Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10 000
Standard Kandungan 1.1 Menama dan menentukan nilai nombor
(i) Menamakan nilai nombor hingga 10000
a. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan
Standard b. Menyebut sebarang nombor yang diberidalam bentuk angka
Pembelajaran c. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
e. Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang
diberi.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan
Objektif
2. Menyebut sebarang nombor yang diberidalam bentuk angka
Pembelajaran 3. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
4. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
Kenal nombor (Buku teks – Muka surat 1-3)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyebut nombor pada papan mata dan nombor peserta sukan.
3. Murid memadankan angka dengan perkataan menggunakan kad angka
Aktiviti dan perkataan.
4. Menyatakan nombor yang diwakilkan oleh pembilang atau abacus.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 1-2)
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10 000
Standard Kandungan 1.2 Menulis nombor
(i) Menulis sebarang nombor hingga 10000 apabila diberi nombor itu dalam
Standard
perkataan
Pembelajaran (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10000
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menulis sebarang nombor hingga 10000 apabila diberi nombor itu
Pembelajaran dalam perkataan
2. Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10000
Tulis nombor (Buku teks – Muka surat 3)
1. Murid menulis nombor dalam angka dan perkataan dengan betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 3)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard Kandungan 1.1 Nilai nombor
(ii) Menentukan nilai nombor hingga 10000
(c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut
Standard tertib menaik dan tertib menurun.
Pembelajaran (d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang
terletak di antaranya.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut
Objektif tertib menaik dan tertib menurun.
Pembelajaran 2. Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang
terletak di antaranya.
Susun dan banding nombor (Buku teks – Muka surat 5-6)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 4)
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard Kandungan 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor
(i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara:
(a) seribuseribu,
(b) seratusseratus,
(c) sepuluhsepuluh,
Standard Pembelajaran (ii) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara:
(a) seribuseribu,
(b) seratusseratus,
(c) sepuluhsepuluh,

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


1. Membilang nombor dalam lingkungan 10 000
Objektif Pembelajaran
2. Membilang nombor dalam lingkungan 10 000

Bilang nombor (Buku teks – Muka surat 7-8)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membilang secara tertib menaik dan menurun menggunakan garis
nombor atau kad angka.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan rangkaian nombor menggunakan kad imbasan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka
surat 5)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard Kandungan 1.4 Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor
(i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor
hingga 10000
Standard (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10000
Pembelajaran (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor
dengan menggunakan abakus 4:1

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


1. Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor
hingga 10000
Objektif
2. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10000
Pembelajaran 3. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor
dengan menggunakan abakus 4:1

Nilai tempat dan nilai digit (Buku teks – Muka surat 9-11)
1. Murid memahami nilai tempat dengan menggunakan dekak-dekak dan
carta nilai tempat.
2. Murid memahani nilai digit dengan menggunakan dekak-dekak.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
Aktiviti
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 6)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard Kandungan 1.4 Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor
(iv)Mencerakinkan sebarang nombor dalam:
Standard
a. sebutan ratus, puluh dan sa
Pembelajaran b. bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Mencerakinkan sebarang nombor
Cerakinkan nombor (Buku teks – Muka surat 12)
1. Murid mencerakinkan nombor dengan mengasingkan nombor
mengikut nilai tempat atau nilai digitnya.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
Aktiviti kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 7)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard Kandungan 1.5 Membundarkan sebarang nombor kepada puluh dan ratus terdekat
(i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10000 kepada puluh dan
Standard
ratus yang terdekat
Pembelajaran (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Membundarkan sebarang nombor hingga 10000 kepada puluh dan
Pembelajaran ratus yang terdekat
2. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi
Pola nombor (Buku teks – Muka surat 13)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melakukan aktiviti simulasi yang melibatkan pelbagai pola
nombor, sama ada disusun berulang dalam tertib menaik atau
Aktiviti
menurun.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 8)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard Kandungan 1.6 Membundarkan sebarang nombor
(i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh,
ratus dan ribu yang terdekat.
Standard
(ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor
Pembelajaran hingga 10 000 yang telah dibundarka kepada puluh, ratus dan ribu
terdekat
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh, ratus
Objektif dan ribu yang terdekat.
Pembelajaran 2. Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor
hingga 10 000 yang telah dibundarka kepada puluh, ratus dan ribu
terdekat
Bundarkan nombor (Buku teks – Muka surat 17)
1. Murid membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 9)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard Kandungan 1.7 Menganggar
(i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan:
Standard
(a) menyatakan kuantiti,
Pembelajaran
(b) menggunakan perkataan “lebih daripada” dan ‘kurang daripada”.
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah
Anggar bilangan objek (Buku teks – Muka surat 17)
1. Murid membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 10)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................