Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 4

Mata pelajaran :Sains

Masa :60 minit

Bidang / Tajuk :Bumi dan Sains Angkasa / Sistem Suria

Standard pelajaran :Murid dibimbing untuk


9.1 Menganalisis pengetahuan tentang Sistem Suria

Objektif pembelajaran :Murid berupaya untuk :


I. Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria iaitu Matahari, planet, satelit
semula jadi, asteroid, meteor dan komet.
II. Membina urutan planet dalam Sistem Suria dengan betul.

FASA
ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN
PENGAJARAN
BBM
Power point
Murid memerhatikan slaid
powerpoint yang ditunjukkan
Set induksi Memperkenalkan ahli- Kemahiran Saintifik :
oleh guru tentang alam semesta.
(5 minit) ahli sistem suria Memerhati
Sesi soal jawab diadakan.
Nilai murni :
Bersyukur
Jenis aktiviti: Kuiz sistem suria
BBM
Guru menayangkan animasi Power point /animasi
sistem suria dan murid diminta
mengenal pasti objek-objek yang Kemahiran Saintifik :
terdapat ddalam sistem suria Memerhati
Ahli-ahli sistem suria tersebut.
terdiri daripada matahari, Nilai murni :
Pencetusan idea
planet-planet, dan objek Guru membimbing murid untuk -Minat dan bersifat ingin
(10 minit)
lain seperti komet dan mengenalpasti objek-objek yang ahu terhadap alam
asteroid. tidak dapat dikenalpasti oleh semesta.
mereka.
-Bersyukur
Murid diminta menyenaraikan
objek-objek tersebut di dalam
buku nota.

Planet-Planet dalam Jenis aktiviti: Tayangan slaid


sistem suria terdiri BBM
Penstrukturan Guru menayangkan slaid planet- Power point /animasi
daripada:
Semula Idea planet dalam sistem suria
a) Utarid Kemahiran Saintifik :
(15 minit) mengikut urutan.
b) Zuhrah Memerhati,
c) Bumi Guru meminta murid untuk berkomunikasi
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 4

d) Marikh membina akronim bagi planet


e) Musytari tersebut dengan susunan yang Nilai murni :
f) Zuhal betul. -Menyedari sains adalah
g) Uranus satu cara untuk
Contoh :Uztazah Zuhal Beli
h) Neptun memahami alam
Makanan Masa Zohor Untuk
i) Pluto
Nenek. -Bersyukur
Guru memberi ujian ejaan - Bekerjasama
berkenaan nama-nama planet.

Jenis aktiviti : Simulasi


BBM
Guru mengedarkan kad-kad yang Kad nama planet
mengandungi nama-nama planet
secara rawak kepada murid- Kemahiran Saintifik :
murid. Memerhati,
berkomunikasi
Berdasarkan kad-kad yang
diberikan, murid diminta Nilai murni :
menyusun planet dengan betul. -Menyedari sains adalah
satu cara untuk
Susunan planet planet dan
Aplikasi Idea Murid membentang hasil kerja memahami alam
pergerakkan planet
(15 minit) mereka di depan kelas.
mengelilingi Matahari -Bersyukur
Guru mengemukakan beberapa
- Bekerjasama
soalan kepada murid.
 Ramalkan apa yang berlaku - Sistematik dan Yakin
sekiranya planet-planet tidak
beredar mengelilingi
matahari mengikut orbit
masing-masing?

 Ramalkan apa yang berlaku


jika orbit Bumi mendekati /
menjauhi Matahari?
Jenis aktiviti: Bersoal jawab dan
Latihan BBM
Latihan
Guru meminta murid
Penutup menyenaraikan planet-planat Kemahiran Saintifik :
Kesimpulan pengajaran yang telah mereka pelajari berkomunikasi
(5 minit)
dan pembelajaran mengikut urutan.
Nilai murni :
Murid membuat lembaran kerja - Bersyukur
yang diedarkan. Bincang hasil
kerja mereka. - Sistematik dan Yakin