Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN TAHUNAN PERSATUAN BAHASA MELAYU 2018

BIL PROGARAM OBJEKTIF SASARAN BAJET TINDAKAN TARIKH/ KPI TOV ETR
TEMPOH
1. Menyuarat Agong 1.Melantik Ahli
Persatuan Jawatankuasa bagi Semua murid Pn.Rohana Januari
Bahasa Melayu menerajui persatuan persatuan bahasa Pupuk sikap 70% 100%
2018. pada 2018. Melayu kerjasama
1. Melantik ahli
jawatankuasa
2. Main peranan 1. Menambahkan . Semua murid
/ laporan perbendaharaan kata persatuan bahasa
menyuarat murid-murid sambil Melayu En.Azmi Februari kepimpinan 70% 100%
persatuan bermain.

3.
Permainan 1. Memahami arahan Semua murid En. Mac
teka siapa persatuan bahasa Azmi Penyelesaian 70% 100%
saya( Melayu masalah
Simulasi)

4. Permainan Semua murid


Bahasa ( 1.Menambahkan persatuan bahasa Pn.Rohana April Bijak minda
shahiba) perbendaharaan kata Melayu 70% 100%

5. Menghasilkan Semua murid


dialog cerita Membentuk sikap persatuan bahasa Pn.Rohana Mei Ketrampilan
(latihan dalam kerjasama Melayu 70% 100%
kumpulan)
6. teater kanak- Semua murid
kanak Kepimpinan persatuan bahasa En. Husnil Mencungkil
(aktiviti Melayu. mei bakat 70% 100%
lakonan)

7. Menghasilkan Semua murid


Karangan pendek Menjana idea persatuan bahasa Jun
/ cerita binatang/ Melayu Pn.Rohana Kreativiti dan 70% 100%
teladan/ inovasi

1
8. Semua murid
Pertandingan Ketrampilan persatuan bahasa En. Husnil Jun Wakil
bercerita Melayu. bercerita 70% 100%
sekolah
9. Semua murid
Menghasilkan 1. Mengasah bakat persatuan bahasa Julai
pantun Melayu En.Husnil Pemantun 70% 100%
sekolah

10. Semua murid Ogos


Berpuisi (sajak, 1.Keberanian persatuan bahasa Yakin diri
syair) Melayu En.Azmi 70% 100%
11. Semua murid
Jelajah Menyelesaikan persatuan bahasa September
bahasa masalah Melayu Pn.Rohana Yakin diri 70% 100%

12. Semua murid Oktober


Pameran Menjalankan projek persatuan bahasa Kreatif dan
Melayu RM50 En.Azmi inovatitif 70% 100%