Anda di halaman 1dari 1

Surat Akuan Kebenaran Dual Language Programme (DLP)

Surat Akuan Kebenaran Ibu Bapa

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ Tarikh :

Kepada,
Pengetua / Guru Besar
________________________________
________________________________
________________________________

Tuan,
AKUAN DAN KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA

Merujuk kepada Surat Penilaian Program Dwi Bahasa bertarikh ____________ , saya sebagaimana
maklumat di atas dan butiran berikut :

Nama Ibu Bapa / Penjaga : _____________________________ __________


No. Kad Pengenalan Ibu Bapa / Penjaga : _______________________________________
Nama Anak / Jagaan : ________________________________________
Nombor Kad Pengenalan Anak : ________________________________________
Tahun / Tingkatan : ________________________________________
Hubungan / Pertalian : ________________________________________

dengan ini membuat pengakuan bahawa saya membenarkan / tidak membenarkan * anak / jagaan saya
sepertimana butiran maklumat di atas untuk menyertai Dual Language Programme (DLP) yang akan
dilaksanakan bagi mata pelajaran Sains, Matematik dan teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris
bermula sesi persekolahan tahun 2016.

2. Saya sedar bahawa anak / jagaan saya perlu mengikuti program ini sepenuhnya sehingga tamat
pengajian Tahun 6 / Tingkatan 5. Selaku ibu bapa / penjaga, saya akan mempastikan anak / jagaan saya
memberikan komitmen yang tinggi sepanjang berlangsungnya program DLP ini.

3. Surat akuan kebenaran ini saya ajukan untuk makluman dan tindakan pihak tuan. Segala
perhatian, kerjasama dan jasa baik yang diberikan adalah amat dihargai dan didahului dengan ucapan
terima kasih.

Sekian.

Saya yang benar,

…………………………………………………….
( )
No. Kad Pengenalan : ………………………………
*sila potong yang tidak berkenaan