Anda di halaman 1dari 1

Hari : Rabu Minggu : 12 Tarikh : 01 April 2015

Kelas 2 Harapan
Masa 0740 - 0840 pagi
Mata Pelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 1000
Standard Murid dibimbing untuk
Kandungan 3.3 Menyelesaikan masalah tolak.

Standard Murid berkeupayaan untuk


Pembelajaran i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi.
Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat
i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi.

Aktiviti 1) Murid dibimbing untuk mengingati pembelajaran yang lepas.


2) Murid dibimbing untuk menolak berturut-turut dua nombor
daripada sebarang nombor hingga 1000 tanpa mengumpul semula.
3) Murid dibimbing untuk menolak berturut-turut dua nombor
daripada sebarang nombor hingga 1000 dengan mengumpul
semula.
4) Murid dibimbing untuk mereka cerita berdasarkan ayat matematik
tolak yang diberi.
5) Murid menjawab latihan yang diberikan oleh guru.

EMK Ilmu : Bahasa Malaysia


Nilai Murni : Kesungguhan, yakin diri dan bekerjasama
EMK : Keusahawanan
Pentaksiran Bertulis
BBB Lembaran kerja
Kehadiran

Refleksi