Anda di halaman 1dari 2

Alhamdulillah hirobbil Alamin wassholatu wasshalamu ala sayyidina Muhammad wa’ala alihi

wassohbihi ajma’in.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa,


Dengan segala kerendahan hati, kami seluruh pimpinan, staff dan karyawan SMPN 1 Mande
mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu, atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau
anugerahkan kepada kami.

Ya Allah, Yang Maha Pengasih,


Kami menyadari sepenuhnya bahwa seluruh nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami adalah
nikmat yang telah kami peroleh dengan pengorbanan jiwa dan raga putra-putri pejuang bangsa
kami. Oleh karena itu curahkan dan limpahkanlah kasih sayang dan ridho-mu kepada para pahlawan
dan pejuang bangsa kami, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, Kiranya Engkau
mengampuni dosa-dosa para pahlawan kami, dan berkenan menerima pengabdian dan darma bakti
mereka sebagai syuhada bangsa dan negara kami.

Ya Allah Tuhan Yang Maha Rahim


Atas segala rahmat dan Karunia-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara bendera,
bangkitkan semangat persatuan dan kesatuan kami. Berkatilah bangsa kami, berilah bimbingan
kepada kami untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, baik dan benar sesuai dengan
jalan yang Engkau ridloi.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana


Hindarkan bangsa dan negara kami dari fitnah dan marah bahaya, jauhkan kami dari perpecahan
dan permusuhan, mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami, dan
jadikanlah bangsa kami bangsa yang mandiri, maju, bertaqwa, beraklaq mulia, makmur adil dan
sejahtera.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemersatu


Jadikanlah peringatan upacara bendera ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa
persatuan dan kesatuan bangsa kami. Limpahkanlah karunia-Mu baik yang datangnya dari langit
maupun dari bumi.

Ya Allah, Tuhan Yang Pengampun


Ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, guru kami, dan para pemimpin kami.
Terimalah amal dan perjuangan kami, karena Engkau maha pengampun lagi maha mengetahui.
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang sholeh.

Robbhana Atina fidunya hasanah wafil akhiroti khasanah waqina ‘adzabannar walhamdulillahi robbil
alamin.

A’udzubillaahiminasysyaitoonirrojiim…
Bismillaahirrohmaanirrohiim… Alhamdulillaahirobbil’alamiin…
Wassholaatu wassalaamu’ala asyrofil ambiyaa’i walmursaliin wa’ala aalihi washohbihi ajma’iin...

Ya Allah Yang Maha Pengampun…


Ampunilah dosa – dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu Guru kami serta dosa
para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami...

Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang…


Anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian diantara kami serta berilah kesabaran dan
keikhlasan kepada Bapak Ibu Guru kami dalam mendidik kami…

Ya Allah Yang Maha Pemurah…


Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan - Mu dalam menuntut
ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa…

Ya Allah Yang Maha Kuasa…


Karuniakanlah kepada kami semua, ilmu yang manfaat lagi berkah serta selamatkanlah kami dari
semua marabahaya dan tipu daya…

Ya Allah Yang Maha Bijaksana…


Hanya kepada-Mulah kami bergantung dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan ,
maka kabulkanlah do’a dan permohonan dari hamba- Mu yang lemah ini…

Rabbanaa aatinaa fiddunyaa khasanah wafil aakhirati khasanah waqinaa ‘adzaabannaar…


Subhanaa rabbika rabbil izzati ‘ammaa yashifuun…
Wasalamun ‘alal mursalin… Walhamdulillahirabbil’alamiin…