Anda di halaman 1dari 3

PROGRAM INTERVENSI BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN DAN PENULISAN

NAMA GURU : MUHAMMAD NIDZAM BIN SHARIFF FUDIN

TAHUN : 3 MAJU

BILANGAN MURID : 3 ORANG

HEAD COUNT PLAN DO (TIME FRAME) CHECK ACT

PENYATAAN MASALAH :
3
Penguasaan perbendaharaan kata. Mac - Mei

INTERVENSI :

1.Melazimkan penggunaan peta


i-Think dalam aktiviti pembelajaran
kosa kata baharu.

2. Aktiviti, ‘Tunjuk-Terangkan-Ulang’
dijalankan pada setiap sesi
Pengajaran dan Pemudahcaraan.
PROGRAM INTERVENSI BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN DAN PENULISAN

NAMA GURU : MUHAMMAD NIDZAM BIN SHARIFF FUDIN

TAHUN : 3 JAYA

BILANGAN MURID : 4 ORANG

HEAD COUNT PLAN DO (TIME FRAME) CHECK ACT

PENYATAAN MASALAH :
4
Penguasaan perbendaharaan kata. Mac - Mei

INTERVENSI :

1.Melazimkan penggunaan peta


i-Think dalam aktiviti pembelajaran
kosa kata baharu.

2. Aktiviti, ‘Tunjuk-Terangkan-Ulang’
dijalankan pada setiap sesi
Pengajaran dan Pemudahcaraan.
PROGRAM INTERVENSI BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN DAN PENULISAN

NAMA GURU : MUHAMMAD NIDZAM BIN SHARIFF FUDIN

TAHUN : 2 MAJU

BILANGAN MURID : 2 ORANG

HEAD COUNT PLAN DO (TIME FRAME) CHECK ACT

PENYATAAN MASALAH :
2
Penguasaan perbendaharaan kata. Mac - Mei

INTERVENSI :

1.Melazimkan penggunaan peta


i-Think dalam aktiviti pembelajaran
kosa kata baharu.

2. Aktiviti, ‘Tunjuk-Terangkan-Ulang’
dijalankan pada setiap sesi
Pengajaran dan Pemudahcaraan.