Anda di halaman 1dari 24

1

RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 5

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
1 Modul 1 1.1 1.1.1 Menyanyikan lagu Mendengar dan TP 1(1.1.1) CD Lagu
Adikku Sayang dengan mengecam aras pic
Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi dengan pic yang pic yang betul. yang dimainkan. Adikku
1-5
Muzikal daripada pelbagai betul. TP 2(1.1.1) Sayang
JANUARI
repertoir. Mengajuk pic yang
2018 didengar secara
menurun dan menaik.

Menyanyikan lagu
dengan pic yang
betul.

MINGGU
2 Modul 1 1.1 1.1.3 Menyanyikan Solfa Latihan pic TP 3 (1.1.3) CD lagu
dengan betul. menggunakan solfa- TP 4 (1.1.3) Bahan kursus
7-12 Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi solfa do, re, mi , do,re,mi,fa,so.
Muzikal daripada pelbagai fa , so , la.
JANUARI
repertoir. - menyanyi solfa dalam Latihan isyarat tangan
2018 pelbagai corak irama Curwen.

Menyanyi solfa
sambil
membuat isyarat
tangan Curwen.

2
MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
3
Modul 1 1.1 1.1.4 Menyanyikan lagu Latihan pic secara TP 3 (1.1.4) Kad imbasan
14-19 secara accelenrando lembut (p),sederhana
JANUARI Pengalaman Menyanyikan lagu Mengaplikasi accelerando dan ritardando dengan lembut (mp), kuat (f)
Muzikal daripada pelbagai dan ritardando dalam betul. dan sederhana kuat
2018
repertoir. nyanyian. (mf) yang ditetapkan.

Menyanyi lagu adikku TP 4 (1.1.4)


sayang
. secaraaccelerando dan
ritardando.

MINGGU
4 Modul 4 4.1 4.1.1 Mengenal dan menulis Mengenal istilah dan TP 1 (4.1.1) Kad imbasan
simbol muzik dengan simbol muzik. simbol muzik
21-26 Membaca dan Membaca dan Menulis simbol dan istilah. betul.
Menulis Notasi menulis notasi muzik. - Piano ( p ) Menulis semula simbol
JANUARI
Muzik - Mezzo piano muzik.
2018 ( mp )
- Forte ( f )
- Mezzo forte ( mf )
- DC
- Fine
- DS
- Staccato
- Tekanan
- beransur lembut
3
- beransur kuat

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
5 Modul 4 4.1 4.1.2 Mengenal dan menulis Penerangan tentang TP 4 (4.1.2) Kad imbasan
Menama dan menulis not E, not E,F,G, A, B, C’, D’ bentuk not semibrif
Membaca dan Membaca dan F, G, A, B, C‟ dan D‟ pada dengan betul. dan minim beserta Baluk
28
Menulis Notasi menulis notasi muzik. baluk. nilainya. TP 5 (4.1.2)
JANUARI
Muzik Latihan
-2
E F G A B C’ D’ Mengenal kedudukan notasi
FEBRUAR - Semibrif not E,F,G, A, B, C’
I 2018 - Minim Bertitik dan D’, pada baluk
- Minim
- Krocet Menulis not E,F, G, A,
- Kuaver B, C’dan D’ pada
baluk dalam bentuk
Menama dan menulis not E, semibrif,,minim
F, G, A, B, C’, D’ pada bertitik, minim
baluk. ,krocetdan kuaver
- semibrif dengan betul.
- minim

MINGGU
6 Modul 1 1.4 1.4.1 Meniup rekoder Postur ketika meniup TP 1 (1.4.1) Rekoder
Memainkan not E,F,G, A, dengan ton yang baik. rekoder.
Pengalaman Memainkan rekoder B, C’ dan D’ dengan ton TP 2 (1.4.1)
4-9
Muzikal secara ensembel yang baik Pernafasan dan
FEBRUAR
- memainkan not perlidahan dengan
I 2018 - penjarian not E, F, G, A, sebutan ‘tu’.
4
B, C‟ dan D‟
- pernafasan Meniru dan
- perlidahan (dengan memainkan rekoder
sebutan tu) not E,F,G,A,B,C’,D’
- embouchure mengikut nilai not.
- postur

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
7 Modul 1 1.4 1.4.2 Memainkan rekoder Latihan penjarian not TP 3 (1.4.2) Rekoder
berdasarkan skor E,F,B, A, G,C’ ,D’
11 - 16 Pengalaman Memainkan rekoder Memainkan rekoder
Muzikal secara ensembel berdasarkan skor. - Frasa Memainkan rekoder
FEBRUAR
- memainkan frasa lagu . mengikutskor.
I 2018 - memainkan melodi
kaunter
- memainkan melodi

MINGGU
8 Modul 1 1.4 1.4.2 Memainkan rekoder Latihan penjarian not TP 3 (1.4.2) Rekoder
berdasarkan skor E,F,B, A, G,C’ ,D’
18-23 Pengalaman Memainkan rekoder Memainkan rekoder
Muzikal secara ensembel berdasarkan skor. - Melodi. Memainkan rekoder
FEBRUAR
- memainkan frasa lagu mengikutskor.
I 2018 - memainkan melodi
kaunter
- memainkan melodi

5
MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
9 Modul 1 1.4 1.4.2 Memainkan rekoder Latihan penjarian not TP 3 (1.4.2) Rekoder
berdasarkan skor E,F,B, A, G,C’ ,D’
25 Pengalaman Memainkan rekoder Memainkan rekoder
Muzikal secara ensembel berdasarkan skor. - kaunter Memainkan rekoder
FEBRUAR
- memainkan frasa lagu mengikutskor.
I - 2 MAC - memainkan melodi
2018 kaunter
- memainkan melodi

MINGGU
10 Modul 1 1.4 1.4.3 Memainkan rekoder Latihan pernafasan. TP 3 (1.4.3) Rekoder
mengikut tempo
Pengalaman Memainkan rekoder Memainkan rekoder dalam berdasarkan skor Meniup rekoder frasa Skor latihan
4-9
Muzikal secara ensembel pelbagai tempo. dengan betul. demi frasa.
MAC

6
2018 Memainkan rekoder
mengikut tempo
berdasarkan skor.

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU 13
Modul 3 3.1 3.1.1
25-30 MAC 2018 Mengenalpasti Penerangan ringkas TP 3 (3.1.1) CD lagu
Apresiasi Menghayati muzik Memberi pendapat muzik popular tentang muzik Video
Muzik daripada pelbagai tentang muzik yang Malaysia dengan popular Malaysia. TP 4 (3.1.1)
repertoir. didengar atau ditonton betul.
Contoh: menggunakan Memperdengarkan TP 5 (3.1.1)
terminologi muzik secara muzik popular dan
- Muzik Popular berpandu. muzik tradisioanal TP 6 (3.1.1)
- Muzik Tradisional Ciri muzik: secara kuiz.
Malaysia
- Muzik klasik - Alat Muzik Mengecam dan
Barat (contoh: alat bertali, mengenalpasti ciri
- Muzik Asia tiupan) muzik berkenaan.
- Cara Persembahan

7
MINGGU 14
Modul 3 3.1 3.1.1 Mengenalpasti Penerangan ringkas TP 3 (3.1.1) CD lagu
1 - 6 APRIL 2018 muzik tradisional tentang muzik
Apresiasi Menghayati muzik Mengenalpasti muzik Malaysia dengan tradisional Malaysia. TP 4 (3.1.1)
Muzik daripada pelbagai yang didengar. betul.
repertoir. Memperdengarkan TP 5 (3.1.1)
Ciri muzik: muzik tradisioanal
secara kuiz. TP 6 (3.1.1)
Alat muzik (contoh: alat
bertali, tiupan) Mengecam dan
mengenalpasti ciri
Cara persembahan muzik berkenaan.

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
15 Modul 2 2.1 2.1.1 Mengajuk dan Tunjukcara TP 2 (2.1.1) Slaid
mengenalpasti kesan penghasilan bunyi. penceritaan
8-13 Penghasilan Menghasilkan idea Menghasilkan pelbagai bunyi yang didengar . TP 3 (2.1.1)
Muzik muzikal kreatif kesan bunyi untuk Murid melakukan Alat perkusi
APRIL
mengiringi persembahan. latihan dalam TP 4 (2.1.1)
2018 . kumpulan untuk
menghasilkan kesan TP 5 (2.1.1)
bunyi.
TP 6 (2.1.1)
8
MINGGU
16 Modul 2 2.1 2.1.2 Mencipta corak irama Latihan dalam TP 3 (2.1.1) Alat perkusi
atau melodi yang kumpulan.
Penghasilan Menghasilkan idea Mencipta corak irama mudah. TP 4 (2.1.1) Kad Gambar
15 - 20
Muzik muzikal kreatif mudah.
APRIL
Persembahan
2018 Meter – 2 kumpulan.
4

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
17 Modul 2 2.1 2.1.2 Mencipta corak irama Latihan dalam TP 3 (2.1.1) Alat perkusi
atau melodi yang kumpulan.
22 - 27 Penghasilan Menghasilkan idea Mencipta corak irama mudah. TP 4 (2.1.1) Kad Gambar
Muzik muzikal kreatif mudah.
APRIL
Persembahan
2018
Meter – 3 kumpulan.
4

9
MINGGU
18 Modul 1 1.1 1.1.5 Menyanyi lagu Abang Mendengar lagu TP 3 (1.1.5) CD lagu
Balik Kampung secara Abang Balik
30 APRIL Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi dengan dinamik. dinamik. Kampung. TP 4 (1.1.5) Kad imbasan
Muzikal daripada pelbagai - lembut (p)
- 4 MEI
repertoir. - sederhana lembut (mp ) Menyanyikan lagu
2018 - kuat (f )
- sederhana kuat (mf) Menyanyikan lagu
Abang balik kampung
secara dinamik.

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
19 Modul 1 1.1 1.1.2 Menyanyi lagu Menyanyikan TP 5 (1.1.2) CD Lagu
berkembardengan laguAbang Balik
6-11 MEI Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi lagu berkembar. dengan betul. Kampung. TP 6 (1.1.2)
Muzikal daripada pelbagai
2018
repertoir. Menyanyikan lagu
Adikku Sayang.

10
Menyanyikan kedua-
dua lagu
secaraberkembar.

MINGGU
20 Modul 1 1.2 1.2.1 Memainkan alat Mengenal skor perkusi TP 1 (1.2.1) Alat perkusi
perkusi mengikut lagu
13-18 Pengalaman Memainkan alat Memainkan corak irama meter berdasarkan Skor perkusi
Muzikal perkusi berdasarkan skor. skor. Tepukan irama
MEI 2018
Meter – 2 3 4 berdasarkan skor
4 4 4 perkusi.

Memainkan alat
perkusi mengikut skor
secara berkumpulan.

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
Modul 1 1.2 1.2.2 Memainkan alat Mengenal skor Alat perkusi

11
21 perkusi mengikut perkusi. Skor perkusi
Pengalaman Memainkan alat Memainkan alat perkusi tempo yang ditetapkan. TP 2 (1.2.2)
20-25 Muzikal perkusi dalam pelbagai tempo. Memainkan alat
MEI 2018 perkusi mengikut skor. TP 3 (1.2.2)

Memainkan alat
perkusi mengikut
tempo.

MINGGU
22 Modul 1 1.3 1.3.1 Membuat pergerakan Membuat pergerakan TP 1 (1.3.1) CD lagu
mengikut warna ton berdasarkan muzik
27-MEI 1 Pengalaman Bergerak mengikut Membuat pergerakan dan irama yang yang didengar.. TP 2 (1.3.1)
Muzikal muzik. berdasarkan muzik yang didengar.
JUN 2018
didengar. Membuat pergerakan TP 3 (1.3.1)
- warna ton berdasarkan irama.
- irama

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
26 Modul 1 1.3 1.3.1 Membuat pergerakan Cadangan Aktiviti: TP 4 (1.3.2) CD lagu
mengikut warna ton - bergerak berdasarkan
Pengalaman Bergerak Membuat pergerakan dan irama yang situasi, tema atau puisi TP 5 (1.3.2)
12
24 - 29 Muzikal mengikut muzik. berdasarkan muzik yang didengar.
JUN 2018 didengar.
- warna ton
- irama

MINGGU
27 Modul 1 1.4 1.4.4 Meniup rekoder Latihan pernafasan. TP 4 (1.4.4) Rekoder
mengikut dinamik
1-6 JULAI Pengalaman Memainkan rekoder Mengaplikasikan dinamik yang ditetapkan. Penjarian not TP 5 (1.4.4)
Muzikal secara ensembel dalam permainan rekoder berdasarkan skor.
2018
- lembut (p) TP 6 (1.4.4)
- sederhana lembut (mp ) Meniup mengikut
- kuat (f) dinamik.
- sederhana kuat (mf) 1.4.2

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
13
28 Modul 1 1.4 1.4.5 Meniup rekoder Contoh: TP 4 (1.4.5) Rekoder
berdasarkan skor - bekerjasama dalam
8-13 Pengalaman Memainkan rekoder Mengamalkan nilai murni dengan betul. kumpulan TP 5 (1.4.5)
JULAI Muzikal secara ensembel semasa aktiviti memainkan - bertoleransi semasa
rekoder. melakukan aktiviti TP 6 (1.4.5)
2018
muzik
- bertanggungjawab
terhadap tugas atau
peranan yang diberi
- mematuhi arahan
ketua/konduktor/guru -
menghormati arahan

MINGGU
29 Modul 2 2.1 2.1.3 Mencipta corak irama Mengajuk melodi. TP 3 (2.1.3)
mudah mengikut
15-20 Penghasilan Menghasilkan idea Mencipta dan menyanyikan kreativiti masing- Mengimprovisasi TP 4 (2.1.3)
Muzik muzikal kreatif. melodi mudah. masing. jawapan kepada
JULAI
- mengajuk melodi soalan.
2018 - mengimprovisasi
„jawapan‟ kepada „soalan‟
melodi yang diberikan.

14
MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
30 Modul 2 2.1 2.1.3 Menghasilkan kesan Mengimprovisasi TP 4 (2.1.3)
bunyi mengikut bunyi mengikut
22 - 27 Penghasilan Menghasilkan idea Mencipta dan menyanyikan kreativiti masing- kreativiti. TP 5 (2.1.3)
Muzik muzikal kreatif. melodi mudah. masing.
JULAI
- mengajuk melodi
2018 - mengimprovisasi
„jawapan‟ kepada „soalan‟
melodi yang diberikan.

MINGGU
31 Modul 2 2.1 2.1.3 Mencipta corak irama Mencipta karya muzik TP 6 (2.1.3)
mudah mengikut untuk mengiringi
29 JULAI Penghasilan Menghasilkan idea Mencipta dan menyanyikan kreativiti masing- persembahan.
Muzik muzikal kreatif. melodi mudah. masing.
- 3 OGOS
- mengajuk melodi
2018 - mengimprovisasi
„jawapan‟ kepada „soalan‟
melodi yang diberikan.

15
MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
32 Modul 2 2.1 2.1.3 Mencipta corak irama Mencipta karya muzik TP 6 (2.1.3)
mudah mengikut untuk mengiringi
5 - 10 Penghasilan Menghasilkan idea Mencipta dan menyanyikan kreativiti masing- persembahan
Muzik muzikal kreatif. melodi mudah. masing.
OGOS
- mengajuk melodi
2018 - mengimprovisasi
„jawapan‟ kepada „soalan‟
melodi yang diberikan.

MINGGU
33 Modul 1 1.1 1.1.6 Menyanyikan lagu Menyanyikan lagu
dengan sebutan, dengan betul. TP 6 (1.1.6)
12 - 17 Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi dengan sebutan pic,dinamik dan
Muzikal daripada pelbagai yang betul. artikulasi dengan Menyanyi secara
OGOS 2-
repertoir. konsisten. ekspresif.
18

16
MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
35 Modul 1 1.1 1.1.7 Mengamalkan nilai Menyanyikan lagu
murni dalam aktiviti dengan betul dan TP 6 (1.1.7)
26-31 Pengalaman Menyanyikan lagu Mengamalkan nilai murni muzik. mempamerkan nilai
Muzikal daripada pelbagai semasa aktiviti menyanyi. murni dalam aktiviti
OGOS
repertoir. muzik.
2018

MINGGU
36 Modul 1 1.2 1.2.3 TP 6 (1.2.3)
Memainkan corak Memainkan corak
2-7 Pengalaman Memainkan alat Memainkan alat perkusi irama secara ekspresif irama berdasarkan skor
Muzikal perkusi dengan dinamik dan konsisten. mengikut kumpulan.
SEPTEMB
berdasarkan skor.
ER 2018 - lembut (p)
- sederhana lembut (mp)
- kuat (f)

- sederhana kuat (mf)

17
MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
37 Modul 1 1.2 1.2.4 Mengamalkan nilai Menunjukcara dalam TP 6 (1.2.4)
murni semasa aktiviti kumpulan;----.-
Pengalaman Memainkan alat Mengamalkan nilai murni muzik dijalankan. .bekerjasama dalam
9 - 14
Muzikal perkusi semasa aktiviti memainkan kumpulan -
SEPTEMB alat perkusi. .bertoleransi semasa
ER 2018 melakukan aktiviti
muzik -
.bertanggungjawab
terhadap tugas atau
peranan yang diberi -
.mematuhi arahan
ketua/konduktor/guru
.menghormati arahan
ketua/konduktor/guru .

Modul 3 3.1 3.1.1 Mengenalpasti muzik Penerangan tentang TP 6 (3.1.1)


klasik barat. muzik klasik barat.
Apresiasi Menghayati muzik Memberi pendapat tentang
18
Muzik daripada pelbagai muzik yang didengar atau Mendengar dan
repertoir. ditonton menggunakan mengecam muzik
terminologi muzik secara berkenaan.
- Muzik klasik barat berpandu.
Ciri muzik: Kuiz
- Alat Muzik
(contoh: alat bertali, tiupan)

- Cara Persembahan

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
38 Modul 3 3.1 3.1.1 Mengenalpasti muzik Penerangan tentang TP 6 (3.1.1)
klasik barat. muzik Asia.
16-21 Apresiasi Menghayati muzik Memberi pendapat tentang
Muzik daripada pelbagai muzik yang didengar atau Mendengar dan
SEPTEMB
repertoir. ditonton menggunakan mengecam muzik
ER 2018 terminologi muzik secara berkenaan.
- Muzik Asia berpandu.
Kuiz
Ciri muzik:
- Alat Muzik
(contoh: alat bertali, tiupan)
- Cara Persembahan

MINGGU
39 Modul 4 4.1 4.1.3 Menulis notasi dan Mengenal dan menulis TP 5 (4.1.3) Kad imbasan
simbol muzik dengan simbol. TP 6 (4.1.3)
23-28 Membaca dan Membaca dan Menulis nilai not dan tanda betul dan konsisten. Baluk

19
SEPTEMB menulis notasi menulis rehat. Menamakan not.
ER 2018 muzik notasi muzik
-Semibrif
- minim bertitik
-minim
-krocet
-kuaver

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
40 Modul 4 4.1 4.1.4 Menulis meter lagu Mengenal meter lagu. TP 5 (4.1.4) Kad imbasan
dengan betul. TP 6 (4.1.4)
30 Membaca dan Membaca dan Menulis meter. Menulis meter lagu Baluk
menulis notasi menulis - menulis angka atas dan 2 3 4
SEPTEMB
muzik notasi muzik angka bawah bagi meter 4 4 4
ER - 5
OKTOBE
R 2018
MINGGU
41 Modul 1 1.4 1.4.4 Meniup rekoder Latihan pernafasan. TP 4 (1.4.4) Rekoder
mengikut dinamik
7 - 12 Pengalaman Memainkan rekoder Mengaplikasikan dinamik yang ditetapkan. Penjarian not TP 5 (1.4.4)
Muzikal secara ensembel dalam permainan rekoder berdasarkan skor.
OKTOBE
- lembut (p) TP 6 (1.4.4)
R 2018
20
- sederhana lembut (mp ) Meniup mengikut
- kuat (f) dinamik.
- sederhana kuat (mf) 1.4.2

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
42 Modul 1 1.4 1.4.4 Meniup rekoder Latihan pernafasan. TP 4 (1.4.4) Rekoder
mengikut dinamik
14-19 Pengalaman Memainkan rekoder Mengaplikasikan dinamik yang ditetapkan. Penjarian not TP 5 (1.4.4)
Muzikal secara ensembel dalam permainan rekoder berdasarkan skor.
OKTOBE
- lembut (p) TP 6 (1.4.4)
R 2018 - sederhana lembut (mp ) Meniup mengikut

21
- kuat (f) dinamik.

- sederhana kuat (mf)1.4.2

MINGGU
43 Modul 1 1.3 1.3.1 Membuat pergerakan Cadangan Aktiviti: TP 4 (1.3.2) CD lagu
mengikut warna ton - bergerak berdasarkan
Pengalaman Bergerak Membuat pergerakan dan irama yang situasi, tema atau puisi TP 5 (1.3.2)
21-26
Muzikal mengikut muzik. berdasarkan muzik yang didengar.
OKTOBE
didengar.
R 2018 - warna ton
- irama

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
44 Modul 1 1.1 1.1.2 Menyanyi lagu Menyanyikan TP 5 (1.1.2) CD Lagu
berkembardengan laguAbang Balik
28 - 2 Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi lagu berkembar. dengan betul. Kampung. TP 6 (1.1.2)
Muzikal daripada pelbagai
NOVEMB repertoir. Menyanyikan lagu
ER 2018 Adikku Sayang.

Menyanyikan kedua-

22
dua lagu
secaraberkembar.

Modul 1 1.1 1.1.1 Menyanyikan lagu Mendengar dan TP 1 (1.1.1) CD Lagu


dengan pic yang betul. mengecam aras pic
Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi dengan pic yang yang dimainkan. Buku teks
Muzikal daripada pelbagai betul. TP 2 (1.1.1)
repertoir. Mengajuk pic yang Buku
didengar secara Panduan
menurun dan menaik. Guru

Menyanyikan lagu
dengan pic yang betul.

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
45 Modul 1 1.3 1.3.1 Membuat pergerakan Cadangan Aktiviti: TP 4 (1.3.2) CD lagu
mengikut warna ton - bergerak berdasarkan
4-9 Pengalaman Bergerak Membuat pergerakan dan irama yang situasi, tema atau puisi TP 5 (1.3.2)
Muzikal mengikut muzik. berdasarkan muzik yang didengar.
NOVEMB didengar.
ER 2018 - warna ton
23
- irama

Modul 1 1.1 1.1.1 Menyanyikan lagu Mendengar dan TP 1 (1.1.1) CD Lagu


dengan pic yang betul. mengecam aras pic
Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi dengan pic yang yang dimainkan. Buku Teks
Muzikal daripada pelbagai betul. TP 2 (1.1.1)
repertoir. Mengajuk pic yang Buku
didengar secara Panduan
menurun dan menaik. Guru

Menyanyikan lagu
dengan pic yang betul.

*** TP ( Sila rujuk DSKP untuk keterangan Tahap Penguasaan )

24