Anda di halaman 1dari 42

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


PJPK
TAHUN 2
2018
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

1 Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep am yang telah ditetapkan. Pentaksiran
– Ruang Am pergerakan. 2.1.1 Membezakan pergerakan
2.1 Mengaplikasikan konsep mengikut ruang. Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat ‘Finding Nemo’
1. Bergerak dalam pelbagai corak pergerakan. dalam aktiviti fizikal.
ruang terbuka 5.1 Mematuhi dan mengamalkan EMK:
2. Petak sempit dan elemen pengurusan dan Kreatif & Inovatif
luas keselamatan.

Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep am yang telah ditetapkan. Pentaksiran
- Ruang Am pergerakan. 2.1.1 Membezakan pergerakan
2.1 Mengaplikasikan konsep mengikut ruang. Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat ‘Finding Nemo’
1. Bergerak pelbagai corak pergerakan. dalam aktiviti fizikal.
berhalangan 5.1 Mematuhi dan mengamalkan EMK:
elemen pengurusan dan Kreatif & Inovatif
keselamatan.

PEERS 1.1 Kemahiran membuat 1.1.1 Menyatakan maksud postur, Nota:


Kesihatan Diri dan keputusan dalam konteks rehat dan tidur. Postur ialah posisi
Reproduktif kesihatan diri dan reproduktif 1.1.2 Mengaplikasikan postur yang tubuh seseorang
betul untuk pertumbuhan dan terutamanya semasa
Mengamalkan cara yang betul: perkembangan fizikal yang sihat. berdiri, duduk dan
 Postur 1.1.3 Menjana idea kepentingan baring.
 Rehat postur yang betul, rehat dan tidur
 Tidur yang mencukupi untuk  Peta minda
pertumbuhan serta kepentingan postur
perkembangan fizikal yang sihat. yang betul, tidur

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 2


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

dan rehat yang


mencukupi.

2 Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.2 Melakukan pergerakan ke ruang Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep am yang telah ditetapkan. Pentaksiran
– Ruang Am pergerakan. 2.1.1 Membezakan pergerakan
2.1 Mengaplikasikan konsep mengikut ruang. Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat
pelbagai corak pergerakan. dalam aktiviti fizikal.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan EMK:
elemen pengurusan dan Kreatif & Inovatif
keselamatan.

Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep am yang telah ditetapkan. Pentaksiran
- Ruang Am pergerakan. 2.1.1 Membezakan pergerakan
2.1 Mengaplikasikan konsep mengikut ruang. Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat
pelbagai corak pergerakan. dalam aktiviti fizikal.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan EMK:
elemen pengurusan dan Kreatif & Inovatif
keselamatan.

PEERS 1.1 Kemahiran membuat 1.1.1 Menyatakan maksud postur, Nota:


Kesihatan Diri dan keputusan dalam konteks rehat dan tidur. Postur ialah posisi
Reproduktif kesihatan diri dan reproduktif 1.1.2 Mengaplikasikan postur yang tubuh seseorang
betul untuk pertumbuhan dan terutamanya semasa
Mengamalkan cara yang betul: perkembangan fizikal yang sihat. berdiri, duduk dan
 Postur 1.1.3 Menjana idea kepentingan baring.
 Rehat postur yang betul, rehat dan tidur
 Tidur yang mencukupi untuk

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 3


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

pertumbuhan serta  Perbincangan


perkembangan fizikal yang sihat. secara
berkumpulan

3 Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.2 Melakukan pelbagai pergerakan Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep yang meningkatkan kelajuan Pentaksiran
- Kelajuan Pergerakan pergerakan. semasa bergerak.
2.1 Mengaplikasikan konsep 2.1.2 Membezakan pergerakan Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka mengikut tempo. Musang dan Ayam
1. Meniru pergerakan pelbagai corak pergerakan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
haiwan 5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti. EMK:
tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal.

Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.2 Melakukan pelbagai pergerakan Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep yang meningkatkan kelajuan Pentaksiran
- Kelajuan Pergerakan pergerakan. semasa bergerak.
2.1 Mengaplikasikan konsep 2.1.2 Membezakan pergerakan Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka mengikut tempo. Musang dan Ayam
1. Segitiga haiwan pelbagai corak pergerakan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti. EMK:
tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal.

PEERS 1.1 Kemahiran membuat 1.1.1 Menyatakan maksud postur, Nota:


Kesihatan Diri dan keputusan dalam konteks rehat dan tidur. Postur ialah posisi
Reproduktif kesihatan diri dan reproduktif 1.1.2 Mengaplikasikan postur yang tubuh seseorang
betul untuk pertumbuhan dan terutamanya semasa
Mengamalkan cara yang betul: perkembangan fizikal yang sihat. berdiri, duduk dan
 Postur 1.1.3 Menjana idea kepentingan baring.
 Rehat postur yang betul, rehat dan tidur

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 4


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

 Tidur yang mencukupi untuk  Poster postur


pertumbuhan serta badan yang betul.
perkembangan fizikal yang sihat.

4 Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.2 Melakukan pelbagai pergerakan Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep yang meningkatkan kelajuan Pentaksiran
- Kelajuan Pergerakan pergerakan. semasa bergerak.
2.1 Mengaplikasikan konsep 2.1.2 Mengenal pasti lakuan yang Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka boleh meningkatkan kelajuan. Musang dan Ayam
1. pelbagai corak pergerakan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti. EMK:
tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal.

Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.2 Melakukan pelbagai pergerakan Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep yang meningkatkan kelajuan Pentaksiran
- Kelajuan Pergerakan pergerakan. semasa bergerak.
2.1 Mengaplikasikan konsep 2.1.2 Mengenal pasti lakuan yang Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka boleh meningkatkan kelajuan. Musang dan Ayam
1. pelbagai corak pergerakan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti. EMK:
tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal.

PEERS 1.2 Kemahiran menangani 1.2.1 Menyatakan situasi sentuhan  Permainan


Kesihatan Diri dan pengaruh dalaman serta luaran tidak selamat dan sentuhan tidah berdasarkan situasi
Reproduktif yang mempengaruhi kesihatan selesa. yang diberi
diri dan reproduktif. 1.2.2 Mengaplikasikan kemahiran
berkata TIDAK kepada individu
Berkata TIDAK kepada: yang melakukan sentuhan tidak

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 5


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

 Situasi sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak


selamat selesa.
 Situasi sentuhan tidak 1.2.3 Menilai situasi yang memerlukan
selesa kemahiran berkata TIDAK
kepada sentuhan tidak selamat
dan sentuhan tidak selesa.

Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, Pemerhatian /


5 Kemahiran pergerakan lokomotor. berlari, mencongklang (galloping), Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep menggelongsor, melompat,
pergerakan semasa melakukan melompat sebelah kaki (hopping), Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan berskip dan melonjak (leaping). Bola Sentuh
1. Berjalan bebas bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan
5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai semasa melakukan aktiviti.
cara semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan,
Kemahiran pergerakan lokomotor. berlari, mencongklang (galloping), Pemerhatian /
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep menggelongsor, melompat, Pentaksiran
pergerakan semasa melakukan melompat sebelah kaki (hopping),
Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan berskip dan melonjak (leaping). Permainan kecil:
1. Berlari bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan Ikan dan Jaring
5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan
tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. EMK:
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok Kreativiti & Inovasi
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai semasa melakukan aktiviti.
cara semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
PEERS 1.2 Kemahiran menangani 1.2.1 Menyatakan situasi sentuhan tidak
Kesihatan Diri dan pengaruh dalaman serta luaran selamat dan sentuhan tidah selesa.
Reproduktif

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 6


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

yang mempengaruhi kesihatan 1.2.2 Mengaplikasikan kemahiran  Permainan


diri dan reproduktif. berkata TIDAK kepada individu berdasarkan situasi
yang melakukan sentuhan tidak yang diberi
Berkata TIDAK kepada: selamat dan sentuhan tidak selesa.
 Situasi sentuhan tidak 1.2.3 Menilai situasi yang memerlukan
selamat kemahiran berkata TIDAK
 Situasi sentuhan tidak kepada sentuhan tidak selamat
selesa dan sentuhan tidak selesa.
Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, Pemerhatian /
6 Kemahiran pergerakan lokomotor. berlari, mencongklang (galloping), Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep menggelongsor, melompat,
pergerakan semasa melakukan melompat sebelah kaki (hopping), Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan berskip dan melonjak (leaping). Polo Bersyarat
1. Mencongklang bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan
(galloping) 5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai semasa melakukan aktiviti.
cara semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, Pemerhatian /
Kemahiran pergerakan lokomotor. berlari, mencongklang (galloping), Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep menggelongsor, melompat,
pergerakan semasa melakukan melompat sebelah kaki (hopping), Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan berskip dan melonjak (leaping). Menggelongsor pundi
1. Menggelongsor bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan kacang
5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan
tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. EMK:
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok Kreativiti & Inovasi
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai semasa melakukan aktiviti.
cara semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
1.2.1 Menyatakan situasi sentuhan tidak
PEERS selamat dan sentuhan tidah selesa.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 7


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Kesihatan Diri dan 1.2 Kemahiran menangani 1.2.2 Mengaplikasikan kemahiran  Permainan
Reproduktif pengaruh dalaman serta luaran berkata TIDAK kepada individu berdasarkan situasi
yang mempengaruhi kesihatan yang melakukan sentuhan tidak yang diberi
diri dan reproduktif. selamat dan sentuhan tidak selesa.
Berkata TIDAK kepada: 1.2.3 Menilai situasi yang memerlukan
 Situasi sentuhan tidak kemahiran berkata TIDAK
selamat kepada sentuhan tidak selamat
 Situasi sentuhan tidak dan sentuhan tidak selesa.
selesa
Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, Pemerhatian /
7 Kemahiran pergerakan lokomotor. berlari, mencongklang (galloping), Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep menggelongsor, melompat,
pergerakan semasa melakukan melompat sebelah kaki (hopping), Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan berskip dan melonjak (leaping). Bola Kandang
1. Melompat bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan
5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai semasa melakukan aktiviti.
cara semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, Pemerhatian /
Kemahiran pergerakan lokomotor. berlari, mencongklang (galloping), Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep menggelongsor, melompat,
pergerakan semasa melakukan melompat sebelah kaki (hopping), Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan berskip dan melonjak (leaping). Lari Arnab Lari
1. Melompat sebelah bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan
kaki (hopping) 5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai semasa melakukan aktiviti.
cara semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 8


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

1.2.1 Menyatakan situasi sentuhan tidak


PEERS 1.2 Kemahiran menangani selamat dan sentuhan tidah selesa.  Permainan
Kesihatan Diri dan pengaruh dalaman serta luaran 1.2.2 Mengaplikasikan kemahiran berdasarkan situasi
Reproduktif yang mempengaruhi kesihatan berkata TIDAK kepada individu yang diberi
diri dan reproduktif. yang melakukan sentuhan tidak
Berkata TIDAK kepada: selamat dan sentuhan tidak selesa.
 Situasi sentuhan tidak 1.2.3 Menilai situasi yang
selamat memerlukan kemahiran berkata
 Situasi sentuhan tidak TIDAK kepada sentuhan tidak
selesa selamat dan sentuhan tidak selesa.

8 Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, Pemerhatian /


Kemahiran pergerakan lokomotor. berlari, mencongklang (galloping), Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep menggelongsor, melompat, melompat
pergerakan semasa melakukan sebelah kaki (hopping), berskip dan Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan melonjak (leaping).
1. Berskip bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan
2. Melonjak (leaping) 5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai semasa melakukan aktiviti.
cara semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.2 Melompat pada satu jarak, Pemerhatian /
Kemahiran pergerakan lokomotor. mendarat dengan kedua-dua Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep belah kaki dan lutut difleksi.
pergerakan semasa melakukan 2.2.2 Menerangkan kepentingan fleksi Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan dalam pergerakan lokomotor dan
1. Menyeberang sungai bukan lokomotor bukan lokomotor.
(tali) 5.2.Mempunyai keyakinan dan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok EMK:
tanggungjawab kendiri semasa semasa melakukan aktiviti Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai guru dan ahli kumpulan semasa
cara semasa melakukan aktiviti. melakukan aktiviti fizikal.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 9


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

PEERS 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.1 Menyatakan bahan ketagihan Nota:
Penyalahgunaan Bahan berisiko terhadap iaitu tembakau, alkohol dan dadah Rujuk sumber seperti
penyalahgunaan bahan kepada 2.1.2 Menjelaskan bahaya  KKM
diri, keluarga serta masyarakat. pengambilan tembakau, alkohol  PDRM
dan dadah terhadap kesihatan diri  AADK
Berkata TIDAK kepada: serta orang lain.
 Tembakau 2.1.3 Menilai kepentingan  Perbincangan
 Alkohol kemahiran berkata TIDAK kepada secara
 Dadah bahan ketagihan iaitu tembakau, berkumpulan
alkohol dan dadah.
1.2.3 Melompat berterusan tali yang
9 Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai diayun berulang-ulang oleh dua Pemerhatian /
Kemahiran pergerakan lokomotor. orang rakan Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep 2.2.3 Menjelaskan postur badan yang
pergerakan semasa melakukan betul semasa melakukan Permainan kecil:
Contoh Aktiviti pergerakan lokomotor dan pergerakan lokomotor dan bukan Jangan Tertinggal
1. Melompat ayunan bukan lokomotor lokomotor.
kayu 5.2.Mempunyai keyakinan dan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil EMK:
2. Melompat tali tanggungjawab kendiri semasa bahagian secara aktif. Kreativiti & Inovasi
mengikut muzik melakukan aktiviti fizikal. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai guru dan ahli kumpulan semasa
cara semasa melakukan aktiviti. melakukan aktiviti fizikal.

1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi


Pergerakan Asas 1.3 Melakukan pelbagai badan (membongkok), Pemerhatian /
Kemahiran pergerakan bukan lokomotor. meregang, membuai, meringkuk, Pentaksiran
- Bukan Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep mengilas, memusing, menolak,
pergerakan semasa melakukan menarik, mengayun dan Permainan kecil:
Contoh Aktiviti pergerakan lokomotor dan mengimbang.
1. Membongkok bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan
2. Meregang 5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan EMK:
3. Membuai tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara aktif.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 10


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

PEERS 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.1. Menyatakan bahan ketagihan Nota:
Penyalahgunaan Bahan berisiko terhadap iaitu tembakau, alkohol dan Rujuk sumber seperti
penyalahgunaan bahan kepada dadah  KKM
diri, keluarga serta masyarakat. 2.1.2. Menjelaskan bahaya  PDRM
pengambilan tembakau,  AADK
Berkata TIDAK kepada: alkohol dan dadah terhadap
 Tembakau kesihatan diri serta orang lain.  Poster Antidadah
 Alkohol 2.1.3. Menilai kepentingan
 Dadah kemahiran berkata TIDAK
kepada bahan ketagihan iaitu
tembakau, alkohol dan dadah.

10 Pergerakan Asas 1.3 Melakukan pelbagai 1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi Pemerhatian /
Kemahiran pergerakan bukan lokomotor. badan (membongkok), Pentaksiran
- Bukan Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep meregang, membuai, meringkuk,
pergerakan semasa melakukan mengilas, memusing, menolak, Permainan kecil:
Contoh Aktiviti pergerakan lokomotor dan menarik, mengayun dan Lumba Kilas
1. Meringkuk bukan lokomotor mengimbang.
2. Mengilas 5.2.Mempunyai keyakinan dan 2.2.2 Menerangkan kepentingan fleksi EMK:
3. Memusing tanggungjawab kendiri semasa dalam pergerakan lokomotor dan Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. bukan lokomotor.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara aktif.

1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi


Pergerakan Asas 1.3 Melakukan pelbagai badan (membongkok), Pemerhatian /
Kemahiran pergerakan bukan lokomotor. meregang, membuai, meringkuk, Pentaksiran
- Bukan Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep mengilas, memusing, menolak,
pergerakan semasa melakukan menarik, mengayun dan Permainan kecil:
Contoh Aktiviti pergerakan lokomotor dan mengimbang. Ketam Kembar
1. Menolak bukan lokomotor 2.2.2 Menerangkan kepentingan fleksi
2. Menarik 5.2.Mempunyai keyakinan dan dalam pergerakan lokomotor dan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa bukan lokomotor. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara aktif.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 11


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

PEERS 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.1 Menyatakan bahan ketagihan Nota:
Penyalahgunaan Bahan berisiko terhadap iaitu tembakau, alkohol dan Rujuk sumber seperti
penyalahgunaan bahan kepada dadah  KKM
diri, keluarga serta masyarakat. 2.1.2 Menjelaskan bahaya  PDRM
pengambilan tembakau, alkohol  AADK
Berkata TIDAK kepada: dan dadah terhadap kesihatan
 Tembakau diri serta orang lain.  Folio berkaitan
 Alkohol 2.1.3 Menilai kepentingan kemahiran bahaya
 Dadah berkata TIDAK kepada bahan pengambilan
ketagihan iaitu tembakau, alkohol tembakau, alkohol,
dan dadah. dan dadah.

11 Pergerakan Asas 1.3 Melakukan pelbagai 1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi Pemerhatian /
Kemahiran pergerakan bukan lokomotor. badan (membongkok), Pentaksiran
- Bukan Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep meregang, membuai, meringkuk,
pergerakan semasa melakukan mengilas, memusing, menolak, Permainan kecil:
Contoh Aktiviti pergerakan lokomotor dan menarik, mengayun dan Rentak Kami
1. Mengayun bukan lokomotor mengimbang.
2. Mengimbang 5.2.Mempunyai keyakinan dan 2.2.2 Menerangkan kepentingan fleksi EMK:
tanggungjawab kendiri semasa dalam pergerakan lokomotor dan Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. bukan lokomotor.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara aktif.

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.1 Melambung dan menangkap Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. objek yang dilambung tinggi Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara
konsep pergerakan dan prinsip aplikasi daya dengan pergerakan Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran objek. Bola Tali Bersyarat
1. Melambung manipulasi. 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang
2. Menangkap 5.1 Mematuhi dan mengamalkan selamat digunakan. EMK:
elemen pengurusan dan Kreativiti & Inovasi
keselamatan.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 12


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

2.1.1 Menyatakan bahan ketagihan Nota:


PEERS 2.1 Kemahiran menangani situasi iaitu tembakau, alkohol dan Rujuk sumber seperti
Penyalahgunaan Bahan berisiko terhadap dadah  KKM
penyalahgunaan bahan kepada 2.1.2 Menjelaskan bahaya  PDRM
diri, keluarga serta masyarakat. pengambilan tembakau, alkohol  AADK
dan dadah terhadap kesihatan
Berkata TIDAK kepada: diri serta orang lain.  Folio berkaitan
 Tembakau 2.1.3 Menilai kepentingan kemahiran bahaya
 Alkohol berkata TIDAK kepada bahan pengambilan
 Dadah ketagihan iaitu tembakau, alkohol tembakau, alkohol,
dan dadah. dan dadah.

12 Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.1 Melambung dan menangkap Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. objek yang dilambung tinggi Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara
konsep pergerakan dan prinsip aplikasi daya dengan pergerakan Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran objek. Bola Tali Bersyarat
1. Melambung manipulasi. 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang
2. Menangkap 5.1 Mematuhi dan mengamalkan selamat digunakan. EMK:
elemen pengurusan dan Kreativiti & Inovasi
keselamatan.

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.2 Menggolek bola pada satu jarak. Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. 1.4.4 Menangkap bola dengan Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan serapan daya.
konsep pergerakan dan prinsip 2.3.2 Menaakul postur badan semasa Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran melakukan kemahiran Golf Golek
1. Menggolek manipulasi. manipulasi.
2. Menangkap 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok EMK:
3. Bola Terowong tanggungjawab kendiri semasa semasa melakukan aktiviti Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal

PEERS 3.1.1 Menyatakan perasaan bimbang


dan cemburu.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 13


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pengurusan Mental dan 3.1 Kemahiran mengurus mental 3.1.2 Mengaplikasi cara mengurus Perasaan bimbang
Emosi dan emosi dalam kehidupan perasaan bimbang dan cemburu dan cemburu yang
harian. apabila berlaku perubahan dalam mungkin berlaku:
kalangan ahli keluarga serta  Pertambahan /
Cara mengurus: rakan sebaya. perpisahan /
 Perasaan bimbang 3.1.3 Menilai kesan kepada diri kematian ahli
 Perasaan cemburu sekiranya tidak mengurus keluarga
perasaan bimbang dan cemburu  Bertukar sekolah /
apabila berlaku perubahan dalam berpindah rumah
kalangan ahli keluarga serta
rakan sebaya.  Lakonan
 Main Peranan

13 Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.3 Membaling bola pada satu jarak. Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. 1.4.4 Menangkap bola dengan Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan serapan daya.
konsep pergerakan dan prinsip 2.3.2 Menaakul postur badan semasa Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran melakukan kemahiran Menolak Bola
1. Membaling manipulasi. manipulasi. Bola Kapten Bersyarat
2. Menangkap 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
tanggungjawab kendiri semasa semasa melakukan aktiviti EMK:
melakukan aktiviti fizikal Kreativiti & Inovasi

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.5 Menendang bola yang Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. digolekkan dengan perlahan. Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 1.4.6 Menyerkap bola yang bergerak
Contoh Aktiviti konsep pergerakan dan prinsip 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada Permainan kecil:
1. Menendang mekanik dalam kemahiran objek yang dipukul atau Target Ball
2. Menyerkap manipulasi. ditendang.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok EMK:
tanggungjawab kendiri semasa semasa melakukan aktiviti Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal

PEERS 3.1.1 Menyatakan perasaan bimbang


dan cemburu.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 14


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pengurusan Mental dan 3.1 Kemahiran mengurus mental 3.1.2 Mengaplikasi cara mengurus Perasaan bimbang
Emosi dan emosi dalam kehidupan perasaan bimbang dan cemburu dan cemburu yang
harian. apabila berlaku perubahan dalam mungkin berlaku:
kalangan ahli keluarga serta  Pertambahan /
Cara mengurus: rakan sebaya. perpisahan /
 Perasaan bimbang 3.1.3 Menilai kesan kepada diri kematian ahli
 Perasaan cemburu sekiranya tidak mengurus keluarga
perasaan bimbang dan cemburu  Bertukar sekolah /
apabila berlaku perubahan dalam berpindah rumah
kalangan ahli keluarga serta
rakan sebaya.  Lakonan
 Main Peranan
1.4.7 Memukul belon ke atas dan ke
14 Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran hadapan dengan menggunakan Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. pemukul yang mempunyai Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan permukaan luas seperti raket.
konsep pergerakan dan prinsip 2.3.2 Menaakul postur badan semasa Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran melakukan kemahiran Rali Belon
1. Memukul belon manipulasi. manipulasi.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada EMK:
tanggungjawab kendiri semasa objek yang dipukul atau Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal ditendang.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
semasa melakukan aktiviti

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.8 Memukul bola yang diletakkan di Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. atas tee dengan menggunakan Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan pemukul berbentuk silinder
konsep pergerakan dan prinsip seperti bet sofbol. Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada Pukul Bola dan Lari
1. Memukul bola manipulasi. objek yang dipukul atau
5.2 Menunjukkan keyakinan dan ditendang EMK:
tanggungjawab kendiri semasa 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal semasa melakukan aktiviti

PEERS

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 15


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pengurusan Mental dan 3.1 Kemahiran mengurus mental 3.1.1 Menyatakan perasaan bimbang Perasaan bimbang
Emosi dan emosi dalam kehidupan dan cemburu. dan cemburu yang
harian. 3.1.2 Mengaplikasi cara mengurus mungkin berlaku:
perasaan bimbang dan cemburu  Pertambahan /
Cara mengurus: apabila berlaku perubahan dalam perpisahan /
 Perasaan bimbang kalangan ahli keluarga serta kematian ahli
 Perasaan cemburu rakan sebaya. keluarga
3.1.3 Menilai kesan kepada diri  Bertukar sekolah /
sekiranya tidak mengurus berpindah rumah
perasaan bimbang dan cemburu
apabila berlaku perubahan dalam  Lakonan
kalangan ahli keluarga serta  Main Peranan
rakan sebaya.

15 Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.8 Memukul bola yang diletakkan di Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. atas tee dengan menggunakan Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan pemukul berbentuk silinder
konsep pergerakan dan prinsip seperti bet sofbol. Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada Pemukul dan
1. Memukul bola manipulasi. objek yang dipukul atau Pemadang
5.2 Menunjukkan keyakinan dan ditendang
tanggungjawab kendiri semasa 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok EMK:
melakukan aktiviti fizikal semasa melakukan aktiviti Kreativiti & Inovasi

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.9 Mengelecek bola menggunakan Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. tangan pada satu jarak. Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 2.3.2 Menaakul postur badan semasa
konsep pergerakan dan prinsip melakukan kemahiran Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran manipulasi. Lumba Mengelecek
1. Menggelecek manipulasi. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok Bola
dengan tangan 5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti
tanggungjawab kendiri semasa EMK:
melakukan aktiviti fizikal Kreativiti & Inovasi

PEERS

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 16


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pengurusan Mental dan 3.1 Kemahiran mengurus mental 3.1.1 Menyatakan perasaan bimbang Perasaan bimbang
Emosi dan emosi dalam kehidupan dan cemburu. dan cemburu yang
harian. 3.1.2 Mengaplikasi cara mengurus mungkin berlaku:
perasaan bimbang dan cemburu  Pertambahan /
Cara mengurus: apabila berlaku perubahan dalam perpisahan /
 Perasaan bimbang kalangan ahli keluarga serta kematian ahli
 Perasaan cemburu rakan sebaya. keluarga
3.1.3 Menilai kesan kepada diri  Bertukar sekolah /
sekiranya tidak mengurus berpindah rumah
perasaan bimbang dan cemburu
apabila berlaku perubahan dalam  Lakonan
kalangan ahli keluarga serta  Main Peranan
rakan sebaya.

16 Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.10 Mengelecek bola menggunakan Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. kaki pada satu jarak. Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 2.3.2 Menaakul postur badan semasa
konsep pergerakan dan prinsip melakukan kemahiran Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran manipulasi. 3 lawan 3
1. Menggelecek manipulasi. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
dengan kaki 5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti EMK:
tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.10 Mengelecek bola menggunakan Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. kaki pada satu jarak. Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 2.3.2 Menaakul postur badan semasa
konsep pergerakan dan prinsip melakukan kemahiran Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran manipulasi. Serang Kelecek
1. Menggelecek dengan manipulasi. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
kaki 5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti EMK:
tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 17


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

PEERS 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 Menyatakan keistimewaan diri Menghasilkan karya
Kekeluargaan keluarga serta kepentingan sebagai lelaki atau perempuan bertema “Hargai
institusi kekeluargaaan dalam dalam keluarga. Keluarga”
aspek kesihatan keluarga. 4.1.2 Mengaplikasi cara menghargai
diri dan sesama ahli keluarga  Mencipta lencana
Kepentingan menghargai: tanpa mengira jantina. butang
 Diri 4.1.3 Menilai kepentingan menghargai  Poster
 Ahli keluarga diri dan sesama ahli keluarga  Penanda buku
tanpa mengira jantina.  Kad Ucapan
 Lagu

17 Pergerakan Berirama 1.5 Melakukan pelbagai 1.5.1 Melakukan rangakaian Pemerhatian /


pergerakan berirama. pergerakan lokomotor dan bukan Pentaksiran
Contoh aktiviti: 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan lokomotor mengikut tempo muzik
1. Gerak Edar Gurau konsep pergerakan dalam yang didengar. Persembahan:
Senda pergerakan berirama. 2.4.1 Membezakan kelajuan Mari Bergerak
5.4 Memberntuk kumpulan dan pergerakan yang sesuai
bekerjasama dalam kumpulan. mengikut tempo. EMK:
5.4.2 Melakukan aktiviti secara Kreativiti & Inovasi
berpasangan dan berkumpulan.

Pergerakan Berirama 1.5 Melakukan pelbagai 1.5.1 Melakukan rangakaian Pemerhatian /


pergerakan berirama. pergerakan lokomotor dan bukan Pentaksiran
Contoh aktiviti: 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan lokomotor mengikut tempo muzik
1. Gerak Edar Gurau konsep pergerakan dalam yang didengar. Persembahan:
Senda pergerakan berirama. 2.4.1 Membezakan kelajuan Mari Bergerak
5.4 Memberntuk kumpulan dan pergerakan yang sesuai
bekerjasama dalam mengikut tempo. EMK:
kumpulan. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara Kreativiti & Inovasi
berpasangan dan berkumpulan.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 18


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

PEERS 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 Menyatakan keistimewaan diri Menghasilkan karya
Kekeluargaan keluarga serta kepentingan sebagai lelaki atau perempuan bertema “Hargai
institusi kekeluargaaan dalam dalam keluarga. Keluarga”
aspek kesihatan keluarga. 4.1.2 Mengaplikasi cara menghargai
diri dan sesama ahli keluarga  Mencipta lencana
Kepentingan menghargai: tanpa mengira jantina. butang
 Diri 4.1.3 Menilai kepentingan menghargai  Poster
 Ahli keluarga diri dan sesama ahli keluarga  Penanda buku
tanpa mengira jantina.  Kad Ucapan
 Lagu

18 Pergerakan Berirama 1.5 Melakukan pelbagai 1.5.2 Mereka cipta rangkaian Pemerhatian /
pergerakan berirama. pergerakan lokomotor dan bukan Pentaksiran
Contoh aktiviti: 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan lokomotor dengan prop mengikut
1. Gerak Dengan Skarf konsep pergerakan dalam tempo. Persembahan:
2. Ayunan skaf dengan pergerakan berirama. 2.4.1 Membezakan kelajuan Tari Skarf
pergerakan 5.2 Menunjukkan keyakinan dan pergerakan yang sesuai
lokomotor tanggungjawab kendiri semasa mengikut tempo. EMK:
3. Bulatan Skarf melakukan aktiviti fizikal. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil Kreativiti & Inovasi
5.4 Memberntuk kumpulan dan bahagian secara aktif.
bekerjasama dalam kumpulan. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara
berpasangan dan berkumpulan.

Pergerakan Berirama 1.5 Melakukan pelbagai 1.5.1 Melakukan rangakaian Pemerhatian /


pergerakan berirama. pergerakan lokomotor dan bukan Pentaksiran
Contoh aktiviti: 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan lokomotor mengikut tempo muzik
1. Kombinasi konsep pergerakan dalam yang didengar. Persembahan:
Pergerakan pergerakan berirama. 2.4.1 Membezakan kelajuan Bergerak mengikut
2. Ikut Ketua Dengan 5.4 Memberntuk kumpulan dan pergerakan yang sesuai Kad
Muzik bekerjasama dalam kumpulan. mengikut tempo.
EMK:

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 19


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

5.4.2 Melakukan aktiviti secara Kreativiti & Inovasi


berpasangan dan berkumpulan.

PEERS 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 Menyatakan keistimewaan diri Menghasilkan karya
Kekeluargaan keluarga serta kepentingan sebagai lelaki atau perempuan bertema “Hargai
institusi kekeluargaaan dalam dalam keluarga. Keluarga”
aspek kesihatan keluarga. 4.1.2 Mengaplikasi cara menghargai
diri dan sesama ahli keluarga  Mencipta lencana
Kepentingan menghargai: tanpa mengira jantina. butang
 Diri 4.1.3 Menilai kepentingan menghargai  Poster
 Ahli keluarga diri dan sesama ahli keluarga  Penanda buku
tanpa mengira jantina.  Kad Ucapan
 Lagu

Pergerakan Berirama 1.5 Melakukan pelbagai 1.5.1 Melakukan rangakaian Pemerhatian /


19 pergerakan berirama. pergerakan lokomotor dan bukan Pentaksiran
Contoh aktiviti: 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan lokomotor mengikut tempo muzik
1. Menyanyi dan konsep pergerakan dalam yang didengar. Persembahan:
Bergerak pergerakan berirama. 2.4.2 Membuat justifikasi pergerakan Kumpulan Kami
5.2 Menunjukkan keyakinan dan lokomotor dan bukan lokomotor
tanggungjawab kendiri semasa yang sesuai dalam satu rangkaian EMK:
melakukan aktiviti fizikal. pergerakan mengikut tempo. Kreativiti & Inovasi
5.4 Memberntuk kumpulan dan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
bekerjasama dalam kumpulan. bahagian secara aktif.
5.4.2 Melakukan aktiviti secara
berpasangan dan berkumpulan.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 20


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

1.5 Melakukan pelbagai 1.5.1 Melakukan rangakaian


Pergerakan Berirama pergerakan berirama. pergerakan lokomotor dan bukan Pemerhatian /
2.4 Mengaplikasikan pengetahuan lokomotor mengikut tempo muzik Pentaksiran
Contoh aktiviti: konsep pergerakan dalam yang didengar.
Menyanyi dan Bergerak pergerakan berirama. 2.4.2 Membuat justifikasi pergerakan Persembahan:
5.2 Menunjukkan keyakinan dan lokomotor dan bukan lokomotor Kumpulan Kami
tanggungjawab kendiri semasa yang sesuai dalam satu rangkaian
melakukan aktiviti fizikal. pergerakan mengikut tempo. EMK:
5.4 Memberntuk kumpulan dan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil Kreativiti & Inovasi
bekerjasama dalam kumpulan. bahagian secara aktif.
5.4.2 Melakukan aktiviti secara
berpasangan dan berkumpulan.

19 PEERS 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 Menyatakan keistimewaan diri Menghasilkan karya
Kekeluargaan keluarga serta kepentingan sebagai lelaki atau perempuan bertema “Hargai
institusi kekeluargaaan dalam dalam keluarga. Keluarga”
aspek kesihatan keluarga. 4.1.2 Mengaplikasi cara menghargai
diri dan sesama ahli keluarga  Mencipta lencana
Kepentingan menghargai: tanpa mengira jantina. butang
 Diri 4.1.3 Menilai kepentingan menghargai  Poster
 Ahli keluarga diri dan sesama ahli keluarga  Penanda buku
tanpa mengira jantina.  Kad Ucapan
 Lagu

20 Gimnastik Asas 1.6 Melakukan penerokaan 1.6.1 Melakukan pergerakan haiwan Pemerhatian /
- Pergerakan Haiwan pergerakan pada pelbagai bentuk dan arah. Pentaksiran
haiwan. 2.5.1 Menyatakan perkaitan antara
Contoh aktiviti: 2.5 Mengaplikasikan pengetahuan bentuk badan dengan Permainan kecil:
konsep pergerakan dan prinsip pergerakan haiwan yang
mekanik bagi penerokaan diteroka.
pergerakan haiwan. 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan EMK:
kesesuaian pakaian mengikut Kreativiti & Inovasi
jenis aktiviti yang dijalankan.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 21


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

5.1 Mematuhi dan mengamalkan


elemen pengurusan dan
keselamatan

Gimnastik Asas 1.6 Melakukan penerokaan 1.6.1 Melakukan pergerakan haiwan Pemerhatian /
- Pergerakan Haiwan pergerakan pada pelbagai bentuk dan arah. Pentaksiran
haiwan. 2.5.1 Menyatakan perkaitan antara
Contoh aktiviti: 2.5 Mengaplikasikan pengetahuan bentuk badan dengan Permainan kecil:
konsep pergerakan dan prinsip pergerakan haiwan yang
mekanik bagi penerokaan diteroka.
pergerakan haiwan. 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan EMK:
5.1 Mematuhi dan mengamalkan kesesuaian pakaian mengikut Kreativiti & Inovasi
elemen pengurusan dan jenis aktiviti yang dijalankan.
20 keselamatan

PEERS 5.1 Kemahiran interpersonal serta 5.1.1 Mengetahui cara menzahirkan  Mencipta slogan
Perhubungan komunikasi berkesan dalam kasih sayang kepada Tuhan, diri,
kehidupan harian. ibu, bapa, penjaga, ahli keluarga,
guru dan rakan.
Kasih sayang kepada: 5.1.2 Mengaplikasi cara bersyukur
 Tuhan kepada Tuhan dan berterima
 Diri kasih kepada ibu, bapa, penjaga,
 Ibu ahli keluarga, guru dan rakan.
 Bapa 5.1.3 Menilai kepentingan
 Penjaga menzahirkan kasih sayang
 Ahli Keluarga kepada Tuhan, diri, ibu, bapa,
 Guru penjaga, ahli keluarga, guru dan
rakan.
 Rakan

21 Gimnastik Asas 1.7 Melakukan pergerakan yang 1.7.1 Melakukan imbangan statik pada Pemerhatian /
- Kemahiran Imbangan memerlukan kawalan badan pelbagai tapak sokongan. Lembaran Kerja
dan sokongan. 2.6.1 Membezakan tapak sokongan
Contoh aktiviti: untuk imbangan statik. Permainan kecil:
“Upin Berkata”

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 22


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

1. Imbangan Atas 2.6 Mengaplikasikan pengetahuan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
Bangku konsep kestabilan bagi kawalan bahagian secara aktif. EMK:
2. Pergerakan Stesen badan dan sokongan. Kreativiti & Inovasi
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Gimnastik Asas 1.7 Melakukan pergerakan yang 1.7.2 Melakukan imbangan dinamik Pemerhatian /
- Kemahiran Imbangan memerlukan kawalan badan pada pelbagai tapak sokongan. Lembaran Kerja
dan sokongan. 2.6.2 Memerihalkan tapak sokongan
Contoh aktiviti: 2.6 Mengaplikasikan pengetahuan yang sesuai untuk imbangan Permainan kecil:
1. Cabaran Bangku konsep kestabilan bagi kawalan dinamik. “Upin Berkata”
badan dan sokongan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti. EMK:
tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal.
21

PEERS 5.1 Kemahiran interpersonal serta 5.1.1 Mengetahui cara menzahirkan  Lakonan
Perhubungan komunikasi berkesan dalam kasih sayang kepada Tuhan, diri,
kehidupan harian. ibu, bapa, penjaga, ahli keluarga,
guru dan rakan.
Kasih sayang kepada: 5.1.2 Mengaplikasi cara bersyukur
 Tuhan kepada Tuhan dan berterima
 Diri kasih kepada ibu, bapa, penjaga,
 Ibu ahli keluarga, guru dan rakan.
 Bapa 5.1.3 Menilai kepentingan
 Penjaga menzahirkan kasih sayang
 Ahli Keluarga kepada Tuhan, diri, ibu, bapa,
 Guru penjaga, ahli keluarga, guru dan
rakan.
 Rakan

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 23


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

22 Gimnastik Asas 1.7 Melakukan pergerakan yang 1.7.2 Melakukan imbangan dinamik Pemerhatian /
- Kemahiran Imbangan memerlukan kawalan badan pada pelbagai tapak sokongan. Lembaran Kerja
dan sokongan. 2.6.2 Memerihalkan tapak sokongan
Contoh aktiviti: 2.6 Mengaplikasikan pengetahuan yang sesuai untuk imbangan Permainan kecil:
1. Tarian Huruf konsep kestabilan bagi kawalan dinamik. Tarian Patung
2. Gelung Berirama badan dan sokongan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti. EMK:
tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal.

Gimnastik Asas 1.7 Melakukan pergerakan yang 1.7.3 Melakukan imbangan songsang Pemerhatian /
- Kemahiran Imbangan memerlukan kawalan badan dengan tiga tapak sokongan. Lembaran Kerja
dan sokongan. 2.6.3 Menjelaskan bahagian anggota
Contoh aktiviti: 2.6 Mengaplikasikan pengetahuan badan yang boleh digunakan Permainan kecil:
1. Menari Seperti Saya konsep kestabilan bagi kawalan untuk melakukan imbangan Tarian Patung
badan dan sokongan. songsang.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.3 Menerima kemenangan dan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa kekalahan dalam permainan. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal.

22
PEERS 5.1 Kemahiran interpersonal serta 5.1.1 Mengetahui cara menzahirkan  Lakonan
Perhubungan komunikasi berkesan dalam kasih sayang kepada Tuhan, diri,
kehidupan harian. ibu, bapa, penjaga, ahli keluarga,
guru dan rakan.
Kasih sayang kepada: 5.1.2 Mengaplikasi cara bersyukur
 Tuhan kepada Tuhan dan berterima
 Diri kasih kepada ibu, bapa, penjaga,
 Ibu ahli keluarga, guru dan rakan.
 Bapa 5.1.3 Menilai kepentingan
 Penjaga menzahirkan kasih sayang
 Ahli Keluarga kepada Tuhan, diri, ibu, bapa,
 Guru penjaga, ahli keluarga, guru dan
rakan.
 Rakan

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 24


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

23 Gimnastik Asas 1.8 Melakukan kemahiran putaran 1.8.1 Melakukan guling sisi Pemerhatian /
- Kemahiran Putaran dengan lakuan yang betul. berterusan. Lembaran Kerja
2.7 Mengaplikasikan pengetahuan 2.7.1 Mengenal pasti bahagian badan
Contoh aktiviti: konsep pergerakan dan prinsip yang menyentuh permukaan Permainan kecil:
1. Guling Sisi Melutut mekanik bagi kemahiran semasa memulakan guling sisi, Guling Sisi
putaran. guling depan dan guling Berkumpulan
5.4 Membentuk kumpulan dan belakang.
bekerjasama dalam kumpulan. 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk EMK:
membentuk kumpulan. Kreativiti & Inovasi

Gimnastik Asas 1.8 Melakukan kemahiran putaran 1.8.1 Melakukan guling sisi Pemerhatian /
- Kemahiran Putaran dengan lakuan yang betul. berterusan. Lembaran Kerja
2.7 Mengaplikasikan pengetahuan 2.7.1 Mengenal pasti bahagian badan
Contoh aktiviti: konsep pergerakan dan prinsip yang menyentuh permukaan Permainan kecil:
1. Guling Sisi Melutut mekanik bagi kemahiran semasa memulakan guling sisi, Guling Sisi
Sebelah Kaki putaran. guling depan dan guling Berkumpulan
2. Guling Sisi 5.4 Membentuk kumpulan dan belakang.
Berterusan bekerjasama dalam kumpulan. 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk EMK:
membentuk kumpulan. Kreativiti & Inovasi

23
PEERS 6.1 Kemahiran mencegah serta 6.1.1 Menjelaskan penyakit tangan,  Buku Skrap
Penyakit mengurangkan faktor risiko kaki dan mulut seta penyakit  Stabail
penyakit dalam kehidupan konjunktivitis.  Mobail
harian. 6.1.2 Mengaplikasi cara menjaga  Poster
kebersihan diri untuk mencegah
Penyakit berjangkit: penyakit tangan, kaki dan mulut
 Penyakit tangan, kaki dan serta penyakit konjunktivitis.
mulut 6.1.3 Mereka cipta bahan meklumat
 Penyakit konjunktivitis mencegah penyakit tangan, kaki
dan mulut serta penyakit
konjunktivitis.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 25


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

24 Gimnastik Asas 1.8 Melakukan kemahiran putaran 1.8.2 Melakukan guling depan posisi Pemerhatian /
- Kemahiran Putaran dengan lakuan yang betul. straddle. Lembaran Kerja
2.7 Mengaplikasikan pengetahuan 2.7.2 Membezakan bahagian badan
Contoh aktiviti: konsep pergerakan dan prinsip yang menyentuh permukaan Permainan kecil:
1. Buai Badan mekanik bagi kemahiran semasa memulakan guling sisi, Guling dan Pundi
2. Mengguling Bola putaran. guling depan dan guling Kacang
Besar 5.4 Membentuk kumpulan dan belakang.
bekerjasama dalam kumpulan. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara EMK:
berpasangan dan berkumpulan. Kreativiti & Inovasi

Gimnastik Asas 1.8 Melakukan kemahiran putaran 1.8.3 Melakukan guling belakang Pemerhatian /
- Kemahiran Putaran dengan lakuan yang betul. posisi straddle. Lembaran Kerja
2.7 Mengaplikasikan pengetahuan 2.7.2 Membezakan bahagian badan
Contoh aktiviti: konsep pergerakan dan prinsip yang menyentuh permukaan Permainan kecil:
1. Duduk Dekam Tilam mekanik bagi kemahiran semasa memulakan guling sisi, Guling dan Pundi
TInggi putaran. guling depan dan guling Kacang
5.4 Membentuk kumpulan dan belakang.
bekerjasama dalam kumpulan. 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. EMK:
Kreativiti & Inovasi

24
PEERS 6.1 Kemahiran mencegah serta 6.1.1 Menjelaskan penyakit tangan,  Buku Skrap
Penyakit mengurangkan faktor risiko kaki dan mulut seta penyakit  Stabail
penyakit dalam kehidupan konjunktivitis.  Mobail
harian. 6.1.2 Mengaplikasi cara menjaga  Poster
kebersihan diri untuk mencegah
Penyakit berjangkit: penyakit tangan, kaki dan mulut
 Penyakit tangan, kaki dan serta penyakit konjunktivitis.
mulut 6.1.3 Mereka cipta bahan meklumat
 Penyakit konjunktivitis mencegah penyakit tangan, kaki
dan mulut serta penyakit
konjunktivitis.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 26


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

1.11.1 Menggunakan konsep jam


25 Rekreasi dan 1.11 Melakukan aktiviti rekreasi sebagai pandu arah semasa Pemerhatian /
Kesenggangan dan kesenggangan melakukan aktiviti Menjejak dan Lembaran Kerja
- Mengenal Arah 2.10 Mengaplikasikan strategi dan Mencari Harta Karun.
Berdasarkan Konsep idea kreatif dalam aktiviti 2.10.1 Mengenal pasti konsep jam Permainan kecil:
Jam rekreasi dan kesenggangan. untuk mencari arah dalam Menjejak Arah
5.2 Menunjukkan keyakinan dan aktiviti Menjejak dan Mencari
Contoh aktiviti: tanggungjawab kendiri semasa Harta Karun. EMK:
1. Mengenal arah jam melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok Keusahawanan
semasa melakukan aktiviti.

Rekreasi dan 1.11 Melakukan aktiviti rekreasi 1.11.1 Menggunakan konsep jam Pemerhatian /
Kesenggangan dan kesenggangan sebagai pandu arah semasa Lembaran Kerja
- Menjejak Arah 2.10 Mengaplikasikan strategi dan melakukan aktiviti Menjejak dan
Menggunakan Konsep idea kreatif dalam aktiviti Mencari Harta Karun. Permainan kecil:
Jam rekreasi dan kesenggangan. 2.10.1 Mengenal pasti konsep jam Mencari harta karun
5.2 Menunjukkan keyakinan dan untuk mencari arah dalam
Contoh aktiviti: tanggungjawab kendiri semasa aktiviti Menjejak dan Mencari EMK:
1. Mencari harta karun melakukan aktiviti fizikal. Harta Karun. Keusahawanan
2.10.2 Mentafsir maklumat dalam
aktiviti mencari Menjejak dan
Mencari Harta Karun.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
semasa melakukan aktiviti.
7.1.1 Menyatakan cara menjaga
25 PEERS 7.1 Kemahiran kecekapan keselamatan diri daripada orang yang  Bicara berirama
Keselamatan psikososial untuk menjaga dikenali dan orang yang tidak dikenali.  Lakonan
keselamatan diri. 7.1.2 Mengaplikasi kemahiran berkata  Simulasi
TIDAK untuk menjaga
Berkata TIDAK kepada keselamatan diri daripada orang
pelawaan daripada: yang dikenali dan orang yang
 Orang yang dikenali tidak dikenali berdasarkan situasi
 Orang yang tidak dikenali 7.1.3 Menilai akibat jika menerima
pelawaan daripada orang yang
tidak dikenali.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 27


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

26 Rekreasi dan 1.11 Melakukan aktiviti rekreasi 1.11.2 Menggunakan kemahiran Pemerhatian /
Kesenggangan dan kesenggangan lokomotor dan bukan lokomotor Lembaran Kerja
- Permainan 2.10 Mengaplikasikan strategi dan semasa melakukan permainan
Tradisional idea kreatif dalam aktiviti tradisional Galah Panjang dan Permainan kecil:
rekreasi dan kesenggangan. Teng Teng. Galah Panjang
Contoh aktiviti: 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 2.10.3 Menyenaraikan kemahiran
1. Galah Panjang tanggungjawab kendiri semasa lokomotor dan bukan lokomotor EMK:
melakukan aktiviti fizikal. dalam permainan tradisional. Keusahawanan
5.4 Membentuk kumpulan dan 5.2.3 Menerima kemenangan dan
bekerjasama dalam kumpulan. kekalahan dalam permainan.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

Rekreasi dan 1.11 Melakukan aktiviti rekreasi 1.11.2 Menggunakan kemahiran Pemerhatian /
Kesenggangan dan kesenggangan lokomotor dan bukan lokomotor Lembaran Kerja
- Permainan 2.10 Mengaplikasikan strategi dan semasa melakukan permainan
Tradisional idea kreatif dalam aktiviti tradisional Galah Panjang dan Permainan kecil:
rekreasi dan kesenggangan. Teng Teng. Galah Panjang
Contoh aktiviti: 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 2.10.3 Menyenaraikan kemahiran
1. Galah Panjang tanggungjawab kendiri semasa lokomotor dan bukan lokomotor EMK:
melakukan aktiviti fizikal. dalam permainan tradisional. Keusahawanan
5.4 Membentuk kumpulan dan 5.2.3 Menerima kemenangan dan
bekerjasama dalam kumpulan. kekalahan dalam permainan.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

26 PEERS 7.1 Kemahiran kecekapan 7.1.1 Menyatakan cara menjaga  Bicara berirama
Keselamatan psikososial untuk menjaga keselamatan diri daripada orang  Lakonan
keselamatan diri. yang dikenali dan orang yang  Simulasi
tidak dikenali.
Berkata TIDAK kepada 7.1.2 Mengaplikasi kemahiran berkata
pelawaan daripada: TIDAK untuk menjaga
 Orang yang dikenali keselamatan diri daripada orang
 Orang yang tidak dikenali yang dikenali dan orang yang
tidak dikenali berdasarkan situasi

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 28


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

7.1.3 Menilai akibat jika menerima


pelawaan daripada orang yang
tidak dikenali.

Rekreasi dan 1.11 Melakukan aktiviti rekreasi 1.11.2 Menggunakan kemahiran


27 Kesenggangan dan kesenggangan lokomotor dan bukan lokomotor Pemerhatian /
- Permainan 2.10 Mengaplikasikan strategi dan semasa melakukan permainan Lembaran Kerja
Tradisional idea kreatif dalam aktiviti tradisional Galah Panjang dan
rekreasi dan kesenggangan. Teng Teng. Permainan kecil:
Contoh aktiviti: 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 2.10.3 Menyenaraikan kemahiran Teng Teng
1. Teng Teng tanggungjawab kendiri semasa lokomotor dan bukan lokomotor
melakukan aktiviti fizikal. dalam permainan tradisional. EMK:
5.4 Membentuk kumpulan dan 5.2.3 Menerima kemenangan dan Keusahawanan
bekerjasama dalam kumpulan. kekalahan dalam permainan.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

Rekreasi dan 1.11 Melakukan aktiviti rekreasi 1.11.2 Menggunakan kemahiran Pemerhatian /
Kesenggangan dan kesenggangan lokomotor dan bukan lokomotor Lembaran Kerja
- Permainan 2.10 Mengaplikasikan strategi dan semasa melakukan permainan
Tradisional idea kreatif dalam aktiviti tradisional Galah Panjang dan Permainan kecil:
rekreasi dan kesenggangan. Teng Teng. Teng Teng
Contoh aktiviti: 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 2.10.3 Menyenaraikan kemahiran
1. Teng Teng tanggungjawab kendiri semasa lokomotor dan bukan lokomotor EMK:
melakukan aktiviti fizikal. dalam permainan tradisional. Keusahawanan
5.4 Membentuk kumpulan dan 5.2.3 Menerima kemenangan dan
bekerjasama dalam kumpulan. kekalahan dalam permainan.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 29


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan Tabiat bermaksud
27 PEMAKANAN selamat minum yang sihat: kelakuan dan tingkah
(i) Waktu makan dan minum laku yang selalu
Mengamalkan dengan cara yang betul dilakukan.
yang betul: (ii) Kuantiti makanan dan
 Tabiat makan minuman mengikut keperluan  Pertandingan ‘Chef
 Tabiat minum harian. Cilik’
8.1.2 Menganalisis makanan dan
minuman yang boleh
menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti.
8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan
media dalam pengambilan
makanan serta minuman.

28 Konsep Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian /
berpandukan konsep seperti mencongklang Lembaran Kerja
Contoh aktiviti: kecergasan. (galloping), melompat sebelah
1. Mencongklang 4.1 Mengaplikasikan konsep kaki (hopping), dan melompat Permainan kecil:
(galloping) kecergasan semasa melakukan yang boleh meningkatkan suhu
aktiviti kecergasan. badan, kadar pernafasan dan
5.3 Berkebolehan berkomunikasi kadar nadi. EMK:
dalam pelbagai cara semasa 4.1.1 Menjelaskan perkaitan antara Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal aktiviti memanaskan badan
dengan peningkatan suhu badan,
pernafasan dan kadar nadi.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 30


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

28 Konsep Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian /
berpandukan konsep seperti mencongklang, melompat Lembaran Kerja
Contoh aktiviti: kecergasan. sebelah kaki, dan melompat
1. Melompat sebelah 4.1 Mengaplikasikan konsep yang boleh meningkatkan suhu Permainan kecil:
kaki (hopping) kecergasan semasa melakukan badan, kadar pernafasandan
aktiviti kecergasan. kadar nadi.
5.3 Berkebolehan berkomunikasi 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan EMK:
dalam pelbagai cara semasa badan. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal 4.1.2 Menjelaskan perkaitan antara
aktiviti menyejukkan badan
dengan penurunan suhu badan,
pernafasan dan kadar nadi.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal

PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan Tabiat bermaksud
selamat minum yang sihat: kelakuan dan tingkah
(i) Waktu makan dan minum laku yang selalu
Mengamalkan dengan cara yang betul dilakukan.
yang betul: (ii) Kuantiti makanan dan
 Tabiat makan minuman mengikut keperluan Pertandingan ‘Chef
 Tabiat minum harian. Cilik’
8.1.2 Menganalisis makanan dan
minuman yang boleh
menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti.
8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan
media dalam pengambilan
makanan serta minuman.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 31


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

29 Konsep Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian /
berpandukan konsep seperti mencongklang, melompat Lembaran Kerja
Contoh aktiviti: kecergasan. sebelah kaki, dan melompat
1. Melompat 4.1 Mengaplikasikan konsep yang boleh meningkatkan suhu Permainan kecil:
2. Menghuraikan kecergasan semasa melakukan badan, kadar pernafasandan
keperluan air aktiviti kecergasan. kadar nadi.
5.3 Berkebolehan berkomunikasi 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan EMK:
dalam pelbagai cara semasa badan. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal 4.1.3 Menghuraikan keperluan air
sebelum, semasa dan selepas
melakukan aktiviti fizikal.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal

Konsep Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian /
berpandukan konsep seperti mencongklang, melompat Lembaran Kerja
Contoh aktiviti: kecergasan. sebelah kaki, dan melompat
1. Mencongklang 4.1 Mengaplikasikan konsep yang boleh meningkatkan suhu Permainan kecil:
(galloping) kecergasan semasa melakukan badan, kadar pernafasandan
2. Melompat sebelah aktiviti kecergasan. kadar nadi.
kaki (hopping) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan EMK:
3. Melompat dalam pelbagai cara semasa badan. Kreativiti & Inovasi
4. Menyatakan melakukan aktiviti fizikal 4.1.4 Menyatakan makanan yang
makanan pemberi memberi tenaga dan membantu
tenaga dan membantu pertumbuhan.
pertumbuhan. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 32


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

29 PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan Tabiat bermaksud
selamat minum yang sihat: kelakuan dan tingkah
(i) Waktu makan dan minum laku yang selalu
Mengamalkan dengan cara yang betul dilakukan.
yang betul: (ii) Kuantiti makanan dan
 Tabiat makan minuman mengikut keperluan Pertandingan ‘Chef
 Tabiat minum harian. Cilik’
8.1.2 Menganalisis makanan dan
minuman yang boleh
menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti.
8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan
media dalam pengambilan
makanan serta minuman.

30 Komponen 3.2 Melakukan aktiviti yang 3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk Pemerhatian /
Kecergasan meningkatkan kapasiti aerobik. meningkatkan kapasiti aerobik Lembaran Kerja
Berdasarkan 4.2 Mengaplikasikan konsep asas dalam jangkamasa yang
Kesihatan kapasiti aerobik. ditetapkan. Permainan kecil:
- Kapasiti Aerobik 5.2 Mempunyai keyakinan dan 4.2.2 Membandingkan perubahan Cabut Ekor
tanggungjawab kendiri semasa kadar nadi selepas melakukan
Contoh aktiviti: melakukan aktiviti. aktiviti fizikal. EMK:
1. Lampu Isyarat 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan Kreativiti & Inovasi
2. Kumpulan Pantas kadar pernafasan semasa
3. Main Sep-sep melakukan aktiviti fizikal.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
semasa melakukan aktiviti.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 33


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Komponen 3.2 Melakukan aktiviti yang 3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk Pemerhatian /
30 Kecergasan meningkatkan kapasiti aerobik. meningkatkan kapasiti aerobik Lembaran Kerja
Berdasarkan 4.2 Mengaplikasikan konsep asas dalam jangkamasa yang
Kesihatan kapasiti aerobik. ditetapkan. Permainan kecil:
- Kapasiti Aerobik 5.2 Mempunyai keyakinan dan 4.2.2 Membandingkan perubahan Cabut Ekor
tanggungjawab kendiri semasa kadar nadi selepas melakukan
Contoh aktiviti: melakukan aktiviti. aktiviti fizikal. EMK:
1. Lampu Isyarat 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan Kreativiti & Inovasi
2. Kumpulan Pantas kadar pernafasan semasa
3. Main Sep-sep melakukan aktiviti fizikal.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
semasa melakukan aktiviti.

PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan Tabiat bermaksud
selamat minum yang sihat: kelakuan dan tingkah
(i) Waktu makan dan minum laku yang selalu
Mengamalkan dengan cara yang betul dilakukan.
yang betul: (ii) Kuantiti makanan dan
 Tabiat makan minuman mengikut keperluan Pertandingan ‘Chef
 Tabiat minum harian. Cilik’
8.1.2 Menganalisis makanan dan
minuman yang boleh
menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti.
8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan
media dalam pengambilan
makanan serta minuman.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 34


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

31 Komponen 3.2 Melakukan aktiviti yang 3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk Pemerhatian /
Kecergasan meningkatkan kapasiti aerobik. meningkatkan kapasiti aerobik Lembaran Kerja
Berdasarkan 4.2 Mengaplikasikan konsep asas dalam jangkamasa yang
Kesihatan kapasiti aerobik. ditetapkan. Permainan kecil:
- Kapasiti Aerobik 5.2 Mempunyai keyakinan dan 4.2.2 Membandingkan perubahan Kumpul Harta
tanggungjawab kendiri semasa kadar nadi selepas melakukan
Contoh aktiviti: melakukan aktiviti. aktiviti fizikal. EMK:
1. Aliran Darah 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan Kreativiti & Inovasi
2. “Tom anf Jerry” kadar pernafasan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.2.3 Menerima kemenangan dan
kekalahan dalam permainan.

Komponen 3.2 Melakukan aktiviti yang 3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk Pemerhatian /
Kecergasan meningkatkan kapasiti aerobik. meningkatkan kapasiti aerobik Lembaran Kerja
Berdasarkan 4.2 Mengaplikasikan konsep asas dalam jangkamasa yang
Kesihatan kapasiti aerobik. ditetapkan. Permainan kecil:
- Kapasiti Aerobik 5.2 Mempunyai keyakinan dan 4.2.2 Membandingkan perubahan Kumpul Harta
tanggungjawab kendiri semasa kadar nadi selepas melakukan
Contoh aktiviti: melakukan aktiviti. aktiviti fizikal. EMK:
1. Aliran Darah 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan Kreativiti & Inovasi
2. “Tom anf Jerry” kadar pernafasan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.2.3 Menerima kemenangan dan
kekalahan dalam permainan.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 35


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

31 PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan Tabiat bermaksud
selamat minum yang sihat: kelakuan dan tingkah
(i) Waktu makan dan minum laku yang selalu
Mengamalkan dengan cara yang betul dilakukan.
yang betul: (ii) Kuantiti makanan dan
 Tabiat makan minuman mengikut keperluan Pertandingan ‘Chef
Tabiat minum harian. Cilik’
8.1.2 Menganalisis makanan dan
minuman yang boleh
menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti.
8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan
media dalam pengambilan
makanan serta minuman.

32 Komponen 3.3 Melakukan senaman 3.3.1 Melakukan senaman regangan Pemerhatian /


Kecergasan meningkatkan kelenturan dinamik dan statik pada otot- Pentaksiran
Berdasarkan dengan lakuan yang betul. otot utama.
Kesihatan 4.3 Mengaplikasikan konsep asas 4.3.1 Mengenal pasti otot-otot utama Permainan kecil:
- Kelenturan kelenturan. pada bahagian yang meregang ‘Limbo Rock’
5.4 Membentuk kumpulan dan semasa aktiviti kelenturan
Contoh aktiviti: bekerjasama dalam kumpulan. dilakukan. EMK:
1. Mengutip Pundi 5.4.2 Melakukan aktiviti secara Kreatif & Inovatif
Kacang berpasangan dan berkumpulan.
2. Mengilas
3. Kembar Siam
4. Kaki Temu Kaki

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 36


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Komponen 3.3 Melakukan senaman 3.3.1 Melakukan senaman regangan Pemerhatian /


32 Kecergasan meningkatkan kelenturan dinamik dan statik pada otot- Pentaksiran
Berdasarkan dengan lakuan yang betul. otot utama.
Kesihatan 4.3 Mengaplikasikan konsep asas 4.3.1 Mengenal pasti otot-otot utama Permainan kecil:
- Kelenturan kelenturan. pada bahagian yang meregang Laluan Rintangan
5.2 Mempunyai keyakinan dan semasa aktiviti kelenturan
Contoh aktiviti: tanggungjawab kendiri semasa dilakukan. EMK:
1. Gerak Siku ke Lutut melakukan aktiviti. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil Keusahawanan
2. Lunge bahagian secara aktif.
3. Regangan Sisi
4. Ayunan Tangan

PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan  Simulasi
CEMAS cemas dan kemahiran dan kecederaan yang boleh  Main Peranan
bertindak dengan bijak berlaku di rumah, sekolah serta
mengikut situasi. tempat awam.
9.1.2 Mengaplikasi kemahiran
Bertindak dengan bijak apabila meminta bantuan ketika berlaku
berlaku kemalangan: kemalangan dan kecederaan di
 Rumah rumah, sekolah serta tempat
 Sekolah awam.
 Tempat awam 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh
diambil ketika berlaku
kemalangan dan kecederaan di
rumah, sekolah serta tempat
awam.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 37


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

33 Komponen 3.4 Melakukan senaman 3.4.1 Melakukan aktiviti daya tahan


Kecergasan meningkatkan daya tahan dan otot dan kekuatan yang Pemerhatian
Berdasarkan kekuatan otot dengan lakuan melibatkan ringkuk tubi separa, /Pentaksiran
Kesihatan yang betul. tekan tubi ubahsuai, jengkit kaki
- Daya Tahan dan 4.4 Mengaplikasikan konsep asas setempat, separa cangkung
Kekuatan Otot daya tahan dan kekuatan otot. (half squat), hamstring curl dan Permainan Kecil:
5.2 Mempunyai keyakinan dan lentik belakang uabh suai. Cabutan Bertuah
Contoh aktiviti: tanggungjawab kendiri semasa 4.4.1 Menyatakan otot-otot utama
1. Posmen melakukan aktiviti. yang terlibat semasa
2. Stesen Kuat melakukan senaman daya
EMK:
tahan dan kekuatan otot.
Kreativiti & Inovasi
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
semasa melakukan aktiviti.

Komponen 3.4 Melakukan senaman 3.4.1 Melakukan aktiviti daya tahan Pemerhatian /
Kecergasan meningkatkan daya tahan dan otot dan kekuatan yang Pentaksiran
Berdasarkan kekuatan otot dengan lakuan melibatkan ringkuk tubi separa,
Kesihatan yang betul. tekan tubi ubahsuai, jengkit kaki Permainan kecil:
- Daya Tahan dan 4.4 Mengaplikasikan konsep asas setempat, separa cangkung Menarik Gajah
Kekuatan Otot daya tahan dan kekuatan otot. (half squat), hamstring curl dan
5.4 Membentuk kumpulan dan lentik belakang uabh suai. EMK:
Contoh aktiviti: bekerjasama dalam kumpulan. 4.4.1 Menyatakan otot-otot utama Kreativiti & Inovasi
1. Tolak Badan yang terlibat semasa
2. Saya Kuat melakukan senaman daya
3. Saya Kuat dan Tahan tahan dan kekuatan otot.
5.4.2 Melakukan aktiviti secara
berpasangan dan berkumpulan.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 38


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

33 PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan  Simulasi
CEMAS cemas dan kemahiran dan kecederaan yang boleh Main Peranan
bertindak dengan bijak berlaku di rumah, sekolah serta
mengikut situasi. tempat awam.
9.1.2 Mengaplikasi kemahiran
Bertindak dengan bijak apabila meminta bantuan ketika berlaku
berlaku kemalangan: kemalangan dan kecederaan di
 Rumah rumah, sekolah serta tempat
 Sekolah awam.
Tempat awam 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh
diambil ketika berlaku
kemalangan dan kecederaan di
rumah, sekolah serta tempat
awam.

34 Komponen 3.4 Melakukan senaman 3.4.2 Melakukan aktivit bergayut dan Pemerhatian /
Kecergasan meningkatkan daya tahan dan meniti pada palang Pentaksiran
Berdasarkan kekuatan otot dengan lakuan menggunakan tangan.
Kesihatan yang betul. 4.4.2 Menyatakan kepentingan Permainan kecil:
- Daya Tahan dan 4.4 Mengaplikasikan konsep asas melakukan senaman daya Monkey Bar
Kekuatan Otot daya tahan dan kekuatan otot. tahan dan kekuatan otot.
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, EMK:
Contoh aktiviti: cara semasa melakukan aktiviti guru, dan ahli kumpulan Kreativiti & Inovasi
1. Saya Bergayut fizikal. semasa melakukan aktiviti
fizikal.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 39


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

34 Komponen 3.4 Melakukan senaman 3.4.2 Melakukan aktivit bergayut dan Pemerhatian /
Kecergasan meningkatkan daya tahan dan meniti pada palang Pentaksiran
Berdasarkan kekuatan otot dengan lakuan menggunakan tangan.
Kesihatan yang betul. 4.4.2 Menyatakan kepentingan Permainan kecil:
- Daya Tahan dan 4.4 Mengaplikasikan konsep asas melakukan senaman daya Monkey Bar
Kekuatan Otot daya tahan dan kekuatan otot. tahan dan kekuatan otot.
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, EMK:
Contoh aktiviti: cara semasa melakukan aktiviti guru, dan ahli kumpulan Kreativiti & Inovasi
1. Saya Bergayut fizikal. semasa melakukan aktiviti
fizikal.

PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan  Simulasi
CEMAS cemas dan kemahiran dan kecederaan yang boleh  Main Peranan
bertindak dengan bijak berlaku di rumah, sekolah serta
mengikut situasi. tempat awam.
9.1.2 Mengaplikasi kemahiran
Bertindak dengan bijak apabila meminta bantuan ketika berlaku
berlaku kemalangan: kemalangan dan kecederaan di
 Rumah rumah, sekolah serta tempat
 Sekolah awam.
 Tempat awam 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh
diambil ketika berlaku
kemalangan dan kecederaan di
rumah, sekolah serta tempat
awam.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 40


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

35 Komponen 3.5 Melakukan aktiviti yang 3.5.1 Mengukur ketinggian dan Pemerhatian /
Kecergasan melibatkan komposisi badan. menimbang berat badan. Pentaksiran
Berdasarkan 4.5 Membuat perkaitan antara 4.5.1 Menyatakan bentuk badan.
Kesihatan komposisi badan dengan 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk Permainan kecil:
- Komposisi Badan kecergasan fizikal. membentuk kumpulan. Berlari dan Membolos
5.4 Melakukan aktiviti secara
Contoh aktiviti: berpasangan dan berkumpulan. EMK:
1. “Angin Bertiup” Kreativiti & Inovasi
2. Bolos Tinggi
3. Bolos Lagi

Komponen 3.5 Melakukan aktiviti yang 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari Pemerhatian /
Kecergasan melibatkan komposisi badan. segi ketinggian dan berat. Pentaksiran
Berdasarkan 4.5 Membuat perkaitan antara 4.5.2 Membanding berat dan tinggi
Kesihatan komposisi badan dengan sendiri dengan carta Permainan kecil:
- Komposisi Badan kecergasan fizikal. pertumbuhan normal. Berlari dan Membolos
5.4 Melakukan aktiviti secara 4.5.3 Menyatakan masalah kesihatan
Contoh aktiviti: berpasangan dan berkumpulan. yang berkaitan dengan EMK:
1. “Angin Bertiup” komposisi badan. Kreativiti & Inovasi
2. Bolos Tinggi 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk
3. Bolos Lagi membentuk kumpulan.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 41


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR [Type here]

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

35 PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan  Simulasi
CEMAS cemas dan kemahiran dan kecederaan yang boleh  Main Peranan
bertindak dengan bijak berlaku di rumah, sekolah serta
mengikut situasi. tempat awam.
9.1.2 Mengaplikasi kemahiran
Bertindak dengan bijak apabila meminta bantuan ketika berlaku
berlaku kemalangan: kemalangan dan kecederaan di
 Rumah rumah, sekolah serta tempat
 Sekolah awam.
 Tempat awam 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh
diambil ketika berlaku
kemalangan dan kecederaan di
rumah, sekolah serta tempat
awam.

PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 42