Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2018

MATA PELAJARAN LELAKI : ____ / 8orang


MINGGU / HARI / PEREMPUAN : ____ / 8orang
01 / SELASA / 02 JANUARI 2018
TARIKH JUMLAH :____ /16orang
KELAS 6 PINTAR KEHADIRAN TIDAK HADIR:
MASA 08.20 AM - 09.20 AM
BIDANG
UNIT 1: Nombor Dan Operasi
PEMBELAJARAN
STANDARD 1.1 Aplikasisebarangnombor
KANDUNGAN
STANDARD 1.1(i)
PEMBELAJARAN Mewakilkanpenggunaankalkulatorbagimenyelesaikanpengiraantermasukpembundarandanpolanombor

OBJEKTIF Padaakhirpengajarandanpembelajaranmuriddapat :
PEMBELAJARAN/ 1. Memahirkandirimenggunakankalkulatormencarijawapan pengiraandenganbetul
KRITERIA KEJAYAAN 2.Menjawab 8 daripada 10 soalanpenyelesaianpengiraandenganbetul

1.
2.

AKTIVITI
PEMBELAJARAN &
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


BukuTeks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
BukuRujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
ModulSubjek Gambar PembesarSuara/ Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa PendidikanAlamSekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan PendidikanKewangan TMK

NILAI MURNI
BaikHati Kerjasama BertolakAnsur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab HemahTinggi Hormat-menghormati KasihSayang
Kesabaran Ketekunan BerjimatCermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


PetaBulatan PetaBuih PetaBuihBerganda PetaPelbagaiAlir
PetaTiti PetaPokok PetaDakap PetaAlir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti PemikiranKritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


BukuLatihan BukuTeks BukuKerja LembaranKerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang muriddapatmenguasaiobjektifpembelajarandandiberilatihanpengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang muridtidakmenguasaiobjektifpembelajarandandiberilatihanpemulihan
Catatan :
Tangguh : AktivitiPdPctidakdapatdijalankankerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah CutiRehat / CutiSakit
AktivitiLuar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Sai@SKT6
2018

MATA PELAJARAN LELAKI : ____ / ____ orang


MINGGU / HARI / TARIKH PEREMPUAN : ____ / ____ orang
JUMLAH :____ / ____ orang
KELAS KEHADIRAN
TIDAK HADIR:
MASA
BIDANG PEMBELAJARAN
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
Padaakhirpengajarandanpembelajaranmuriddapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
KRITERIA KEJAYAAN 1.
2.

1.

AKTIVITI PEMBELAJARAN &


PEMUDAHCARAAN (PdPc)

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


BukuTeks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
BukuRujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
ModulSubjek Gambar PembesarSuara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa PendidikanAlamSekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan PendidikanKewangan TMK

NILAI MURNI
BaikHati Kerjasama BertolakAnsur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab HemahTinggi Hormat-menghormati KasihSayang
Kesabaran Ketekunan BerjimatCermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


PetaBulatan PetaBuih PetaBuihBerganda PetaPelbagaiAlir
PetaTiti PetaPokok PetaDakap PetaAlir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti PemikiranKritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


BukuLatihan BukuTeks BukuKerja LembaranKerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang muriddapatmenguasaiobjektifpembelajarandandiberilatihanpengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang muridtidakmenguasaiobjektifpembelajarandandiberilatihanpemulihan
Catatan :
Tangguh : AktivitiPdPctidakdapatdijalankankerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah CutiRehat / CutiSakit
AktivitiLuar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai