAM, ALLAH BADAN INGSUN, MUHAMMAD ATININGSUN, PANGERAN KULIT DAGING
INGSUN, HU ALLAH, HU ALLAH, HU ALLAH.

Urutan Kang Kaping Patbelas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi, karo maca rafal iki:

GEMPUNG SUWUNG TAN APA-APA, MUNG ALLAH LAN AKU KANG ANA.

Rapal kang kaping 11,12, 13, 14 iki uga ana sirikane, yaiku ora kena nguyuhu
wewayangane dhewe, manawa kebanjur utawa ora sengaja kudu nyebut : �KULA NYUWUN
NGAPURA�

Urutan Kang Kaping Limalas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi:

SALALLAHU NGALAIHI WASSALAM, ANA SUKMA TEKA WETAN MENGULON PARANE MARA SUJUD MARANG
INGSUN, ANA SUKMA TEKA KULON MANGETAN PARANE SEBA SUJUD MARANG INGSUN, ANA SUKMA
TEKA KULON MANGTAN PARANE, SEBA SUJUD MARANG INGSUN, TEKA KIDUL MENGALOR, TEKO LOR
MANGIDUL, TEKA NDUWUR MANGISOR, TEKO NGISOR MANDUWUR, SAKABEHING SUKMA SEBA SUJUD
MARANG INGSUN, TETEP INGSUN UTUSANE ALLAH, LAILA HA ILALLAH MUHAMMAD RASULULLAH,
SIR NING, TES NING, ALLAH MANGKU SIRA ALLAH MANGKU INGSUN, SIR PANINGGALING ALLAH.
SUN CIPTA JABANG BAYINE.......................KLAHA BATHI AKU.

Rafal iki uga ana sirikane : ora kena mangan ketan dikokop tegese kudu ninggalake
sipating asu.

Urutan Kang Kaping Nembelas:


L a k u n e:
Kena mangan, kena turu sawise jam 12.00 wengi:
SALALLAHU NGALAIHI WASSALAM, YA INGSUN HYANG BAGINDHA KILIR, LUNGGUHKU BUMI,
JENENGKU SRENGENGE, RUPAKE BAYU, BAYUKU ANGIN, NETRAKU WULAN, KEDHEPKU LINTANG,
KILAT THATIT ING LIYEPKU, INGSUN MADHEP NGETAN NINGALI SI RINGIN SUNGSANG, DADIYA
RAHAYUKU, SADURUNGE ANA BUMI KALAYAN LANGIT, YA INGSUN SIRINGIN SUNGSANG, SAGARA
CAHYA MANGAN RASA, SEGARA RASA MANGAN CAHYA, CAHYA CAHYAKU ALLAH, RASA RASAKU
RASULULLAH, AKHMAD SIRA METUWA SI AMANAT AREP MRENE.

Sirikane uga ora kena mangan ketan dikokop, tegese tansah angilangi sipat kewan
kang ana jiwa angga pribadi.

Urutan Kang Kaping Pitulas:


L a k u n e :
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi.

MUHAMMAD NJABA, MUHAMMAD NJERO, MUHAMMAD KADIM.


RASUL NJABA, RASUL NJERO, RASUL KADIM,
PANYUWUN NJABA, PANYUWUN NJERO, PANYUWUN KADIM,
ROKHMAN NJABA, ROKHMAN NJERO, ROKHMAN KADIM.
KUN PAYA KUN, ALLAH NJABA NJERO, INGSUN NEKAKAKE URIP,
YA HU ALLAH, YA HU ALLAH, YA HU ALLAH.
KUN WADHAHE ILMU, PAYA KUN TUTUPE ILMU, SIR ALLAH, DZAT ALLAH, SIPAT ALLAH, WUJUD
ALLAH.
ALLAH YA PANGERAN, PANGERAN YA ALLAH.
ALLAH YA GHUSTI, GHUSTI YA ALLAH.
NUR MUHAMMAD KANG MANJING GUWA GARBAKU, SIRA METUWA AKU
NJALUK...........................(TEGUH RAHAYU SLAMET)( kena kanggo njaluk apa wae
kang sinedya).

Urutan kang kaping wolulas:


Urutan iki urutan kang dhuwur dhewe, mula kenane ngancik urutan iki kudu wis bisa
nguwasani urutan sadurunge, kudu suci temenan, sarta ngutamake perilaku kabecikan,
supaya bisa dadi wong kang wicaksana sarta adil para marta berbudi bawa laksana:

DZAT ALLAH ORA ANA, DZAT WALI


ALLAH,..........................................................
(aja maneh kowe, bapa biyang kakek moyangku wis sujud karo aku)
(uga kanggo panyuwunan apa wae kang sinedya).
...................................................................................
...................................................................

Diposting oleh elank cakti di 15.51 8 komentar


Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM, WEJANGAN
S U R A T A L- F A T I K H A H
S U R A T A L- F A T I K H A H:
Kang agung sawabe kanggo nekakake sakabehing gegayuhan, kanggo ambuka kawaskithan,
lan kanggo angingkut tuwumuhing Wahyu:
...................................................................................
...................................................................

sok sapa wonge kang kersa amiridake surat al-fatihah kaya kang karipta ana ngisor
iki, ing kono enggal tumeka kang dadi gegayuhane:
1. Anggone nindakake kudu ana ing papan panggonan kang sepi, utawa kahanan
kang sepi.
2. Ageman lan papan panggonan kudu suci utawa resik, suci saka khadas cilik
lan khadas gedhe.
3. Luwih dhisik nindakake sholat sunnat kajat 2 reka�at.
4. Niyating sholat:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Usholie sunnatal hajaati rok�ataini lillahi ta�ala.
Allah Hu Akbar.
(anggone niyat ingsun amung kabatin, ora den ucapake).
5. Wewacane Ayat:
- Reka�at kang kapisan: maca Al-Fatihah x 11
Maca wulya� x11
- Reka�at kang kapindho : maca al-fatikhah x11
Maca qulhu x11

6. Wirid sawise salam:


Astaghfirullahal azhiim.
Alladzii la illaahuwal hayyul qoyum, wa atuubu ilaih. Lii waliwaalidaya wa
limasyaa-ikhina wa li jamii-il muslimiina wal muslimaat. (kawiridake kaping 70)
Allohuma sholi�alaa Muhammad wa�alaa aali sayyidina Muhammad (kawiridake kaping 70)

7. Banjur maca tawasul fatihah, kaya ing ngisor iki:


Ila hadrati habiibina wasyafii�ina wamaulana Muhammadin ahallallohu alaihi
wassalam. Syai-u lillahi.
Al-fatihah x1

Tsuma ilaa azwaajihi wa�ahli baithii wa dzuriyyatihi syai-u lillaahi lahumul-


fatihah.
Al-fatihah x1.

Tsuma ilal khulafaa-ir rosyiidina saadaatinaa abil bakrin, wa umaro wa usmanaa wa


aliyyi rodhi allohu anhum syai-u lillahi lahum alfatihah.
Alfatihah x1.

Tsuma ilaa hadrotil malaa-ikatil muqorobin wal karuubiyyina syai-u lillahi lahul-
fatihah.
Al-fatihah x1.

Tsuma hadratil malakil rofrofil akhaidir khodimu fatikhatul kitab syai-u lillahi
lahul-fatihah.
Al fatihah x1

Tsuma ilasy-syaikhil- ustadz Muhammad Haqqi annaazilii syai-u lillahi lahuu


alfatihah.
Al-fatihah x1.

Sabanjure tawasul Fatihah marang panjenengane:


1. Nabiyyulla qidir kodratullah.
2. Syeh abadur qodir zaelani waliyullah.
3. Kanjeng Susuhunan Kalijaga.
4. Wong tuwa wadon (ibu kandung)

8. Nindakake wirid Al- Fatikhah kawiwitana ing malem akhad, nganti malem sabtu.
MALEM AKHAD:
Bismilahir rohmanir rohim..
Alhamdulillahi robbil aalamin. Ya hayyu ya qoyum. Ajib ya ruqiyaa-il samii-an
muthi-an anta wa khodda muka wadzab bihaqil hamdu lillahi robbil alamiin.
Wabihaqil hayyil qoyyum.
Wabi haqqi syayyidina Muhammadin alaihish-sholawatu wassalam, wabihurmatil mala-
ikatil muwakilin biqowa imli arsy.
Abyad..............................................................................
. (kawiridake kaping 1000).

Sawise rampung anggone wiridake Al-fatikhah ayat kang kapisan kayaing dhuwur mau,
wewacane ayat ing surat Al-Fatihah kabacutake nganti ayat kang pungkasan.

MALEM SENEN:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Arrohmanir rohim ya ro-uufu yaa� athuufu.
Ajib yaa jibraaiil anta wa khoddaamuka abyad.
Bihaqqirohmaanirrohim.
Wabihaqqir ro-uufil-athuuf wabihaqqi sayyidina Muhammadin alaihish-sholastu
wassalam.
Wabihurmatil ,alaa-ikatil-muwakiliin biqowaa-imil arsy. Hauzah.
...................................................................................
.................... (kawiridake kaping 1000)

MALEM REBO:
Bismillahir rohmanir rohim.
Iyyaka na�budu waiyyaka nas ta�iin.
Yaa sarii�u yaa qoribu.
Ajib yaa mikaa�il, sami�an, muthi�an, anta wakhoddamuka burqon.
Bihaqqi iyyaka na�budu wa iyyaka nas ta�in.
Wabihaqqi sayyidinaa Muhammad alaihish-sholatu waassalam.
Wabihurmatil malaa-ikatil muwakkilin biqowa-imil arsy. Mansa.
...................................................................................
................ (kawiridake kaping 1000)

MALEM REBO:
Bismillahir rohmanir rohim.
Iyyaka na�budu wa iyyaka nas ta�iin.
Yaa sarii�u yaa qoriibu.
Ajib yaa mikaa�il, sami�an muthi�an, anta wakhoddamuka burqon.
Bihaqqi iyyaka na�budu wa iyyaka nas ta�iin.
Yaa sarii�u ya qoriibu, ajib yaa mikail, sami�a muthi�an, anta wakhodamuka burqon.
Bihaqqi sarri ul-qoriib.
Wabihaqqi sayyidinaa Muhammad alaihish-sholatu wassalam.
Wabihurmatil malaa-ikatil muwakkilin biqowa-imil arsy.mansa
...................................................................................
................ (kawiridake kaping 1000)

MALEM KEMIS:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Ihdinash shirooto mustaqiim.
Ya qoodiru yaa muqtadir.
Ajib yaa shorfiyaa-il.
Sami�an, muthi-an anta wakhoddamuka syamhurusy.
Bihaqqi ihdinash shirootol mustaqiim.
Bihaqqi ihdinash shirootol mustaqim.
Bihaqqil qoodiril-muqtadir.
Wabihaqqi sayyidina Muhammad alaihish-sholatu wassalam.
Wabihurmatil malaa-ikatil muwakkiliin. Biqowa-imil arsy. Fashkor.
...................................................................................
.................. (kawiridake kaping 1000)

MALEM SABTU:
Bismillahir rohmainir rohiim.
Ghirli maghdhubii �alaihim waladh-dhoolliin.
Ya qoobiru ya aziiz.
Ajib yaa kasfiyaa-iil
Samii-an muthii-an anta wakhodamuka maymun.
Bihaqqi ghoiril maghdubi �alaihim waladh dhoolliin.
Wabihaqqi sayyidinaa Muhammadin alaihish-sholatu wassalam.
Wabihurmati malaa-ikatil muwakiliin, biqowa-imil arsy. Zadzhog.
...................................................................................
................. (kawiridake kaping 1000)

WIRID PANUTUP SABEN-SABEN AYAT:


Bismillahir rohmanir rohim.
Aqsamtu alaikum yaa malaaikatur roohaaniyyiin minal ulwiyaati wassafliyyaati, wayaa
khodimuka faatihatil kitab.
Ajibuu wa amidduunii wa a-iinuuni fii jamii-i umuuri.
Aluuhan, aluuhan. Al-ajal, al-ajal, assaa-ah assaa-ah.
Bihaqqi sabilnatsani wal quraanil azhii,.
Wabihaqil asroori wal barokaati fiihima.
Wabihaqqi ma ta�bdunaahu sayyidina Muhammadin alihish sholatu wassalam.
Allohuma sakhirlii abdakar rofroful akhoidir. Innaka alaa kulli syai-in qodiir.
Birohmatika yaa arhamar rohimin.
...................................................................................
.............................................................
(donga panutup iki amung kawiridake kaping 7,mangkono katindhakake saben-saben
ayat)
Katerangan:
Kanggo tata carane nindakake kang kaya kasebut ing dhuwur mau katerangane padha
karo lelaku Al-fatihah kang sapisanan kaya kang kasebut ing ngarep.

Diposting oleh elank cakti di 15.47 0 komentar


Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: UMUM, WEJANGAN
AL- FATIKHAH KANG AGUNG SAWABE
AL- FATIKHAH KANG AGUNG SAWABE:
(kanggo nyingkirake sakabehe godha rencana, nekakake sakebehing gegayuhan, mbuka
kahanan gaib lan sapanunggalane)
1. Ngleksanani Patrap : (kaya kang kasebut ing ngarep)
2. Ngucapake sabda tunggal (kaya kang kasebut ing ngarep)
3. Kudu suci sak khadas cilik lan khadas gedhe.
4. Ageman lan papan panggonan kudu resik.
5. Al- fatihah katindakake karana dhikir, kawiwitan ing dina malem akhad,
nganti tumekha ing dina malem sabtu, saben-saben sadina wirid sak ayat, dene
gunggunge saben dina beda-beda.

MALEM AKHAD:
Bismillahirrohmanirrohim.
Alhamdulillahi robil aalamin. (kawiritake kaping 616).

Sawise rampung miridake kang kaping 616 banjur waosana surat al-fatihah kabacutake
nganti ayat kang pungkasan yaiku ayat kang kaping 7.

MALEM SENEN:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Arrohmaanir rohim. (kawiridake kaping 619)

Nalika miridake ayat kang kapindho, ayat kang kapusan kudu kewaca luwih dhisik, sak
banjure lagi miridake ayat kang kapindho nganti rampung, semono uga banjur
kabacutake nganti ayat kang pungkasan. Ora beda kalamun miridake ayat-ayat sak
banjure.

MALEM SELASA:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Maliki yaumidiin. (kawiridake kaping 242)

MALEM REBO:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Iyaka na�budu wa iyyaka nasta�in. (kawiridake kaping 856)

MALEM KEMIS:
Bismillahir rohmanir rohiim
Ihdinas shirotol mus taqiim. (kawiritake kaping 1073)

MALEM JUM�AT:
Bismillahir rohmanir rohiim
Shirootol ladzina an amta alaihim. (kawiridake kaping 1837)

MALEM SABTU:
Bismillahir rohmanir rohim.
Ghoril maghdubi alaihim waladh dhoolliin. (kawiridake kaping 4233)

Saben rampung wirid sak ayat, banjur ngucapake donga kang kaya ing ngisor iki kang
kuncine surat al-fatihah, donga iki kawiridake kaping 7:

Bismillahir rohmanir rohim.


Aqsamtu alaikum ya malaaikatur roohaniyin minal-ulwiyyati wassafli, waya khoodimuka
fatihatil kitab.
Ajibuu wa amidduuni wa a a-iinuunii fii jamii-i uruurii.
Aluhan, aluuhan. Al-ajal. Al-ajal. Assaa-ah, assaa-ah, wal barokati fiihimaa. Wa
bihaqqi ma ta�qdunahu sayyidinaa Muhammadin alaihish sholaatu wassalaam.
Allohumma sakhirlii abdakar rofroful akhoidir.
Innaka alaa kulii sayai-in qodir.
Birohmatika yaa arhamar rohimiin.

Keterangan:
1. Luwih utama lamun nalika wirid, saben ayat kabeh ana puasa sedina-sedina,
utawa cegah dhahar sewetara.
2. Luwih utama meneh lamud wirid sawise jam 12.
3. Sajeroning lelaku sesirik syahwat.
4. Papan panggonan wirid supaya ana gegandan
Diposting oleh elank cakti di 15.46 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM, WEJANGAN
PANYUWUNAN REJEKI
PANYUWUNAN REJEKI (NYUWUN ZAKAD NISOBE BANGSA CINA)
1. Ngleksani Patrap:
Ngusap mpripat x3, dumukan 5: mbun-mbunan, pulung ati, puser, wadi, jempol suku.
2. Nyuwun idin lan keparenga Bapa Guru.
Nyuwun idin lan keparenga sarta berkahe Panjenengane.
3. ngucapake sabda tunggal:
ingsun toh jalining dzat kang maha suci, kang amurba, kang amisesa, kang kuwasa,
angandika Kun Faya Kun.
Dadiya sak ciptaningsun, ana sak sedyaningsun, teka sak karsa ningsun, metu saka
kodrat ingsun.
4. Niyat:
Bismillahirrohmairrohim
Nawaitu sholatan bisul tonil adzim,
Iladuni sendheyanku pandhita wali,
Teguh timbul arineksa dening Allah,
Ciptaku waliyan.
5. Azan-azan kumayan ana wetan, aku nyegat kulon
Azan-azan kumayan ana kidul, aku nyegat lor.
Azan-azan kumayan ana kulon, aku nyegat wetan.
Azan-azan kumayan ana lor, aku nyegat kidul.
Azan-azan kumayan ana nduwur, aku nyegat ngisor.
Azan-azan kumayan ana ngisor, aku nyegat tengah.
6. Jim Mayangkara Mayangsa seta kowe dak kongkon.
Jim maruta jim Haruta kowe dak kongkon.
Jim azan putih kowe dak kongkon.
Jukukna zakad nisobe Bangsa cina sak kutha semarang, jakarta, surabaya,
arupa..........
Akehe ......(ora kena kliwat 25).
...................................................................................
......................................................
K e t e r a n g a n :
1. lakune puasa 7 dina 7 wengi, ana sajeroning kamar tutupan.
2. sadurunge patrap, kudu jamas jaba jero:
bismillahirrohmanirrohim..
niyat ingsun adus, angedusi sedulurku papat, lima badan, nem raga, pitu sukma, wolu
nyawa, sanga nglunturake, suci sampurna badan.
3. Supaya oleh kekuwatan, sadurunge mlebu kamar ngucapake mantra ing ngisor
iki kaping 7.
Bismilahirrohmairrohim
Telak brata wetengku sak ciplukan, ususku sak dami aking, guluku sak lem dom, aku
wareg tanpa mangan, seger tanpa nginum. Melak tanpa arip, Nur cahya mangan rasa,
rasa mangan cahya.
Padhang sajeroning ati.
4. S e s a j i :
-Jeruk 2
-Jambu klutuk 2, 7
-Gedhang raja 2.
-Rokok 2.
-Korek api 1.
-Wedang kopi 2
-Kembang telon
-Minyak wangi
-Lilin 2
-Kacang goreng sangan.
-Rokok bentul.
-Urang 100
-Golong kencana 9
-Gedhang mas
-Menyan arab, - menyan madu, - dupa (yuswa)
-Sangga buwana
-Tumpeng.
...................................................................................
...................................................................
Diposting oleh elank cakti di 15.44 1 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: UMUM, WEJANGAN
P a n y u w u n a n R e j e k i
P a n y u w u n a n R e j e k i:
Bapa rina Ibu wengi, Bapak Kuwasa Ibu pertiwi, jangkepe dina........ (disebut dina
wektu patrap). Kula nyuwun pangadilan, kula nyuwun sandang, nyuwun pangan. Sak sir
cipta sedya kula nyuwun katurunan. Sedulur papat kalima pancer rewang-rewangana
anggonku golek sandhang pangan rina kalawan wengi, bisowa turah lan luber, sak
suwene aku tumitah ana ing ngalam donya.
...................................................................................
...................................................................
Diposting oleh elank cakti di 15.33 3 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM
Suwuk wali
S u w u k i n g W a l i:
Dzat sukma rasa, wahyu putih ngemban cahya. Wali sanga paring tamba. Dzat waras wis
waluya putih kaya nalika teka.
Syarate:
Diwenehi banyu putih ing gelas, dijapani donga iki.
Diposting oleh elank cakti di 15.25 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM, WEJANGAN
Mandi dongane
M a n t r a M a n d i:
Niyat ingsun matek ajiku (japaku) kang saka suwarga, mandine kagila-gila, ampuhe
ora kena disuwawa, mandine linuwih, ya iki sahadating pangeran kang keno kanggo
nulak sembarang lelara. Ya iki japa paring kang maha suci, tumiba badane
si..................... kang lagi nandhang papa, katiban tamba waras sanalika pulih
kaya nalika teka. Dzat waras terus waliya, bis teguh, mil luput lah ora teka. Dzat
watas terus waluya, bis teguh, mil luput, lah ora katon, tekane
si............................. slamet saiki ya slamet
Diposting oleh elank cakti di 15.24 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM
Minggu, Oktober 2

MANTRA TULAK PENGGAWE ALA

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM


Bis teguh, mil luput, Allah ingsun ana kulon, ana sedya aja teka, heemmm....! ya
aku bagindha ngali kasan kusen. Sing merlik putih cahyane Allah, sing mrenthel
putih kamane Allah. Kamaningsun kama dadi. Kamane sedya ala, panggawe ala, kama
wurung wurung saking kersaning Allah. Kebo dhungkul ana kebo brangah teka kana.
Kana. Wurug saking kersaning Allah.
A J I � P A D M A W A R A
A J I � P A D M A W A R A:
Patraping tumindhak:
Tumraping wong kang durung tau ngancik ing babagan kaweruh iki, saben jam 4.00
tumeka jam 5.00 esuk sawise tangi turu banjur sesuci njupuk banyu wolu, banjur
lungguh sila, patrape kaya wong semedi, bisa uga nganggo patrap kang kasebut ing
aji panunggal, maladihening lan aji pamelang, banjur wetuning napas.
Sajeroning semedi iki dibarengi karo panyuwunan sabarang kang becik, kayata: Nyuwun
kasuciyan, slamet lan sapanunggalane.

Iki mau katindhakake kanthi sareh lan ora kesusu utawa grusa-grusu, sarta manawa
wus antuk kenyataan ora kena kanggo amburu bandha donya. Manawa kaweruh ing kitab
iki wus bisa kagayuh banjur kudu dibaleni supaya bisa meneb ing ndalem sanubari,
banjur lagi kena ngancik ing lelaku liyane, utawa kaweruh sakbanjure.

Sabanjure ana kaol mangkene:


Tinimbang darbe cekelan siji luwih becik menawa akeh. Mula ing kitab iki luwih
becik manawa bisa anggayuh sakabehing lafal, kaya kang kasebut ing mburi iki.
Sinambi methik lafal iki kudu sarana angurang-urangi, tegese kaya kang kasebut ing
sekar kinanthi:

Padha gulane ing kalbu.


Mring sasmitane amrih lantip,
Aja pijer mangan nendra
Kaprawiran den kaesthi,
Pesunen sarira nira,
Sudanen dhahar lawan guling.

Tegese angurangi dhahar, sare, sarta syahwat. Kajaba saka iku kudu bisa nindakake 7
perkara kasebut ing ngisor iki:
1. ORA KENA NGLARANI:
Tegese ing sesolah tindake, pangucap, lan pikirane ora kena gawe wisunane utawa ora
kena nglarani ing liyan lan awake dhewe, becik raga utama atine.

2. ORA KENA GOROH:


Tegese kudu jujur marang awake dhewe lan ing liyan, apa kang cinipta ing kalbu,,
wijiling wicara, kalawan tumindake kudu tansah padha.

3. ORA KENA CIDRA:


Tegese ora cidra ing janji, ora cidra ing pangucape, ora cidra ing tumindhake, kang
gawe gelaning liyan, kang uga gawe wisunaning pribadinine dewe.

4. ORA KENA REGED:


Tegese ora kena reged ing pangucape, ora kena reged ing pamikire, ora kena reged
ing tumindhake, kabeh mung tumuju marang kasuciyaning laku.

5. ORA KENA MELIKAN:


Tegese ora kena andarbeni, ngemu karep, sakabehing kahananing donya iki kabeh,
manungsa saderma amung kanggo sarana liwat, sebab kabeh mau amung kagungane Ghusti
Kang Murbeng Jagad.

6. ORA KENA JIRIH:


Tegese kita ora oleh was-was sumelang, kita kudu tansah percaya marang kuwasa sarta
kersaning Ghsuti Ingkang Murbeng Dumadi, mobah mosiking manungsa amung saderma
narima lan anglakoni apa kang dadi kuwasa lan kersaning Ghusti Kang Murbeng Alam.

7. ORA KENA KESED:


Tegese kita kudu ora kena sungkanan anindhakake sakabehing pakarti kang luhur, kita
kudu sregep nindakake pakartining laku kang tumuju marang kautaman, lan kudu seneng
tetulung marang sakabehing titah kang nandhang papa cintraka kang tanpa melik lan
pamrih apa wae.

Pituduh laku kang 7 perkara kang kasebut iku mengku surasa kang jero. Ananging ing
kene ora dijarwakake amarga kena ing bebasan, kakeahan isi kurang papan.

PIWELING MAWANTU-WANTU:
Ora kena kawaca utawa katindakake dening sapa wae kang durung paham marang apa kang
wus katerangake ing ngarep:
...................................................................................
..................................................................

Urutan kang sapisan:


Lakune:
Mutih sedina sewengi, bengi kena turu sawetara. Sadurung nglakoni kudu sesuci lair
batin, tegese kudu resik saka sakering Pancadriya, lan pakartining hawa napsu. Kudu
duwe antep percaya lan mantep ing sajroning ati.
Rapal iki kang kawaca sepisan, nganti ing ati sanubari manawa iki wus kena ginayuh
banjur lagi kena ngancik rapal kang kapindho, mangkono sak banjure. Pangati-ati
sewulan mung kena sepisan yaiku mung nyoba selangkah wae, banjur lagi kena urutan
sak banjure ing ngisor iki rapale:

KAKANG CAHYA, ROH ROHMANI, ROH JASMANI, ROH RABBANI, ROH HEWANI, KAKI TUMEKA BAPA,
BISOWA.............................TUMEKA AWAKKU, BEDA APA BAPA KAKANG, KUN FAYAKUN
TANPA SAHUDU, KODRATULLAH INGSUN PINAYUNGAN DENING ALLAH.

Tandha..................di isi manut apa kang kinarepake, kayata:


Bisowa slamet tumeka awakku, bisowa oleh rejeki ing dina iki, bisowa si A asih
tumeka awakku.

Urutan kang kapindho:


L a k u n e :
Mutih sedina sewengi, ora kena turu, sarta maca lan nyipta rapale:
SALALLAHU NGALAIHI WASSALAM, MALAEKATKU PAPAT,S ATUS PATANG PULUH PAPAT SABALANE,
JABRAIL MALAEKATKU PAPAT, MIKAIL MALAIKATKU PAPAT SATUS PATANG PULUH PAPAT
SABALANE, LAH SIRA TANGIYA, SIRA SUN KONGKON............................ LAMUN ORA,
KENA SUPATANE ALLAH, KAPINDHO ROSULULLAH.

Tanda.......................... di isi apa kang kinarepake, kayata:


Sira sun kongkon ngrampungake perkara. Lan sapanunggalane.
Urutan Kaping Telu:
L a k u n e:
Puasa sedina sewengi, kena turu sawentara, tegese kena turu lamun wus lingsir
wengi.

BANYU DHEKU BRAJA NEMBAK-NEMBAK, SURASANE KALA BUMI BISU, KUCEM KERSANING KARSANING
ALLAH.

Urutan kaping papat:


L a k u n e:
Puasa sedina sewengi ora kena turu, maca lan nyipta rafal ing ngisor iki:
BISMILLAH ILMUKU SI JABANG BAYI, MENANGA SAK TINGKAHKU, MENANGA SAK SAGAWEKU,
ARANIRA SUKMA TUNGGAL, TUNGGAL LIDAHKU, KAYA BAYA NGGANGSAR RAIKU, KAYA GAJAH
GUMARANG AWAKKU, KAYA BUTA SEWU SWARAKU, YA HU LANTE NYAWUK NYAWANE RATU, TANPA
TENGGEK TANPA SIRAH, JABANG BAYINE................JUNGKUR NYAWANE RATU SAKING
KERSANE ALLAH.

Tandha:.........................................kaisi jenenge wong, supaya manur


miturut marang sapakone, tegese ora bakal kena godha rencanane wong mau, kena uga
kanggo nulak manawa mlaku ing alas kang wingit banget.

Urutan kang kaping Lima:


L a k u n e:
Mutih rong dina, kena turu sawentara, karo nyipta rafal iki.
ANA DAWANG ING ALAT-ALAT, MACAN SEWU ING MATAKU, MACAN PUTIH ING DHADHAKU, GELAP
NGGAMPAR PANGUCAPKU, DURGA MENDHAK, KALA MENDHAK JABANG BAYINE............NDULU
JABANG BAYIKU, TEKA KEDHEP, TEKA LEREP MARANG AKU, KEDHEP, KEREP, KEDHEP KEREP,
EKDHEP KEREP SAKING KERSANING ALLAH.

Rafal iki gunane kanggo njaga dhiri manawa ana bebaya apa-apa teguh tetep ora
dhuweni rasa wedi. Tandha........................ diisi jenenge musuhe, manawa
musuhe iku akeh kena diisi wong sak buwana.

Urutan Kang Kaping Nem:


L a k u n e:
Mutih rong dina sawengi, ora kena turu, karo nyipta rafal iki:

SIPAT ALLAH LUPUTA SING DIARAH, KENA�A SING NGARAH, KULHU SUNGSANG, TEKENKU PARA
MALAIKAT, PINAYUNGAN, NABIKU NABI MUHAMMAD, SALALAHU NGALAIHI WASSALAM, ALLAH HU
AKBAR.

Dene gunane:
Kanggo njaga omah, kanggo tumbal sajerining omah, durjana lan teluh, tuju layar ora
bakal tumama.
P a t r a p e:
Nganggo endheg wukan 5 iji disandhang lan diwacakake rapal mau sedina sewengi pasa
(tegese ora kena mangan lan ngombe) lan ora kena turu, banjur endhog mau kadokok
ing tengah omah siji, pojokan omah siji-siji. Jimat iki ampuh banget khasiyate,
manawa wus dipasangi tumbal mau sakabehing teluh tuju layar, lan panggawe ala apa
wae apa dene durjana ora bakal bisa mlebu ing njero omah kasebut.
Amarga endhog mau bisa nulak sakabehing tuju layar lsp.
Luwih utama menawa kebeneran wong kang lagi maca rapal iki mau isih ana sajeroning
omah.

Urutan Kang Kaping Pitu:


L a k u n e:
Mutih rong dina rong wengi, melek sewengi, lan maca sarta nyipta rapal kaya ing
ngisor iki:

ADDAM ADEKKU, ROSULULLAH AWAKKU, SEKABEHANE JALMA MAUNGSA SING ANGRUNGSU SING
AKRUNGU, ADOH KARUT CEDHAK KANYUT, KARUT KANYUT SAKING KERSANE ALLAH.

G u n a n e:
Kanggo pengasihan agung, supaya katon mancorong mawa teja badane sarta ndadekake
pasihane sapadha-padha, luwih-luwih liya jenis.

Urutan kang kaping wolu lan sanga sateruse tumekaning kang kaping wolulas, wis
kalebu urutan kang luhur, kang dhuwur, lan gaawat, ampuh banget sakabehing teluh
tuju layar ora bakal tumama, wis ora perlu mutih lsp, ananging kudu nganggo laku,
ora kena turu sadurunge jam 12.00 wengi, lan wong mau kudu wus suci, sabar tawakal,
pasrah mring ghusti allah, nrima mring sakabehing paringane Ghusti Allah,
njembarake budi, ngluhurake rahsa.

W E L I N G E P A N G I M P U N:
Kudu ngati-ati, ora kena grusa-grusu, luwih becik dilambari ing saben esuk semedi,
nganggo cara sila serta ngeningake cipta, utawa cara kasebut ing tuntunan AJI
PANUNGGAL, AJI PAMELANG, utawa MALADI HENING.
Urutan kang kaping wolu:
Lakune: kena mangan ora kena turu sewengi, nyipta lan maca rafal kang saya ing
ngisor iki:

ASYHADU KAHANAN INGSUN, ALLAH JENENG INGSUN, INGSUN KANG NDUWENI BACAN WAYANGAN,
WAYANGANE INGSUN KANG NDUWENI URIP, NUR HIDAYATULLAH ELING LESSING ATI, TAN ANA
KURASA, YA HU ELING SLAMET.

Rafal ing nduwur mau kanggo ngerteni marang awake dhewe, manawa rafal iki bisa
ginayuh nganti rumasuk temenan, bisa nulung wong kang bakal antuk bebaya, sarta
manawa wong mau bakal kapundhut (mati) kurang setahun wis bisa ngerteni.

Urutan Kang Kaping Sanga:


L a k u n e:
Kena mangan ora kena turu setengah wengi, karo nyipta lan maca ragal ing ngisor
iki:

GEDHONG ALLAH AWAKKU, TUTUP NABI BADANKU, KANCING RASULULLAH JASADKU, LA


ILAHAILOLLAH MUHAMMAD RASULULLAH.

Urutan Kang Kaping Sepuluh:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi, maca rafal ing ngisor iki:

MLEBU ALLAH, METU ALLAH, NEKAKAKE URIP, UTEG DUNUNGNA SI KODRAT, KUN WADHAHE ILMU,
PAYA KUN TUTUPE ILMU, HU ALLAH, HU ALLAH, HU ALLAH.

Urutan Kang Kaping Sewelas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi, maca rafal ing ngisor iki:
BISMILLAH, SIR ALLAH, BADAN ALLAH, GIGIR ALLAH, BALEKAR ALLAH KABEH, HU ALLAH, HU
ALLAH, HU ALLAH.

Urutan Kang Kaping Rolas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi terus maca rafal ing ngisor iki:
RATU RANCANG KENCANA, RATU RANCANG KENCANA, SAPA KANG ANA ING KIWA TENGEN IKI, YA
AKU ALLAH, ALLAH SIRA REKSANEN BADAN INGSUN KABEH, HU ALLAH, HU ALLAH, HU ALLAH.

Urutan Kang Kaping Telulas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi sarta terus maca rafal ing ngisor
iki:

MUALAIKUM SALAM, ALLAH BADAN INGSUN, MUHAMMAD ATININGSUN, PANGERAN KULIT DAGING
INGSUN, HU ALLAH, HU ALLAH, HU ALLAH.

Urutan Kang Kaping Patbelas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi, karo maca rafal iki:

GEMPUNG SUWUNG TAN APA-APA, MUNG ALLAH LAN AKU KANG ANA.

Rapal kang kaping 11,12, 13, 14 iki uga ana sirikane, yaiku ora kena nguyuhu
wewayangane dhewe, manawa kebanjur utawa ora sengaja kudu nyebut : �KULA NYUWUN
NGAPURA�

Urutan Kang Kaping Limalas:


L a k u n e:
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi:

SALALLAHU NGALAIHI WASSALAM, ANA SUKMA TEKA WETAN MENGULON PARANE MARA SUJUD MARANG
INGSUN, ANA SUKMA TEKA KULON MANGETAN PARANE SEBA SUJUD MARANG INGSUN, ANA SUKMA
TEKA KULON MANGTAN PARANE, SEBA SUJUD MARANG INGSUN, TEKA KIDUL MENGALOR, TEKO LOR
MANGIDUL, TEKA NDUWUR MANGISOR, TEKO NGISOR MANDUWUR, SAKABEHING SUKMA SEBA SUJUD
MARANG INGSUN, TETEP INGSUN UTUSANE ALLAH, LAILA HA ILALLAH MUHAMMAD RASULULLAH,
SIR NING, TES NING, ALLAH MANGKU SIRA ALLAH MANGKU INGSUN, SIR PANINGGALING ALLAH.
SUN CIPTA JABANG BAYINE.......................KLAHA BATHI AKU.

Rafal iki uga ana sirikane : ora kena mangan ketan dikokop tegese kudu ninggalake
sipating asu.

Urutan Kang Kaping Nembelas:


L a k u n e:
Kena mangan, kena turu sawise jam 12.00 wengi:
SALALLAHU NGALAIHI WASSALAM, YA INGSUN HYANG BAGINDHA KILIR, LUNGGUHKU BUMI,
JENENGKU SRENGENGE, RUPAKE BAYU, BAYUKU ANGIN, NETRAKU WULAN, KEDHEPKU LINTANG,
KILAT THATIT ING LIYEPKU, INGSUN MADHEP NGETAN NINGALI SI RINGIN SUNGSANG, DADIYA
RAHAYUKU, SADURUNGE ANA BUMI KALAYAN LANGIT, YA INGSUN SIRINGIN SUNGSANG, SAGARA
CAHYA MANGAN RASA, SEGARA RASA MANGAN CAHYA, CAHYA CAHYAKU ALLAH, RASA RASAKU
RASULULLAH, AKHMAD SIRA METUWA SI AMANAT AREP MRENE.

Sirikane uga ora kena mangan ketan dikokop, tegese tansah angilangi sipat kewan
kang ana jiwa angga pribadi.

Urutan Kang Kaping Pitulas:


L a k u n e :
Kena mangan, kenane turu sawise jam 12.00 wengi.

MUHAMMAD NJABA, MUHAMMAD NJERO, MUHAMMAD KADIM.


RASUL NJABA, RASUL NJERO, RASUL KADIM,
PANYUWUN NJABA, PANYUWUN NJERO, PANYUWUN KADIM,
ROKHMAN NJABA, ROKHMAN NJERO, ROKHMAN KADIM.
KUN PAYA KUN, ALLAH NJABA NJERO, INGSUN NEKAKAKE URIP,
YA HU ALLAH, YA HU ALLAH, YA HU ALLAH.
KUN WADHAHE ILMU, PAYA KUN TUTUPE ILMU, SIR ALLAH, DZAT ALLAH, SIPAT ALLAH, WUJUD
ALLAH.
ALLAH YA PANGERAN, PANGERAN YA ALLAH.
ALLAH YA GHUSTI, GHUSTI YA ALLAH.
NUR MUHAMMAD KANG MANJING GUWA GARBAKU, SIRA METUWA AKU
NJALUK...........................(TEGUH RAHAYU SLAMET)( kena kanggo njaluk apa wae
kang sinedya).

Urutan kang kaping wolulas:


Urutan iki urutan kang dhuwur dhewe, mula kenane ngancik urutan iki kudu wis bisa
nguwasani urutan sadurunge, kudu suci temenan, sarta ngutamake perilaku kabecikan,
supaya bisa dadi wong kang wicaksana sarta adil para marta berbudi bawa laksana:

DZAT ALLAH ORA ANA, DZAT WALI


ALLAH,..........................................................
(aja maneh kowe, bapa biyang kakek moyangku wis sujud karo aku)
(uga kanggo panyuwunan apa wae kang sinedya).
...................................................................................
...................................................................

Diposting oleh elank cakti di 15.51 8 komentar


Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM, WEJANGAN
S U R A T A L- F A T I K H A H
S U R A T A L- F A T I K H A H:
Kang agung sawabe kanggo nekakake sakabehing gegayuhan, kanggo ambuka kawaskithan,
lan kanggo angingkut tuwumuhing Wahyu:
...................................................................................
...................................................................

sok sapa wonge kang kersa amiridake surat al-fatihah kaya kang karipta ana ngisor
iki, ing kono enggal tumeka kang dadi gegayuhane:
1. Anggone nindakake kudu ana ing papan panggonan kang sepi, utawa kahanan
kang sepi.
2. Ageman lan papan panggonan kudu suci utawa resik, suci saka khadas cilik
lan khadas gedhe.
3. Luwih dhisik nindakake sholat sunnat kajat 2 reka�at.
4. Niyating sholat:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Usholie sunnatal hajaati rok�ataini lillahi ta�ala.
Allah Hu Akbar.
(anggone niyat ingsun amung kabatin, ora den ucapake).
5. Wewacane Ayat:
- Reka�at kang kapisan: maca Al-Fatihah x 11
Maca wulya� x11
- Reka�at kang kapindho : maca al-fatikhah x11
Maca qulhu x11

6. Wirid sawise salam:


Astaghfirullahal azhiim.
Alladzii la illaahuwal hayyul qoyum, wa atuubu ilaih. Lii waliwaalidaya wa
limasyaa-ikhina wa li jamii-il muslimiina wal muslimaat. (kawiridake kaping 70)
Allohuma sholi�alaa Muhammad wa�alaa aali sayyidina Muhammad (kawiridake kaping 70)

7. Banjur maca tawasul fatihah, kaya ing ngisor iki:


Ila hadrati habiibina wasyafii�ina wamaulana Muhammadin ahallallohu alaihi
wassalam. Syai-u lillahi.
Al-fatihah x1

Tsuma ilaa azwaajihi wa�ahli baithii wa dzuriyyatihi syai-u lillaahi lahumul-


fatihah.
Al-fatihah x1.

Tsuma ilal khulafaa-ir rosyiidina saadaatinaa abil bakrin, wa umaro wa usmanaa wa


aliyyi rodhi allohu anhum syai-u lillahi lahum alfatihah.
Alfatihah x1.

Tsuma ilaa hadrotil malaa-ikatil muqorobin wal karuubiyyina syai-u lillahi lahul-
fatihah.
Al-fatihah x1.

Tsuma hadratil malakil rofrofil akhaidir khodimu fatikhatul kitab syai-u lillahi
lahul-fatihah.
Al fatihah x1

Tsuma ilasy-syaikhil- ustadz Muhammad Haqqi annaazilii syai-u lillahi lahuu


alfatihah.
Al-fatihah x1.

Sabanjure tawasul Fatihah marang panjenengane:


1. Nabiyyulla qidir kodratullah.
2. Syeh abadur qodir zaelani waliyullah.
3. Kanjeng Susuhunan Kalijaga.
4. Wong tuwa wadon (ibu kandung)

8. Nindakake wirid Al- Fatikhah kawiwitana ing malem akhad, nganti malem sabtu.
MALEM AKHAD:
Bismilahir rohmanir rohim..
Alhamdulillahi robbil aalamin. Ya hayyu ya qoyum. Ajib ya ruqiyaa-il samii-an
muthi-an anta wa khodda muka wadzab bihaqil hamdu lillahi robbil alamiin.
Wabihaqil hayyil qoyyum.
Wabi haqqi syayyidina Muhammadin alaihish-sholawatu wassalam, wabihurmatil mala-
ikatil muwakilin biqowa imli arsy.
Abyad..............................................................................
. (kawiridake kaping 1000).

Sawise rampung anggone wiridake Al-fatikhah ayat kang kapisan kayaing dhuwur mau,
wewacane ayat ing surat Al-Fatihah kabacutake nganti ayat kang pungkasan.

MALEM SENEN:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Arrohmanir rohim ya ro-uufu yaa� athuufu.
Ajib yaa jibraaiil anta wa khoddaamuka abyad.
Bihaqqirohmaanirrohim.
Wabihaqqir ro-uufil-athuuf wabihaqqi sayyidina Muhammadin alaihish-sholastu
wassalam.
Wabihurmatil ,alaa-ikatil-muwakiliin biqowaa-imil arsy. Hauzah.
...................................................................................
.................... (kawiridake kaping 1000)

MALEM REBO:
Bismillahir rohmanir rohim.
Iyyaka na�budu waiyyaka nas ta�iin.
Yaa sarii�u yaa qoribu.
Ajib yaa mikaa�il, sami�an, muthi�an, anta wakhoddamuka burqon.
Bihaqqi iyyaka na�budu wa iyyaka nas ta�in.
Wabihaqqi sayyidinaa Muhammad alaihish-sholatu waassalam.
Wabihurmatil malaa-ikatil muwakkilin biqowa-imil arsy. Mansa.
...................................................................................
................ (kawiridake kaping 1000)

MALEM REBO:
Bismillahir rohmanir rohim.
Iyyaka na�budu wa iyyaka nas ta�iin.
Yaa sarii�u yaa qoriibu.
Ajib yaa mikaa�il, sami�an muthi�an, anta wakhoddamuka burqon.
Bihaqqi iyyaka na�budu wa iyyaka nas ta�iin.
Yaa sarii�u ya qoriibu, ajib yaa mikail, sami�a muthi�an, anta wakhodamuka burqon.
Bihaqqi sarri ul-qoriib.
Wabihaqqi sayyidinaa Muhammad alaihish-sholatu wassalam.
Wabihurmatil malaa-ikatil muwakkilin biqowa-imil arsy.mansa
...................................................................................
................ (kawiridake kaping 1000)

MALEM KEMIS:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Ihdinash shirooto mustaqiim.
Ya qoodiru yaa muqtadir.
Ajib yaa shorfiyaa-il.
Sami�an, muthi-an anta wakhoddamuka syamhurusy.
Bihaqqi ihdinash shirootol mustaqiim.
Bihaqqi ihdinash shirootol mustaqim.
Bihaqqil qoodiril-muqtadir.
Wabihaqqi sayyidina Muhammad alaihish-sholatu wassalam.
Wabihurmatil malaa-ikatil muwakkiliin. Biqowa-imil arsy. Fashkor.
...................................................................................
.................. (kawiridake kaping 1000)

MALEM SABTU:
Bismillahir rohmainir rohiim.
Ghirli maghdhubii �alaihim waladh-dhoolliin.
Ya qoobiru ya aziiz.
Ajib yaa kasfiyaa-iil
Samii-an muthii-an anta wakhodamuka maymun.
Bihaqqi ghoiril maghdubi �alaihim waladh dhoolliin.
Wabihaqqi sayyidinaa Muhammadin alaihish-sholatu wassalam.
Wabihurmati malaa-ikatil muwakiliin, biqowa-imil arsy. Zadzhog.
...................................................................................
................. (kawiridake kaping 1000)

WIRID PANUTUP SABEN-SABEN AYAT:


Bismillahir rohmanir rohim.
Aqsamtu alaikum yaa malaaikatur roohaaniyyiin minal ulwiyaati wassafliyyaati, wayaa
khodimuka faatihatil kitab.
Ajibuu wa amidduunii wa a-iinuuni fii jamii-i umuuri.
Aluuhan, aluuhan. Al-ajal, al-ajal, assaa-ah assaa-ah.
Bihaqqi sabilnatsani wal quraanil azhii,.
Wabihaqil asroori wal barokaati fiihima.
Wabihaqqi ma ta�bdunaahu sayyidina Muhammadin alihish sholatu wassalam.
Allohuma sakhirlii abdakar rofroful akhoidir. Innaka alaa kulli syai-in qodiir.
Birohmatika yaa arhamar rohimin.
...................................................................................
.............................................................
(donga panutup iki amung kawiridake kaping 7,mangkono katindhakake saben-saben
ayat)
Katerangan:
Kanggo tata carane nindakake kang kaya kasebut ing dhuwur mau katerangane padha
karo lelaku Al-fatihah kang sapisanan kaya kang kasebut ing ngarep.

Diposting oleh elank cakti di 15.47 0 komentar


Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: UMUM, WEJANGAN
AL- FATIKHAH KANG AGUNG SAWABE
AL- FATIKHAH KANG AGUNG SAWABE:
(kanggo nyingkirake sakabehe godha rencana, nekakake sakebehing gegayuhan, mbuka
kahanan gaib lan sapanunggalane)
1. Ngleksanani Patrap : (kaya kang kasebut ing ngarep)
2. Ngucapake sabda tunggal (kaya kang kasebut ing ngarep)
3. Kudu suci sak khadas cilik lan khadas gedhe.
4. Ageman lan papan panggonan kudu resik.
5. Al- fatihah katindakake karana dhikir, kawiwitan ing dina malem akhad,
nganti tumekha ing dina malem sabtu, saben-saben sadina wirid sak ayat, dene
gunggunge saben dina beda-beda.

MALEM AKHAD:
Bismillahirrohmanirrohim.
Alhamdulillahi robil aalamin. (kawiritake kaping 616).

Sawise rampung miridake kang kaping 616 banjur waosana surat al-fatihah kabacutake
nganti ayat kang pungkasan yaiku ayat kang kaping 7.

MALEM SENEN:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Arrohmaanir rohim. (kawiridake kaping 619)

Nalika miridake ayat kang kapindho, ayat kang kapusan kudu kewaca luwih dhisik, sak
banjure lagi miridake ayat kang kapindho nganti rampung, semono uga banjur
kabacutake nganti ayat kang pungkasan. Ora beda kalamun miridake ayat-ayat sak
banjure.

MALEM SELASA:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Maliki yaumidiin. (kawiridake kaping 242)

MALEM REBO:
Bismillahir rohmanir rohiim.
Iyaka na�budu wa iyyaka nasta�in. (kawiridake kaping 856)

MALEM KEMIS:
Bismillahir rohmanir rohiim
Ihdinas shirotol mus taqiim. (kawiritake kaping 1073)

MALEM JUM�AT:
Bismillahir rohmanir rohiim
Shirootol ladzina an amta alaihim. (kawiridake kaping 1837)

MALEM SABTU:
Bismillahir rohmanir rohim.
Ghoril maghdubi alaihim waladh dhoolliin. (kawiridake kaping 4233)

Saben rampung wirid sak ayat, banjur ngucapake donga kang kaya ing ngisor iki kang
kuncine surat al-fatihah, donga iki kawiridake kaping 7:

Bismillahir rohmanir rohim.


Aqsamtu alaikum ya malaaikatur roohaniyin minal-ulwiyyati wassafli, waya khoodimuka
fatihatil kitab.
Ajibuu wa amidduuni wa a a-iinuunii fii jamii-i uruurii.
Aluhan, aluuhan. Al-ajal. Al-ajal. Assaa-ah, assaa-ah, wal barokati fiihimaa. Wa
bihaqqi ma ta�qdunahu sayyidinaa Muhammadin alaihish sholaatu wassalaam.
Allohumma sakhirlii abdakar rofroful akhoidir.
Innaka alaa kulii sayai-in qodir.
Birohmatika yaa arhamar rohimiin.

Keterangan:
1. Luwih utama lamun nalika wirid, saben ayat kabeh ana puasa sedina-sedina,
utawa cegah dhahar sewetara.
2. Luwih utama meneh lamud wirid sawise jam 12.
3. Sajeroning lelaku sesirik syahwat.
4. Papan panggonan wirid supaya ana gegandan
Diposting oleh elank cakti di 15.46 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: mantra, UMUM, WEJANGAN
PANYUWUNAN REJEKI
PANYUWUNAN REJEKI (NYUWUN ZAKAD NISOBE BANGSA CINA)
1. Ngleksani Patrap:
Ngusap mpripat x3, dumukan 5: mbun-mbunan, pulung ati, puser, wadi, jempol suku.
2. Nyuwun idin lan keparenga Bapa Guru.
Nyuwun idin lan keparenga sarta berkahe Panjenengane.
3. ngucapake sabda tunggal:
ingsun toh jalining dzat kang maha suci, kang amurba, kang amisesa, kang kuwasa,
angandika Kun Faya Kun.
Dadiya sak ciptaningsun, ana sak sedyaningsun, teka sak karsa ningsun, metu saka
kodrat ingsun.
4. Niyat:
Bismillahirrohmairrohim
Nawaitu sholatan bisul tonil adzim,
Iladuni sendheyanku pandhita wali,
Teguh timbul arineksa dening Allah,
Ciptaku waliyan.
5. Azan-azan kumayan ana wetan, aku nyegat kulon
Azan-azan kumayan ana kidul, aku nyegat lor.
Azan-azan kumayan ana kulon, aku nyegat wetan.
Azan-azan kumayan ana lor, aku nyegat kidul.
Azan-azan kumayan ana nduwur, aku nyegat ngisor.
Azan-azan kumayan ana ngisor, aku nyegat tengah.
6. Jim Mayangkara Mayangsa seta kowe dak kongkon.
Jim maruta jim Haruta kowe dak kongkon.
Jim azan putih kowe dak kongkon.
Jukukna zakad nisobe Bangsa cina sak kutha semarang, jakarta, surabaya,
arupa..........
Akehe ......(ora kena kliwat 25).
...................................................................................
......................................................
K e t e r a n g a n :
1. lakune puasa 7 dina 7 wengi, ana sajeroning kamar tutupan.
2. sadurunge patrap, kudu jamas jaba jero:
bismillahirrohmanirrohim..
niyat ingsun adus, angedusi sedulurku papat, lima badan, nem raga, pitu sukma, wolu
nyawa, sanga nglunturake, suci sampurna badan.
3. Supaya oleh kekuwatan, sadurunge mlebu kamar ngucapake mantra ing ngisor
iki kaping 7.
Bismilahirrohmairrohim
Telak brata wetengku sak ciplukan, ususku sak dami aking, guluku sak lem dom, aku
wareg tanpa mangan, seger tanpa nginum. Melak tanpa arip, Nur cahya mangan rasa,
rasa mangan cahya.
Padhang sajeroning ati.
4. S e s a j i :
-Jeruk 2
-Jambu klutuk 2, 7
-Gedhang raja 2.
-Rokok 2.
-Korek api 1.
-Wedang kopi 2
-Kembang telon
-Minyak wangi
-Lilin 2
-Kacang goreng sangan.
-Rokok bentul.
-Urang 100
-Golong kencana 9
-Gedhang mas
-Menyan arab, - menyan madu, - dupa (yuswa)
-Sangga buwana
-Tumpeng.
...................................................................................
...................................................................
Diposting oleh elank cakti di 15.44 1 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: UMUM, WEJANGAN
S H O L A T � J I B R I L
S H O L A T � J I B R I L:
Wasiyat Dalem Kanjeng Susuhunan Kalijaga:
Bismillahirrohmanirrohim.
Usali ta�atal hajat jibraila, lillahi ta�ala
Allah Hu Akbar.

Jabrail diutus dening Pangeran,


Ngganjarake wahyu kang dadi panyuwunku.
Reka�at l.
Wewacane Ayat: 1. Al fatihah x 1
2. Inna Anzalnahu x 21.

Reka�at 2:
Wewacane Ayat: 1. Al-fatihah x1
2. Kal-kausar x 21

Sawise salam, banjur ngrangkul dhengkul kang tengen, kalawan dhikir kaya kang
kasebut ing ngisor iki.
1. Allahuma sang sukma Mulya.
Ati luwih sipat langgeng,
Mungkul jati sarining gampang,
Gampang sak polahku,
Gampang sak lakuku,
Gampang sak paranku,
Gampanga sak niyatku,
Gampang sak kersaning Allah.
(kabeh mau kawiritake kaping x9)

2. aku iki mustika saka sarining Bumi mulya.


Geter urubing nyawa, sih sinisihan, ya aku begja tan daulat, sabarang sedyaku tamtu
kedadeyan, aku sedakep asuku tunggal, nutupi babahan hawa 9, padha melu marang aku,
manci-manci ing badanku.
Muga pinaringake barang panyuwunku, dening pangeran kang maha linuwih. Senajan
sajeroning turu lan sajeroning lali, temtu tapa uga. Yaiku tapa ing ndalem laline,
lali marang pernatane.
Rasa saka rosullulah.
Panguwasane iku kekuwatane urip.
Dawa nyawa pinarengake panyuwunku iki.
Wong sa kethi dadi kanthi, wong saleksa padha rumeksa, wong sawendra dadi sanak
kabeh.
...................................................................................
.....................................................
Diposting oleh elank cakti di 15.42 0 komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Bagikan ke Pinterest
Label: sastra jendra, WEJANGAN
L A K U Q U R�A N S E J A T I
L A K U Q U R�A N S E J A T I:

1. Nglesanani Patrap:
(ngusap mripat x 3, dumukan 5: mbun-mbunan, pulung ati, puser, wedi, jempol
suku.)
2. Ngucapake Sabda Tunggal:
Ingsun Toh Jalining Dat Kang Maha Suci, kang amurba, kang amisesa, kang kuwasa,
angandika Kun Faya Kun, dadiya sak ciptaningsun, ana sak sedyaningsun, teka sak
kersa ingsin, metu saka kodrat ingsun.
3. Ngucapake Niyat:
Ingsun niya tanglakoni leksara manjing sigra papan jasma adam, anglakoni
aksara ................. (�ya�)
4. Ngucapake Sahadat Agung :
Solallahu alaihi wassalam.
Bismillahirohmanirrohim.
Wa asyhadu sahadat agung, dzat mulya kawula, Bantikan Pangeran. Khasbiallah x3
Wanikmal wakilun nikmal maula wanikman nashiru.
Laa haula walaa quwwata illa billahil aliyil adhim x 7.
5. Wirid sawise puasa:
Alip, ba, ta, sha, jim, kha, dal, dzal, ro, za, shin, syin, shod, dhod, to, dzo,
ain, ghin, fa, kop, kap, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alip, ambya, ya x99
Ganepe kaping 100 diwalik saka mburi mengarep nganti tumeka ing aksara alip, banjur
kawiridake kaping 99.
Ya, ambya lam alip, ha, wawu, nun, mim, lam, kap, kop, fa, ghin, ain, dzo, to,
dzod, shod, syin, shin, za, ro, dzal, dal, kho, kha, jim, sha, ta, ba, alip.
Banjur mirid aksara kang dilakoni yaiku aksara �YA� kaping 999, ganepe kaping 1000
dibacutake nganti aksara alip. Mangkono sakbanjure kanggo anglakoni aksara-aksara
liyane,
Conto: anglakoni aksara ambya, aksara Ya kudu kaucapake luwih dhisik, sak banjure
kaya nalika nglakoni aksara Ya.

6. Bismillahirrohmanirrohim.
Allahuma papan jasma adam. Ana papan tanpa tulis, ilange papan teka si tulis,
ilange tulis teka sing nulis, sapa kang bulis? Muhammad! Tammat wallahu .
(kwiridake kaping 3)

7. Lakune :
1. Saben aksara puasa sedina, ora kena pedhot sajeroning 30dina.
2. Lakune kawiwitan saka aksara kang mburi dhewe banjur mengarep tumeka aksara
alip.
3. Sakjeroning lelaku ora kepareng syahwat.
4. Wirid sawise puasa prayogane sawise jam 12.00 wengi.
...................................................................................
.................................................................

Sholat sunnat 2 reka�at:


(kanggo panyuwunan lan sakabehing gegayuhan rejeki kang agung)
...................................................................................
...................................................................

Anda mungkin juga menyukai